Hide Articles List

7 articles on this Page

NEVirYDDION CYMREIG,:

BBAWDLYSOEDD CYMRU.j

LLUNDAIN.

i TAITH YR HAF, I

7 TRYDANIAETH A KHYFFL.

News
Cite
Share

7 TRYDANIAETH A KHYFFL. Y mae Mr. John Calvert wedi ysgrifemi Iiythyr o Paris yn yr hwn y dywed Yr wyt am fiynvddaulawer wedi bod yn perffeith- io egwyddor (at yr hon a cyfeiriais yn ddamweiniol yn nghyfarfod y Gyradeithas Frydeinig yn Liver- pool) i ddefayddio trydaniaeth at achosion rhyfel- gar. Nid ydyw gallu "ffrwydrol trydaniaeth yn adnabyddus eto ond i fesur bychan, ond yr wyf wedi cael fllan fod meteloedd yn eu cyflwr trydanol yn gymhwys fel peirianwaith rhyiel, ac yn fwy diny&tr. iol na dim arall a ddyfeisiwyd erioed. Byddai y fath ddarganfyddiad yn Haw dJu xxeijeifrydig yn rhoddi gallu iddo ar yr holl fyd. Bydd fy mheirisnt i gyrhaedd cyleh o saith milldir, a phan syrthio i'r ddaear aehosa v fath gylfro yn y  h osa. y fath gyM'ro yn y ddaear fel y bydd bywyd yn cael ei lwyr ddinystrio am latheni lawer o gwmpas. Wrth ysgrifenu y iiythyr hwn nid wyf yn meddu un awydd i werthu fy nyfais ond yn unig i godi yn Lloegr un o'm peirianau galluog ar gost pwy bynag a ddewisa dan- ysgrifio tuag at hyny." I Pa beth bynag am ddefnyddloldsb y ddyfars hon, nid oes un amheuaeth yn ein meddyliau na ddyfeisir peiriant neu beirianaa cyn hir llawer mwy dinyatr- iol na'r rhai presenol. Pe buasai modd rhoddi y gwaitb o ddinystrio byddin yn Haw anturiaethwyr, y mae yn fwy na thebyg y byddai celfyddyd wedi dyfe-Isio evnllnn i wneyd hyny gyda liawer iawn liai o ansicrwydd nag a -wr/eir yn bresenol. Wrth ystyried dylanw4d dinptdol trydauiaith —• awyr wenwynig—elfenau fferyllaidd, &c., gwybodaeth am y ihai sydd yn awr mor gytiredm, y mae arferion rhyfel yn rhwym cyn fiir o gael troad hoilol. :i; (I ydym mewD. un m'oddyn llawenhau fodunrhyw ddyfais yn efiel ei defnyddio i ladd dynolryn-, ond nis gallwn lai na choelio pan wneir dinyet,r ar faes y gwaed. yn beth mwy sicr, yr effeitbia fel moddion (ofnadwy ms.e'n wir) i roddi terfyn ar ryfel. Yr hyn sydd yn cadw y gelfyddyd o ryfela yn awr mewn cymaint o fri yw fod math o ogoniánt" yn perthyn iddi.. Y mae ein swyddogion miiwrol yn galla gwneyd dash fel y dywedir ar y gelyn, yn cael fe ddiuhen ond cln's bychan, ac yn dychwelyd adref "c-ai ei "orchnddto a gogoniant" ae anrhydsdd, a'r wiad fu po.ntyru clod a thai iddo. Ond gwneler mynea i ryfel ddinystr uicr yn waith peiriant ber- y ji i4az dinystnol, yn waith o\«Vynion, berwedyddion, neu nwyon nen ryw elfenau nr.tu^ol eraill, heb ddim lie i wrhydri porsoii-ol nac i enilliad «-«moni4T)t" miiwr- ol, baltn y blina ein mawrion ar y t'aci. chwareu peryglus a diglod, sc y dysga'r bobl wneyd heb ryrti^ fel y maent yn awr yn gallu gwneyd heb ymladd duds ac arferion barbaraidd cyfleiyb.

Y DIWYGIAD YN YR IWERDDON.1

[No title]