Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

NEVirYDDION CYMREIG,:

BBAWDLYSOEDD CYMRU.j

News
Cite
Share

BBAWDLYSOEDD CYMRU.j Swydd Drefaldivyn.—Agorwyd y Jhawdlys yma i ddydd Mawrth o liaer. S E. E. Cockburn. Nid oedd ■ ond tri o gareh&rorion—John Ashley 20, Charles Lewis a Thoin&s Dtvies, y rl-si a gyltuddid o ladd un "William DivYiefe with ymladd. Profwyd hwvnt yn euog, a dedfrydwy.J Ashley i b,edwar mis a Datles » Lewis i fis o garchir bob un. Swydtl Gaemarfoti.—Agorwyd Brawdlys y swydd hon ddydd Hua. Dywedai ei aiglwyddiaeth fod yn dda ganddo aUn IloDgyfarch y. rheithwyr ar ys?sfnder en gwaith. Nid oedd ond tri o achosion o bwys, ac nid oeddent yn gofyn am reraawr o yl w oddiwrtho ef. Dedfrydwyd Henry Jones am ladrata llodrau a chrys i ddau Ss o garchar, Cyhuddwyd Mary Griffith o ladrata par o esgidiau eiddo ei maistr. Aaiddiffynwyd hi gan Mr. Morgan Lloyd a dedfryd y rheitbwyr ydoedd, nad oedd yn euog. Cyhuddwyd William Morris Roberts o ddwyn eod yn cynhwyg chwe chant o bunau o ariandy Mri. Casson a Chyf., Ffestiniog, Penderfynodd ei arg- iwyddiaeth y Barnwr fod yr achos i gael ei drin yn Nghaer. Profwyd Owen Williams, llongwr o Fangor, o ddwyn dillad o'r Hong Margaret yn gorwedd yn Port Peurhyn Bangor, ar yr 16eg o'r mis hwn, adeifryd- wyd ef i bedwar mis o garchar a Ilafur ealed. Pfui?yyd DaYid Bobeitsi William Thomaa, ac Evsn Parry, yn euog o ddwyn f5 3s. Aic., oddiar 'I Miss Hursee, Llandudno, ar ol ymchwiliad manwl i'r achos. Dedfrydwyd Roberts i dri mis a'r dau eralll i chwech wythnos o garchar a llafur caled. Swydd Feirionydd.—Agorwyd y llys ddeg o'r gloch boreu Sadwrn. Dywedai ei arglwyddiaeth nad oedd ar ei ddyfodiad i'r sir hon y tro o'r blaen gymaint ag tin sarchnror i'w brofi, ac yn bresanol nid oedd ond un. Yr oedd by a. yn glod mawr i'r sir. Nid oedd yr acfeos oedd i ddyfod o'u blaenau yn galw am unrhyw sylw o'i eiddo et. Yr achosl hwnw ydoedd, cyh'addiad yn erbyn Rowland Griffith a Morrrg Rowland, am ddwyn dwy o ddefaid eiddo ];1". John Pres'ttey. Profwyd hwynt yn euog a dedfrydwyd hwynt i naw mis o garchar a llafur I caled. Sir Ji'on-'Yrna eta llongyfarehai y barnw-r y rheithwyr o tierwydd ysgafnder y gwaitb byddai. ganddynt i'w gyflawni. Cyhuddwyd Patrick Roland (nid Cymro ni dyb- iwn) o ddwyu oriawr a chadach llogell. Profwyd ef yn euog. Daliodd y carcharor i haeru nad oedd wedi lladrata yr oriawr, a dywedodi y barnwr:— Yr oedebm wedi bwriadu rhcfdcli naw mis o garchar i chwi, ond yr ydych wedi gwne.vd eich hachos yn waeth trwy ddweyd anwiredd amlwg, as mi a'ch dedfrydaf chwi i ddeuddeng mis o garchar. Dygwyd cyhuddiad yn erbyn Mary Owen, Bangor o guddio genedigaeth ei phlentyn. yr hwn a anwydj yn MiwTth Mcnai ar y 23ain o fis Mai diweddaf.' C'afwyd hyd i'r plentyn yn y lleste ystafell wely. Profwyd bad oedd dim darpariaeth wedi ei wneyd ar gyfer genedigaeth y plentyn, a bod y garcharorcs wedi bed yn gwadu ei bod yn feichiog. Dywedai y barnwr, os oedd y rheithwyr yn credu ei bod wedi rboddt corph ei phlentyn heibio yn y modd a ddes- griftwyd gyda'r amcon o gelu ei enedigaeth, iaai en dyledsvydd oedd ei cbael yn euog. Dyg-wyd rbeithfarn o ddieuog. Y'Earnwi.-Y mae y rheithwyr wedi cymeryd goiwgchur dynel" ar eich haches, ac yr wyfyn hyderu y bydd hyn yn rhybudd i chwi tra y byddwch chwi byw.

LLUNDAIN.

i TAITH YR HAF, I

7 TRYDANIAETH A KHYFFL.

Y DIWYGIAD YN YR IWERDDON.1

[No title]