Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

NEVirYDDION CYMREIG,:

News
Cite
Share

NEVirYDDION CYMREIG, I LLM PENMAEN, GER Doi.GiiLi.AU,—Lie bychan oddeatu' dwy filltir a haner o Ddolgellau yw Pen maenpobl,'on 'd er ei fod yn lie bychan y mae yn 116 pur bwysig yh sir Feirionydd a hyny o herwydd y cyfleusderau sydd yno i adeiladu llongan, Mse yn deilwng cvsylw fod Mri Jones a Roberts, Dolgellau, wedi adeiladu amryw longau harddwyeh jn. y lie hwn, s bod gats^dyot gyfres eto mewn golwg. Hy- derwu na,b,y.ddant.ar eu colled yn eu hantiiriaethan canmoladwy. Am 8 o'r gloch boreu y 29ain cynfisol, I! hyrddiwyd Hong berthynri i'r cwmpeini uchod, o'r enw Gatbrina B-a-mouth." Yr oedd yno gancedd o bofc! wedi ymgasglu yn ngbyd erbynyr amaer pen- odedig. Enwyd y liong trwy dori y hotel gan Mrs Owen, Aberxriftw. Yr oedd yr olwg arni yp ymlithro i'r dwfr yn ardderchog yn swn banllefau cymerad- wyol y canoeddedryehwyr.—D. Jones. LrANi)RUff.O.-Nos Fcreber diweddai, yn yr Ys- ¡ goldy Undebol, cynhaliwyd eyngerdd gan.Miss Wil- liams (Welsh Nightingale), Er fod bye braidd yn beth newvdd, a a hefyd fod cerddoriaeth i'w holrhain- mor bell yn ol a'n tad Adda. ac yn beth cy tired in yn J mhob gwlad, yr oedd gwedd pawb oedd yn breseriol yn profi eu bod yn caei gwledd hyfrya yn ngherddor- iaeth Miss WiHiams; ond y mae gehyf un peth ith erbyn yr oedd y rlian "'Wyff o'r geiriati F,, ganwyd yn yr iaith Saesoneg, ond er y cyfan, pan oedd yn cymeryd geiriatt Cymraeg yr ydoedd yn anhawddaoh eidll nag yn Saesonaeg: gresyn, onite, fod. Cym raes yn fwy anhawdd ei deall yn Panti yn ei hiaith ei liim.— Berioynf&b. ■ &na.—I'cr:cy7:.?a. V f tj.. MHEUMH. PBNLLWYN.—Arholiad yr Ysg&i Frutanai4d,~TS<js Weoer, y ldfod cynfisoi, oymerodd,arholiad yr ysgol ncbod le, yp hon a ddygir yn mlaen gap Mr W. S. Williams, Nvedi gorymdaith feehan, aethpwyd i'r eapel; Beam 6 o'r gloch, decbreawyd ar y gwaitb yn fywjog, b»<Miol, a difyrus iawn. Yr oeddid yn dis :gwyi.y Parch. G, Davies, Aberystwyth yno i gymeryd Than bwysJg yn yr arholiad, ond trwy ei absenoldeb ef disgynodd yr boll waith ar ysgwyddau y Parch. Thomas Eawards, W. S. Williams, yr athraw, W. Evans, J. Jones, a John Sees, Pttpil Teachers. Holwyd hwynt yn banes ygreadigaethgan W. Evans. Pupil Teacher. Holwyd hwynt mewu IhneBydd iaeth Ysgrytbyrol gan Mr Edwards,yna mewn Daear yddiaeih "fsgrythyrol ganJ. Hees, IPnpil Teacher, wedi liyugr, yn banes Lloegr, gan yr afchraw, W. S. Williams, wedi hyny ar Ddwfr," gan J. Jones, Pupil Teacher, wedi bynyisewn Gramadeg Sa«eo<neg gan Mr. Sciwards, ynghyda gwrando ar y tri Pupil Teacher yn darilen 3e yn cyfleit.hu rhanau o'r Delec. tus G'r Lladin i'r Sacsonog, Rhiiyddiaeth gan Mr L. Edwards, Penllwyn, DaeWvddiaeth Ewrop gao W S. WilMems, ynghyda Rhifyddiaeth Feddyiicl. Car,Nv.yd ,imryw df)uau metus o'.r ""Select Mu ii-, for the Young" yn ystod y eyfarfod. Yr oedd yr atebion psrod apbwrpasola loddsi y plant i'r gof'yniaduu yn dangos-el llafar ditfawr ft Athraw a'r Pupil Toach. ers, ao yn haeddn canmolisetb a cfeefnogaeth wresog gan bav/fc sydd yn teirr.lo: ac yn gweled gwerth rhoddi addvsg i,r plant.- Y mae yr ysgol hon eisoes wedi enill iddi ei Iran gymeriad uche! iawn, ie, dywed y -rbm;. a,w3?r ori,,uatz ae, rhai a wyr oreuam ysgolian ac aiwiawdd.dysgeidiaeth yn Nghymru, y sail ymgystadJu ag unrhyw Ysgol Prstaaaidd yn Ngfcymxo. Gresyn na drletrroid y gyraydogaeth i wole-ci hya tra mae y mauteision yn ei gafael, ac i deimlo dyddordeb dyladwy iddyat yn hviio beth.—Goht&ydd. GOBBITHI.TT ABESEAIL--Dydd ^wener,- Gorph. 22, 18, ymgasglodd tyrfa iuosog o blant eintref air gymydogaeth gyi«hynol i gapel Bethania, oddiyno ymffurfiasant yn orymdaith fllndd tcwy'r prif heol- ydd. Vr oedd yr olwg aruviit yit hyfryd ia dvmuno, y bansrau yn cbwjfio, yearin mor swynol nee peri i amfoell hen dafarnwr ysgyrnygr danedd; ond waetb yn y byd, yn mberl. yr aeihant nes cyrhaedcl y Tem- peranac Tiall. Lie vi oedd te a theisen ragoral wedi cael leiuparotoi sr en eyfer. ',Yno cyfrallofld rhwng jjedwav a.-phum' caato blant, a'r hycaf heb fod dros ddw.yarfcrrntheg oed, mor belled ag y gallwn farnu with yr o]wg. Wedi goupheD ,y .tP cychwyna-aant yn llu banerog i oehr cy&gos, a elwir Craig Hhiw TMynach; yn.iv.bnoot yti adrodd gwahanol ^darnau pwrpasot at yr apigyiehiad, yn nghyd a chanu, rhedeg a chwareu, nes dwyu. hn cof yr ben frawddeg feadi- getlig hono o eid(lo'r Pi'ophwyd. iVlai o enau plant byehain y .tperffeithir moliant i'r ,A.rglwydd." Am a wn i nad ellir-dweyd sod y cylnod wedi gwawrio, a« amser gwell yn qgoshti.z,, I)an mdJydd neb o'r-Cymry yn dilyn tafaindai. Yn mhlith y lluaws caDfyddem y be<neddigion canlyeol;:—P»rchn. D. Saunders, John Soberly, (lewan G wyllt) MTi Lewis Griffiths, William Mcrgan, D. Rtfsser, Owen Rees, Silas-Evans, (Gynon) as amryw eraili o ddynion cyfrifol, rhy faith i'w henwi; digon yw dweyd fod yr Kchos da ar ei gynydd parhius er gwaethaf pawb o donUi'r .owpan.—YmdeUhi/dd. CwKTWRCH.—Cynaliwyd trengholiad yn y Cr.?V'lll III Inn, yn y lie hwn, dydd S"dWrD, y 30ain cyniisol, gan Mr Collins, o Abertawe, ar goijph John Howells, bachgen 174 oed, mab Cornelias Howells, o'r lie hwn, yr hwn a gyfarfyddodd a'i ddiweffd ,pa11 wrth ei waitb yn drg$o yn y GiJwen Level, o dan gwmp eini gwaitb. haiarn Ystalyfera. Y tyst eyntaf a holwyd cedd Evan Davies, haulier, yr hwn a ddywedai ei fod ef ddydd Mawith, y 2Ciain cynfisoi, wedi parotoi y trams i ddyfod i waered y shpe, ac iddo ofyn a oadd ef yn barod, i'r hyn yr atehodd ei fod, ae o ganlyniad fe ollyngodd y trkins i lawr, gan fyned ar eu hoi, a'r olygfa gyntaf a gafedd oedd, gweled y drws wedi ei ddarnio, ac fe aeth i lawr i'r level, ac a"i cafodd ef o dau y dram olaf, ac a'i tynodd oddiyno, ond nid oedd yn gaiiu dweyd RB gair. Y tyst nesaf oedd John Hughes, yr hwn a dtiyvvedodd yr un peth a'r blaenaf. Y nesaf oedd Mr liogers, meddyg, yr hwn a ddywedai ) ei fodef wedi bod yn gweini ar Johri Hswells pan oedd bron marw, ei fod wedi tori y fraich chwith, wedi anaiu'r ochr clde, a thori ei ilan dde, ynghjd eg arehollion ar ei ben. Gwedi i'r rheithwyr ofyn ychydig gwestiynau i'r tystioo, penderfynwyd ar y rbeithfarn o Farwoheth ddamweiniol. Yn ddiameu fe ddylid bod yn ofaius iawn gyda phlant yn y gweithfeydd tanddaiarol.—Demas. — —

BBAWDLYSOEDD CYMRU.j

LLUNDAIN.

i TAITH YR HAF, I

7 TRYDANIAETH A KHYFFL.

Y DIWYGIAD YN YR IWERDDON.1

[No title]