Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

g#u»Jr«l.

News
Cite
Share

g#u» Jr«l. TY YR AliGLWYDDI. DYDD Lltjs,—Gor. 25, AmddifFiiniad Arglwydd lyndhunL ?A???LyMdIumta?a?th:'???-??? ?aeth?. Bri?tyn y T, Yr or?dd evI- faddefeifod?!?;.? -? oe ''J >■" '°1' Y syni?au a d-? ?'?? ? ???wyJ?s.?jau ;chv'H;-)'mser yn 01 yn .augn!n1wY8 ï. d?dau !u. oMe?id yr oedd ef?-, we-?,7,v w, ir 4af??-f?t' y dyddisn h?n, Vn'dylcdsv? H«m nnat] fel ?wi!:(i y? ngwyneb fejrrty.'YtP 'oedd f,-allii, wtdi pnwi j >ni«n yn rhy fanwl, end nid odd yn meddwl fod neh nç,dd. --n mfddu calon Sais a wrthwvnebai ei ymrøsvmiad y pryd hwnw. Yr oeu4 rhai person an yncTeduos tarewid un ar un rUGd y dylem droi y rndd anD, ond Did dyna oedd ei. fara ef, ae-nid oedd yn meddwl. mai felly y dylai gwlad fawr a gallnog fel Lloegr ym- ddwyn. Credai efe eiriau yr Atbeniad, yr hwn a ddywedai y dylai poh gwiid fyw mcwa drwgdybiaeth ■parhaus o wledydd eraill. Cya eistedd i lawr dy- mtinai ofyn ilr *-)t,.c -aiiriiviki;](Ius oedd yn ben ar y Doorlys, a oedd yn gwybod fod y Ffrancod yn arfogi eu llynges yn awr a ebyflegraa rbychiog. Dac Somerset a ddywedai ei fod yn gwybod hyny, ac Dft fyddai ein c.vile «a "i yn barod am amser maith, cud nid oedd yn oedd iddo ef fvned i nodi y eyfryw b(.than ynfnnwl. Galwodd Andwyfid Brougham sylw at sefyllfa addvsg yn v wl » ae r.r fflawnx rhai gor c" r 'Hi eraill. go «<»« v 7 tun baser awr wedi ————- Hs "T»vi<;y;—(.O' 26, Cyfarfu y Ty i "> bnrcD n'r •'t 'i \o^hpwv'd »<«' • n dibwya. Cwyna y deyrn- s f r i «> rr1 ix i ■> pddvsg crefyddol, a c i i .1 1 » n»A» i iji -)'r gloeh. « j yd n IAu,-Gor, 28. Nid oodd y gorohwylion a gvfl^wnwyd gall on barglwyddiaethau ond ffiirfiol a dibwys, a gohitiwyd tua. cbwarter wedi saitb o'r gloch. ^•• GyfarftÙ Ty am bump o'r gloeb. Y Ihcth EqlwYiI. "\r > atebiad. i Arda.Jvi!d *■ bnry dvweJri y Ð11{; nad odd r1,¡.hsgÓf i t > ''ittlilnft'l..(! 1.?^ 11 u(, IxcH j  t 'L » i y M vTod- *1. Yroa'? d ■ aT)- h, tr r. ]im 1 w.'vd pi ■* ■ rs a f.-bw 1 i» Hyr v rluMtbsgrir. bl-i?iv?yr y ar g-yfJ16WH1U\(¡.. -*5 > a t rifir'wT, r oegr, mewn cyfeiriad stdde?s?h a f(; y ;1,I:;3m¡:rCieret trwy rai jio-?i g?-bl y Ty taa cbwarter I ) <> j"! Tf f OYFFKEDTN. I ci ï c t, <' e.. ,) pYr»n T.lcm-—Gor. 25. | ,1]) .cLLc"- _>OL "J. O/raerodd v I-lef-irydd y gadair baner ajdv,. Terfmaoedd yn y Lhjnges.. j 11 -.? I Mr..Liddeli a cfvns.i y mar. wi r o;xid yr byi; a cayv/odid y tedypgo^dd ar ifwfdd. Hon gati ei "Sawrhydi y I.iffay, y 'Cssar, a'x Hero, < < Aniiwvdd G. Paget a ddy^d>ii_ fnd y path ^edi;e: Yr • •••••• :i i Tiedii •>' t ;>->' J 0"i = '.T OJvii o s t J "1 zi a r i) 1"' ^r- vd i vrarvMn" na h (»r.sofeliga«tb 7 *f» < 1^ "I a.T M fix! tyvdd 1 "V cb1 t 1 V ar der- fynlJ, '"id nas gall en t wilCJyd ni ymrwymiad yn y :i:rater. Syr 'MB t y y o KToinydda cosp cortTorol -aJ oj osod .mewn ilyq nu wro); ac nid yn y cadben. Yna terfynodrl yr ymddiddan. A ¡],f}lu'GC/iu;ad. ? T.i yn nw o ■> p at aches gwyddar v v b10idlilis i 1!1181 ei leih::tu -> (Helw fenvwaicld noeth, dre" r *e a w-'a fo ST, m yn cynwys tai "r 4h arrears, "» M In y ro Id dadl M f?t? ? ? ?' s" ?, ac yn y 1 A ?w?? i,r l- ?hy?'r swm 0 1 «! d i" > i' iN w yr i" a t < N fotfu y Ty d '• » <>b -l-ci A1nddi(fyniut17J i I -\tv 7iov u alwai ?d?Toi V treied'?thau, hchwyn? V .?fl Mi i" ar v wlad hon, Nid "ci-d uk o'r treft?d- t 1 s.\ J air^ eu harcddiffvtiiad. y megis AwstfaHa, y PeTn- 1 1 i 1 J J v 1 | Yr oec1d yn [I,wr Vina ac acw yn y t-^ -v> ■ r t drugaredd ein v '1 • ••. ofo fod s pif i'liiil ii ■ ( » n > v, i t h i >, Md Y >»•" Y i 1 > 1 I T> ol J-it ..J r i nc?ldMol yn eael ei '• 1 c H i 1 1 'mfwni'r füte", \-?>\dd Alfred ChmebiH f'\ gydsyu1ai a golygia(h';l Arg??-v,-40 Alt?'refl ii-ircbi'il a a golvgifJ,'?t, "• M 1 Ionian yn p b h wc mhort'h?ddoedd v Tn perthyn ?mw?, ac fell na ?IvL? t???.ieth?u f?d yn webo ond am yr an? 1! "T > .!ic<?. Am-dtUffyniad y !• <■««<*• S? PeLac? Erans ? ??gia?. i-.d pv.-yY?? yn 0?1 ai b?.?H ..Btyrie? sely? ?i.ddiS'ynoI y v > <J Mr. H. B. Seymour a svlrai ar st a ■ •. ,1 ?d.H?a y cost Tbw? Weymf.uth? S.'Jthan.pl.on. aar?i'?M dyladBwydd y Hywodraeth?.rm?n tawe!ho?M. y bob! oedd by:.p' -> h 1 a fwriMent wneyd gy? go?g -i v" ( 1 "1 Mr. S. Herbert a ddywedai ei fod yn hollol Jo. ro,e,vr, perth ;r byn a ddywedwyd gan IWr, Aa- darlef. mai vcbydig oedd yr hyn a dona tnewn cyu- mariaatb gan y trefedigaetbau, ona yr oedd anhaws Ser&u ar Sordd penderfyuiad y cwestiwn. Yr oe; gailli t yn la i wn, at; yr oadd 1 nirt oedd yn J ui Am .n^tr-r wed; bod 3 i 1'18tL Yr oedd dirprwywv ¡ mater. \\r. 1 -i'eburtcQ A dybud t CoL j I Mthsn 1 daltt eo*taa en ham 1jn iddyr.t rhyddid. A N ii, -a ;hiwenyo ??r 0. .û'i' J u. to' J .,j :rrrwywyr1 ga.el etlpelwdi i ffynoly wlart hoo, r ddvlai fod Derth milwrol y non ) gywrrou I, pbob ■' TW4 Ml'id. Weat rbai sviwadau gan lVlf. C, Foriesctie. dywednx Arg1wÿddRIcho e. foil ynharnll y dylid gosed .? wlad hon mewn sefyllfa ;;mddifIynol, fel y byddai ya all nog i fod yn hollol sanity 1 J wrtb Ewrop yn gyffrediriol. Arglwydd Palmerston ar ol sylwi fody pwnc yn TIn tra phwysig, a ddywedai nad oedd yn .vied twl y dylai 1 y diriirwywyr gymeryd sylw ps nif r o fii < ■ < c 1 1 yn angenrheidiol er gosod y wk,T bun ji«» eySwr j diogel, gan fod bvny ya rhwytn o ■> id yn 01 amgylchiadau. Gan fod j Uywo!*a-th uicv* » 't' it'" j yn bwriadux-ario i ilan arnc^n 'cynv^ia t y haueddwr i dewr, hyderai y £ ynai efe ef yn 01. Wedi yebydn; o siarad wellaob. gwrthwYlIeowjd cynysiad Syr DeLacy EvaM, ac ymffarfiwyd yn bwyllgor o adgjrici ad, a phasiwyddlnaws o symiaa, a gohiriai y Tr tiia deng mynyd wedi un o'r gioeli. Dxdxi Mawrth,—Gfor. 28. Cyfarfu y Ty am baner dydd. Eheithsqrif Tine i <rr.li dyffryn Llangollen. Pan gynvgi vul gwellknnau Ty yr Iwyddi ar y mater L.w. dywedai Mr.- Wbal' » n> 1 i n »n' oedii hon i wneyd pasio trwy bne » tbu id ad r- t\ eiddo ef ei bunan, ae o .t .n\ ot( i wedi < «yrfb.TryiuL"j y -iiesur. 'rv, yr Ar,, ,'Lwvd(li ya J'hoddilhwer n > o diTMpddpoH nag oejd yn 9ng:mrheidioL Er n,1 > d deb yn y mater, Y1" M jj Md" • llinell y tu d^vdy^a chqy,), iod lwny wedi cwi wrthod, nid .M «anddo ddird i'w wneyd ond gwrtl1- y Arglwydd Cecil II jie't"* t T/e&rj'dd a alia; a«lod seneddol withw -ne-tt rT»- t> sgrif yr oedd ganddo ef far.tai-> >. *< a 5". Y Llet'arydo d y.?<j d e; 1 'c' yn groes i reolau y Ty. oad ei fod < i » t „d •> dd Mr. Whniley am bleidleisio. Pan ranv-jvd y Ty, ■ njgir.d Mr. Whalley trwy fwyafrif o 118 yo 1 J. Y Dreth I Syr John Trekwney a r'ai f id y Ty i ym- j S y? ?? Jolin a i ? f,??? 'i y Ty i vin- eglwv8 i yn ')wTIlgor at y rq,,3sir c? ?,11,? d?iyiilu ?-Tv fn M n j 1 > 1 >i 1 OSCK;. S'TTVi V ->T bo I* 650-00 v rt 1 1 i > » t iy I v di:CtL, yu nil t'l ar vlut. i an nid ar hersonau. Ar 'j' > • > d 11 Tv mwy&fruya • • • 11 v > ■ • e.. o 1« < sr tr.Lr UJ. t 1 T I > i i in <" It^o, nv f -> i ■ » »«• a' I ii. !? Z7 AT ?. fi •> M*. C*o ddwy i ? mswu' yr e?-.yyfidol' r?d t s.ji«.>si dd?-'h? -n T i ?Rnnu b'.nv U? I r, d l1,?i 'i< ■ al "> • j.,v l iir v pi i v, byd iies o »d I yn du<» i Cl.« i- ,ir> l}i uo i d yn rhiid nilyindarflo vn TU. C'Mfi .i v '■ e" r 1 „ i >n o'r pw ">i ar reitlt3.0rit y 1,1 1 jl">s gttn na.d oed dent vedi eb, w 1 ) gloah. Addawai y Llefarydd holi mevrn perthynas i'r (-, •« y eii .yec li or gloch, O'ld methwyd a ebael ftiron i wceyd fy. DYM Cvfarfti y T," am iiaiidr dydd. Bheithnrjnt c i j.*nd am dd ^lK h rh vn. Mr. Collier a s. > Vd y Ty i v. jei f > •! yti d i i d o v I i' iiwr. le y litater. ;n wyd sdrod" ,uvi'».iu>ad. U a>L, ."1 1 ■ b' 11 f(ir f Ml 1.' .1 C* ngbi'T t 0>C 1 1l" ? <-» 1 l-8' ?ost.;utjii.?io.o''?"?c '!iod d ui Ty trwv t'v i r ?i' M.awr. Mc i » *v i1 b > iJ' 1 i i 1 i-> ( i a c?d?d'???c?d • t and coModd H y Ty. Gonirm y »- j Cyfarfll y T Yal'pfi ph-s. ■ d d ad'e" ye Art a cb vcr t te i* !.t'Jutl i hyfel. Ond nis gallai f +..)1. n ms gal al Id yr. dwyo pertbync-s iwr Ffrainc ve <s gwa- aefeos Usui n hollol ifran-a :Urhoddi ¡¡tebiad pen —^ dug cvr. ymyryd yn y A-ycltriwybod toierau ?.,h rhwng irai n<- ac -T.. 1'1 ). v A t. n1era.Wttwr WB rJa Catd. 'j) il ;ilfl¡V()1' 0 :bcu y a. v, r,, a1 fyddaiyn føndithiCiL hefyd yn dymnrw "w»bod sue y* oedoid am gario I "Jhn Tin t«t ■ da ^.olv g at a iiv-H«d i niciu^-ih •■. a a. ? 1 «»edd yn galln. dwayd agyn- heiid cyniiaL.Lc-.d.d ai paidio, oad yr oedd yn barnu na fyddai yn wed.i«.«s i'r \1 honyn awr ymgadw rbag ymuuo -3trw• j vrs • gaal cyflsusdra i hyr- wvdJo achos rbyd'iii. K yr >» «> hadciwch Ewrob. lir DisraøH a r1 dywedai y naaaai: yn dymiino pe buisai yr ilrglwydd "i IvIk&oI wedi bod rhyw gYDlaint yn fvry eglnr wttli HOD am y tt^ni i jyny"rvd g »> id »./t ffreirsr\r.: "r"a, riwr «s' ■ t -no i Ilvwodneth ell bod wedi fT,wnh;)d pi löl" ■ n.-nde'-i -t gwe.stt^ ■> ■ !■•■ \v m. j j, idH it hardy, i H vr ''y" iddo M t h.-w-) dr ofe r ddanionid unrhyw un i'n cynryohioU yn, y '>;« 1 »1 ledd. Arglwydd F^lmer!?ton a ddywedai nad rieflillyw, (vlr '«'tb' Prydain wedi eyny? n^rhyw deleraa i Avrrf- tna. ond yu uoig ar gais Ilywodraetb Ffraino i ddyfod i yn £ •, frwng. Ymdrofoo', t V. Incnn Aws*na a F'fraine. j Plnh2wyd glm Mr nuihe, Mr ?1.. i?iiine, Mr *V!i >' Drummond, Mr Ma?uTt*, Gang-  Ar heH.ydd'DrYSM-f<A!'?h7yad C. Ham?to-n.&e. Ar? 01 bvn\ tl i 1 sr., t 1J John BusseH a the?- fYDGdd yr ym'ididdatu  '1', yehyd?,, Well diu,Ioch. Dydd G;ten.es,—(Jbr.'2^. Pygodd v crb'^baaol i eti badroddiad .• j,^rv>l fMr yr aelo;1 -anrhyŒeàdu'J dros c; ddewis mewn r>i( dd cvir< t ."ij> y dreth incwrn trwy >yP^or v Ty. Aaayv I Yr'-T'- t~ li I vy "• ^d„»iieuwaa. j 'P iGI1y;iwyd y;1O£1¡dtt:r:i (hln i ? Yt-r'n?Hlda?yr Prob^ti m I « n r Iwwrddor '? oyny?a! 1',1'r Baxter leihau y swm ?3?, sef y swm yr < yn £ wy o-hono y llwyddyn hon na'r fl- o'r bIfiN}. Ar ol yehyilig a ddadleu rhssod'd y pw ehollTfyd y cynysiad trwy fwyafrif o 126 110. > f rfii Ty b 1 f"1 ,rn Cltwneh, 0'. Dywyd adr{iddiad i v ,r J,r>' .I fie 0 ga.s}ynia' ddi G¡?3tyngiarl » el mv? -1. b a a o Mi'l 'T'l'tf" -1'. ii addof rod ei "*< e- 1 a y V 1^ T yn cael C1 1 I t I -t t( T,r> g^fi 'V fl •> U ? s.< v «t'TO. 7 'Nnüed yn do- 11 V wodraøth oeicEo y whd b I vVndi rh!11 sy¡r W Lindsay !fI-i?3 yn a' i 'ivd1 i" »T I Uil wisd sTai i Y ¡ Mr Sef \llYWyddi Ilywidr- i a d (I At I gynt i fvvy J (Mr Cobden) 4 nn swyadog milwrol ar y pwnc y pryd'iiWuw-. &e y mae hw&w yn awr yn tala deg punt ye y 'idy-i i ■> fyddati '-inHengar yn Manc'soster ansVn .it: iyi,<:L. 0" byiidai Syr C. Napier' yn dswcl üm j\byd a o pv >ydan ceisiau efe symud ymaitb ei ofnau (ehwlwthin). Yr oedd eaui. gyfrif eubyd yn ca91 ei wneyd pan vn cyamara Uynges y wlaí hon ag eiddo Ffrsine, net gttdapl ailar), v corvettes, sloops, &0., y dlid, Tne; (i; ae(M r, o r e. ffe. I" h | iol ag imrhyw fatb. o lon?au. A abyinf Y oyfan,yr oedd ;enym ni 760 o ,j n g a n -c by "e, 'I a r oedd gan Ffraino. Yna asth M?CoMen ?'n !&eÐ i nodi M fyddai y liongan agevol sydd yn caeleu. -de .pbx yn awr, pe byddsi mil ü ddynion yn mfiob frD, i phtlor lawer yn y gwaeiod, gvd-r tnoddioa sydi yn awr mown Haw ya ddnn Rmgen na chigydd- -et. flin'lv .?;trio,nt dai of a ad wy. Byddai yn > «u l:h st»io na bon ia llai. Yr oedd moddiuu -byr.-l yD newidae v.nlerffeithio yn awr i'r fatb radfau f'd jn- 1 Ir vvdd oedd treulio y f-dth syrniaii, -ir yf hyn fyddai yn mhen yobydig hí\eû.' o amser yn tide ddiwerth. Onid oedd rhyw ffordd., arall i gyfarfxl y drwg hwo bühJaw yehwanegu ein har- iaB? Yr oeddvm yn dweyd fod arnom ofa b > o ond nid oejdyn? bytb yn dweyd fod arnom a America, Spaerr, neu ilwsia, ae eta yr oedd yn bur nlwg üadoedd dim lie. j utbi Ffrainc, Yr oedd n bur, amlwg nas fel -• i yn, hir. Yr oedd K f r,- r "ilG ar yr un prydyd.^aneen c ii I'vnofs fr fath raddau yn arwaio yn anocheldwy i lyV. Yr oedd ein ewrs preseool yn ddirttddiolinl fcelllywoíÎr- apth, yr oedd yn eb darostwng ni islaw Indiaid ccchion yr ALnorÎca, ohlegid y maent hwy ar ol [,rt,rt»sii beddwob yn chddn y fwyell. Onid oedd modd yn mysg yr ho; *i bcld .nn rs cyfeidg »»■ rLwng y whd hon a #rain<\ i ,a "i • r<wn perthynas. i r .aribgaethaa byrt4 oëdd U'uL,, w Brif Weínidog VB ddiwedditT i.-v gwnevd ii"n: ? Ofer oedd dweyd nal y-a iir, Hr Lyvfer yrnoii. odisd oddi^rtb T t'raine 10 wydcui j'r gsvrth. wyceb. Os byddai fini-j .r^e^'Aa mawr-ion fel hyn yn oaed eugwneyd fe Yil siel: () glie} ihyw esgus i'w rhoddi mewngweítbredi!id. Nid ocdd yn sier DId y wlad b^r o-id -d. hod ar y luifnya •-wn-d yr yftbwafio^is.dMn i *t» "iit t\ • Ac nid oeddFfrainc wojdi g.1 ney i ,i» bv:» n ymosod ar y wlad Ant vmosodid d ->(! • .r ar Awstria. t •> bi I.t. »--)b mron. vn Ffùdnc bob Yr or,l-id i n- V"1