Hide Articles List

7 articles on this Page

BWTHYN TEG ID,

YR AMAETHWR AR MElSTH TIR.

AT ETHOLWYR SIR ABhUtTEIf…

News
Cite
Share

AT ETHOLWYR SIR ABhUtTEIf I. i P&{(Untt)yn? a siaredir am YmnÓlBnaeth a rh"'id., f?vJigrwvdd Cymm, y mae fa eitbaf am?wg i bwb a c'h?nvcbo weied, mai yn Haw E?wysyddiaeth a CheiJ- vradaeth y mae yn llwyr mewn ystyr wladol, Ac 08 oes I yehydig o ryddfrydwyr yn cael eu hetbol ganddt i"" e^ nvn- rrcbioU, nid yw hyny yn caei ei wneyd oberwydd egwjdd- orion, on d oberwydd cydr.abyddiaetli a » cb^ineradwyaetb I i'r personau a etlrdir. Y mae y syniad nebod yn ddigon amlwg i bawb sydd wodi sylwi ond ycbydig ar yr etboliad- »!i diwectdat Ond efallai fod rhywun yn barod i d lxeytl ma: effaith yr ysgriw ytlyw fod Cymm yr hyn ydyw yn ei cbysylltiad a'rpwne hwn. Rh ud addef fod^gan yr offeryn annyrnuimi ymt effaith mawr ar y wlad, ond geHir olr-iain. sefviifa isel y Dywysogaeth o ran ei ebynryehiolaetb i ryw- beth beWaw yr ysgriw—a'r rbywbeth hwnw yw diffyg eg. wyddir. 'Nid oes eisien ychwaneg er profi hyn na t-hroi i lythvran Anti Judas a. Gwerinwr, mewn rbif^au blae-;orol j o'r Anu*rau: y nail! ar "ELhoiiad riwlflfordd," a r llali ar Etboli^j ac Etbolwyr Sir Peirionydd." Cwbl fel yna ydyw Sir Abertei'd—y bw&leisdrefi yn' gystal a'r- wlad. Y mae yn rhaid atldef fod gan y Bwrdaisdrefi ryddfrydwr yn (-,U a hwnvr yn gyfryw nad ydyw yn gywilydd i iddynt ei arddel. Ond y cwestiwn yw, a'i grym en beg- WYddorion hwy vdyw yr achos ei fod wedi cl. etbol. ober- wydd ei fod yn rhyddlrvdwr, ynte, am ei fod yn neb anigen na Cadben Prjrse J eJu,sdllg hl1elionn¡;;? Rra:eU na fihlywaf harynt oil yn cyfaddef yu onest mai nid obleaid ei II ddaliadan- gwladol yn gwbl y mae Cadben Prysp -yner. cynrychioli, ond yn bytraoh oblegid y parcn IR.RNVC, sydd ¡ gan t.awb i deu!n anrbydeddlls ¡ ogerdd::m. a'r d.vlanwad mawr sydd ganddynt ar y -,iall) a'r liail. A phwy all flrlweYd yn aingeri, iii,t oes oad ycbydig o ameer I eto er pa"t yr oedd Mr iilrans (rhy ddfrydwr) a M". LIo"d [ Anwd"wd"r) !uewr:ymdnh.f'¡''l"h.yd.d I frydwr yu colli; ao fd b«%tf*TTadbe,u Pry»« deimlo i I hwrp?s At-osc?w\?donan, & neitio 1,?,v diambeu  mai yn meddinnt- y ceidwadwvr y bnasent he idyw. Amy y mac yn t\u <4'r Hoch<i>au cad?raaf a fedd j eeidwadaefh Yr un petit &asai i Mr. Miall. Mr. Saliis- I ]3iiry rpv n?etlif?ydwr pralt; feddwl am ?! cynnpch- ioU y \vl?d yn Sir Abdrtei&. Je. nid yw ond irohneb i hyd yn "nod ein cydwi?dwr goleut:?? Mr. Lloyd o Brnnwydd ?'fddw? MM Ivyddo yn y Sir hoal? y parhet yn ?i hansawdd br(??etio-, yr h\n beth ^niae Mr. L?o'lld yn ddigon ilvgacl- graff i'w gin6cl. Rod Sir AbsrteUt yn y cyflwr isel yna sydd ?rth nad all neb ei gwadu. Ond ypwnc yw, a oea dim rnodd ei dyrebafo ? A oes dinar., yn bosibl iddl weithio allan yr egw, ddorion byny ag y ntae dieithriaid yn dybied sydd gryf-rfynddi? Oes, a. thaag at i hYllygymerYfl lie yn effeithiol Yn I, ffnrfier Cymdei^hss Ddiwygiadol yn Abcrvstwyth, neu ryw fM). arall mwy cyfleus, etlioler dynion d^lanwadol a aelog o Wahaaol ontradait crefyddol i fod yn gyfeisteddfod 'I gwebhio'. i'r gymdeitbas, a dewiser person medrns ac aidigar dros ddiwygiad ?w?d'? a chrefyddol i fod yn ys- ?nt'enydd, a pho? ?wyddog MnU sydd yn aogenrheidiol er cyf insoddi a dWJn yn mlaea orcbwylion cymdeiihas. Yii nesaf, fod y ?ymdeithM ianfon ( orsonau cymbwys i ymweled a phoba.rn? trwv y Sir. i'r d) ben c osod.ger brou vr hon efJwlwyr yr Rngemhélrwyrld am ddiwy?Md, a'n dy?dswydd hwythM i b?eid?eisio dros uarhyw ym?ai.ydd rhyddfrydol yn yr etboliad nesaf, Yn r.«saf, fod Ù' ceaadaa sefvdla dan neu dri o'r dynion I ".vyr annibynol, dylanwfdol, a zelog dros ddiwygiad a I -«!»1 yu mhob-cymydogaetb, i ddarbwyllo yr etbol- ->Vfiogaetli hono i arwyddo .eu henwait fel •w ymgeiaydd rhyddtrvdig yn. yr eth diad n yr etholwyr ar adeg yr etholiad. Hef- I (fyddo yn bleidiol i ddiwygiad) eg I yn cael eu eofresf.ru ya briodol as uebod i gadw cyfarfod cy- fhad o amcer, yn mh", un v 'yf d a'ti cyfritbn i mewn, yn oedd wedi arwvddo i fod vn ld rhyddfrydol, &c. nJ llu eymdeithas o'r fath, y U ei pbenderfynn, ac y vch o ddiosg oddiam ei ) drwsio yn hytrac yn j I 'I n. -1

'KN-. | I

'BU IABW lY MHSiOD.

[No title]

[No title]