Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

p ii 0 V I N C 1 A T2 WELSH INSURANCE COMPANY, WREXHAM." (Vr vmigO wmpeini Tswirio a sefydlwyd yn Nghymru.) .'?"?' pRlp'YDDEEYDD.— 2, Eion STMKT, Wkkxham^MOOHSATE STREET, _L. ONDO*, L„ .O. C Y F A T^.AF l(CAPITAL) £ 200,000. cyK^dfei daMgrifto gan drg ,nlth cant 0 Oyfran-ddalwyr.) YMDBiatFDOI.WTR >■ < #0 gm-wATFtN WILLIAMS WYNN, BART. ?f.P. (1 -h.. d., SIR CHARLES MOSGANBAR?? 11,11"(TT, GFN Slt', R. 1-1, CU. B?KRT. C,B. C?OnLrOn?NEr L ?MY?T.rD?L?Fi?ON ??D? L-Ut.PH,M P.. Lord Lteut. of the County of Denbigh. COLONEI' C"????? ^Alh.. m P Lod Lieot.of the County of Brec?oct. fn[ mCHARP WEST.ESQ TT?jpv'?V m:v XisE :r)FAX' F ST. ASAPH. ? T??F??T TtTO?''?S 'ESQ ( hair.r.an of the C.?morganshi? Quarter Sesstone. .^bti(hrant George Street, WestmuMtor,and Lowndes ?q..u-e, Lo?on. T?HHOOV?AA?S .b?.?!A,?b? i.??E?.,?4..???.???gq Barusbury, London. BYWYD. m1\8,'J:) ea,-l '-V? 1.41?u g,m y Sw"(ldfa, R'fere(', Meddygül 7n eRG1 taiii am üu Hadrod.àia(laa. 'flC n e\leI en cyu;¡ fw'af gan Y Y B ona.:?, ?d c.rh,w ??d.?th yn cael d achosi g? yr Yawv ed?. f? mawn Mutual <?eM. TAN. f?I en t?a ?eb ?H amser, ac rgo^Te^?d&ddK ei Yöwirio am 4s, y etint, yr hyn sydd?Oy?t yn ?. nag godir mewn S.-yddfeyd. e..?l. Sierhad vn y ddwy g'angen o Capital tansgrifiedig o ddall gan mil o bunan, heblaw fund mawr achy. Rhagleni (Prospectuses), &c, i w cael trwy ymo^ ANTHONY DILLON, ANTHUNY DILLON, Ysgrifenydd y Cwmpeini. SEFYDUAD A Dfp URN I AD 0 L LLUNDAINAIDD A FFEENGAIDD, 80, a 01, HANOYER STREET, LIVERPOOL. CDTF (Olynwiyr 1 Cuiilev a Heighwav) -? A<Ho?h.? Cy?mon ? Cyho.<M am y gefn. -« m f TTOWAPD a liakit iddynt, yn le1ml0 **«•* mm «™ hysby? fod « HARFELYDDAU (?E-IGNS) NEWYDDION AM ?f)9, Yn cvnwv* yr amrvwiaeth mwvafsn? y tymhor a gynygiwyd erioed eto, yn awr yn ?Tcd,cyMdda8MyPa?ydy<M& fieilin& ParJv" r&u.'Neuaddau. YstaMloedd Cim?v, TJyfrgeHoedd, Cu?geHo?d, a Chysgeloeud. ANFONIE GWKLTHWYi: 1 BOB PARTH O'R WLAB. CYFLSNW1B Y FASKAGH AR Y TELEEAU MWYAF HAFL, i AT DHIGrANWYE Y DYWYSOGAFTH A rHRYNWYR DOIŒEFN TY. 8 a XT n F. r. CUTTER, No. 19. B O L L> o T R E E T A,T i.1 J'> t' I) I' T r,. N 0. J .J.). L.. ,) T R E T 0 D IF NW11) 1) T,,It L' I' N \i' GWNEUTITURWB. GWELV-BRENAU, 0WELYAW.D, DRYCHAU, A DEYCHAU SIMNE. MAE Y ST A FELLOEDD AIlDPANGOSOL SAMUEL CUTTER Yn CYDWYS yr anirywiaeth mwyaf eang o'r boll KWYDDAU angenrheidiol i D Y-T) D 0 D R E F N I A D C Y E I, A W N. GeUir eael Khesfer o brisiau wr+.h ymofyn yn N0. 1 P B O L I) S T 11 E E T LI Y E li P O 0 L. DODRKFN YN CAEL EU PACIO YN DDIGOST, HANFON ITNEHYW BELLBES. ~XV TF" M Bes-t QUfllity WELLINGTON BOOTS, ippde to order, only 21s. per Pair. <sfoH PatPnt. I pati-er and Flast-ic S«de r REf'P BOOTS, r.t l&s. ner Pair Fla«Mc 8id« BOOTH 13.. I T.0 TS Lfttiies' Balmoral Kiel and El-siic S-de MlH»ary.l»Pel BOOT1- of the new,- stdPBipns end lwet ynality. Goo. C!o>h B<OTS, (¡t!)6cJ.; Frpncli Br'<> BOOTS at 4s ptr Pair. IJOY¡¡' aJ1à Chil,I)';TIs' 1-10"1' !n-;¡i SHOES, Lnly from tbe bfsi mateijals. and neatness combined w?tB dnrsbil-ty. At tHis EsablHJlment a most. Exsi.neire io kept- of pvery f'esmjdlon r-f eeotis iI, iii- old :-lice Trade. AT J. PENTONY'-S MANUFACTORY, COMMUTATION-BOW. COTiNEB OF I,0>D0S-F!OA1), UYEBPOOI., i '1!) j'H< ]-,1 B-:«S C LOTHING- J J STA^1 4SHMENT, RANEi.AGH STREET. LIVERPOOL. St?t?yT'LvV YO y t,"v bwn 0 fesnaeh i gyflemvi 7 gened3 sydd yn odi gyda phob angenrliaid gwisg- adw" 0'1' math am !wisian hcT(? 1? !'? y ?e'lid prynn ?w.-d?.i cyifelyb yn unman ai'ft? Cvr?'oripfl ?t?\fn!c? hwu, ?'-?rthid !)m&d B'.oltp'yn am bns?n an?:hydma.rolo?chel, a'r ■Perche'H)si«nV swp?ed W angen am SefydH&d wedi ei neilldno ar ei be hun i fechgyn o dan 30, a s?'mh?wyd i tIdHC?Tf? y Busnes bwu, ac vmae wedicyH?wn gyfaixod a cnjmevadwyaeth y e d fl Y yriae, yll 'r i ddyf'yri?, mola?t?(1. Ebietii qg syld ?y? I)ryliu c?edd Y mM ? fo'-Pdhao! I'r PorchenogioD i ddyfym: mo?wd Rhietu ag sydd yD prynu ? Di?Mau en Beehs?i ja y Sefydliad hwn. Olywb- y eyfryw syhvadati a'r rbai eMfyno] yma yn barbaus. 1. Y m?e hwnyn beth mairr a chwenychid '2.Y mae'r -?,yhoed(I mawr i cliwi' 3 Y'?- -d?c? ?n s\mw" vna.swy)- mawr i Fechgyn liverpool! 4. Pa fyd 0 d) a?-tMi a chost yr ydych vneiar?dir?famau! ?. Mae costan teulu yn cael ei )eihaugryn lawer trwy S^ydliad fel hwn 6 Yr vyfwpdid i? -,(If, er pan a??r?soc'jt v Sefydliad gy?f. a rh?d imi addef fod Mch nwJddn ? am?r' wc d ] jwd:li j bod d h?T??<'<i mwy«f! 7. ?ki wyfyn rbyfeddu dim y gall fod eich masna^b yn cbwan.- m cun « ar bob ymweliad dylyitol o'tn heiddo a chwi! Mae T ih-i byii a cbant o ddywediadao syndodol eraill yn cael en gwneyd yn d,d, yddiol gan for-,ed(li, Y ma,q'r I-Vrcbenogion yn gwybod nad ydynt wedi eael haner poblogaeth Liverpool, a'j ehymydocmeth i ymweled a'n Y'-torfa., ond y maent yn teimlo yn sier y byddai i'r rhai Bad ydynt, ei gael yn gwbl i'w mantais i brmu Dillad en Bechgyn yno, o herwydd Heehgyn—a Bechgyn yn unig- vmaent hw yn proffesu eu cvflenwi, ac y maent yn pendcrfynn gwneyd hyn yn dda. Gellir cael rhestr dosbeniadoi holl fathau amrywiol o 'A isa-eeftd a gedwir mewn ysto^r, trwy yrnofyrs. neu yn ddigost trwy'r Posi. ->- WILLIAM FOD LKES, CABIN El ViiAKKR & UPHOLSTERER 52".& St;, STANLEY STREET, LIVERPOOL, AWAHOPDA ei HyffU'ion fÙ cyhoedd i weled G< ?ynuIHad DDODREFN, cyn?sedig o bob math o rYEDDAf A C\DFJP?'U SOEEAS DRY(HAU. GWELYAE. &-e, wed-L en ?wc?ut.hnr o'r defnyddian gonm, a gwarih rhagoroi 'ac me-,™ eynllaniau newydd, 0 bwrp? i'r fasnacb gwsmerol, fel y byddo i deuluoedd a phM-ion<m a fyddont ju Dodrefr<-n gael en eyienwi bob amser ar y telerau goraf a mwyaf manteisiol. 52 & 56, STANLEY STREET, LIVERPOOL, ,< [ s ..W 134, DUKE-STREET, J.-iVEUPOOT. [direoiiy opposite Bety-streft.] 3,3. TIURGATE-HTTL. pnd 110. EEGENT-STREET, LONDON, APE the DENTAL ESTABLISHMENTS of Mess?. GAB?.I?L. t1w O?-esta.btished Dentists, ?i who continue to "aDrh their improved SHADED 'M!NE?f. TKETH w?th Hpx!Me Gums -.?i Palates, ?h?ch Me Axed without sprlnps. wires, or any operation, »nd. from the flexibility of the apem. employed, pressure -upon tne ¡111111S or i-emaiTiiD-g teeth btitircly obvudod; stumps are tendered sound ravi useful in mastication; the -nat-rial- are of ill c bt the woYkmetislup of tbo fio?-dcr, yet can he -uppi.ip.d at hair the usjiai char*?^, by MESSRS. GA BBI E L, who ire mi ufaotnrers of everv sper-ifditv appertaining to t.be profession. Establicbed in 1S04^. TREATISE ON THE LOSS OF TEETH fullyexplflins the system and may be bad on epplicatmn, or eent on rrceipt ,f a ",tflmrw,l orivulope. AMEP'T VIM 1 \l i > TH, tbe beat, in Europe, warranted to retain their colour, trom 3«. 6c. per tooth 8eM.?'t;4s. DRCA'.FD T'ETf -?f?ectiialiv stopped with the WHITE ENAMEL, GOLD, and SUCCEDANI", pre Tcnt f:lrtl¡? dicav ¡: nd t01u\R.ch(\. Tents, J n (J n PHEPAHED WHITE GUTTA rElWHA ENAMEL for stopping Decayed Teeth or Tiotb- sche Thisv<íluliolG stopping' is p1aee,1 in the I'pv:i'y wben p"rJect1y s."t, 8mI D('c;)mes as bard as the tooth its«lf ten minutes a^er insertion, and nmoers the decayed m- n> i and useful in mHStication. Price Is. 6d. per Box direc- tions enclosed. Bold bv al < »i ni t, i ». 0 an be i>a<i direct from the inventors, for Twenty Stamps. Obf"e -I pneb i Bars It k nu-.s in to wn «nd conntrv, a! 1:1, Od. pi r Box. '40- ?lE???.GA?M&?S ?L.-? -?V?..?;L.ii'E ENAMEL FOB STOPPING DECAYED FRONT TEETH, Wmoh tis T sound, erift i"oes aai. turn biiKK: mliY be bad on apfdi cation, or through any Chemist in The kingdom. Price -5g. per Box with uirectioiis for use. Messrs. GABRIEL ba:8 introduced into successful practice the ELECTRO-GALVANIC PROCES.S t.or th.e pai.n- less extraction of Teeth, and all operations connected with Dental Sorgeiy. Messrs. GABBIEL are¡)) attendance daily, from Ten to 8e,01), \1.1,a may be consulted on the Loss of Teeth,and :l orets-?i appertRininff to Dentistrv. at their Establishments— ?* DUKE-STREET, LIVERPOOL, (directly App site Berry-street): aBd?:?LUDGATE-HJ:LL/ and 110, REGENT STREET, LONDON. j (Consultations iliee offxpeucM, and charges strictly moderate). ATTENDANCE MONTHLY IN NORTH WALES. 111.- The nrst Monday in each Month, at Bangor «. Mr. Roberts, Watch-maker, High-street, §Th9firai Tuesday „ „ Arms Hotel, (Private Room), ALL LETTERS RECEIVE IMMEDIATE ATTENTION. FFASIYNAU Y GWANWYN.- HEDDYW AR DYDDIAU CANLYNOL. JrWCHARD J. NODDER, G WNEUTHURWR HETTAU, 81, CHURCH-STREET. A gynygia i'w Noddwyr ddetlioliad o Nwyddan cyfatebol i'r j Tymor hwn, yn cynwys pobpsth ncwydd tyniadoi i bob oed- i ran. Yn ystod ymweliad R. ,T. N. â Llundain y mae wedt yno- drechu i siorhati y cyfryw Newyddbetxtau ag a ddyogelant, iddofesnr ir.awr o gefnogaeth. BEG to inform you that I have OPENED my I NEW PREMISES, 51, GREAT CHAIUOTXE-STBEET, with ail entirely New and choice Stock of lVWTJRNlNG GOODS, Made of the best materials, at very moderate prices, con- sisting of Mourning Bonnets, Mourning Caps, Widows' Caps, Lappets, Head-dresses, Wreaths, Flowers, Falls, Silks, Crapes, Ribbons, Sleeves, Collars, Ties, Gloves, &0" All Orders will oblige GEORGE JONES, Proprietor. GLEN PIE 1. D PA T E N T S T ARCH. USED IN THE. HOYAL LAUNDRY, ANI> PHO^OUNCEU Fi R M-TVTESLY'S LAUNDRESS, TO 3 P THE VINEST STARCH SHE EVER USED. GLENFJELD PATENT STARCH, SEE THAT YOU GET IT. as inferior kinds are often substituted. Sold by all Chandlers, Grocers, &c. WOTHEBSPOON & CO., GLASGOW AND LONDON. INSTITUTION OF CURATIVE ELECTRIC SCIENCE. No 9, SEYMOUR-STREET, LIVERPOOL. MB. JOSEPH. THOMAS, 1 JL Professor of the :R1;,J\fKrJIH, POWER OF THE ELECTBIO FLTJII), JVJAGNETfSM AND GALVANISM, AND PRACTICAL PHRENOLOGIST. (Ten years established in Liverpool), begs to inform the public that he continues with increased success to apply the Electrio Fluid in the treatment of most known dis- orders. Either Magnetism or Galvaoism made use of, according to the requirements of the case. Reference to various influential members of the medical profession, and testimonials from private persons of the highest respect- ability. ML1. Thomas may be consulted daily at the Institution. PIANO-FORTES. &c. YN GWERTHU ALLAN. YN FLAENOROL I STMUD, | 1\ yr A .E JAMFS SMITH yn dymnno yn barchus wa- ei Gyfel'?lic-ii, a'r Cyhoedd yn gy?'rediRol,! YUOweled >11 liFN :VFvr,¡,Tn'. iV.i? e.. ai No. 06. ???j?grj.?p?? Lie mae -vn parhau-i gvev? mantei^ion mawr i Brynwyr PIANO-FORTES, HARMONIUMS, TELYNAIX, a phob math arall 0 OFFERYNAU CERDDOROL, CERDDORIAETH ARGHAFFEDtG, &c., i'?v Yn flaonorol. i'-w S^'M-UIVIAJJ LI.WYB i'w. SEFYDLTAD NE?VYDD No. 76, LORD-STREET, PUM DRWS YN NES I CHURCH-STREET- ELKINGTON AND CO., i PATENTEES OF THE ELECTRO PLATE. MANUFAC- TURING SILVERSMITHS, BRONZISTS, &c., Invite attention to their spacious Showrooms, recent- ly opened in CHURCH STREET, LIVERPOOL. IN thus announcing the opening of their new Establishment, Eiking!on and Co., solicit Merchants, Shipowners, and the Public, to inspoct their Stock, which comprises all the varieties ot vxnd Dinner Services, as well as Ornamental and Fine Art prodncl.ion3. Every article of Electro Plate bears thoir mark thus- E, and Co under a Crown. MANUFACTORY—NF.WHAT.I-STKEET, BIUMINGKAM. CHURCH-STR EET, LIVERPOOL. GE"UIN ¡.; ? 0 D L I V E R 0 '1 L niUECT FHOM THE NEWFOUNDLAND FISH-ERIES. THE FINEST IMPOHTEB. JOHN H. AND SAl\IUFL J O H N 8 0 PHARMACEtlCtTlCAX. CuVMtSTS, No. 7, CHURCH-STREE LIVERPOOL. PAINTS. OILS, AND COLOURS L WHOLESALE AND EKTAIL. J. H. and S. JOHNSON. No. 7, CHURC H-STB E ET, and Ii, WHITE CHAPEL. GU T T A P E p 0 H ? T U B 1 N G ?JT For Wt't??ng Gar lens and Shop Fronts, Ruction Pipes for Pump", "Speaking Tubes »i>d otnar pnrposos. .r. H and S..H'HNSON, No. 7, CHURCT3-SOTEET, ar,d 8, WHITE C Fi A PEL. WHOLiSSALE DEALER' IN (TTTA PEROHA. fV jriJ LOANISED IN D M R. U B B E R AT BUNUCBN PKTCES, Tor Vsd-ves and Steam Jüiú1> SOI.D BY J. H and S .IORNSON No. 7, CHURCH-STREET, LIVERPOOL FR F N 0 e C o L Z A OIL. J!' THIS yiNCST IMPOtiTKD, ilnd l'i;ønufactured exprnRsly for Miming in the Frenah Moderator Lamps. J. H. AKO R JOHNSON., No. 7, CHURCH-STREET, end 8. WHITECHAPEL. Orders recived before Three p. ni. exe; iited tbe same day. BU11NIN(3 OILS, PA T K NT- A R G AND O I L An excellent Sweet Oil for Warehouse Lanterns Ship Lanterns, Carriage and Omnibus Lamps, &o. Wiil barn Twelve Hours, at a cost of Twopence. CAMPHTNK AND BURNING NAPHTHA BeST SPERM AND OTHEn OILS. Ji. Ii AN D S. JOHNSON, OIL DEALERS No. 7, CHURCH-STREET, aud WHTTECHAPEL. PATENT MACHINERY OIL, j above OIT is Manufactured expressly for j Marwe and Land Steam Engines. It is superior to Olive Oil, and cheaper. SOLI) BV J. H. AND S. JOHNSON, HUBCH-STREET. AND 8, WHITECHAPEL ) BISCUITS PUR, BISCUITS rhagorol IJA YLOCK e. CHYF., t BISCUITS ARROWROOT DANTEITHJôL, Yu cael eu gwerthu gan bob Grocer a. Vkiri/ecHonrr. Am burdeb ou gwneutburiadL gan H. a chyf., gweler Dr. Sheridan Muspratt's Chemistry," Rhan 12. j FACToar—LYDIA ANN-STKEET. LIVERPOOL. 0.LOCIA.U L t..i RHAD RHYEEODOL. yn cael eu gwarant.n i gedw amser cy*ir, TN TR GYSGODFA CIOCTALJ RHAD A DEFMYDDIOU, 88-0LDHALL STREET 88, ger yr Exchange, Liverpool. MAE BERNARD LEVY yn barcbHs yn gwabodd svl- y .M C?hoe.M at ei YSTOR o &LOCIAD gwf red ..< defnyd? iol. Cloc cludadwv destius, heb gadwynau na phwyaaa, cyfaddas i weiv ystafellordd magu, neu tlmbyw ran u ay He y mae y Cloc yn eisian, am qd, Y CLOC A'lARWM ac AMb.ERYR (Timepiece) hyroS, yr hwn It ftUir ei osod i ddeffro? y cysgaduv trymai nji-* rliyw awr a ddymanir, 8 s. Ivfac y pwysigrwvdd o feddlann Amseryr cywsrinor fel ag y riiae agitirliad yn ddiangeiirliaid, a chan y cynygir am pris mor isei,Bid oesyrut) esgus drosfod heb ^vybodTr nmser. Mae Gwasg LiTerpool wodi Uefaru ya tauiol am yr uohod, sef y Liveipool Herald, Rbaglir 18, 1858, ay Northern Time., Cllwef. 31,1859 Mao rhai canoedd Vledj en gwerthu, as wedi rboddi boc!dl^oJ"wyf}d. fcyi>YOT ar J cvfoir"d- 88, OLDHALL STHEh.T, Dim cysliilad ag unrhyw dy yn y faenacb, Yn cau ar y Sadymau hyd y cymos. Sylw inanwl i Avcbebion gydav Past. WILLIAM ODELL j-espectfnlly iniorms the Inhabitants of Liverpool and it. neighbi .nrbood of his dedeion to LEAVE th.». PREMISE* which he now oceupiep, Ilt. No: 20, BOI D.STHE.ET, find to DIsrOSE OF his entire STOCK of GAS EITIINGS, ELECTRO- PLATED (JOODS, and GENERAL IRONMONGERY, at COST PH ICE and he feels 0onUdent, irom the known ea- tent aud superiority of his Stock, that the advantages to b, derived by Purchasers cannot, under the circumstances, fail to be appreciated. W. 0, begs to assure tbe public of the genuinenessof this announcement, and every facilit y will be given to parties to enable them to examine the Stock who may wish to do so. The Sale will continue until the whole of the stock is disposed ef. f LI V E R E STAB LISHME NT CHURC H-8TREET. In publishing a List of Prices for GENERAL EURKTSH- INn, .J. 0ARM1CKAEL and co, heg to state ihM ad t eir Goods are made of sound, useful materials. The "fit iv completed by upholsterers, fitters, and p anners of exper- ience. and can be relied on for strength, appen) w:p-u, and durability. The prices quoted enable them to transact bushHJEa for Cash only. TAPESTRY CARPETS, 2s. 3d. VELVET PILE, BRUSSE LS, hIDDKRMINSTER. DUTCH. And e very other kind of CARPET, st Wholesale Prices. DRUGGETS, OILCLOTHS, MATS, 4-o, BIRCH POLES, RINGS, AND ENDS, COMPLETERS, lid. DOUBLE WIDTH I)ANTASK, ALL WOOL, sa 6d. NEWEST DESIGNS IN TABLE COVERS, ;■ All UphoMery made up on the Premises by competent wodonCD. PRICE OF MATTRESSES, &c. liflOiUjYu'b.j-ittiila j s d. ed. s. d, s. d. ?-? SM-vMjts'FIockMattr'-ss.'O H (0 113 9 i]4 9 n? „ Rest. jM?!?6i.?Oi7 h? Wool Mattress 119 H pi !j 'r:i 6 Beat ;Q 0 ;;? 6 i:i';$ Hair p -J 420 47 615. /) llij 0 Best {4V 0 !60 f 6001&5 0 7" 0 Straw Palliasses, commou} ,96r) ? 9 j q „ „ medm'Hi 737C,7 I 83,Q f, „ Plain Beds for Servants: I Poultry leaibe'-s in Cot- ) I ¡ I 1 tOll ;1.ek,Bed,Bolster r j:n 5 39 9 !48 f?!? 0 ¡ Mtd Pillow Bordered Beds, Orf'}) ¡ l i i Goose, in. Linen Tick, L 55 0 (70 0 87 6 100 0 110 0 Bcd.r<?6ter,?PjLHow; ? Bast* White Dant/ic, in ) 1 | Linen Tick, Bed, Bol- Miki 0 1105 0 jI2«5 0 ¡ 114 0 j>67 6 st,,r, t'illo,vs FHlCE OF I.AN Kils, For Cribs, For Children's Cribs. 4 q 4 17 8 4 ? 7.! 0 T4 T-i T"6-4 74J « 4 1 7-!0 Q Ad i yd I I yd, ¡Ji 'd'll;h,¡.¡ll yri J VD. Ibv Li by li I bv S. bv 2J !h' 2i bv si. 36I 461C, o Medium U 0 4 6 I ¡i () ()1: I ¡ t i, j Ii l Super. I.. (6 3 7 9 8 3 Extra Super.. „ 3 6 f> 6 6 6 | C 9 79)S? Baths, very ifin "14 (1 fj 016 8 01106146 9L1 'rH).4iU.4?)2-4)?'T'rn? d-. v(l?,'2,i 1'l y'3,lo I I j>yi'.y bv 3. Ibv 3^ bv '? jb? Common York ..6 6 ^6 10 6 M?d i"i m 7 6 9 6 H R!' Stout di'to 8 6 9 9 I12614 4 Super o fi 10 I, I J2 61' 14 0 Ex'raSupe)'OOhi6 !39 156 WH.ney .I I(" '1 -1614 0, 18 6 >:5 I S to lit 14 0 17 6 121 () I ,,(] fI Super 17 « SI 6 27 6 33 6 40 0 45 e Bflb, very fine 119 0 [y. ")3i 0:?0?:??f; COUNTERPANES. "m 114 i2 4 'T 13-4 Hi QTUi.irf, IJvds 2 jda 2J Y<)s.S?yd??\ds3?v.?. .1 y? ht?jhySjby:? by 3?. 3, d. s. d- 3, d. d. 8. d s. d. P.Iu<taf!'c<?ors..?R f.j3!40J4R Best Blue 3 6 3)1 4 6 4 9 -> 6 Blue Damnsk 1 411 6 a Cc,mmunW'?te. ??.t !.j(ij59 ?0 Fine 4 0 4 9 6 0 7 0 8 6 snpt?r I* e 9 6 i.l fi i4 5 li per Sjj per C '2 o 15 6 24 9 PRICE OE QUI LI'S. r t^ } 12.4 13:CI1'¡-;¡-¡ ¡: Quwn, 121 y,i 21 y (,1 1'21 y cf. 1 3 YO, 831 v ? ? 'i I yds ?y S.? by -.}! by :? b?3?))v.? i bv3j s. u. s. d.1 s. d, s. d'IB. '1 a. d. Marseilles 9 <> li 0 14 6 18 6 21 :.il2 0 1.50176 210 Best ditto 19 6 ?4 9 128 6 T -t (I 0 *Eine i oiiet 6 9 8 6 12 6 1,?,619 6 *i10 fi II el96(1 -;7 I 3"C ..1 I5621 (1i.?7 () .,io04061 0 These Quilts are strongr'v recommended, being mot dnrabie than Marseilles PRICE OF QUI. TS FuR CHILDREN'S CRIB" — -5 bY7 r~5 bj "8 YiTyT^ 4 by 5 b2 51 89 'J.y'LJ?'JA 'LY'L!llIJ ???? ?yd by3?. I ». d. a d. is. d. s> d. 'y 11,1 Fine Toilet .j )1, fi 4 6 j 5 65 '< 6 Super i C ti j 7 o h 6 Marseilles .J ■jJL-J—L-iL—L— L?.EROOL- Printed and Published at the Amseran" and General Printing Establishment, No. 11, St. Anne-street, byleii-S ILlwD, Senr., No. 11, St. Anne-street; JOBS LI.OYX-; ifunr., and ",rIJ.T.UM WAI.L1S LLOYD. No. 11 St. Anns- stree- April 27 1809,