Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

To the ELECTORS OF south lanca- .J SHfRE. Gentlemen,—A dissolution being about, to take place, and 1\1"r Brou n having announced his resignation, I now come forward tq a C4NDTDATK to represent you in Parliament, in complbmcaWitb my promise m 'de in answer to tile re- In thpe days, wben i'1 the old land-marks of party are ,"went WJV it is irroot 11 'n point to any leader in whom one'?n.np)"?R'mpH.?-ustand confidence Rverybodyis for '11 aiiy.'ety foL- economy and reform. Ibe st i! form Edi g?ve us 27 years of progressive inte?- ligence an<> prosperity. i A husv,b dustrious, aim practical people, like ourselves, -call I') t !fro-,i to oeperpetually nibhli ng tlt 'he constitution. The Reform Bill of Lord Derby wa" R iv-et-Ijed attempt. I .m -in <» iveeate fo .• a £ o rental quai: iioition in boroughs snd £ 10 tnoouuties. I "a not deem it desirable to assimi- late tne bo.ougb and county franchise. I should propr, H e 1 fi uhisoment of ten or rfifteen smalt boro rn » i r^l (Hi'-n to onelropresenta- tive of a, a-3 ?vo-L-L'ij p,,7ovi?l? 40 or oO !nmher8, to bo cfj ■ dis'riii b t it largest unrepresented "totV.iy *t>i'1 1' ■: -> i' i; fa 'j it i t .ties? acceptable to a great 3j,a. t if i n? "id, ->nd would, trust, put ?t. :)r? ae,?,,er)ta?,le to a great I in'l .vo?il(l, 1 tru,t, pq,, 3ilfe for c)fa c-;(?ntLiry. with yo ntm itmti' ) i v\tfoment. I —- p; MY service at year disposal, and trust, should -yoi I PIP to elect me. yoa m»v ha?e no cause t? regret i nP¿;:lf;)6li:iYe n:er;'er;n¡:; yours fadhfully, J. P? WBE UTO? MEWVOOD, Non ;s-ve«.i, WesS Debry,8th A pril, 1859. AT ETHOLWYR BWKDEISDREFI SIR imINBYCH. FoNEDBiHIO?) *?,'R ?yt'yncaet?yBghynghorigr'.B fy N.ghyfeiHion ei 1 fod yn annymunoi. yn sefyllfa bresenol Cofrestr yr Ethelwvr, i mi afl'on u 'a 1 Idwc-h eich RwrdeisdreS, trwy gvnyg iV bun yn yii;v■ ]- T Y1) yr Ethoiiiid clytoocl) Ethol- isul na ryibi, fel mae m\v. at tcbyg, ouu bodolaeth i Senedd bar had hyr iawn, a'r hon fydù. raid, o iirigoni'lieidrwydd, EI (lily1 i yn FUSII UIJ arall. Mae y sefyllfa achel yn yr hon y gosodasocli fi vn yr Htboiiad diweddaf, y earedigrvvydd personol mam- a brof- sis v.prvd bvvnvv, y sicradau boddhaol llnosog a roddir i mi yn breseuol fy mod yn porhau i gadw yrudclined fy .m,gliyfe,ll;,)I-. yn fy arwain i gredu nad ydyw y dydd yn 3Eh 1 fwy earg, i gael el sylfaenn, .hy ,tllaf t,eithio yn ilies Je id 0 Gynrychi:.& Bwrdeisdrefi Sir Dilmbvifi yn Nhy v Ovfirftdin. Ganddiolcli i chivi drachefu am eich caredigrwydd I'laenorol, yr hwn. o dan unrhyw amgylchiadau, a barha i ami yn goffadwriaeth boddhaol. o f,) d Y mae genyf yr anrhydodu o foci., j,ie-h tra, ff,7ddl,)n, A'ch tra rwvmedig wasanaethwr, JAMES MAURICE. Entbiti, Ebrill 15fed, ETHOLWXR SIR CAERNARFO? bwi-iacl Fo^Kjmioiox, C> AN f'?y Llowod?-aet?wedi dn.t?an bwriad i LA I di i oh: i:? oe;i ?- a'l,i, -?,ydtt ar apel- i?dd'oed?tywiady'lsefyr.f?tir?senolachosioupoli'.ic- aidd, yr wyf yn tei- to fy'; nyledswydd ydyw peidio coHi Mnser mewn cyhoeddi fy hun fel ymgeisydd am yr an- xhyd'dd o'ch cynrychioH eto yn y Seaedd. Gan fy mod wedi bod eich CyMrychiolydd am yn agos i Dd'iiisftw mlynedd, y mae yn ddiangenrhaid i mi wneathnr ■nnrhvw egliirhad maith o'm daliiulan politicaidd. Y mae *• d \lltiad o'r gwahanol ddosbeirth o wrthwynebwyr wedi taflu LlywiKlraeth y Wlcl i ddyryswch, ar y foment i I-,eOdweli Ewx^op.. Y mae o bwys fed i'r "IVlail ddychwelyd i'r tianedd iifeaaf, Rouph o Gynryohiolwyr lX:H'¡<H.f"u ny t'swyddorion Cyf- ansoddiad, mown uiurhyw fe»ur o BUiwygib-d. garfi«i~, i gynal dvlanwnd oyftawn Liywodraeth ei Mawrhydt cadvv Heddweh ar led. Mae geayf yr anrliydedd o fod, Foneldigion, Richnfudd ostyngedig wasanaethwr, E. G. DOUGLAS PENNANT. AT E T H 0 L W Y R L i V E li P n 0 I., j .1 i.1 ..J 1 t" I, ) < > F'ineddigiorj,—Gan fod Ty y l u'S tbr -rcdi dangos, trwy fwyafrif 039, na fyddai i'r 1 V'l i f Ddiwy?adol a -ddY?wyd Y': miaen gar Wclmdo?o't ct Mawrhydi fodd- Iuai y 'Ty hwnw naV wlad, mac ArghvytM Derby wedi ei ystyried yn briodol i gynghori y Frenhines i ?pcUo at y •wlad am -?i phand?rfyaiad. Er fy ymlyniad c.rvf wrth y blaid Ryddfrydie. mae fy mymuniadau pryderus wedi bod yn fwy am fcsu "fm nag • J. <d<3ynion, a cliyhyd ag y gweithredodd y Llvwoc bt ■ senol fel ng yr oeddwn i yn meddwl cr lb y •wlatlwTiaolb, derbyniasant oddiwrthyf fi bob eetnogaeth de?. Ond vr oecld y meiur a 311 mlaen ei „wel 1 an <Jym 111,1^1,1 y bt >1 .i! ?iio, ■iyteili.'i\.i;^ mown tt, d nr, ?c ?or >  ?- i'r Losba^'th Jiafams; trwy -rth c.d idlvi ii i ba un y mae 8U g'vyl:uùa¿:th mydlol 1 I da yn rhoddi iddytit N-<\ r 1 ailwo am foment herruso mewn perthynas i'r bleidiias. yr lion yr oeddwn yn teunlo ry 1 1 wydd i'Av rhoddt. Nis gall niesnr trwyac » mis m« i,thgael ei wella mewn y sir bob penran mor ddid t feI na bLiasp-, i « <}yr>iad yn 01 yn y diwedd yn gailn and-iiayrj'sa yx aunav/s- deran. za.n hR, rai yr nedd wedi ei amgylchynu Buasai yn Slaver I'V h a'r anliawsderau 3ivn jtr -v :m ami] yn mlaen, mwy :mewn addefltdwy y bahl. BuflM-\n yn fhodd. fy ystyriwiJ: i'r "lfl n -gweHaùwy, gan hwy byaag 1 • mL1cn, Ond gwrthodotld. Gweimdogi'si nl u "y ewrs hwn, lie, er conderaniad L .t tur- iant i dailu y wlad i boll gviuiji- t 1 ril ji<? 1 cyffredinol. Wrth wneuthur hyny gwfthodMd. r en hunam <ldW vn yn mlaen luirhyw Fesur Invn y Senedd Isewvdd. ac y mac r cwestiwn cv fd llyn mOT <:r 't' Y J y gallasai y cyfryw ben- «?,t 1 i id pc buabent Iwvy yn 5'di«> i ;.i,lyruumaùal1 a mor gryf gan y wiad Gwrthod;tsa,r<t v. ran do y dymtiTi;ada,; llyn, a rhaid i'r ra"d\niadan. gan l»vny, gael eu penderfyrsu gan y wlarl. Atooh dnvi, gyd-drefwyr, yr wyf yn awi yn apeiio am cic'i pendorfvmnd. wedi cael sicrhau i ddos- 1 01 r" 13 fi ib v vladwriaeth y cyfiawnder hwnw vr wyf yn *■< in t n ld\le'lns iddynt; a ehwi sydd i ddywedyd pp 111). a yw f/ Tshleidiais wedi bod yn unol a'ch dymun- aadau. Ar .nr. ac ar bob cwestiwn arall. ma# fy nnig .Byruun- iad wèùi hod i ddwju yn miaen eich budaianau ileol, a daioni eyffredixnd y -wlailwriaeth, ac yr wyf yn gobeithio J agallaf cdrych gydag ymddir?d am ndxfwyddi&d o'r ym- *]Ziie,i hwnw ag y m?e wedi bodl'OI' amser fy mbrif chc1gais i'w JcHyngu. Credwch ft fy mod, Foacddigion, ffvdidJ<Hi wasanaethwr: Igzm a, T bfill 6, I- J. C. EWART. ,i i IT FreOWYR BVVP.L )ItEF FFLINT A'R BWEDEISDKEFI GY T^FEANOGOL; Bettisiield, Ebrill Geel, lS!í!). FONKDDIGTOK — MAE ARGLWYDD DERBY, tra yn dwyn tystior i.VJL as*? i deHyngdod Ty y Cyffredin presenol, er byny wedi cynghori ei Mawrhydi i sicrhau teimlad oi deiliaid trwy ddigorphoriad y Senedd. Fod y cyngor hwn yn tarddu o ddybenion iejlwng i gwladgarol nid wyf yn amhea, ond y mae yn ganiataol i ofidio o'i herwydd fel yn annoeth, ac yr wyfyn gofidio fod Senedd mor gymhwys ag un & gyfarfyddodd erioed, ,heh lwyddo i benderfynu y cwestiwn o ddiwygiad etholiadol. I Yr wyf yn ei ystyried yn afresymol i ddisgwyl y bydd i Dy y Cyffredin, neu yn wir y gall, roi o r neilldu ei hawl" oruchel i drefnu mewn egwyddor, nen mewn manyliofi, unrhyw fesnr i gyfnewid neu benderfynu cynrycliioliad y f' bobl, ac y mac y gwrth-ddadleuon yn erbyn y ewrs a I gymerwvd gan Arglwydd John Russell yn ymdflangos i mi i ddyfod yn rhyfedd oddiwrt-h lywodraeth yr hon nad oedd yn ystyried penderfyniadau y fath leihad ar eu haw- I durdod pan y eymerwyd y dull hwnw o weithredu ar Reithsgrlf yr India y fiwyddyn. ddiweddaf. Pa fodd bynag, yr wyf yn bur sicr y caiff awdurdod gwcinidogaethol yn  Y g?eimdogaethoi ?-,n iiiiig lai o i bell ',Il y cwestiwn yn y Semdd ddyfodol, a phwy bynag fydd inewn swydd, rhaid iddynt yiiifoddloni i gymeryd mewn rlsan rhan fawr gynghor pobl Lloegr, trwy y rhai hyny a gant yn bresenol eu dewis fel ell cynryebiolwyr newyddion. I Yn fy marn i cafodd y rheithsgrif ddiweddar ei nod- weddu yn gywir gan Syr James Graham-yr oedd yn j rhy gelfydd o'r haner," ac yn gwbl groes i'r egwyddorion syml ac nniongyrchol hyny allan 0 ba rai yr hanodd eorff I etholiadol Lloegr yn wreiddio], a chan ca rai y dylai 0 bryd i bryd gael ei gadarnhaix a'i reoleiddio. ¡ Os ydyw yr hawl 0 gynrychioliad yn' cael, a pharhan i i goRe I d ddosbarthuyn briodol, nid oes ofn arnaf ami 4 unrhyw gyfnewidiadau anghyfansoddiadol fod yu (lebv- I gymeryd lie II herwydd ail-ddcrbymad unrhyw nifer di- chonadwv o bobl weithiol y wlad lion i fwynhad o'r ethol- I fraint, yr wyf yn dywedyd ail-dderbyniad, o herwyd(lni '1' ddylai gael ei anghoifo fod llawer wedi colli en hawlfraint trwy weithrediad Gweitbred Ddiwygiadol 1833. 1 Y mae rhan fawr iawn, pa fodd bynag, o'r etholwyr hyny ag y mae genyf yr anrhydedd o'u cyiiryc-hio-li, bob aruRer yn gynwysedig o'r rhai hyny a weithiant am eu bara beunyddiol, ac y mae profiad yn cyrhaedd tros chwo Senedd-dymor, yn gystal a.'m gwybodaeth bersonol fel boneddwr gwle(I ig, wedi rhoddi i mi ymddiried cadarn a difluant, nid mewn dosbarthiadau nsillduol 0 tldynion, ond yn gyffredin yn mhob Aosparth, yaaillyn cyraesuro, yp dylaawadn, ac yn diwygio, i raddau mwy neu lai synwyr- us, y Hall, ae yn ifarno ynghyd y genedl fawr, rydd, a Tis? Y liall, yn itarflo yn-hy(IL y gen e(il fz,-wr, t Gyda golwg ar newyddiadwyr (innovators), yr wyJ yn amheu ai nid. y gwaethaf a'r newyddiadwr diweddaraf ydyw gweithiwr (I radd uchel iawn, sef, Arglwydd Prif Farnwr Lloegr, yr hwn, y dydd o'r blaen, a ddygpdd Rheithsgrif i Dy'r Arglwyddi.i gyfnewid y trefniatjt henafol a setydleclig o hrawf gan reithwyr. Yc wyfYTI credu y Sen- ediol a gaffai yr etfaith o ehwanegu nifer «• da a am drefydd mawriou. eivocs yn eaei eu cynrycbn>'i tnvy hyny bentyru y i jnhyCTg leoeiM )'il bc.vgJn! ac anghyfiawa. Dylai Cynrycliioliad gael ei waagaru mor ag v roae yn bosibl; a 1 lira y cedwir a, y bi-Lf og- wyddor bono, yr wyf yn ystyried y cwestiwn o .gymhwys- der arianol i'r etbolfraint yn ail betl). Buasai yit hyfrycl genyf gytuno a Mr Walpole a Mr Henley arao, fir mai fy nhyb i fy hanan, ar ba tin nid wyf am orsefyll yw„t"od pob un ag sydd yn talu trethtlodion yn ddyn cymhvw. i gael pleidlais, apba fodd bynag y gall hyn gael ei Icu- derfynu. Nid wyf yn dyw^dyd yn awr am y tro cynlaf, mai mwyaf y mae pobl yn cael. caniatau iddync yr etbol- fraint, goreu y caf fi fy moddloni. Mewn perthynafs i'r modd o roddi pleidjais, yr wyf yn credu mai y gwaethaf a ddyfeisiwyd erioed oedd y cynygiad diweddar o bapyraa pkiÙleisio-nirl oes amhyw ddiogehveh mewn yiogeisio i osgoi y rtvmanind cryf am blexdfei^o trwy y Tagol bwy y '1 d']yfeisiau a hwn, yr hwn mewn Llwylaw anturiaetwas, j ,1 a t ii yn cldioea i'r trefniant mwyaf arswydus 0 lI yw. | ladaeth etlioliadol, ht-b ddweyd llwgr-wobraeth, a weiwyd ( erioed yn y wlad hon. Dywedir fod heddweh Ewrop mewn -il a P, a beth byuag a eill y Gweinidogion ddweyd wrthym yn awr, yr oeddwn i. yn sicr o'r fam ein bod yn cael ein sicrhau yn y (1d.aà!01laeth y byddai ein gwrthwynebiad i'r rresur yn peryglu y diogelwch cyffredin.>1 yn fwy. Ond y xusie heddweh Ewrop mewn gwirionedd mewn enbrdrwydd, nid ar gyfrif ein hachosion ein hunain a drafodir yn Nhy y CyiTredki, ond. 0 aehoa fod naw-miliwu-ar-lrogaiE 0 Italiaiu raor ddiffygiol o ddewrder gwiadol, felna allant helpio eu hutiain; at ba ddyben y gallant dderbyn. rhyddid oddiwrrh gymyd «g galluog ? Gallai- eu hanesiaeth en hunain en hadgoft'im mai rnociad chwerw ydoeld pan y cyhoeddwyd rhyddid Groeg gan Lywydtl Rhufain Mae arneta ninau rmgóH1, ac ni byddwa yn eisiau, litn wroldeb gwladol Ki bydd i ni, no nis gallwn. dderbyn Meithsgrif l .y ,g ul a tstyv.ir i ni gan a* "*»ii < 1 Lljwvtlmi .1 beb, tei eynrychiolwyr y bob], oscd i iawr vn eglur trwv 1 IJende1"ni¡¡.d, on bydd anger?, fel "g y oecLd yn ddxwoiU" yr p"v.ddor!on a d.ivlni lywjo Dh i" n1 u ttk1 f y W;(10;) er ihy gclty^ld o 1 b 1 e»* Vycnd f'-J oriou hyny yn cael en gwr?osefyU. >inlnm g'yH;J( oriol-i I!, ll,, YTi cael e,N i ho. a bydd 1 ni ct wncyd yn y fath fodd ag na bydd HcdÜwch Y?ac yic- ddiried y eyhoedd yn 4Rael ei aflonyddu. Fel ag ar yr acblvsur diweddar, felly ar yr nil canlynol, yr vrvfya tfiinilo y?i hyderns fod, ac y bydd gwladgarweh y wlad mlJr raWl" fel ag y bydd i ni ochelyd pob gwa)iant«»tliau pleidiol annyladwy, a dwyn yn nilaen ein hymchwiliad o'r cwestiwn ar yr esgynlawr, fel ag y caniateir iddo, gan gyd- syniad cvffredinol, gael ei ddwyn yn iiilaen yn ddi weddar yn Nhy y Cyffredin. :FoneÚdigion.- Yr ydym yn adnabod ein gi'lydd er's nitwer o flynyddoedd. Pan heb fod gYda'm sorohwyl yn y Senedd, yr wyf yn treulio fy holl amser yn Sir Ffliiit, ac y mae fy ngweithredoedd, pa un ai fel aelod Ser.eddol, ynte fel person wnigol, o'oh blaen. Gallat ddweyd nieivl, } gwirionedd fod fy nglnalon yn eich gwasanaeth, ac Nut"- 1 gynyg fy hon eto yn liarehus am yr anrhydedd«'ch dewls- lad yny Senedd ddyfodoJ, yr wyf yn teimlo fy mod jnayf- i lawni dyledswydd ddymunol. Yn yr amser priodol, caf yr amhydedd dvMwy i weitio I A phaxhaivrf, FoDed?gi?n, jEich rbwjiwdig a W!?6BM'thwr, JQUN HANlin vvmar-&(it;iwr, AT ETHOLWYIi LANCASHIRE DDEIIEUOL. FONEDBTGION, (^ AN fod DAD&ORFfOMA.ETH.? gymeryd Be, a X Mr. Brown wedi d- t?,i yr wyf yn awr vti dyfoclyn mlaen fel Y"v*ElSYDD cynrychioli yn y fc edd, vn unol a'r ad lewi a wnnethum mewn ateb- iad lr tTfYDÇb a gyflwynwjd i ydJydigyn ol. Yu y dyddmu hyn, pan y ir ir in lineilau plaid wedi en hysguho y -> rth, y, n-tae yn an. !n>sibl nodi all an unrhyw arweinvdd yn niba un y gellir go&od hollol ymddjried. Y mat pawb am heddwdi. a piiawb yn profifesu pryder am gymldeb a, diwygiad. Rhoddo(M y Mesur Diwygiadol diweddaf i ni saith mlyncdd ar-hugain i gyifyddn mewn gwvbodaeth a L'wydd- iant. Nis gall pobl weithgar, ddiwyd, a'c 'ytnarferol fel nyni, ddyoddeft fed yn 'barhsiua Dib!o wrth y Cyfansoddiad. Yr •oedd Mesur Diwygiadol Arglwydd Derby J'11 ymgais true11l1S. Yr Wyf yn bleirliol i gymhwysder o :1.rârethiad£6 mewn Bwrdeisdrefi. a £10 yn y Siroedd. Nid wyf yn ei ystyried yn ddymunol i gydweddu yr etbolfraint sirol a bwrdois drefol. Byddai i mi gynyg TIwyr tUifreiniad deg neu bymtlieg o Fwrdeisdrei fbyebaiji, a UeihacllPl aelod yn yr un nifer, fel ag i gynysgaeddu deugain neu banner cant o aelodau, i 1 gael eu rhanti yn gvfartal rhwng y trefydél mawiion a'r siroedd poblogaidd sydd heb eil cynrychioli. } Byddc.i y cyfryw ddiwygiad, yr wyf.yn credit, yn dder- t byniol gan y rhan .fwyaf 0 etholwyr Lloegr. ac yr wyf yn j hyderu y rhoddai derfyn ar gynhyrfiad atu chwarter canrif yn rhagor. Trwy fod genyf gysylltiad rnawr ag amaethyddiaeth, masnach, a llaw-weithfaoedd y sir, vr wyf ya teimio, gyda chwi ddyddordeb yn eu hyrwy,Uiud Yr wyf yn awr yn gcsod fy hun at eich gwasanaeth, ac os gwelwch yn ddoeth fy ethol, hyderaf na cliewch achos edifarhau yr ymddiried a osodwch ynof. Credwch fi, Foneddigion, i fod Yr eiddocb yn ffyddlon, J. PEMBEBTON HEYWOOP. 1869. AT ETHOLWI'S LANCASHIRE DDEHEUOL. FONBDI\IGION.  ? AN fod Gw?nido?ion e'i Mawrhydi wedi cyn?hfri y (-T Frenhines i Ddadgorphori y Senedd bresenol, yr wyf yo anturio i geisio adn> j'r !<■ ..e d yrydjen l{oili\¡;' :ií;¡'\{;)'i;'erl yryd Cli, Y mae gwrthodiad Mestir OiwvRiftaifi v Aojnyddiaelh gan P n i'?v ti'r owest- Dy y Cyffredin wedi arwain i'w udadsorpbonad, !l'r cwest iWrl i'r Etholwyr ydyw. pa un a ydyw y gwrtbodiad hwnw ïw gadarahau neu wrthcroi. Gwrthwvnebua fel yr oeddwn i ddau brif egwfrddor y ■*i fri inn yr sirol vn nreawvJio mewn b\v1"düisdlefí, 8 cbvlynain-J vr car»«»!:raiot lwooisdrefol i v w et iiO, 'i tLty i. i Cian he laetb. 1 a g Wb.'dns o'l- fi .si i) rhi,6t c rhun vn v gailu gnLadyd c J on i m) BleidieiBio elms iddo fYlIed l Dwvtigor U u unruyw fesur ar y futh syifaen tod ynfaddhuo] can aobi v vlaci bon Ys ocad v ddarp81'il!etll i wella yr aii,, FtctdnvYdd tÙ llvpredigacthau vn vr eisseddseoedd. 't "i >. x Cyffredin vn hollol anmuonol; tra vr oedd r. r ■: r oai niholwyr aTJhriianoJ 1 ill 1f.h:Jislo new yn i:'liifw\d(i;tid 0r f1 inrsdro; wrtt ii > i j ddvinwyd ftau Fesur IJI 3 2. y geiiii- i* D.'wveiadol bcddbaol trwy iaoft-ysi iidn f-drctiM t t'> ( cyml v\ « I ryn y 8j"of)(ld, a £6 vr. y bwrdeisdrefi: diireujiua h i OR iiei'o fwr cle¡d1"(fi hye}ai n! a g"ir'L(-IIjttHl rii:1d ne i j11, ft ibros ai.'s ai ( i ii. -.io< id a b deisdrmi yn 01 cyfaital- r\iN tUuii' ]>Lati i » t o i'u tretbiad. JJv,5a! Pt mi wn-'uthur parhua y beuead-dymhorau yn da i iiind rhydd 0 fam yr f\ihohn, yn cael ei am- dd;U. nuvgythiadau a dy1an.\Nad itnl1be! o'r pwys mwvai r wyf dati vr ystvriaoih hono, wedi bod ya fK-f- norfwr i'r Tugel, fel y dull Koreu i gyrhuedd ye amcan hwnw, • y foil genyf gysylltiad agos a buddiauaii masnachol n lia-.v-weitbfaoi y air, yr wy; boo amser wedi cefaogi y mesar. au a dybi.vn fvddai yn-hyrwydtio cu"llwjddiant, ac «s I, Ot?'?ii'.tiftot&lcich Cynryshlolwr. 'bydd i fy yan).t'ech?n gmfcu tfaei-eii cyfeirio l gyrhaedd yr u'ti am'cati j?:i utndd t.'CL i*?T<.n< f- U' HOH C?EE'?iAM. Eastwood. Statvbridtfe, Ebrill 11, 1859. — —;—;—— AT ETHOLWYR i.. OTB-WtEKI'ffilt, ?MA'S  DADGORFFOEI AD y ?nedd wedi II I ei hv['¡[¡ysn, lthydd i ebwiyn fa an gael gatw aruoch i a:rJ'r.< CiC! u i t I o 1 r UUhlH,I.)1J G) tLcclino! sv«d v»t-xii arwiio i'r dadsfor-fForiad l bvn, Hid '-w"lll flnfrnh¡;i1;C'1 Yivi aniYnt t prif nc b us. 1.)Ic?i(ila s "L'v v v i W) il I i Mi* i v»n Hehfdf l 1 ft v i À:rgl\vyd r j) -i ,cll G".I;>}' 11(::J:fI'Ü 1:i,"HW i s 111b 1 ?-?' ?'' ? ? ?- 'dlho:1cf ¡r .M io i" v: i< off l 1 vis n J n »i y 1 i <n <! i vvt 11 iir oi t;è;!¡f:Jl(t:,},1è:¡;i;{ IP1 1 «tiwi> UJ ill i ui rri i r 11 1 I i, (d *■ Itlli Mil"! ir ji adeg tH-osetioi. t urytbuu dwyiaw ilvwod •- C'\h;rri )'1' \Vrtl «o i ui^, ou dhai aID drydedd. wiutb. yr auwiyaeda och cynrychioli, ma vw yn ROfPpriwiüÎol i mi ailadrodt! fy ngoiygiadau o wleidyddiaetk yn gviivcdmoi tax vr am-bvdodd vn fnzn o'oh avar-ch vn bersonol. a, os h 1 t yn 11 f i t,o I t. yn v M f r ] + an o tilCyiiryclnolvYvr.rii t or c i i "wt f i i" n 1.1(-t? llwyr?c?' on 1nld:H1';¡H1t::l) j > 11 11 i rif I f ui fiddianaii ty x e i Ii yd at n wlarl. Y mae fi^nyfyr amhydedd o fod, Foncrbljgxon, Eich u!Iiùd5'Ih 1fvddjÜll waaanaeibwr. ? Tm)MAS 8? HORSFALL, B. all, Ebrill 1859. AT ETHOLW Tt RHAN DDEHEUOL j SWYPD ca 1 fy nwhymh=di gan «orph rdJ. wndwyr LanCHShi¡'o Ddüheu01. j :vdd ::U'G0ieh p!.?:íJlei.siüu yn y.r iv C d u' e'aei f\ cr .a'i am go f¡;' ,) f v 1 v l (lmlo un pitu ir OeM[;' i t t r \HIMH I n i1" o in ;{j;jcidtv:J;n;\(î ::¡:l':î¡lun<) gW0i')1:- anaoddiftuein'gwladynoael ei gadw yn ei burdeo yn ogbanoi v ivt f Mdia-laa bi-v r a gYU1.crard; i n (?.,iyd(ii,,] il >n ij i 'ill o Ewrop, air tv va llawenh a J'll hyd fa t ein safjdliedau i y g"11.!lrro'u'wydd 0 vcha y fath J6Su.nlil ■> 1 1 a [1 I til sid ag sdynt fwy, o f-yi i tr ("> iviiK'. a Cf > fuitii iv} 1 t 1 1 i v 1 f\ sd Rt- 6yr1ri v ?l tv??(ti fy j till ) fi i i lir c lul yn tei1yngu ?y CH* ♦> J IN. & I i y »d)ZT >J «c r wyf yn ystyried, y1- I ? Y e pleiaian vouueawd. mai hi ydyw yr n u ba. nn),.1 i i jtl a,? j,> -b i.Idyoge! a doetb ar v nwestiwn 0 ddiwygiad, M am barbad o arweiniad ein gwlaiilvwiad traoior yn yr ysbryd diyagogc?'{bed.!yeho? ¥lI_Y;:Yhlw ;dd¿:\Ý'J;r )f d (: ¡/J(,- u.?"rhYd y dit.Vit 0' r P, r?, ti r ?,i w it,, Ar yr un prvd .dJaJd 1 mi wnhod riiwyinn fy h.»n mewn modd angli,?,?w .ha)ditB' wribodrhwy!i'in iy h.tnniewnood'i anghyiuw a mnkiJJais bythi amcauionplaid, na eile',Ill ,Vi na iyddy lmà.di tl.nt. oyffredinol føl ei brif amottu. Xr wyf yn ymlynwr brwd wrth yr Egiwys Seiydiadig, u cbynlitiiiafei tiiiddianau bob amser agas fel yr wyf a'r sir, ei buddiant smaetiiytfiiol. ma-snachoL Haw-weliht'aol, a diicrbyiiiant yn gyffelyboddiwr hyf fi ysylw bwnw agv mae eupwysigrwydd yn galw dano. Y r Roi)eit)iio caot llawer cyflcustrao'ch auerch cyu dyebi ye li tboliad, a byddyn bleser genyf ar yr amgylchiadau iiyny i roddi y cyfryw eglariadau o'm opinlwnaa politicaidd ag y dymntiir geoyf. (Jan eich uicrhan o'm gwir ewyllysgarwehi'ch gwasanaetbu yn ffyddlon ac anmhiebliol fel eich cynrychiciydd yn y 8anedd, acorn peaderfyniad, os «tho<i.r ti, o gyduibod hawliau pob dosUatth. ar fy ymegniadau, Ydwyfj Fiiiedd-igion. Eich ufudp., wasaaaethwr, WILLIAM J. LEGE Oolborn* Park, KbriB 15. im. TO THE ELECIQEa.OE SQUTH LANCA- JL SHIRE. qéÐt¡em¡m, f¡ <jr v rnmejit buve annoiinced that Pa>a.. mentwill be rtis-osved almost, imaibdiateiy aad'yo h .ug done mo ill It or f f r 1 j ming im as one o/ your Hcm-r- sentst it t i -> i loopAfled, I feel grea- re^i&t h n adva: i t I 3 Af ns can arrss i, make -no c fLi ¡ l¡!J r:s'o t;t:h;!h] ;on{::s, ;rl\ :ii from yon ""n ve-s, an J whichwill prevent me from agaii a t-au'bda'e for re-election. Dt1 ti' M.ars thit YOll have honoured me with your i J 'V?- ever foftud the.kindest oonsi- derati >n m all pad,ies, and it mak e me feel deeply the aecO!»«. t wl e i iy iidtressini; you, 1 am nl uv i i t civil and religious liberty, and eOml(HiCelal tn,ulom, ftJ(i(,J the bappin-ss and prosperity of Ihi) eoanir and j 11 tt i ty of the Tbrone, and I shall ever c l advo(;ate,-I have the honour to ba yours v i t 1 WILLIAM BROWN. m Lon(lol1, i\ prH 6,1859. -< E THO LI AD LANCASHIRE D HERE VOL, tV MAE y PWYLLG0R i hyrwydtio Etholiad Mri- Cheetham a Beywootl, yn eistedd yn ddyddiol yn y Coiamercial Hotel, Dale Street. WILLIAM BROWN, A.S., Cadeirydd. YR ETHOLIAD BWBDEISDREFOL. "jn^lSTEDDA Y PWYLLGOR i hyrwvddo dyclweliad Pi JOSEPH C. EWART, Ysw., AiS., vu ddvddiol, yn v COMMERCIAL HOTE L, Dale Street THOMAS BlWCKLEBANK, Cadeirydd. ETHOLIAD LA IS CASH i. R L D DEH EUO? Mae Pwyilgor Manchester i ddwvn vn mlaen thol iffdyr Am:hycl. ATlJERNONFGEi¡TON a WILLIAAI J, LEGH, Ysw, YN EISTEDD YN DDYDDIOL, yn ystaf elioedd y Pwyllgor, Marriott's Court WM. ENTWISTLE, Cadeirydd.  LAWRENCE PEE I,. I < ,p.r -,J '}1'1A1NI<; (-"J'1" 1i'NDFR YIID 1:<011. W.?!' ROMA?E CAT. LENDER, Jt)n.) '?' '?''?' JOHN SODLOW, Goruchwyliwr Etholiadol. A T ETHOLWYK V KMAN DDEHEUOL 1- 0 F-WYDD I -NOASTF-R — FONRDDIGION,—Gf>n fod cyfarfod o nifer iucsog a dylanwadcl o'oh corlf wed' dy- miiiio arnat l yrodrechu am gvnrycbiolaeth rhan Ddeheaol y Sir t wvt vn dymuno datgan fy hun yn Ymgeisydd am eich T*r ■ r; politieaitld, yr wyf yn cvtuno a'r thai hyny a v\ i ".t gyfaewidia-i yn ein sefydliadau pre- senol. a r ihni a gredant. fo ■ yn rhrdd eedw prif agwoddiadau y Cvfansodtiiad Prydeinig, tra y maeni yn fud 1 Jun i roddi ystyriaeth ITafrio! i nnrbyw fesnr eymndrol 0 ddiwygiad. hyn. er ni alb\f rwy?) 9 fy iiiir. i ymlyniad &ngh, wrth unrhyw blaid-arweinv.ld, yr wvf Vn cr«dn y bvddal vn galiu rhoddi cefnogaetb gyffredin- i v \VeinydLhf\(th bresenol (i yda goiwg ar y cwahanoi cyndnn-aa 0 Ddiwygia i Sen- cWiol svdd vn awr o riaen -Y c -,lice d, yr wyf yn meddwl. y gellid eviiWun o m s LI~ n etbolfreinti ia pre. b< v I, u hwn a 1 1 r -t t lad doath o afstedd- 'rL1 è" ),'), ¡.j"1: 11 lospartbiadau hvny, 1 g-anddYllt trwy wybod. .■ i'. r etbolfraint i" v v n '(" bynug, wedi apeiio at y wlad &:• i niw-.idii nnvtivw gvtdlun neiilduol ond i rJicrhll.U a mi a s i-'vii i i i i He nyddiaeth wedi dwyn vn mlaen Iwyddiaut y genedl, ac nrw.iin yn anrbydeddos ein pe'thyn:isau tiMrm r yn ystod b! yddvn o anhawsdorau di- i;-v:Telya Gel wir arnoch i '-erderfysiu pa un a wnewch noddj fj'b i d heb anoiiaeth amciin neu l*rn. a mia u tt cut; ilvwodraeth Seneditol ei iliraddio i i e o t!ivf,,j tt1 li y sirhon yr wyf yn cael fy ngw T t yiynt wedi cyd- s ;nio i ddvio:; '11 hwnw yn Manchester 1 it y gynryebiol- ?o, edi vmwYStJo i :.¡L )!¡f'iI11'1;i:/¡,¡' j;'(1(lui' ;l'i;?i:.1re ycam cvui.u.ig at bleidlais cyfT' eduio!. Yr wyf yn ap lio gvdng viuUdirted am gefnotirreth boneddwyr o bob pr:d « Opiniwnna<» >dy at yn o Idio,? i yrm stwng i gymheUtad ci?b p"!iticaidd, i aberthu nn'g sylfeitn ein cyfnng,)}(lad. M*-y YTOITRWCHFTRV»LD..PJ"1 Y Uy,{U JUY., dwt?sti?-" 13-yU?d.it- 0901, gyd„ pha rai y mae "in ll.vyddiant- ?el cea?dl wed! ei giymn i fyaa. Caiff ;}uh,m- crei'?(itt M addg. a dtirchafiad (. ymdeitbasoi y tiawd, bob amser ??y sylw difrifol. Yr wyf yn ystyried y rbuid catb.v i fynn yr E.^lwys Sefvdl- edig, j'r hou yr wyfYDpêrLTIYli, tr» yr estynwn y rhyddid mtvyaf i'r rhai hyny a wuhaoiaetliant yn gydwybodol oddi- wnhi, fel yr ydwyf yn osodiadol gydfi thrafaid- iaeth r a li y wlatl. yr wyf yn cymeryd dyddor.leb maw' !11()\n) poo cwastiynau yon d-vt-ii cy -yi!ti;td a'n lhvydd- i-rnt; rhod-lnfyr ystyriaethfvyaf i bob mesur a dneddo at cu dadiiuddiad. Y mne m. t It yn hanfod 1 i'r egniad hwn, ac yr yn i i I led y dylill (jwneyd "(>oj, ymdreehyn. gysori ag an; yd- 0 <1 »' uiii1 m t tb v wi-td bon i'w gaelw. issi (vnn.enliiti yohvmnegu 'v n-ttll vii gwblwvbyddus i \rrJdiriedy profi'csaf fy huu yn foddion i y 1 tra ;r wyf vti gobeithio yr ystyriweu hir ii t1 n eicb mysg a'r s?-?ylifd anrbydeid- 1/ a fy bi'la';t ::)J¡(!J¡:; ';iI:!¥I}If¡t cynrychioivdu. yn toy w waranti id o'm dymaniad i'ch g,: as- a li R,,i o, 'd i lH1 furl mor i c if ui'-h p y dtd' nyddiaf fy ymdrichion 1fyrel1l'vl w ac i is. y syl.w hwnw i ch bn..dianau >ig y illae t, v j; .V, r i j. iv Ydwyf eieh ufudd wasanaethwr, ALGERNON EGERTON, Worsley, Ebtill 11, JOW. AT ETHOLWYR Si il, FFLINT. FOVFDOIGIO V, MAE Oweinidogion ei Mawrhydi wedi arttu?o L" ar P dad gys o d d1 a d. Tr wyfya erfya yrHnrh.'d?d o'chpleidbiis am y dryde.Id walth. v .«:i„ egwvddorion politicaidd fy nheulu a fy tiuuan yn 1. Yr wyf vn hth)(l 1. gBrfloi Diwyíftd vn Wghyiirycbiolaeth y Bobl. yrh wn a sicrba iawnderau prese.-ol pot) Rhydd-ddeil ad, a rhoddi yr etbolfraint £ i0 i'r sirnedd, it i'r bwrdeisdrefi; a tbra na bytldc nnrhvw ddoib ii tb unigo! yn cael All byrn li.iifadti O'B hetl]o)fre¡ntia, vn Cfnf- dosbarih arall, gosodir tiawlian etlioliadol yboh1 ar v ev'ry'w seilian o d'iigon&kleb parbaui ag i sici-ha i,ldy> hwy yliawn fwynhal o'r iawnderau byny o dall amnawdu ein cyfan soddi,JC1. Yr oeddwn yn anghymorndwyo Mesur Diwygiaclol y Hyw- odra-th ond tiis gmlwo blenlleisio dros y penderfyniad a'r hwn ei fti«\dc'i d o 1 -"i < y te.mlwn oifod y > per- y?u "i *r.i »l ti bvtraeli n- gvnorthwyo, acha.Mdyr eff»iih o ot io o t,n b n d • byn ag y maeyurhMd fod pob gw'f Ddiwvfiwr vu dv»* cmi wele?l wedi ei ben- d'-rfynu v jomeiit gvntaf vn uosio Mae ansawdd fy i^cb/i "1' » llawer, ac os bydd i chwi eto ymddiried i m' eic- i cvorychioli, ymdrechif drwy boh moddioif yn fy llqa11u (j r1n.i J?::¡¡;u. Y mae genvf yr atirhvit oo o fod,Foneddigion, Eich tfvddlon WH satiaethwr, THOMAS E. M. LI. MOSTYN. LIundaiu, 8fed Ebrill, 18*9. V:latches! Watches! o 62 2s. yr un, Y WBITHFA OfUORAlT Hi M>r YN TJTERPOOb. ( )8 ydych mewn < i ORIAWLl dv'i- i'vn cael ei gwarant i > 1 > » »->r cywii*: ) anfonwets Post Office Order i .IUS:?;P!¡ -i >iLL, Gwnouthurwr Oiiadyrt.-ri. 61. South C;,at.10-Rt" 0 I.ive,-noo yn union gyfsrbyn 11'), Custom Housei. yr hwn, o!yd1!. throad y post, Hiifvii Oriadyr 'irian o'r fath or en, yu cael ei sicrhsu i gadw vn dderbynioiy ).pris isol achod u g«el ei newid o» na bydd amser da am MaR J Stsw'H ya g?!w ylw Trigolion Go?edd Cytnrc a'r Cyhoeddyn gyifredinol, at ei Ystor eang, yn ol y erybwyR- ittd isod.defnydd pit un y mae yn ei gynyg gyda': ymddiried mwyaL Gold Patent Detatched Lever Watches. 18 carat fine f-JOyrun. Chronometers, Duplex, Centre -v concfs. itc., .,<e. Gold. Horizontal Wafcbes, finest ffniso, £ & yr Uh. English Patent Levers, o Li i £7 We. yr na, 01 wneuihaf. iad ei hun. Silver llarizoBtal Watches o £2 'i- ) £3 108- presentation Watches in Gold and SilTor. Cadb«niaid, Llwythwyr, a'r fasnrh « gyfienYdr aa .bri.«.&a J'lit>"YlX¡¡)1.. Wetcd Manofactory,«l, South CssO»-a*wli lilreTfOet