Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

,"V ':r '''''Y''j,'!-:'¡;!\rl',''…

News
Cite
Share

,"V ':r 'Y''j,¡;rl' I TY Y CYFFKE DIN. I Dvnii Llun, Ebrill 18 I I I SEFFLLFJ EWROP. I Gwnaeth Ganghellydd y Drysorfa, hyspysiad liel- aeth mewn perthyuas i'r Cyfwcg presenoi yn Ewrop, eyfielyb i'r un a wnaed gan Iaril Malmesbury yn y Ty arall Yr unig ychwanegiad a wnaed, ydoedd fod Marquis D'Aseglio wedi dyfod yn ge^ad arbenig ttddiwrtii S;'rdiHix, a'i fod y boreu hwnw wedi bod yn yaaddiuditn & I?di M?CMsbary, he yr oedd efe i (Caoghell^d yjDrysorfa> Y. diswyl e?olycisdM oDU8oddjwrth I! ymddiddan. >.•- ;1. A '■ -■ r. j j. t Wedi i Mr Disraeli orphen gwnend) fi Isysbysiad. Arglwydd Falmerston ei fod yn barnu pe buas-i ymweliad Arglwydd.Galley a Yienna,y<i stfydd ogol a tlurfioi^ y -gaiiasai fod llwyddiapt holloi v. edi dilyn ei ymweliad IJid oedd efe yri beio Rw&ia am gyayg cael Cynnadledd. Yr oedd yn d'digon np.tur iol i Rwsia, i ddymuno cael llais. yu mhenderfyniad ¡ pwnc mawr Ewropeaidd. Yr oadd hefyd yn natur 101 i Awstria ddymuno ar fed dias fogiad yn cymeryd lie oyn y Gynaadlcdd, ond .?uid oedd yn rhesymol ¡ iddi gynyg ar fod i Sardinia ddi-irff/i, oblegid pe felly, buasai yn hoUol ?t drn?TeddAwstt-iM. ?r I oedd yn ciea ganddo ef (Arglwydd Falmerstcn) ddeall fod y pleidiau wedr cydsynio i!i,. cgwyddot, o ddiaTfogiad, ond yr oedd yn meddwl nad oedd ond l coH amser i ddadlen y modd i hyny yo. y Gynnad. ledd tra yr oedd prif y oweryl yn- aros heb, ei beoderfynu. Pabam nad aliai y G-vnnadledd,.gyW- ] fod a phenderfynu y pwno o ymadawiad.m'ilwyr.tram- or o ganolbarth Itali, i-o ymrwymo liefyd i beidio ¡ myned yno mwy, ac wrth wneyd hynyfe benderfynid pob peth ag oedd yn wir angenrheidiol. Yr oedd y I pwnc o ddiarfogiad yn un an'b»wdd i'w gario aHan yn faae, ac yr oeild y? hnwdd iawD ei ?seyd mewn modd twyHcdrus. Byddod i Efraine 5C Awsh'm ?ytM)o }[n ddioed i dynu yn ol en mHwyr, y rhai ,.ydd yn a? I mewn meddiant<? gaoolbai-th Itali. Nid oedd cy rnaint o be-rygl yn hyny ag oedd yn 1848. ¥r oedd ¡ yn ymddangos- mai y prif d 1* ryiwch yn bresenol I ydoedd 'anewyRysgarwch Sardinia i gydsynio i'r eg ffyddor o ddiarfogiad, oddigert's iddi gael ei derbyn I yn aelod o'r Sy-nadledd. Wrth yiflyried fod byddin Sardinia gymaint yn llai-nag tdddo.Awstria, yr oedd! I yn aumhosiblfod Awstria ynofni Sarditua. G-yda I gnlwg ar fod Sardinia yn aelod o'r Gynnadledd, yna ni dilyliiaid galw arni i ddiarfogi. Ar y cwestiwn yn gylfredinol yr oedd efe (Arglwydd Pakoerston) yn meddwl fod hysbysiad Canghellydd y Drvsorfa yi rhoddi sail dda iawn i hydera nad a/ilonyddirlar I heddweh Ewrop. Yr owid yn anhawdd gweled ar ba dir y gail3.i rhyfei dori allan. Yr odd myned i rhyfei yn ddiangenrhaad, nid yo nnig yn fai, ond :yr I' oedd yn feeebod. Hyderai gan hyny y byddai ym drechion IIvmo iraetb. ei Mawrhydi i gadw'r heddweh eylfretLnri eael el goroci a liwyddiant. Mr. P. Suncomhe a ddywedai fod eolyllfa bresesol Ewrop .va wartu i Ewrop. ae yr oedd efe yn dynrano cael gwybod pa obailh oedS i Itali oddiwrth yr hyn oedd yn eymeryd lie, Yr oexid fe yn meddwl y ) dylai Sardinia gael ei derb? yn aelod o'r Qynnad ledd am ei?od yn nsedda ymdrhned>y boH ao?Cfi?s p,blop,,i lt,,tli..?doedd naelklith .'1 ItJ;. ae yr oedd yn ofr>i fo,?i weii bud im ??i parhau ate i gymeryd .plaid Awstria. Gaiiai Lloagr wneyd iiawer iawa ar ran f&ali, nid oedd rhaid iddi fyned i .ryfel, dim ond asfer ei dylanwad mseso! i beri i Awstria iywa-draethu yw. well yn y taleitbiau Eidalaidd oedd dan ei hft wdurdod. Mr, Gladstone a otidiai fod Mr. Duncombe -wedi ¡ nrfer iaiwh mor ,ai2»ciielgar yn awr paa cedd hedu weh Ewrop mewn perygl a phob gaar a ddefnyddid yn y Tyhwn w yn cael ei bw vso. Ar yr un pryd eis gaiiasai-efe (Arglwydd-Giadstoae) lai nag ofni •fod y llywodraeth bresenol yn eehru gornsod At Awstria, ac yn beio yn ddiangenrhaid ar Sardinia. Yr oedd yn addef fod- llawer o rwystraa ar tfordd caniatau i Sardinia fod yn aelod o'r GynnadJiedd, os nad oedd- id am ei -chaniatsa .pa-roswm oead galw arei iddiar- fo,!i. V r ocdd yn anmhoBj (¡¡ tybi>õd y buasai fcedd weh Ewrop yn eaei ei beryglu hvf! y-i nod a ehaniat au i S .• '<»' ',n arfsg. Gx.c;j p.. gyotaf,pa-fodd I bynag y y {hnmi'i'iij. Niol oedd vn ddiogeJ en it in » lyddinoedd <"d .ol fod yn died agc^ i w fd;. id gae v gdiai nn weithred anicl osod Essrop oil yn Yroedd efe (Mr. <Siad- stoue) wedi deail tod Canghellydd y Drysorfa yn dyweyd-os torui rhyfei allan y gallai Ltoegr fed yo bSaid iddo. Hyderai ei fod wedi camddeall y boa eddwr anrhydeddoe, oblegid nis gallai neb yn bres- enol ganfod beth ddyiasai ymddygi&d Lloegr fod yn y cyfryw amgylcbiad. Yr oedd daudieth yr oeddipobl Llnegr wédi gwneHdeu meddyi-aa i fynn arno, set' y gellir cadw hedd weh Ewrop, ac y geilir liiniara llawer ar ddrygm preseaoi It»li. Ar ol,yehydig o gan Mr. Coninghani dywedai Arglwydd John Kuesell mai diaagenrhaid.oedd i iddo ef ddywevd iiawer, gap fod ArglwyddPa!merstea wedi gosoi ei olygiads-u el lallan mor-olen. Yr oead efe yn barnu fod tbyfel yn aunvmanol iawn hyd yn nod er lies Itali ei hunan, nid yo unig oherwydd yr adfydi.en sydd o angeorheidrwydd yn rifjiyn a irhyfel, ond o herwydd.yr effeithiao naturiol ar y cyf- ausodthad friaaiaido. Am gaaiataa i Sardinia fod yn aelod o'r Gynnadiedd gailai ddywey mai yr hen ftrferiaJ. ya Ewrop ydoedd ,gsdael i bob galla gael llais mewn pa un by nag ai bach ai mawr fyddai os oedd a wnelai hi a'r cwcstiwn mewn dadl, ac nid .0ccM yn gweled pa fodd y g&13id galw ar i Sardinia ddiarfogi os a a ehaaiateid iddi lais yn y Gynnadiedd. Yr oedd yn barna y dybli y Gyn- adiedd oyfxrfod cyn diarfogi, oblegid er y gal lai derfynu mown heddweh, gallai mai rhyfei fyddai y oanlyaiad, ae felly annheg oedd amddifadu y gwleed- ydd o foddion ataddiiFyniad. Heblaw hyny gallai rai broffotsu diarfogi pryd na byddai'. Am y pwnc mewn dadl, Hid fleddid eto wedi byspysu i'r Ty pa beth ydoadd. Pahara. 32ad oadd Ffraine ar dehranda ig Awstria ? Beth yn neillduol oedd gofynion Sar. dinia? Nid oed did eto yn gwybod beth oedd gwir achosiou y dyryswch presenol. Pa fodd bynag dicLou mai y-peth doethaf oedd gadael y m^Ur yu wylaw y llywodraef.h gan byderu na wneid dim ng ddvgai un baich ar y wlad hon, yn awr pan na fyddai y Ty eistedd. Os gellir cadw heddweb, gwneir lies mawr i Ewrop ac fe lawenychid yn iawr yn y calnyniad. Mr. Moneton Miloes a hyderai na roddid nn achlysur i dybied fod Lloegr yu oohri at y naill blaid na'r Hall yn y weryl presenol. Pwne cyntaf y Gyn. nadiedd cidylai fod pa nior bell yr oeddid i ganiatau anoibyniaeth Itali, a'r cam cyntaf tuag at hyny ydoedd i Awstria lacio ei gafael yn Lornbardy. Os na, chaniateid i Sardinia fod yn y Gyanadiedd byddai y Gynnadiedd yn ?.uesol boilol. Wedi ychydig o sylwadnu pellach gan un neuddau 0 tielodau y Ty ierfynwyd yr yinddiddari ar y mater. Gohiriai y Ty iua chwarter wedi saith. DYDD Mawkth,—Ebriil 19. DADGQRFFOEIAD Y SENEDD. ii Dadgorflcrwyd y Senedd hwn trwy ddirprwyaeth i (?wyniwyd Ty v Cy?McHn o ?aeu bar Ty yr Arg?y<H!, Be ar 01 rhoddi cydsyniad y down 1 luaws o reith- sgriiau, darllenodd yr Arglwydd Ganghellydd, ARAETH Y FEENHINES. yr bon oedd feJ Fr ABQIiWtDDI A Boseddigiok, QotQljaiymt ai gan ei Mairrsjdi fob fe*spysu •• -I i ii M u i-i 1Lî'íW -<bwcM? ? M&??.X.??mgorSori y Senedd ,)'o§cnotyn du.tfcd gy'd-i'r'aracud i aU u.i ei pbobl i I dd'itg?a en gol* i1»1 1 -T • eTyltfS achos'Sfi yn y'm9d, bf;);Jli. i'!é1 <■' .l;.7f¡HS()dJiad., r ?OBeJdigioo. Ty y CyS'?di p, ? (?o'chytnyair M ?&d 1i Mawrhydi i d?ic?cU i I cfewi am yr haetfrydigrwydd gyda pha un yr ydych t¡ wedi atau yt. ad-vtienva,.ia,.i er mnddiayniad milwrol a Uyogesol y wlad, ac am y ddarpameth Q; wnaetho^h ar gyfer angheaion oanghenau ereill y I g-Msanaetli cyhoeddus yn ystod y cylwng sydd yn rhaid gymcryd. lie cyn y geilir oytnevyd amcangyfrif- of y fliwyddyn i ystvriaeth gRn y Senedd newydd, yr hwn a elwir ynghyd gan ei Mawrbydi. yn ddioed. ) Fy Arglwyddi a Boneddigiou, I Y mae ei Msyrrhydi yu gorchymyn i 11i eieh hyspysu fod yr apeliad y nine wediei wneyd at ei phob!, I wedi ei wneyd yn angcn-hridiol gnn yr annawsder au a deijnlir wrth gari-o yn miaen aohossoti cyhoeddus y wlad yr hyn it ddanfopir trwy y fhuth fod mewn I ystod yehydig mwy na hlvyddyn, ddwy weinyddiaeth olynol wedi ntetha Cjtdw ymddiiied Ty y eyffrc-dit), ac y mae ei MawrhjdS yn hyderu y bydd ir oam y I mae 17yrn,?,ryd o dan fendit Rh?gluaiapth I ddwyfol, eSMthio ?r hyrwyddo c}lhwmaa ei dy?d. 5w,dde.u UOM], ai gaUnogi hi i ddwyn yn mlften !yw?draeth y 'w?a,?? 0 dan synghor Gweiayddiaeth yr. ti ymddiried pi Senedd I phobl.

1.Y GYFWNG EWROPEAIDD.

I-.-. _.-:-._.n- - n -.-.-.n'__-'n.-.!…