Hide Articles List

8 articles on this Page

AT ETHOLWYR RHYDDFRYDM CEREDIGION.I

AT OLYG-YDD YR AMSJLA,U.

GOG-LKltD..

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GOG-LKltD.. 'jBal-i-—Eihollad Board or Guardians.— Yr wytbuos cyn J ddiweùd.af 'd gyuh)'rfwvd y ^-ymdogaeth bon gan s-thofiad Qn.ardiai;s newyddion y biynyddoedd. o'r bJi..n vr oedd persouau cynnvys yn cael en Vien>> gan vi* hen swycidogion, au fe fyddai hynv yo ntyn-f i heibio heb i ood y<ib;.dig wybod fod cyfnewidiiMad -wedi boa ond eleni, o herwyad rhy-v achoa sydd yn ddirgeUy" oedd amryw bleiduiu yn enwi rhai i'r swyud, Ie! ag yr oedd mewn tri o'r plwyfydd ragor wedi eu btjuwi oeiid yn augeurheidiol, t^l ag y bu yv. rbaid tnyn d i'r Poll, ad ar ddiwedd yr ethoi- isd safci yr ym^eiswj r fei y cittilytt: Llanycil, J J J Ilobet ts.WmeVttTiau lU 1) Evaiis, T .lyb'.tt Oi T,iafC <T'llimtsoi>.la LLiKGaWKR, It Iv>- <?n» i'i-ijen. LLANFOB. E Roberts,Vron^oeb 1 H ) Jnnes?, &d'hos. t.)? 0 KQbetts,]Rh)waedog ]19 J Robots. Ty??t S8 Llandheeksl. !.f W)3ijHms. Ua¡,wm. Ü9 J Jones,brynbowieu GT ¡,I '1 LI;), d, P I,: 0(i M .Lm,I..¡aHLerld.. '?!) LTANUV. CUILVN Vvdliams. Gwe Kiiefia, E. i'.dw.rirds, Penyg^u!ir Bai.a.-—Dydd G-w-ner y Groglith am o'r glocli. cv- naliwyd'cyfa'fod'ybaeddabi me<vu c\svjltiad a chyfarfod Gwyr Ieunino y Baia. Cvmerwyd y gadair tan y Pareh L Edwards, M.A. Da.rHeu.vyd beirnmdaeth ar draetaodau ar G-ysylltiad tilasv. *iUidm a > .iuwwwd Mi Samiiei Owens lief^d, :r.ddod..(k! y csuieirvdd ei feirn- iadaeth ar itrebion ? t id Mr Samuel Owens a lV) r v ac felly rhuMwyi y w t t ,dd pedwar dosbarth mewn uitni.-n. oatent y uaidvn Bosbarih I af. bai-hi?e» dan I. oi-0 y goreu, David Hoh. erts, Hendre, yr a»l, Joim J ones. Bond htreet. Dosharth 211, gene'hod därt Ifieg oed; Laf, Elizabeth Williai»a Llaethgww, •*■& Elizabeth Jones, ftiaes y Gadfa, Sydd, Margaret Roberts, Feiiu h ewydd. Dosbarth Sydd, merche,i dan Is oed: laf, Hannah Evans, Bala, 2il, Ellin Williams. Dt^abarth 4ydd, becbgyh dan 18 oed t laf, Tbcmas Jones, Ty TJeuafJ."GüodHlan Jones, Bala. Anerebwyd y cyfarfort gun flh G Jones, Graienyn, y Patch ■ R Thi.tiis, 1 iidiftrdaii, a Mr Simon Jones, a anerch:ad pwysig gan y wdeirydd Canwyd anuyw o dona.ii cymilleidtamt in. rhagorol. Treuliwyd oryn law, 0 amser y cyfi.t.rft.d yn bU1(h1fyl'!s ac (:,1 ,,¡ ¡",iD] 'Yo gwwtuo ar y ddau ddosbasth crntaf yn yr y» boli i 1 it Wlad Canaan." Yr oeddyut wedi en trefnn 4, dm lywydd ar bob ILl. • Creodd y-rhau "-ma o r e.,fârf!)fl dlivqdordeb cyffredi'iol, ae yr oedd vn tawdu gweled oddiw^b y.ewesi^yviaii a'r ate lion, ¡ú dull o gad" y pet 1, NII mlaeu-, -.fed m'edd.vliaa yplant. nid ya niug wedi ;u lleuwi a ffeithian, ond yr hyn sydd yn llawer mwy pwy&ig. --ii bod'wedi. en dysgyblu a'u dysgu i fesur a bamu ffeitljiau, a rboddi eu llepricMlol iddynt. t) ti r eglor fod yradiiy-ig a gytreni- yn y.«gol 5i^Cwi,aittd y Bala o'r iawn ryw. Pe mabwysiedid yr arferiad o gyd- gwestiyno yn fwy cyffrediu yn ein byagolion, byddai yn •iebyg: c» tvitvyd ilea; felly, bcth byoag, y teimlwyd y iro =- hwn. Yr oedd y cyfarfod trwyddo yn uno dau betb sydd yn amltr waban mewn eynulliadau cyfielyb, set. uyuuor- deb a buddioldeb, Talybont. Traddododd y PArc.h J Williar.áS, Gastellnewydd, ddarlith ar. y gwahanol Fensydd Cenhadol, yn nghapel yr Annifcynwyr yn y lie llWIi, nos Lun, y 18fed cyfisol. Eglnrid y ddarlith f?an Inaws o ddiac/rams prydferth a ohelfydd. Dprlitli ardderchog oedd, a chredwn yn dclilys na chlywsom ii ei gwell erioed. Anerciiwyd y oyiartod gauR II Morgan, Ysw., y cadeirydd, vn dra' phwrpasol a difyr ar ddechreu y cyfarfoJ. DEHEUJMR. ilBEXvoksss.Anrkeg.—f y 18fed cvfisol, cvnaliw'yd cyfarfod yn F jx.c, L.itjiest. oayel v Methodistiaid CalfiiVAidd, i'r o aur'?egu y cyfaill hoff, a'r pregetiiwcr t-'lantog, Mr William ar y Testamsot N.jwydd (Bengel's GrnoriACti). ivlae y bmwd Mr John, yu herwydd y cyfnewiJiadau mawrion ddygodd Ithag, luniaetii ef tr^yddynt, wedi ymadael a m vn Try. (forest, a.c wedi myned i aros i Gaerdydd; Yr ydym yn teitnio colled fawr ar ei oi fel cyfaill aiynwesol, ao- fel Gristion llal'arus a yn r h )< < 1 i, in enwfdig yn ein cyfadodvdd DI)",t;¡ Cor Band of Hope uglwys y Gr ir, Gin Haw.3nyc:J, i'o cyfarfod. Wedi galw er Rubert },T11d, pridd, i lywyddu y cyfarfod, yr hyn a wnaeth gvda deheurwydd mawr, galv/yd ar Mr John i draddodi 'I araeth Ddirwestol, oyn cyflwyno yr anrheg iddo, yr hvn 0 wnaeth mewnmod(t tarawia lol, i ini-vd, He elfeithiol/nes rhwymo pob clust, a s"' •" • 'or, ya ygynuHt?dia, ac ar ddiwedu y ey\*n. M 37 en hunain yn dduwestwyr. Yn?? g> h. JLs E Morgans, hen fam yn Israe', i gyfhvyooyr nnrhe;, yr hyn a wnaeth mewn tnortd myned drwy y seremonian arferol. cawsom swynol i ddybeou-—Un oedd yno. Salem, yn yl lie uchod nGS Wener y 15red cyfisol, gan y Pareli J. H. Jones, Llanwrtyd, (gynt o Kiisby) ar Joho Penry." Oawsom ddarlitb bynod o ddyddorol ac adeiladol. Canwyd yn ystod y cyfarfod gan Gor y lie. Canwyd hetyd* Plentyn y Meddwyn'' gan M Evans, J'sgol feistr. 130 un o'i ysgolheigion. Eiid i mewn trwy doeytiau swlit. Yr elw i fyned i glirio dyled yr ys, goldy nowydd.—Morgruiiyn. Wener y GrogUth, yn yr Ysgoldy Brytanaidd, cvaa-Uwyd eyf.rfod adro-idiadol a chann; gan ddyoion ieuais-c p Mtyaol i gapel y Tabernacl. Uywyddwyd gms y Patch J Williams (B), yr hwn a ago-odd y cyfatfod mewn araeto fe a a phwip'isol. AdroMwyd y "E 'ril a'r Ftrwd ;?t n J Anthony, a. D fihydderoli Can Moses Bach,' (J 0 J) gas Agnes Evans. Solo a Qua, tette. Come where may love lies dreamiKg." gan D The ophilus, J Ai r ->n J Dav es. >«c E Prsce. Adroddwyd" G'y.*aig y • d>" n a Gwr-iig y Dsfern, gar. E.William. a Jar e (}' Citbs.- &ouaw.j The old Housa at home'- (J D J), g m'D Theophil us a D Rbydderjb. "Y Tri Pregethwr, gaa T Phillips. A Evaus, a D Dnvies. Deuawd, "Nsd o"s dim gat, r) Tneophilus a E Price. Atiroddwyd 2' isar a i) a riioi" gan D Evans a U PhonaaB. n. t t.e, "Village Chorister/' "an DTLeophiius, D li'e Yti uesaf -la?il Ktiy blotch, J Davies, a .1£. Brioe.. Yij uesaf dadl f D 'sn Nai," gan W Richrd8 W Arithooy. Wed; .»-4ilwv.i Gor i .a SllV.'W;-dr.T r..1): yr 1 hyn a woefctbant yn .gampsw. arwcuiad D Tlaeophilus. Oredwyt otidistr cielmhd p<H;stfse-'v gweuau y gwranlawyr, It tnystlohetb tmryw o liort nt fod v cyfarfod wedi rnoddi boddionrwydd cy.- tf > i(l a'u bod oil yn dyimirio caei ewrdu cy-i vii faan eto.-(-;wrœndawr. x ivu Tyofil- — Mae Mr Elderton, eyfreith i i ii .«in, a Mr Bruce, weii bod ill dau ru ,,<\p)nh (,tho! wyr y t'NTueisdrcf lion. Y blaeuaf nos Lun, *Y oiaf moh Filwnb y 18fed 19eg o'r mis | hwo, yn y Meoitdd Ddirwestol. Caf.'dd pob un oenadiiaid orlawn o wrandi-iwyr. Y mae oredo :>.vlei-iyddol y blaenaf yn abwyd cyf teboi i liwr d wlr; y mwyftf poblogaidd, efaiL-a, o'r oil, oblegoi out yw ctedo mWJ;jf mthafol y Chartists, feddyiiem, m gyineradvry gan y uawyrif. Yr hyn a'i cymerad vwa vn benaf i'r cyhoedd yw ei fod yn bleidiwr y Tngnl Cytiygiwyct YIiO fod George Over ton, Ysw.. yn he-on addas i gynrycbioli y f<vrde;soref yn y Seoe(S'), ODd syrtbiodd v cynygiad yn ddisyJw, ood cvmatut o sy?w a wu?'dar waelder ae baernn?rwydc a a' ''lai ei dd?vvn vn mU^n yu ngbyfarfud ae ar d-!anedd Elderton. Cynygiwyd ac eiliwyd Elder to?. a chymeradwywyd e! trwy god-ad dwylaw ?os yn UMtrydoL Nid mor gvoes ydys i olygiadau Btuae pe eredai yn y Tugej; ond nad addawa bieidiesio I 'h'?sto. er yn ad<law scf'vU yn ganolo:?, mae e.yu iLi .d,td yn -ei erhyn. Mae ef yn bur ffyddiog, er y gwahaoiatth sydd rhyngnoo a'r etholwyr, y oyohwel 1 ant ef eto i'r Senedd ties- Nid oodd iin heth vn yr anereh ¡¡..(an: • 1 >uce grvn "ill!; a tiialant, LÏ; •• tu' 01 yxbrvd yn ngwyneb yr u- • j L. a y uon, n oie 'r i gyruhwyso pob p*iri. snetatwyuetb ac ■uighymeradwyaeth, mewn sirioJdeb x'w taritais ei i ban. ae'n p^ofiesa ei fod am ddiwygiad araf a ,hagel, fl chre ¡-.vn yn ngonestrwydd ei broffes. Mie, yn bnr ystyfnig ar y Tagel. Yr uaig wrthwynobiad sydd gaoddo, meddai, in 'o. nc i gyfraiCa Maine, sef, vbvdddi iddmt sicbosi mwy o (idnvg cyoadeithasol one a hanfoda heb ldynt. Mae ei farn ar yr olaf, gan iial betit am y cyntaf, yn ymddangos i ni yn lied ddyeitbr; fe allai y byddai yn rhyfyg dywedyd na wyddai ddim am yr hyn a wollfarnai; eto dyma J farn dyneraf a allwn ei choleaJu. Er y ewbl, yn yr amgylcbiadan presenol, gooeithiwn ei ail-etholiad, a cluedwn yn hyderus mai felly y bydd.

GWSECBAM

[No title]

■' ■" " * : ; - i LLtiNDAIN.…

- - - - - - AMEYWIAETEAU

I-.-. _.-:-._.n- - n -.-.-.n'__-'n.-.!…