Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

AT ETHOLWYR RHYDDFRYDM CEREDIGION.I

AT OLYG-YDD YR AMSJLA,U.

GOG-LKltD..

GWSECBAM

[No title]

■' ■" " * : ; - i LLtiNDAIN.…

News
Cite
Share

■' ■" i LLtiNDAIN. I (OCDTWKLH EIN Gohebydd.) I Dydd Sadwrn, Ebrill 28. Cymanfa y Methodistiaid Calvinaidd.-Pan y mae daioni wedi deillio trwy unrhyw foddion, y mae ya naturiol i ddyn ddefnyddio yr un moddion drachefn, i'r dyben o gythqedd yr un amcan, ac y mae yn disgwyl yr nn llwyddiant bob tro. Y mae rhai peth- au y mae yn wir, yn gofyn gweithrediad yr un modd* ion-y mae deddfau anghyfnewidiol yn pertbyrt 1 rai pathau, nas geUir cael yr un etfeitjiiau trwy un rhyw gyfnewidiad o'r moddion. Ond y mae pethar.! eraill, daioni pa rai sydd yn ymddibyuu ar yr am. gylchiadau mewn cysylltiad a hwynt. i mae Cym- anfaoedd werli bod o les mawr i Gymru, ac y mae yn natnriol i ni fel Cymry ddisgwyl pethau mawr oddi- wrthynt, er efallai fod amgylchiadau wodi newid offeithioldeb y cyfarfodydd hyn. Y mae cryn amaer wedi myned heibio er pan y sefydlwyd hwynt-y mae sefyllfa presenol Cyraru mewn ystyr ysprydoi yh dra awahanol i'r hyn a fa, ae y mae hyn wedi Lemau i ryw raddau, wir efieithioldeb cyfarfodyad or faA. Onid ydyw ilawer vn edryoh ar Gymaafa fel cyders- dra i glywed cryn lawer o'r dycioa mawr ar unwaua Y mae v inaddyvl dynol yn anaiiuog i ddal ilawes iawn ar uni-, aith-y mae pregeth. yn canlyn pregeta mor gyfiym, fel y mae bron yn anmhosibl eu cadw ar waban oddiwrth eu gilydd yn y cof, ac y mae hyn yn. achosi annhrefn meddyliolT nes y mae y cyfan i raddau h el aeth yn myned yn ddifudd. Daionx mwyaf pregeth yw yr hyn sydd yn ei dilyn, y mae y cynydd i ddyfod ar cl yn y my (yrdodau arm, ac 03 canlynir hyn a llawer o betliau gwaba nol, i Ieowi y cof/ odid fawr na ddiffoddir y wreichionen a gyneu, wyd. (hid y mae hyn i'w ystyried ar yr un pryd. fod y rhai Sy(:J fwytlf awyddus i wneyd y goreu o Gym- anfa, yn gyffredin iawn y rhai mwyaf oretyddol. Yn hyn vr wyf yn oredu y mae gwir obaith am ddaioni mewn Cymanfa, sef ei bod yn fath o arddangosfa o'r doniau goreu sydd yn awr ar y maps, yn rh/iels hrwydr y Groes, ac y mae yn foddion i ddenu ilawer o'r rhai sydd yn esgeuluso moddion gras ynghorph y fiwyd lyoac v mae lie i ddisgwyl, os tynmr hwynt; YDO, y bydd i rhywb.th i ddisgyn ar eu meddyhiu, y bydd rhvw wirionedd yn cyifwrdd a hwynt, y bydd rhyw sylw yn eu cynbyrfu o'u cysgadrwydd, ac yn foddion i arwain eu myfyrdodau at y pethau mawnon sydd yn yr efeogyl. Yn yr ystyr hyn y mae y gyman- fa vn sefydliad pwysig, ae ni fydd yn daoettuneb. Q dan y fath amgylchiadau, i'w dodi heibio yn bresttDol. Doclireawyd r gymanfa duoo trwy gynnal yr hyn a el wir yn .1 Seiat Fawr," saf eyiarfod oglv-vsi, yn Jewin Gresent, am 10 o'r gloch y boreu, pan yr yragvouilodd mwy o'r aelodau nac yr un tro o r blaen. Y mae y cynulliad yn y cyfarfod hwn yn Uuosogi boo blwyddyn. Y iaae hyn yn arwydd dda, o herwyad nid yw yn catl ei achosi yn nnig trwy gyoyuu nuec yr eglwys, ond y mae yr aeiodaayn tlnel inwy o fiyud yn nyddorieb 80 adeiladaeth y cyfayfoi. Dechreuwyd trwy ddarlien a gweddio,, gan y Pllreh J Owen. Sir Gaernarfcn. Darlleawyd aaroddiaa anx y'flwyddyn a basiodd gan yr ysgrifeuydd. Daogos- I Viyd bod agos i wedi ei gyfrana gaa yr eglwys, rhwng yr byn a gasglwyd at Athrofa y Bala, a'r Building Fund, a'r aebos. Gwnaetbpwyd sylwadau pwrpanol ar vr haHlioui llyn. Ar o! anerchiad gaa Mr.' P: U Thom.;¡s i ddr.-eyd betb .0 f cyfadod, "Bod y Weinidogaeth o Ddwylid osodiad, ac oddiar hyny sylwadau ar Deiy- le lswy idauei gwrandawyr," Ga fwyrj anerchion ar y mater hwn gany Parchn. n Jones, Carme)'fo?i, J Owen, Gwyndy, Edward Matthews, E',vet ni, a Henry Koes, Liverpool. Dechreuwyd y moddion evhoeddas yn y prydnawn ya yr un capel. Yr oedd yr bin yn demptasiwn cryf i lawer, ond to ymgynnuliodd nifer mawr yn yr ad cyn hminer awr wedi 2 c.'r y gwasanaeth gan y Parch Henry Bees. P < ,et» ol I y Parch David Jones oddiar 2 Cor. iv 16. h .ell y bregeth yn swyno yr boll wrandawyr. Yr oedd rhai vn meddwl yn awr ae. yn y man, am yr enwog J Jones, brawd y parc-bedisr weinidog. Yn yr hwyr pregothodd y Parchn. J Owen ao -E iUattbews ya Jewin Crescent; David Jones, yn Mason Street: it Henry Rees yn Wilton Square. Y mae cyfarfod i fod yfory trwy'r dydd yn y tri capel,—Dydd Llun, am 10, 2, a 6, yn jewin Crescent, ae am OJ,V.ü Alason Sr.reet a Wiiton Square.

- - - - - - AMEYWIAETEAU

I-.-. _.-:-._.n- - n -.-.-.n'__-'n.-.!…