Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Y BALA A'B LOCAL GOVERNMENT…

B' ETH YW SKFYLLFV SWYDD FRISIONYDD…

News
Cite
Share

B' ETH YW SKFYLLFV SWYDD FRISIONYDD Al FIN ETHOLIAD CYFFREDINOL ? (ALHN Shbewseitky Cseoniglp), Y mae sefylifa y sir hon yu y Ty Cyffredm pre senol yu d(le-osi.vngol i'r eithaf Byddai dweyd fed yr aelod preseool. yn cynrychioli y wlad mor wrthun ag ydyw o ixnwireddns, gan nad yw dewisiad neu gydsyniad cyffredinol y boblogaeth byth am foment ya cael ei ystyried. I ddaogos nad baenad yn unig yw hyn, mi a roddaf i chwi fraslun o'n trefn o fyned yn mhel1 vn yr etholiad, yr hyn sydd ar un- tFaith yu ddiiryfiteSyb a chywilyctdus. Wodi i fwHiaDwyr ctifeidiaethau noaeoorawl (seigneurial) Nannau, Wynnstsy, Rhiwlas, & gael ynnddid«hs»-a'H gilydd a phendeifynu ar eu dyn, y tnanea penderfyniad yn cue! ei tyaegu i'«v gorach ^rylwyr neu eu stiwaritiaid, pa rai a gymerani oial ceillduoi ar fod poh tirddaiiwr ar eu hystad yn bvgbv'S clros bwy y mae i bleiiileisio. Ar ol gwneyd hynv mae yr. angenrheidiol edrych oddiamgylch i ganfod pwy sydd a dylanwad ar y persouau pa rai sydd lieb-fod yn ardrethedig odditan, lWU yn dybynu ar arnnvid "arglwyddi y tir" hyn. EfalJai y gosodir rhyw foneddigion perthyuol i iyw sefydliad arimol, yn medda ar yrnddvgiad Jenia101 a moesgar i gynyir y penodiad {nominate), tia y llithir ryw gracb- foneddwi" neu antttrifHthwr arianog i eilio y penod- iad. Ar ol trefnu y pathau rhagarweiniol hyn, y mae I dvdd y pe<>odiad yn dyfod. Yn foreu yn y dydd, I getlir gweled pedwar nea pomp o gerbydaa yn mynel: tuathrenan fechan yn sefyll yn agos i gastell Har lech, yr hon dretian sydd yn cynwys oddeutu I deu ddwsin o aneddau pur gytfredin. Ar ol i'r sirydd fyned drivy y ffllrnau arferol, a gahv ar unrhyw un ag ymg&isydd ganddo i'w gyayg i ddyfod yn tnlaen, y mae'r boneddwr gyda'r ymddygiad deniadoJ a moesgar yn dyfod yn mlaen i front yr esgynLiwr, ac ar of ychydig svlwadau rhagarweiniol, y mae yn cynyg W. W. E. Wynn, Ysw., fei person cymhwys a phriodo! i'w cynrychioli yn y Senedd. Ar ol gwoeyd hyn y mille yn ol i'w le," tel yn ymwyboool or twyll y mae nevvydd gyflawni. Yna y mae y boneddwr arianog yn dyfod yn mlaen, ac mewn ychydig eiriau aPE^alladwy. yn dymtoo cefno^ y penodiad. tna y mae. Sirydd fyn ofer)[yn gaiw ar unrhyw "fcerton arall ag sydd ag ymgeisydd ganddo i'w gynyg i w<(-'vd hyny. (j-an ia rrÙldir un ateb i'r gwahodd- iad.cvhoeddir W. W. -E. Wynn, Ysw., wedi ei ethol j yn heol^ld. Y illile y boneddwr hwnw yn dyfod ye r isen i front, yr e-sgynlawr. ac ar ol rhyw nifer o yrcrf cliion poenus i gyuyrchu ychydig o frawdde, p. aAl gatredig, y mae yn ei rhoi i fynu fcl peth tu hwnt i'mllu. Yn awr y mac y deugain neu yr haner cant agyddvn cyfansoddi y dyifa anfeith," a pha rai a daidwvd i ddyfod yno yn fny gun y rliagolwg o'r hYJ a allant gael yo y ffordd o ddiod, na chin y dysordeb y mile yn ymddangos eu bod yn ei gym- er) yn y gweithrediadau, 1n creti ryw ddryohiol- ae<o gyTijeradwyaeth, as y m" byn yn dirwyp i fvnu ein coegchwaren etholiadol. Y mae yr ym- geisydd llwyddianus yn ysgwyd liaw a phawb ar yr e?gyvdawr, yn ll,,wn. o wenau a gweniaeth, ac ym ddengys pob un ar yr esgynlawr fel ar y telerau goreu y mae yn bosiblgydRg ef ei hun a chyda phawb aral.1, rhoddir a derhyair gwaiioddiadau, gelwir am y eerbydau, a gyrir i ffordd, ac y rune Harlech unwaith eto yn suddo i'w sefylifa ddwl, undonog, a phruddaidd. Ethol wyr annibynol Meirion,pa hyd y caiff sefylifa gywilyddui4 pethau barhau fel y mae yn awr ? Pa hyd y caniateweh i chwi gael eich cynrychioli fel hyn gan odreu isaf plaid drengedig ? Pa hyd y goddef weh y trawsfeddimiad gormesol yma o'ch brsintiau fel ethohvyr gau dri neu bedwgr o deuluoodct yn y «ir ? Onid oes genym etholwyr annibynol yn ein plith, pa rai wedi gwneyd i fyny eu safle, ydynt yn ddigon gwrol a gonest 1 ddyfod yn mlaen. ac i am- ddiffyn eu bawihm? A wtia y corph parchas a deallus o ymneilldr.vyi- (pa rai sydd yn fturfio yn agos i dair rhan o bedaii* o boblogaeth y sir) ym- ostwng yn dawd i gael eu cynrychioli gan ddyn ag sydd mor agos gysvlltiedig a gweithrediadau egiwys St Barnabas, Dundain, a'r Parch. A. Poole, a'r hwn sydd yn weithredol wedi dwyn i yr arteriad Jesuiiaidd i Lanegrvn, ei blvvyf treftadol ? Yr wyf hefyd yn galw ar bob Protestant gonest, difru;tnt, ae efengylaidd, i ymwrthod &'r drychfeddwi fod illr. Wynn yn berson cymhwys a phriodol i'w cynrychioli yn y Senedd. Nid oes genyf ond ychydig ohaith y bydd un gwrthwyoebiad pwysig yu cael ei gvyg yn yr etbol- iad dyfod ol; ond yr wyf yn gobeithio yn ddiffuant y bydd i'r apeiiad hwn ddwyn allan y fath fycegiad o opiniwn oddiwrth etholwyr rhydd ac annibynol sir Feirionydd fel ag i argyhoeddi ar unwaith yr haiser dwain atalwyr llywodraethol byny ag sydd yn dyeh welvd yr aelod presenol, na oddefir yn hwy eu treini&d gotmesol o hawliau etholiadol, ac y byddant yn peidio ae yn terfynu. ar hyn, eu cyflenadra olaf. Dolgellau. Junius. Pa beth ydyw teimladau etholwyr rhvddfrydig Meiriocydd wrth ddarllen y liythyr uchod? Onid ydynt yn gresynu na buasai ganddyut ymgeisydd "yn gnawd o'u enawd hwythau, ac yn isgwrn 0'11 hasgwrn hwythau" i fod yn wrtbymgeisydd i Tilr. Wynne, er niwyn dileu y gwarth hwn oddiar wyrseb teg ein sir, a gwneyd liythyr ysgar vragwyddol Gddi wrth yr ienad anghydmilofnshwn rhwng Ymneilldri- aeth a Phuseyaeth a .Diwygiad? Onid ydynt yn barod i ddweyd a hyny gyda phwyshis yn tarddu oddiar eiddigedd wedi ei gynbyrlu i'r graddau uehaf gan y gwithuni a ddarlunir mor wir i ffaith mewn pethynas i'r ffug ethoHad yna, mai aid arnynt hwy y yn sefyll yn hollol, a phe caent ymgeis ? ?'?dai yn ddanaose? t'y?r or nmyafrif, na :?. .? '.?i: RV)]? ??d' c'wnb\d eu sir ■ynwrti^.CL .¡I g'J,jJ'(:'¡J;.1.d s-iddiar lawyacbyacaei?istfef?. Erbyn hyn y mae yn dda genyra ddeal! y ceÙ' gweleii i bwy i bnodoli yeam drefa liwn obi- mae yn hysbys erbyn hyn fod Mr. Williams, Casteii deudraeth yn cynyg ei hun tel cynrychiolwr &r Feirionydd yh y Senedd. Y mae yn hysbys heij-i fod Mr. Williams yn pleidio rhyddid gwiadol a otirb fyddol, d iddymiad y dreth gl W) s, diwygiad, alr tuge:. Dyna ddyn cymwys i le evmwys. Hyd yn hyn yr oeddym yn gallu ymgnddio o dan yr esgus nad genym yr un ymgeisydd yn ngwyrteb ein cynry«hio> Tad trueaus. Na fydded i'r prawf hwn ddatgnddk*- hefyd fod yr etholwyr ya ddilater yn nghyleb y peth, ond yn hytrauh gwnaed yn hysbv? mai nid yn ofer y goIeuwydy trigolion i raddau helaeth-a gwybodafti; lie mai cid i ddim pwrpas poiiticaidd y mae Ymneili duaeth yn gorbwyso ynddi. Dyma gyileustra ear- aidd, ae hwyrach na cheir ei fatli y rhawg eto: wn«yd i fyny am flyuyddoedd o gyt>gadr*)^d. Gal; wn yn lw.wdd yn awr neidio -o gadwynau tyr ion oei". wadauth a Phuseyaeth i ganol Ehyddid, Reform, n Ballot, ac argyhoeddi pawb fod Cymru sir- Feirioi ytid wedi dyfod i ddeall' eu hiawnderaa, ae i weitt- redu ya benderfynol oddiar y dd«ialitwriaeth bono.

Y TYWYSOG ALFRED YN JERUSALEM.

M A N 10 N -

Advertising