Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

AT Y CYHOEDD. I

News
Cite
Share

AT Y CYHOEDD. I  DBAXTXENWYR M?!!YLORAF? A YLWGAR,- MM y llythyrau a ganlyn yn rhoddi hanesion rhy- '? Mdola gwirioneddol eto, am un o'r darganfydd. i&dMrhyfeddaf a gwerthfawrocaf yr oes oleuaf hon, ac hefyd am y Meddyg a'r feddyginiaeth fwyafrhinweddol a llwvddianus yn yr holl fyd, ac o herwydd hyny yn gor-deilyngu sylw pawb yn grfFredinol, yn enwedig yr athronicyr a 1 ffUltIdygon penaf, er mwyn i'r cleifion gael iachad. AT I CYHOEDD. I c. Gorea prawf, prawf profiad." Oddiar wir brofiad y gallaf dystiolaetbu am fedrusrwydd, gofal, tynerwch, a diwydrwydd Mr. Joseph Tho- mai, (Josephus Eryri), Professor of the Remedial Power of the Electric Fluid (Medical Magnet- J inn.) and Galvanism, and Practical Phrenologist, &s., Liverpool, yr hwn sydd ers blynyddoedd meithion gerbron y oyhoedd fel Meddyg, ar ( gwelliadau hynod a wnaeth wedi peri syndod i ? Gymry, Saeson, a Huaws o'r Cyfandir. Aethum &to tan effeithiau anwyd trwm ar fy nglun, a gef- ais ar daith yr baf diweddaf. Yr oedd yn an- 3 eamwyth a phoenus angerddol am amser maith, I oes yr oedd fy nghyfansoddiad drwyddo yn gwan t\ ban. Gwnaethum brawf ar bob moddion i'w ddadgloi. ao i liniarn y boen, cyn dyfod ato, megys ynidrochi yn y mor, mewn ffynonau, ac mewn baddau, &c., ond y cwbl yn hollol ofer. Nid oedd y nos yn dymbor gorphwys i mi, na'r dydd yn adeg o lawenydd. Aethum ato yn hollol ddiragfaro mae yn wir (fel y dylai pawb fyned), eto bob fod vn c,,ryf iawn fy ffydd, gan mor fawr ty mboen. 'Cefais ef yu bollol ddifost-dywedai « •; fel dyn gonest y cymerai dipyn o amser, fel ag yr o oedd wedi cyhoeddi ugeiniau o weithiau fod pob "ben anhwylder yn gofyn liawer o wythnosau o -1 brawf, pan na bydd y rhai na fu cynddrwg a r cbyhyd o amser yn gofyn cymaint. Sicrhaai y gwnai ei oreu l mi, a gwelais ei fod yn ddyn i'w — air. Gwellhaodd i fyn hollol. Effeithioddnidyn unig ar fy nglun, ond ar fy boll gyfansoddiad. Symudodd boenau echryslon iawn, trwy foddion tyner iawn. Sylwer mai nid a'r peirianau y mae a yn gweitbredu bob amser, fel y eyffredin, ond defnyddia natur ei bun, sef yr elfen wefrol fywyd- I) er fod ganddo y peirianau goreu a ddyfeisiwyd 3 erioed, pa rai a all gymhwyso at lygad plentyn, yB gystal ag at y cyfansoddiad mwyaf cawrfilaidd. Nid wyf wrth ysgrifenu hyn ond rhoi eiddo 3 Cesar i Caesar." Yn sicr fe ddylai ei gymbwys- < » derau gael eu cydnabod yn gyhoeddus. Gwir nad yw yn fyr o lythyrau canmoliaeth"-buom ? yn dMHea canoedd o honynt, oddiwrth bersonau j1 pwysf?wr a geirwir, wedi derbyn gwelliadau {' hynod, rhai o honynt yn ail i wyrtbian, ac y mae I cromw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rby luosog i'w cyhoeddi), a gwneyd yr ° ymehwiliad manylaf yn eu eylch. Y mae Mr. Thomas yn deall natur, ac yn v 1 medra gwneyd y defnydd goreu o honi. Y mae TA nodedig o fedrus, fel y mae canoedd yn dyst- .a i ion. Y mae yn myned ar gynydd yn harhaus. o Trwy brofiad a myfyrdod, y mae wedi cael amrai bethan newyddion allan yn ddiweddar, sydd yn sier o fod yn wasanaethgar iawn, yu enwedig i wellhau y clyw. Dymunaf y llwyddiant mwyaf 0r iMo i symud ymaith wahanol boenau y ddynol- tl ? iaitb, H. E. THOMAS, j Oweinidog yr Annibyntvyr. r 82, Lord-strnt, Birkenhead. AT Y CYHOEDD. ■ i Mae yn ddyJedswydd arbenig arnaf wrth ys tyried amrywiol bethau a berthyn i bawb yn iyffroidiuot, yn enwedig y Cleifion, hyshvsu fod y f 31sehad anrhaethol a gefais trwy Mr. Thomas, y 0 Ath fel Balli gallaf lai nag ystyried fy hun yn ssrulu fy'nyledswydd wrth adael i hyny fyned () li hetbio yn ddisylw, a pbeidio aï wneyd yn gy- r. ,0 hoeddus. Mae ei gyrhaeddiadau uchel a'i fedrus x rwydd digyffelyb yn y Wyddor wertwr ac < o •?. ardderchosr a rhinweddol ag y maeef yn ei oroffesu j: ,t ske yn ei ymarfer a'i myfyTio er's cymaint o flyn- o o yddoedd, yn nghyd a'i onestrwydd yn cario ei P. MiiredigAeth yn mlaen heb geisio twyllo na siomi r Urt er mwyn elw iddo ei hun, yn galw am i'w gymeriad gael ei argaamol a'i ddatgan i bawb trwy y byd yn gyffredinol, megis ag y mae colofn- au o restrau newyddion o enwau nifer Inosog iawn bob blwyddyn er's amser maith o bobl onest a didwyll yn tystiolaethu a chadarnhau byny. Yr oeddwn yn cael fy mlino yn fawr iawn er's 80 o flynyddoedd gan waew mawr yn fy nghlun yn benaf. Treiais lawer gyda y meddygon o bob math, ond ni wnaeth neb o honynt ddim lies i mi; ac wrth weled hyny, gwneuthum fy meddwl i I fyny i beidio a threio neb mwy; ond er hyny, I wedi tipyn o betrusder, anturiais fy hun dan law Mr. Thomas, so er fy nghysur a'm llawenvdd wele S wedi cael y peth y bum gynifer a hyny o 1 flynyddoedd yn ei geisio yn bryderus iawn r Yr eiddoch yn srywir, r ROBERT WILUAMS. Cae Sion, Llandwrog, Carnarvonshire. MR. THOMAS. STB,-Dymunyf wneud yn bysbys i bawb tydd yn cael eu blino gan wahanol anhwylderau, t. fy mod i wedi derbyn mwy o leshad trwyddoch ehwi yn y ddau fis y bum dan eich Haw nac y eawswn y byd a'i boll gyfoeth; ac oherwydd i hyny ystyriwyf mai y'm dyledswydd i ydyw ei wneiid yn hysbys er eich mwyn chwi, ac er mwyn ( y Cyhoedd, a mwy na'r cyfan er mwyn y gwirion- add ei hunan; fel y caffo eich madrusrwydd a'ch Meddyginiaetb gywrain chware teg yn ei chywrein- rwydd. Bum am amser maith dan ddwylo amryw feddygon. y naill ar ol y llall, ac heb dderbyn dim Desbad oddiwrth neb o honynt er rhoddi cyflawn chware teg iddynt; ond ar ol bod gyda chwi yr ydwyf yn lach, ac yn meddiana y teimladau mwy- af hyfryd, ac yn gallu gweithio bob dydd diolch ( f Dduw yr ydwyf gan iachad ag sydd bosibl i hen r wr 54 oed fod. f Nid oee gymaint ag un yn awr o'r hen ofidiau a'r teimladau anoddefus ac anedwydd hyny, y I rhai oedd mor echryslon, ac yn fy mlino yn bar- hatiS dr xy fy boll a xyn tu. A b yfrydwoh mawr { rmyf aMu dweyd fod yr arian a delais am brawf ( o'ch medrusrwydd i repario yr ben Dy a'i wneyd yn Balas wedi troi can gymaint mwy o elw i mi nar hoil arian a delais yn fy mywyd, ac mae y r: ilog, sef yr iechyd adferawl ydwyf yn ei fwynhau r yn barhaits drwy hyny, yn gan mil mwy. Mae y Beibl yn dweyd am roddi "parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus," felly finati-mil o rwymau sydd arnaf ich cydnabod chwithau am y lies a'r dedwyddwch a dder- byniaistrwy gyfrwngeich medrusrwydd yn meddyginiaethu. j" Hyderwyfy bydd i'r hysbysiad a'r Dystiolaeth hon fod yn foddion i eraill wybod am danocli. a gwneuthur prawf am sdfywiad bywyd, ac adferiad iechyd megys y gwneuthum inau. Yr eiddoch yn ffyddlawn a diolchus iawn, D. E. DAVIES. Ffynon y Cwrw, Ger Wrexham, Denbighshire. AT )1R. JOSEPH THOMAS. iknwyl Syr,—Mae yn llawen genyf gael eich cyfarch trwy gyfrwng y Uythyr hwn. gan hyderu y cyhoeddir ef, fel y byddo yn foddion i ledaenu gwybodaeth i bawb yn gy- ffredinol am danoch fel meddyg llwyddianus, ac i'w hys- bysa am y llesad annhraethol a dderbyniais dan eich llaw feddyginiaethol, rhinweddol, a bendithfawr. Yr oeddwn wedi myned i'r fath ystad o afiechyd o ran meddwl a chorph, fel nad oedd modd i mi fyw yn hir yn y cyflwr yr oeddwn a gwaeth waeth yr oeddwn yn teimlo fy hanan yn myned yn barhaus, er treio y meddygon goreu a glywwn am danynt. Ond digwyddais yn ffortunus iawn ddarllen haneeion am danoch chwi yn iachau y cleifion trwy eich medrusrwydd a'ch cywreinrwydd digyffelyb yn galln defnyddio a throsglwyddo natur ei hunan, sef yr elfen fywydol, i gorph dynol, a gweled hefyd gymaint o enwau rhai yn sicrhau trwy dystiolaethau yn y modd cndarnaf a chywirat, en bod wedi cael eu meddyiniaethu genych chwi ar ol bod yn aflwvddianus gyda phawb eraill; ac wrtli ys- tyried hynyna oil. a phwysigrwydd y cyflwr peryglus yr oeddwn ynddo, gwnaethum fry s i ddyfod atoch i roddi prawf am wellhad fel eraill, ac wedi gwneyd hyny am yr yibaid o amser a furnasoeh oedd yn angenrheidiol, cefais fy meddyginiaethu, ac yr wyf yn mwynhau fy mywyd fel o'r bimn. A hyfryd wch mawr iawn genyf adrodd, y cefais dùe cy- ( maint mwy o fudd oddiwrth yr arian a gostiodd i mi am eich llafur a'ch ymdrech, ac hefyd am anturio i ddyfod dros ddan cant o filldiroedd atoch, uag a gefais oddiwrth yr un arian erioed ac yr wyf yn ddiolchgar o galon hefyd i chwi am fy adferu, pan nad oedd un math o ohaith am well had i mi oddiwrth neb arall. A diolch i Dd'iw y liefoedd. yr Hwn a'm nerthodd i ddyfod atoch, a gobeithiwyf y rhydd Efe hir oes i chwi fyned yn miaen megvs yr ydych gyda eich meddyginiaeth. Dymunwn i holl gleifion y hvd tIdy. fod i wybod leth am danoch, a chael cynorthwy i ddyfod atoch. Yr ydwyf )-it ben,lerfY1Jol fv marn erbyn hyn nad oes yr un feddyginiaeth mor effeitbiol at bob anhwylderau, a'r eiddoch chwi. Derbvniwch h vn vn garedig a díQlehus oddiwrth eich eywir ewyilysydd da, JOHN JONES,

Advertising

Y SENEDD YMERODROL. I I

TY Y CYFFRE DIN. I

Advertising