Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

-HANES : RHYDDERCH PRYDDERCH,…

I -Y GWRTHRYFEL YN INDIA.…

ISWYDDFA YMFUDOL GYMREIG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. at Olygwyr yr Amserau. (a) Mae yn sycr fod llawer o ddarllenwyr craff yr Amserau Gwedi dal sylw ar yr AdvertisMent hwnw om heiddo a Ymddangosodd ddwy waith yn Nechrau y Mis diweddaf yn y papir-crybwyll edig, Cynhwysiad yr hwn ydoedd os oedd v Cymry Mor flol a Bookio Efo yr Agents yngfiymru y byddau yn dda Gennyf Wybod pwy oedd i ofali am danynt pan ddeieut yma i Liverpool yr hwn sydd le peryglus i Ymfudwyr ddyfod iddo Ym ddangosodd yr AdvertisMent uchod ddwy waith yn yr Amserau, ond Erbyn y tridedd tro Cymer- odd Golygwyr (b) yr Amserau yr hyfdra yn eu dwylaw en hunain tr, ei daflu allan, a hyny heb ofyn fy Nghennad yr hyn oedd yn unbusiness like ac yn hollol Groes i Gyfraeth ein Gwlad pan welais hyny anfonais i ofvn eu rheswm dros wneuthur y Modd y pwnaethant, Ni Chefais yr un rheswm ond eu bod yn penderfyny talu y ddyrwv (fiue) os byddwn yn Myned yn eu herbyn trwy Gyfraeth (c) hyn Nid oeddwn yn Ewyllisio ei wneuthur Gan hyny pan wrthodasant Gyhoeddi fy AdvertisMent, Anfones Ef yu ddioed ir Fanner, Gan Ychwanegu fad yr Amserau Gwedi Gwrthod ei Gyhoeddi a thrwy hvny yn dewys cadw y wlad Mewn tywyllweh am Natur yr Amgylchiad, pan pan welodd Golygwyr yr Amserau fy Advertis- ment yn y Fanner, Ccdodd eu Gwaed iddi eu Gwryd (d) Nid am anghowyrdeb y distiolaeth ond Oberwydd Euogrwydd eu Cydwybod, Yna daethant allan trwy Gyfrwng y wasg yn ddrwg eu tymerau yn Gynhyrfus eu teumladau ac i Goroni y eg-bi, yn Anghowyr eu tystiolaethau dywedant Mae eu rheswm dros wrthod cyhoeddi fy Adver- tisment Ydoedd, Ei fod yn Auhegwch ac yn Anghvfiawnd or fath iselafa Chwmni Anrhydedd- ns y White Star, oddef ir fath Advertisment Ym. ddangos o flaen y Wlad, dymynaf ofyn ir Wlad, a Ydyw yn Anghyfiawnder ir Cwmui dalu Commis- sion i Mi Sydd yn Cadw dyn i ofalu am yr Ym. fydwyr tra yn y lie peryglus Yma, rbagor na thalu yr un Commission i Agent y, N.ghymru Nad yw yn Gwneuthur dim ond Ysgr:fenu Llythyr ir Swyddfa yn Cynhwys y blaen dal ynghyd ag Enwau ag oedran yr Ymfudwyr hvn a Eilw Got. ygwyr yr Amserau yn Anghyfiawnd or fath iselaf, Sef fy Mod i sydd yn cymmeryd Gofal yr Ymfud- wyr tra yn Liverpool yn cael Cymmaint o Gom- mission ar agents ynghymru, Nad yw yn Gofalu am ddim ond eu Commission,, ai hyn a Kilw Gol, ygwyr yr Amserau yn Anghyfiawnder or faeth iselaf byddau yn well ir Golygwyr Astndio typpyn yn rbagor ar rhesymeg (e) fel Na byddau yddynt fradichu eu hunain o ttaen y Cyhoedd, rhagllaw,, hefyd dywedant fod Cymro Glan Gloiw yn Swyddfa i White Star i ofilu am y Cymru tra )n Liverpool ac Na wyddau Neb yn well am byny Na Mr. Lamb Owyr fe wyr Mr. Lamb fod yno Gymro, ac fe wyr Mae Gwaith y Cymro hwnw Ydyw Cadw,r Porth er arwain yr Ymfudwyr or drws ir Swyddfa, ac Nid eu dilyn ai cyfarwyddo ar hyd ag ar draws y Dref, Megis eu cyfarfod ar eu dyfodiad ir dref eu harwain ir Swyddfa ac ir Llong Ynghyd ai cyfarwyddo am bob peth sydd Angenrheidiodd ar Gyferei Mordaith (/) YnAwr a chaniatau Mae waith y Cymro Ydyw Gofalu am yr Ymfydwyr ac sydd yn dyfod trwy yr Agents fel y dywed yr Amserau ai, tybed fod y Cymro hwnw, yn digon cryf ei Gyneddfau ao yn digon cyflym ei Ysgogiadau i allu cyfarwyddo o 800 i 500 o Ymfudwyr Mewn dau ddydd o Amser Mae,r yr Ymresymiad Yma Etto o eiddo.r Golygwyr fel ffon Gorsen yr Aipht pwy bennag a bwyso arno Efe a 6, trwy Gledr ei law Efe (9), Gan hyny bydded hysbys i Gymru Mae yr unig Achos i Olygwyr yr Amserau daflu allan fy AdverfsMent Ydyw hyn, Mae y Gwyr uchod yn cael tal Go dda Am y (Long List) or Agents Cymreig Sydd yn Ymddangos yn yr Amserau bob wythnos, Ynghyd a Suplio y rhai hyny pob Mis a hysbys lenni (Placards) ac os Na bydd i'r Agents ynghymru Iwyddo i Gael rhyw Gymmaent o Ymfudwyr iw Bookio Bydd rhaid (Medd un or Cwmni wrthyf fy hun Stricio llawer or Agents allan or Long List Ynghyd ag attal danfon yddvnt hysbys lenni Placards, caoys (Meddau.r Boneddwr) Mae llawer or Agents beb ddanfon yr un Passenger oddi ar aclcgenhapwyntiad (hI, ac fel hyny Mae Golygwyr yr Amsarau am Gadw Gormod o Gathod ar Gyfer y Llygod, ac weithian Mae Cwmni Pnrchus y White Star yn Gweled Mai Anghyfiawnder a hwy eu hunain Ydyw talu am Foarding i Cathod I Olygwyr yr Amserau, pan Nad oes yr un Ligoden yn cael ei ddal Gan Naill hanner yr Agents I ynghymru (i) Yn awr bydded ein Geiinionynfarn- wyr Pa un ai Mvfi Neu Yntau Golygwyr yr Am- serau Svdd yn Gwneuthir Anghyfiawnder or fath iselaf a Chwmni v (White Stai) byddai yu dda Gennyf Gal Se 11 ochr yn ochr a Golygwyr vr Amserau yngvvydcl Cwmni Parchus y White Star, Gan hyny Mae yn amlwg fod Egwyddor Golvg- wyr yr Amserau yn ei llogell ac os byddant Mor Anffodus rhyw bryd a Chollu eu Hogell byddant Mewn Mawr berigl o Gollu eu hegwyddor. Gan hyny yr Ydwyf yn Cynghoru y Cymru etto j beidio Bookio Gyda.r Ageuts Ynghymrn, Nid ydwyf vn bwriadi Gwneuthur un Sylw ar ddim a Gyhoeddirymhellachtrwy yr Amserau ar y Matter Yma (j) James Lamb a. Yr ydym yn argraffu y llythyr hwn hob gair, Hythyren, ac atal-nod, fel y daeth o law yr ysgrif- envdd, oherwydd gan fod Mr. Lamb yn athraw y bobl, barnasom mai nid teg oedd evfnewid dim ar ei waith, ac yn enwedig heb ei gnniatml. b. Y mae eiu cvfaill yn camgymeryd yn y pcth hwn trwy ei hon lythyr. Ni fu gan y Golygwyr ddim i'w wneyd yn yr achos od oes bai yn gor phwys ar ryw un, arnom ni fel Percheuogion \r Amserau y mae. c. Y mae hyn yn rhywbeth hebiaw gwirionedd. Od oes gan Mr. Lamb ryw enw gwell i'w roddi arno na chelwydd, y mae iddo roesaw o hono. Ni soniasom ni air erioed wrtho ef, na neb a berthyn- ai iddo, am dalu y ddyrwy os byddai yn myned yn ein herbyn trwy gyfraith, gwyddem yn rhy dda beth yw cyfraith ein gwlad ar y fath achos. d. Ymadrodd tra grymus, feddyliem, pe byddai bosibl ei ddeall. I. Beth a gymerai Mr. Lamb am roddi cyfres o ddwsin o wersi i Olygwyr yr Amserau ar rhesymeg," (rhesymeg Yankeeaidd, debygem, a feddyliai) yn nghyd a'r un nifer ar orgraff a chystrawiaethy Gymraeg? J. Gwyr, fe wyr Mr. Lamb ychwaneg na hyn am y Cymro sydd yn swyddfa y White Star, neu o leiaf, gallai wybod. Galki wybod fod y Cymr hwnw yn myned i gyfarfod ig ymfudwy. "tl.fty fodiad, ac yn ymofyn am le lddynti letya, &c., tra byddont yn y He peryglus hwn." A bydiied hysbys iddo o hyn allan fod yn perthyn tSwyddfa yr Amserau un neu yohwaneg o Gymry glan gloyw" a ofalant yn ffyddlon ac onest am bob Cymro tra byddo yn y lie peryglus hwn," a fwr- illdo ytnydo, nid yn unig i Awstralia, ond hefyd i'r America. g. Pell ydym o feddwl fod yr amgylchiad yn cyfiawnhau gwneyd defnydd fel hyn o iaith gysegredig y Beibl mewn cysylltiad ag ef; y mae yma, ar yr un pryd, agoriad cil y ddor, megys, i gael cip drem ar yr yspryd yn mha un y cenhedl- wyd y llythyr. h. Gwir fod eyhoeddwyr yr Amserau, '(nid y Golygwyr ") yn argraffu hysbysleni, &c. i Gwmni y White Star, ac yn cael eu talu am hyny. A oes niwed yn hyny ? ^inW" yn yr argraffti ai ynte yn y derbyn tal y mae ? Mae yn wir hefyd fod dynion gonest ag y bu eu benwau ar f Long List," chwedl yntau, wedi ysgntenu at y Cwmpeini yn datgan, gan mai traul a thrafferth ddigynyrch oedd anfon hysbysleni iddynt hwy, mai gwell oedd stricio eu henwau o'r rhestr, yr hyn a wnaed. Gall Mr. Lamb, o gymharu y rhestrau, gael adeiladaeth iddo ei bun ar y pwnc hwn. Ond y mae yn yn "yrabalfalu dan ei ddymau," chwedl yntau, pan yn sierhau mai gwaith cyffredin o'r fath yma oedd yr achos i ni beidio cyhoeddi ei hysbysiad a dylai y gwaed godi iddi ei gwryd" oherwydd annghristionog- rwydd ei galon yn priodoli i ni y fath egwyddor. Oni wyddai efe, ac onid ydyw yn addef yn y llythyr uchod, ac oni wyddem ninau, fod ei hys- bysiad yn cynwys awgrymiad anwireddus? a phaham nad oedd hyny yn ddigon o reswm dros i ni beidio ei gyhoeddi, os nad iddo ef, fel pregeth- wr yr efengyl, i beidio ei ysgrifenu ? Ai nid an- nhegwch ac annghyfiawDder o'r fath iselaf a Chwnini anrhydeddus y White Star" oedd awgrymu i r byd nad oedd neb i ofalu am yr ym- fudwyr Cymreig a ymrestrent gyda'u gorchwylwyr, tra y gwyddem fod Cymro yn cael ei gadw yn y swyddfa i'r perwyl hwnw ? i. Arabedd aria,rforol Ond gresyn fod y gath fawr o Union Street wedi bradychu ei bun yn y modd hwn. j. Bydd croesaw i'n gohebydd Mr. Lamb ysgrif- enu faint a fyno o lythyrau o'r fath uchod nid ydym yn amheu na fydd yn ddifyrwch mawr gan lawer eu darllen. Wrth graffu ar yspryd, cyfan- soddiad ac orgraff y llythyr hwn, y mae rhyw flys anarferol o gryf yn codi ynom am weled ei lyfr pregethau. Ai tybed fod yr ysgrif hon yn engraifft deg o'r rhai hyny ? Gobeithiwn, or mwyn ein cenedl a'n crefydd, nad ydyw. PERCIIENOGION YR AMSERAU."

Family Notices

Advertising

IAMRYWIAETHAU."I

Advertising

YR WYTHNOS.