Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

A* AYFKILLION YB " AMSERAU."

IAT Y DERBYNWYR..

AT EIN GOHEBWYR.

YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. Ar Ffrainc y mae llygad y byd gwleidydd- f ol wedi bod yn sefydledig yr wythnos ddi. weddaf- Nid mor hawdd ydyw gweled pa- hatn y darfu i Louis Napoleon benderfynu cael etholiad cloni. Gwir fod y tymor a benderfynasai efe, o'i ewyllys benarglwydd. iaetliol ei hnn, i'r Ty i aros wedi dyfod i fyny; ond beth er hyny ? onid oedd gallu gan y gwr a gyfansodd y Ty, ac a osod. odd derfyn ei barhad, Testyn ei einioes cy- hyd ag y byddai yn dewis ? Yr un peth yn hollol fuasai iddo orchymyn fod yr hen Senedd i aros am chwech mlynedd, neu ddeng mlynedd, yu ychwaneg, ag ydoedd iddo ei sefydlu ar y cyntaf, a nodi y nifer o flynyddoedd ag yr A,td i barhau. Meddwl yr oedd efe, mae'n ddiau, na fuasai neb y pryd hwn, mwy na'r pryd hwnw, yn meiddio d.os ei ?rthwy?ebiad i'w ewyllys ef, ond idi ef?gan yn glur a phenderfynol; ac Ao??maid mai gw,ll oedqgwneyd y siaDJ.o II ???? ?wlad?a Sug o elholiad cyffredin- "? o?B? ?&?er w.rUys Lenarglwyddiaethol J ? yn ddi-r^iudd. Can e?od yn hyderus mai ei ewyUys efittyd?M j?ru?haf, gwell ir tyq oedd ^gosod mewn grym dan orchudd cy 01 y bobl. Nid aanhebyg ydyw ?od i erbyn hj? wedi cy?ewid ychyd- i?. Y mae Paris wedi amty?u idc? <bd an. sawdd y teimlad o'i mewn ychydig yn wahan-j ol i'r hyn a dybiai e?e. Er pob lly?etheir- iau a osodid ar y bobl er pob dat?aniadan I' a bygythion a gyhoeddid gan y Ilywo.iraeth,, er pob caethiwo a wnaed ar yr argraffwasg a I gwylioa Wnaed ar yr esgynloriau, dangosodd Paris fod dychryn yr 2il o Ragfyr wedi cilio, a bod yspryd annibyniaeth heb ei llwyr adael. Penderfynwyd sefyll brwydr, a gwneuthur yr etholfraint yn sylwedd, ac nid ya ffaf. Daeth allan ymgeiswyryn erbyn ymgeiswyr y llywodraeth yn mho' uu o'r deg ad ran i rai y mapPax; A1t.S. barthu; yro edin in Ban fa ei Jpkftifilil o • britstru eu y bygythion vatth yn fwy y* ymgeiswyr v fgytfrecHtr -wedi cael eu betn- Ofnir mai dechreuad gofidiau yw hyn i Napoleon, a Lid naill ai ail coup d'etat neu sefydliad llywodrajfth gyfansoddiadol yn rhwym o gymeryd lie cyn hir, oddigerth i ryfel dori allan mewn rhyw barth i gymeryd sylw y. bobl oddiar helyntion cartrefol. Nidoes dipi o bwys wedi digwydd ya an o wledydd eraill y Cyfandir; na dim neill- duol wedi dyt(% drosodd o China. Daeth newy." gyda'r telegraph fod gwrth- ryfel wedi tori\Jlan yn y fyddin yn India- fod amrai gatroJau o'r milwyr brodorol wedi I tori allan-fod ymladdfeydd dychrynllyd wedi cymeryd lie, a llawer o golli gwaed ar bob llaw—bod hiab yr hen Ymerawdwr Mogul wedi ei osod a'i gyhoeddi yn Frenin gan y milwyr.- Nid yn hir, wrth gwrs, y bydd Brydain a'i braich haiarnaidd heb ddiddymu y gosodiad hwn. Nid oes un wybodaeth sicr pa beth a arweiniodd i hyn, na pha nifer o fywydau a gollwyd bydd manylion helaeth- ach wedi cyrhaedd erbyn ein nesaf. Y mae gorchwylion y Senedd yn cael eu dwyn yn mlaen mor ddwl ac annyddorol ag erioed. Er pob gwrthwynebiad a ddangos- wyd gan yr Uchel-eglwyswyr a'r Pabyddion -rhyfeddol mor fynych y mae y ddwy blaid hon i'w cael yn cytuno-pasiodd Rheithsgrif y llwon yn llwyddianus trwy Dy y Cytfredin, ond nid heb ychydig o gyfnewidiadau, er tawelu ychydig ar eglwyswyr tyner eu cyd- wybodau. Rhag y byddai i Alderman Solo- mons, neu Baron Rothschild, neu ryw Iuddew arall ddyfod rywbryd yn brif weinid- og y deyrnas, a thra yn y swydd oruchel hono i benodi Rabbi Lefi neu Rabbi Moses, neu ryw Rabbi luddewig arall yn Archesgob Caergaint neu yn esoob, gosodwyd penran arbenig yn y rheithsgrif er rhagflaetiu hyny, ac un arall er lluddias unrhyw lu.ldew i eistedd ar y sach wlan, yn Arglwydd Gang- hellydd y deyrnas. Treuliwyd y rhan fwyaf o'r amser gydag amcan-gyfrifon a threuliad- au y wladwriaeth ond ni fu dim o ddyddor- deb anarferol dan sylw. 1

j CYNADLEDD ADDYSG.I

Y DRETH EGLWYS.

Y PARCH. SAMUEL ROHERTS, A.C.,…

i I AMRYIYJ!ETHAU. ! I

I Rheilflfyrdd Dehoudir Cymru.

[No title]

----USK BRA: ^H._--

RHEILFFORDD DEHEUDIFt CYMRU.

[No title]

RHEILFFORUD NEWPORT A PHONTYPOOL

WESTERN VALLEYS RAILWAY.

i RHEILFFORDD DYFFRYN NEDD.