Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

t: H ANE S - - EHYDDERCH PRYDDERCII,…

TY YR ARGLWYDDI. I

! TY Y CYFFREDIN.

ILLYTHYR 0 CHINA. I

I It:AT Y CYHOEDD.

News
Cite
Share

t:AT Y CYHOEDD. I DDARtLENWTll MANYLGRAFF A STLWGAJL, Mae y llythyrau a ganlyn yn rhoddi h,anesion rhy. feddol a gwirioneddol eto, am ua o'r darganfydd- iadau hyreddaf a g' tW&vir6mf yr oes oleuaf "r f hon, ac hefyd am y Meddyg a^- feddyginiaeth. fwyaf rhinweddol a ll^^rlio" yn yr holl fyd, au ■ dd hynv '"lw pawb y np-r a'r MM?Mtd. "1 ?, y f,hrofiad j  m gofal, tyn 't- y gofal, tyn i '? (gtfs, (Jos ?.??  f u wir 0  'f 'WMtiN? ''urn, V- GTUSTFOPN, >* s) fel"M d#,v? meiH?n ge?ro??cyhoedd fel:1I d1W\' gwelliadau hyn dnaeth wedi peri ayn?d i I Gym?,Sftes? a l1uaw! 0 r Cyfandir. Aethum ato tan ffeithiau anwyd trwm ar fy g'un" ?<ef. ais ar daith yr haf diweddaf Yr oedd yn an- esmwyth a phoenus angerddol am amser maith, nes yr oedd fy nghyfansoddiad drwyddo yn pran hau. Gwnaethum brawf ar bob moddion i* ddadgloi, ac i liniaru y boen, cyn dyfod ato, megys ymdrochi yn y mor, mewn ffyuonft*. ae mewn baddau, &c., ond y ewbl yn holiol Nid oedd y n,os yn dymhor gorphttys i mi, -na'r dydd vn adeg o lawenydd. Aethum ato yn hollol ddiragfam mae yn wir (fel f dvlni pawb ffwd), eto heb fod yn gryf iawn fy frydd, gan mor fawr fy mhoen. Cerais ef yn holW ddifost—dywedai fel dyn gonest y cymerai dipyn o amser, fel ag yr oedd wedi cyhoeddi ugeiniau o weithiau fod pob ben anhwylder yn gofyn llawer o wythnosau o brawf, pan na bydd y rhai na fu cynddrwg a ohyhyd o amser yn gofyn oymaint. SierbatH y gwnai ei oreu I mi. a gwelais ei fod yn ddvn i'w air. (Jweflhaodd Ji yn hoU-ol. fiffeithioddnidyu nnig ar ty nglun, ond ar fy boll gyfansoddiad. Symudodd boeuau ecbryslon iawn, trwy foddion tyner iawn. Sylwer mai nid a'r peirianau y mae yn gweithredu bob amser, fel y cyffredin, ond defnyddia natur ei bun. sef yr elfen wefrol fywyd. ol, er fod ganddo y peirianau goreu a ddyfeisiwyd erioed, pa rai a all gymhwyso at lygfld plentyn, yn gystal ag at y cyfansoddiad mwyaf cawrfilaidd. Nid wvf wrth ysgrifenu hyn ond rhoi eiddo Caesar i Caesar." Yn sicr fe ddylai ei gym hwy s- derau gael eu cydnabod yn gyhoeddus. Owir nad yw yn fyr o lythyrau can mol itteth"i-buom yn darllen canoedd o honynt, oddiwrth berso n-au pwysfawr a peirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod. rhai o honvnt yn ail i wyrthiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rhy luosog i'w cyhoeddi), a gwneyd yr ymchwiliad manylaf yn eu cylch. Y mae Mr. Thomas vn deall natur, ac yn medru gwneyd y defnydd goreu o honi. Y mae yn nodedig o fedrus, fel y mae canoedd yn dyst- ion. Y mae yn myned ar gynydd yn barhaus. Trwy brofiad a myfyrdod, y mae wedi cael amrai bethau newyddion allan yn ddiweddar, øy-dd yn sicr o fod yn wasanaethgar iawn, yu en wedig i wellhau y clyw. Dymunaf y Hwyddiant mwyaf iddo i symud ymaith wahanol boenau y ddynol- iaith. II. E. THOMAS, Gweinidog yr Annibynicyr. 32, Lord-street, Birkenhead. MR. THOMAS, SYR, Dvmunwyf wneud yn hysbys i bawb svdd yn cael eu blino gan wahanol anhwylderAu, ty mod i wedi derbyn mwy o leshad trwyddoch chwi yn y ddau fis y bum dan eich llaw nae y cawswn y by-lf a'i holl gyfoeth ac oherwydd » hyny ystyriwvf mai y'm dyledswydd i ydyw ei wneud yn hvsbys er eich mwyn chwi, ac er mwyn y Cyhoedd, a mwy na'r cyfan er mwyn y gwirion- edd ei hunan fel y caffo eich medrusrwydd s',oh Meddyginiaeth gywrain chware teg yn ei obywrein. rwydd. Bum am amser maith dan ddwylo amryw feddygon, y naill ar ol y Hall, ac heb dderbyn dim lleshad oddiwrth neb o honynt 'er rhoddi cyflawn chware teg iddynt; ond ar ol bod gyda chwi yr ydwyf yn iach, ac yn meddianu y teimladau mwy- af hyfryd, ac yn gallu gweithio bob dvdd diolch i Dduw vr yd wyf.gan iachad ? sydd bosibl i hen^ lor 54 oed fod. f Nid oes ymaint a? un yn awr?o'r hea <?d?Mt' a'r teim?adau anoddefus ao anedwydd hyay,y? 1 rhai o^dd morlB?hryston.Mynfymiinoya bm-' haus drwy fy «w*iau. A hyfrydwch  enyf aHu dWh'" ? arim a e?ais am hi?? "V] o ch medrnorw-- .61?yr b6n)Dvm?i wneyd yn P? ? ? ? ? ,ym?? mw?oelwimi ? ART?H r: ? ? ?? M BUM y ?«M « f ?? n?rawl v? ? ei ?y??u !10*,  ;rm' nflll v »yny, yn gat. ?? ?o, i ^/n dweyd am r^, i? ?? mae -i"yn ddyledi' i -f eill flnaa.mU o rwjW#1* i sydd arnaf i'ch cydnabod cbwithau am y llWi^* j dedwyddweh a dderbyniais trwy gyfrwng eieh M^t^^r usrwydd yn meddyginiaethn. Hyderwyf y bydd i'r hysbysiad a'r DystiolaethhRIt fodyn foddion i eraill wybod am danoch a gwneuthnr prawf am adfywiad bywyd, a(r adferiad iecbyd 111_" y gwneuthum inau. Yr eiddoch yn ffyddlawn a diolebus iawn, r D. E. DATMfc* Ffynon y Cwrw, Ger Wrexham, Denbigfcshirf. j;' AT MR. JOSEPH THOMAS. ? Anwyl Syr,-Afae yn llawen genyf gael eich cyfarch trwy gyfrwng y llythyr hwn. gan hyderu y cyhoeddir ef, fel y byddo yn foddion i ledaenu gwybodaetb i bawb yn gyffredinol am danoch fel meddyg liwyddianus, ao i'w hysbysu am y llesad annhraethol a dderbyniais dan eich Uaw feddyg- iniaethol, rhinweddol, a bendithfawr. Yr oeddwn wedi myned i'r fath ystad o afiechyd o ran meddwl a chorph, fel nad oedd modd i mi fyw yn hir yn y cyflwr yr oeddwn; a gwaeth waeth yr oeddwn yn teimlo fy hunan yn myned yn barhaus, er treio y meddygon t'oreu a glywwn am danynt. Ond digwyddais yn ffortunus iawn Idarllen hnnesion am danoch chwi yn iacbaiuy cleifion trwv eich medrusrwydd a'ch cywrein- rwydd digyffelyb yn gallu defnyddio a thros- glwvddo natur ei hunan, sef yr elfen fywydol, i gorph dynol, a gweled hefyd gymaint o onwau rhai yn sicrhau trwy dystiolaetnau yn y modd cadarnaf a chywiraf, eu bod wedi cael eu meddyg- iniaethn genych chwi ar ol bod yn aftwyddianus gyda pbawb eraill; ac wrth ystyried bynyna oil, a phwysigrwyddy cyflwr peryglus yr oeddwn ynddo. gwnaethum frye i ddyfod stoch i roddi prawf am wellhad fel eraill, ac wedi gwneyd hyny am yr ysbaid o amser a famasoch oedd yn angenrheid- iol, cefais fy meddyginiaethu, ao yrwyfyn mwyn- hau fy mywyd fel o'r blaen. A hyfrydwch mawr iawn genyf adrodd, y cefais ddeg cymaint mwy o fndd oddiwrth yr arian a gost. iodd i mi am eich llafur a'ch ymdrech, ao hefyd am anturio i ddyfod dros ddau cant o filldiroedd atooh, nag a gefais oddiwrth yr nn arian erioed; ac yr wyf yn ddiolohgar o galon hefyd i chwi am fy adfera, pan nad oedd un math o obaith am wellhad i mi oddiwrth neb arall. A diolch i Dduw y nefoedd, yr Hwn a'm nerthodd i ddyfod atoch, a gobeithiwjfy rhydd Efe hir oes i chwi fyned yn mlaen megys yr ydych gyda eich meddyginiaeth. Dymunwn i holl aileition y byd ddyfod i wybodaeth am danoch, a chllel cynorthwy i ddyfod stoch. Yr ydwyf yn ben- derfynol fy tnarn erbyn hyn nad oes yr an feddygin- iaeth mor effeithiol at bob anhwyhJerau, s'r eiddoch chwi. Derbyniwch hyn yn garedig a'diolchtiq oddi. wrth eich cywir ewyllysydd cia, JOHN JONES, Gate Cae, Tregaron, Cardi.4anthi-a I I "V —— » t.

Advertising