Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. ~ -•I

YR WYTHNOS NESAF.

"DAETH YR AMSER." I

YR ACHOS FOD CYMAINT 0 FFARMIO…

News
Cite
Share

YR ACHOS FOD CYMAINT 0 FFARMIO G W AEL. Yn mhrif ncwyddiadur amaethyddol y deyrnas, y Marie Lane Express, dywed gohebydd fel y canlyn Ai ni byddai yn tcrfynu ar orphwylldra i amaethwr a fyddo yn ddeiliad wario canoedd o bunocdd mewn gwelliiBnt ar etifeddiaeth ei feistr tir heb yr un brydles (lease), neu gyfiawnder deiliadol a elwir yu gyffredin Iawnder Deil- iadol (Tenant Right), am welliadau anhysbydd- adwy? Y mae angau Nveithiati yn cymeryd ym- aith yu ddisymwth feistr tir da, ac yn gadael yn ei le un drwg a gorthrymus. Ni wnaed ohvynion natur ac amser erioed i redeg yn ol; y mae llanw rheswm, dysg, a chelfyddyd, or iddo hir oedi, a'i bir atal a'i rwystro, eto wedi dyfod i mewn, ac y mae synwyr cvffredin yn dywedyd mai po fwyaf a addysgir ar v ffannwyr, a pho fwyaf celfyddydol yr amaethant, amlycaf oil y gwelant fod arnynt angen am brydlesan (leases), neu iawnder deiliad- ol—byw a goddef byw—yr hyn ydyw taledigaeth. Y mae uniondeb yn galw yn uchel yn mhell ac yn llydan. ac yn dywedyd yn eofn ac yn wirion- eddol focl arglwyddi y tir yn ddeiliion i'w budd eu hunain wrth beidio caniatau prycliesau a chyt, iawnder deiliadol pan y mae deiliad diwyd yn gadael ei dyddyu. Y mac yn dra buddiol fad goruchwylwyr tiroedd arglwyddi y tir yn ddynion ymarferol, sef yn ddynion a wyddant y gwahau iaeth rhwng ffarmio drwg a ffarmio da, onide pa fodd y gallant wobrwyo yn hardd y deiliad diwyd, a llym geryddu yr annhrefnus a'r diog; neu a ydyw deiliaid sydd yn ffarmio heb chwyn i gael ymddwyn atvnt yr un modd a'r rhai sydd yn tyfu _i mwy o chwyn nag o yd Crybwyllasom yr wythnos ddiweddaf am y mater hwn, ac yr ydym yn dychwelyd ato o her- wydd y byddai. yn dda genym dynu sylw y dos- barth amaethyddol at beth ag sydd yn dal y fath gysylltiad a'u llwyddiant a'u dyrchafiad. Yr ydym yn teimlo pryder yn eu cylch fel rhai ag sydd o r pwys mwyaf i gymdcithas yn gyffredinol, a P-clwa nas gatinvii wriciitlitii- gwell defnvdd I on colofnau na galw eu sylw at eu sefyllfa, oher- wydd credwn y byddwn drwy hyny, nid yn unig yn eu gwasina?tlr,i hwy,ond hefyd drwyddvnt bob dosbarth o gymdeithas. DVffa dynion lldau nen dri o gwynion yn erbyn amaethwyr yn fynych :— eu bod yn anwybodus am eu gorchwylion ua phob dosbarth arall eu bod yn fwy grwgnachlyd yn ngwyneb pob agwedd ar y byd, a'u bod yn twyammol It n gilydd na phob "dosbarth arall. Nid ydym ni yn oadarnhau y cwynion yna, a g\vy(Hom yn mhlith amaethwyr yn Nghymru am eithriadau anrhydeddus i'r cyntaf o'r cwynion a nodwyd. Oud na chlywer y cwyn hwnw mwy am amaethwyr Cymru. gan fod mauteision gwy- bodaeth i raddau mawr yo eu cyrhaedd. Y mae amaethwyr Lloegr, a rhai yn Nghymru, yn dwyn eu meibion i fyny yn ysgolheigion mewn anmeth- yddiaeth, fel y gwncir a meibion a fwriedir i ryw alwedigaeth arall, ac wedi deall fferylliaeth a marchnadaeth amaethyddiaeth, a dysgu dwyn y wybodaeth hono i ymyrferiad trwy gael proflad yn y gwaith, byddant yn gymwys i gymeryd tir ac i droi hwaw i'w ddefnydd cymhwysaf. Am yr ail gwyn, sef eu bod yn grwgnach mwy na dosbeirth I eraill o fa-snaohwyr em gwlad y mae yn naturiol iddynt wneuthur hyny os na wyddant y llwybr jgoraf i drin eu tirocdd ac i ?a-n?il'aid. I Byddai yn hawdd dyW feddy^thn achly^ -Byd,d,,ti yn haw(Icl d3'?iwn fedd yi'e'l dosbarth ur y c\vyn araH, trwv  am?°th?? ?barth ymuno ;Vu gi!ydd i M.ddifTya ey'??- Y mae rhyw undebau yn bod i-hiVmasuachau a chrefftau eraill, end y mae am?' yn fynycl1 yn drygu en hunain an gil'?'wy fynecl ar draws eu gilydd i geL!o 11 e/> yr ?Y? a rydd sail i feistria'd tiroedd detn? hunain yn fwy annibyriol ar eu doiliaid, au [ yn fyiych gyda thrahausder, pan, pe byddxi J o undeb rhyng- ddynt a'u gilydd, y bydd&i fwy anhawdd gan y rhai sydd uwchlaw iddy;mddwyn atynt fel y gvnant, rhag iddynt ffoi gwledydd hyny lie y ffae digon o le, a lie y mowy o brinder dynion na* sydd o brinder tiroe Ymuned yr amaeth- w.v iyu in CYii,rair maer diogelu iddynt eu huniin y cyflawnder a lent gael gan feddian- wyr t'i tiroedd, ac y myn anmhosibl iddynt beidio'Jwyddo.

I FFJtNC.

. BcnJM. I

' I " ITLI. I

RWSIA. I

BAVARIA.

YR UNOL DALEITHIAU. I

BARDDONIAETH.I

Family Notices

- - - - - -ICYFARFOD 0 BLAID…

IAMRYWIkETHkl-T..I

Advertising

riGION GAN IETJAN.-....

[No title]

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHERODROI,

I MARCHNAD Y GWLAN, LIVERPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKET.