Hide Articles List

9 articles on this Page

I - -ATYCYHOEDD. I

Advertising

[No title]

CYSTADLEUAETH GERDDOROL CYFARFOD…

BEIRNIADAETH EBEN FARDD AR…

News
Cite
Share

BEIRNIADAETH EBEN FARDD AR Y IIARW. NADATJ I'R "DIWEDDAR BARCH. J. WIL LI A MS, LLECHEIDDIOR. ANWYL G un Farwnad i'r di- weddar Barch. J. Williams, Lleclieiddior, ar ol anfon rhestr i chwi o'r rhai a ddacthantyn brydlon i law. Cyrhaeddodd hon i law Mai lleg, dan y ffugenw Eifiondir," gan ei bod mae'n debyg felly yn rhy ddiweddar," ni wacfh i mi beidio a sylwi yn mliellacli I arni. O'r rhestr gyhoeddedig, yn cynwys 1ge9- o ymgeis- Wyr, dodaf o'r neillclu y saith canlynol, fel cynvgion dechrenol heb ddim ynddynt i dmn sylw, sef Iloff- wr CofFa am Dana," Gaiar," Iorwevth ap IIn w," Un dwy fl wydd namyn ugain," "Eliedydd trwy lan Mar&h," Pybliw O," a'r Cristion Gwan." Tueddir li i gyfeirio at 11 Iliraptlitis" a "Doiniol" fel yn ffurfio dosbarth ^wahanol i'r lleill o'n cydym- I geiswyr, trwy en i-iod,iisrwydd g)-T),Ijanedd; I yn lie dilyu pryudestwyr rhyddion yr oes hon, dilyn- ant hwy hen ddullwedd prydyddol hybarch Iluw Morys, Owen Grnffydd, a'u cyfryw, ac y maeut wedi f cyfansoddi yn bur dda. I Dymunaf nodi tri eraill, y l'hai ydyiit yn amlygu cryn fesur o ddawn prydyddol, a plniodoldeb yn Marwnadau," „ Ad?phos, a Mabarsaial?,,bX-ter W' tldo U Adelphos," a wyrc?y?wn?i?dd??? ?o ? yn gy?sodd. Gan i n-ii ddechpyoia1 âg ? r profedi?.  mae pedwar eto ond heb ddyfod ao t ^stol o radd nchel, ond heb ddyfod naill ? yn T?ghy- wirdeb eu desgn& Cyntaf,' ,gill ni ynngby, ngloewder eu hawen o'r glVrU1ddrych, ai yn ffugenwau hwy ydMyain??d 8yfansoddiad; cu Wrando Arno," :M:int'droefdd," Un a Hoffa Yn awr nid oes end f B"  Yn awr nid oes ond 0; „af yn oreu i sylwi amynt, sef," lorwerth o „' J?non," a Chrusto ap Dwyfach." Dymun? ? ^ya gael eu cy- hoeddi; y maent yn ?Hiadau gwych?oQ. lorwerth o Arfon," ao ?ybiwn i. fydd?i yn fwyaf po&/o/7<n?, ac a Rae?af o ddarlleniad yn gyffredin. Ond cyfansoddiiQrusto ap Dwyfach" yw y mwyaf llenyddol, llyfn,Vrphenedig; ac iddo ef y dyfarnwn i y wobr; t chynyg i'w sylw, a fyddai ddim yn well iddo rhav sdsel heibio rhyw goeg eiriau diawdurdod fel sawd," "CymIDyl," &c. Feallai y buasech chwi yna,,hai o'r'ymgeiswyr, yn ewyllysio cael yohwaneg 0 adau adolygol ar j eyfansoddiadau, ond dymunaei fy esgusodi yi hyn, am fy mod wedi cael digo brawf bellach mi chwerwi teimladau yn hytrach wweinyddu addy? y mae y cyfryw nodiadau yn gyfhn. Cymaint ag a allaf fi ddweyv, fy mod wedi l darllen i gyd a'u cymharu yn JUs a didderbj- wyneb; ac mai fel uchod y burilyniad. Yr eiddotyn barchns, Clynnog Fawr, Mai 29, 1857. EBEN FARDI

IJ. LL. DAVIES, YSW., BfeNDYFFRYlI…

I TY YR ARGLWYDDI. 1

TY Y CYFFREDIN.-

I-,,AMRYWIAETHAU.