Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

I - -ATYCYHOEDD. I

Advertising

[No title]

CYSTADLEUAETH GERDDOROL CYFARFOD…

BEIRNIADAETH EBEN FARDD AR…

IJ. LL. DAVIES, YSW., BfeNDYFFRYlI…

I TY YR ARGLWYDDI. 1

TY Y CYFFREDIN.-

I-,,AMRYWIAETHAU.

News
Cite
Share

I AMRYWIAETHAU. GENKDMAETH AKARFEROL.—T mM ?WTMg I r' grefftwr o'r enw George Caton, yr hwn sydd Ylx ?  byw yn Back Zetton Street, Wemeth, ?<?rhoddi ? ? genedigaetb i blentyn grryw anBgby&?d!noi '{  ychydig ddyddiau yn 01 Y mM gan y baban i.s^ ddau gorph wedi eu cysy?tu gefn yn ngbem,  ,? pedair braicb, a phedair coes, a dim ond un pen .{ a gwddf. Y mae y plentyn yn fyw ac yn iach, ac y mae v fam yn gwneuthur yn dda. DYCHWELIAD J. BRIGHT, YSW.-Deallwn fod y boneddwr anrhydeddus hwn wedi dycbwelyu o'i. daith, fod ei iechyd wedi gwellbau llawer, a boa pob tebygrwydd y bydd iddo ddychwelyd i fywyd cyboeddus heb fod yn hir iawn. 1Ir__1- Y LLYWYDD W. BEEB.-C;Weryt luurww — Darfu i'r llywydd W. Bebb, (o Ohio, yn awr o Illinois) yr hwn a fu yn y wlad hon yn ddiweddar saethu dau ddyn, y rbai a berthynent i fintai a sarhaent ac a aflonvddent ei deulu haner nos y 29ain. Ymddengys fod am gryn amser gryn lawer o oerfelgarwch, ac mewn llawer o amgyle iadau, deimlad drwg wedi codi i fyny yn mysg rhai o gymydogion y llywydd yn ei erbyn ef at deulu, yn tarddu, meddir, mwy nen lai o eiaaigoaa at ei amgylchiadau arianol, a chrediniaetli ei fod braidd yn uchelraddol yn ei chwaeth a i iadau. Penodwyd, ar ddycbweliad ei fab gyda'i wraig nos Iau o'r dwyrain, lie yr aethai i'w briodi, pan ddosbaxth o fechgyn ieuainc y gymydogaeth fel yr acblysur priodol i amlygu eu teimladau drwg. Gan hyny parotoisanteu hunain a buwch glychau, drylliau, padelli tin, a phethau eraill a a ddefnyddir ar y fath achlysuron, ac afithant at I drigfa y llywydd ar awr ddiweddar yn y nos, a v _n+h A enrn nadau a chrochlefau, gan ymosod ar y ty gyda cherig, a saethu tuag ato au drylliau. Wedi dioddef yr ymosodiad am beth amser mewn dystawrwydd, gwnaeth y llywydd ei ymddangosiad o flaen ei dy, a dechreuodd ymresymu ar terfysgwyr gan ddy- muno arnynt beidio. Ni wnaeth hyn ond gyru y terfysgwyr yn waeth, y rhai a atebent eu bod wedi dyfod yno i ymladd. ac nad oeddynt ond disgwyl iddo ef ddechreu, neu eiriau Ïr un per- wyl. Yna aeth i'r tv, a dygodd allan ddryll dwbl- baril, gan danio un faril at draed arweinwyr y fintai, cymerodd y belen effaith ar un o honynt trwy ei gloffi yn ei goes. Wedi byn ymwasgarodd rhai o honynt, tra yr ymgasglodd y lleill a gwnaethant ruthr ar y llywydd, yr hwn a gododd ei ddryll a gollyngodd y faril arall at y dyn blaen- af, gall ei daro yn ei ben a'i ladd yn y fan, ar hyn aeth yr ymosodwyr ymaith. Y MORMONIAID.-—Mae y bobl hyn wedi colli un o'u goleuadau mawrion, un J. M. Grant, ac y mae yr hysbysiad am ei farwolaeth yn diweddu fel hyn c. Y mae wedi mvned yn awr, gan adael saith o weddwon galarus ac amryw blant, pedwar o ba rai ydynt o dan wyth wythnos oed, i alaru «a colled anadferadwy." RHITH-ORPHWYLLDDYS YN CAEL EI DDAL AO ETHETt.-Wedi yspeiliad a gvmerodd. le yn Brus-, sels yn mis Tachwedd diweddaf, cymerwyd i fyny ddau ddvn o'r enw Lerch a Daubner, a dygwyd: hwy i brawf. Dedfrydwyd y cyntaf i lafur ealed am ei oes, ond gan fod y llall yn cymeryd &rOG fod yn fud ac yn orphwyllog, gohiriwyd ei brawf, mewn trefn i gael ymchwiliad meddygel Tr acboa. Yr oedd yn anmhosibl cael un arwydd 0 ddew- dwriaeth oddiwrtho. Gan y gwyddid nad 06" wedi ei eni yn fud, ai fod wedi bod yn siM-ad. pan y dywedai na fedrai yr un iaith ondyGermanaeg rboddwyd gwirfwy (ether) iddo, a thra yr oedd dan ei etfeithiau llefarai y Ffrangaeg yn berffakb. 1- Dygwyd ef ger bron y Ilys dracheln, a chondwni|f> r, • iwyd ef i ddeng mlynedd o lafur caled. Y CYNGRAIR EFENGYLAIDD.—Ni welwyd y fath olygfa erioed a'r hon a welwyd yn Mhaias LMn- beth ddydd Gwener. Y palas hwn ydyw trigja Archesgob Canterbury yn Llundain. Y mae yn anbawdd meddwl am ddim mwy prydferth, mwy tarawiadol, braidd na ddywedem aruchel. Yn palas hwnw yr ydoedd yn yingynulledig dan lyw- ,r yddiaeth yr Archesgob, ddynion o'r holl brif enw- 1," adau ymneillduol, Annibynwyr, Bedyddwyr, Wes-- leyald, B enaduriaethwyr, &e. Dyben y eyfarfod, a drefnwvd gan Syr Culling Eardley, ydoedd derbyn oddiwrth y ddirprwyaeth a anfonwyd yn ddiwedd- ar i Berlin, adroddiad o'r gweithrediadau parotoawi i'r Gymanfa Gristionogol yn y ddinas hono yn Medi nesaf, amcan yr hwn ydyw dwyn pob enwad o Gristionogion Protestanaidd i gydweithredu mewn brawdgarweh. Pwy byth a fuasai yn dis- gwyl gweled y fath gyfarfod, i'r fath ddyben, yn mhalas Lambeth ag Archesgob Canterbury yn Yd gadair, ac yn nesaf ond un at ei Ras. y Parch. Dr. Steane, gweinidog y Bedyddwyr yn Camber- well, tra yn gyfochrog a gweinidogion Ymneilldu- ol o wahanol enwadau yr oedd esgobion Llundain, Ripon, a Thy Ddewi, ac amryw esgobion eraill. Yr oedd y fath olygfa yn ffaith fawr. LLOFRUDDIAD ORSON PRATT.—Y mae y gwr hwn, y Mormoniad dysgedicaf a galluocaf o'r cwbl wedi ei lofruddio gan un Mr. M Lean, gwraig yr hwn a hudwyd ac .a ddarostyngwyd ganddo. Ffurfiodd Pratt gydnabyddiaeth a Mrs. M'Lean pan ydoedd yn pregethu yn San Francis- co, lie yr oedd yn byw yn ddedwydd gyda'i phriod a'i phlant. Oadeutu dwv flynedd yn ol trowydhi at Formoniaeth, gwnaeth ymgais i gymeryd dau o'i phlant i Utah, ond cafwyd hyny allan ac atal- iwyd hi gan ei brawd, yr bwn oedd y pryd hwnw yn California, ac yn byw gyda'i frawd yn nghvf- raith Mr. M'Lean. Yn fuan wedi hyny cafodd allan lwybr i ddianc yn lladradaidd gyda Pratt ir Llyn Halen, lie y dywedir iddi ddyfod yn nawfed gwraig iddo. Anfonwyd ei phlant at gyleiilion JS t rs. M'Lean i New Orleans ar eu dymuniad; ond amryw fisoedd wedi hyny aeth Mrs. M Lean i'r lie hwnw a dygodd ymaitb ddau o'r plant. Wedi i'w gwr glywed am byn cafodd warant i ddal Pratt a'i ordderchwraig, dygwyd hwy i brawf, ond wedi arholiad rhyddawyd hwv. Fel yr oedd Pratt yn marchogaeth o'r dref cyfarfydd- 0,-101 M'Lean ag ef, yr hwn a'i saethodd, gan ei glwvio fel na bu byw oud dwy awr. Yr oedd y trengedig yn ddyn o allu meddyliol mawr. acwedi teithio fel cenhadwr yn Mrydain Fawr. Denmark, Sweden a Germany. Efe oedd y nesai mewn J £ dylanwad i Brigbam Young, ac yr oedd yn un o r g^nlynwvr cyntaf Joe Smith, syllaenydd Mormon- iaeth. Bu cvnliwrf rhwng un o'r erynwyr a hogyn penboeth vr heol. Cadwodd y crynwr ei dymher yu rhagoroi, yr hvn a gynyddai ddiF ofaint y llall. Dvu," ebe'r hogyn uid wyf yn adnabod y fath fivvl ag ydycb cbwi." "Aros gylailu ebe y cr\n- wr yr wtyndyaughofiody hun."