Hide Articles List

9 articles on this Page

I - -ATYCYHOEDD. I

Advertising

[No title]

CYSTADLEUAETH GERDDOROL CYFARFOD…

BEIRNIADAETH EBEN FARDD AR…

IJ. LL. DAVIES, YSW., BfeNDYFFRYlI…

I TY YR ARGLWYDDI. 1

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I TY YR ARGLWYDDI. 1 I DYDD LLUN,-M(h. 11I I Llyfrau a darluniau anwed Arg. Campbell a osodai ar fwrdd y ac a gynyg- iai ddarlleniad cyntaf rheithsgrif er-l gwerthiad llyfrau a darluniau anllad. Yr oef rheithsgrif wedi ei ffurfio ar egwyddor y mesur siwyd er atal tai cynghwystl. Caniateid i chwili tai os ceid tystiolaeth ar lw fod y gyfraith yn cei throseddu, ac fe ellid cymeryd meddiant o gyboadau gwarth- us, a'u cymeryd ymaith tra yn olyraith yn bre- senol, ar ol i'r troseddwr gael ei earnu, yr oedd y gwerthiad yn myned yn mlaen fwy niweidiol nag erioed. Darllenwyd y thelftif y waith gyntaf. Darllenwyd rheithsgrif blwydd- y Dywysoges Frenhinol y drydedd waith, a pbasl hi. I Ansawdd pethau y-n Bel. Ardalydd Clanricarde wrth -ofyn gopi o golnod- au Islywydd Bengali ar welnyddilyfi-nder yn y wlad hono, a phapurau eraill ar yrpwnc, a gymer- ai achlysur i sylwi nad oedd y mean a fabwysiad- wyd gan Gwmpeini India y Dwyrond gwatwaredd ar gyfiawnder, ac nad oedd ond sicrhau oediad. Yr oedd y brodorion yn beio Uyso y Cwmpeini yn gyffredinol, ac yr oedd yr Ewraid yn neillduol felly. Yr oedd llawer o'r barnr yn arbenig yn annghymwys i'w swyddau. Ni&dd y cyfarwydd- wyr ond ffug y rhai oeddent yn od rhwng y Uyw. odraeth ag India, a hwynt hwyynig oedd yn cadw y blaenaf rhag digofaint y wlad. Due Argyll a amddiffynai y hid llywodraethol, a'r cyfarwyddwyr, y rhai, honai t oeddent yn sef- ydliadau rhagorol, yn gweithio jdda, ac nad oedd- ent i gael eu haflonyddu gan aflynion na thuchan y rhai hyny yr oedd y bonedr urddasol yn eu cynrychioli. Yr oedd gweinlu cyfiawnder yn India yn beth anhawdd iawn, ae nad allent ffordd- io danfon cyfreithwyr Seisnig India, yr oedd yn rhwym o fod felly. Eu dyledsfidhwy oedd edrych ar fod cyfiawnder yn cael ei weiddu yn briodol, ac yr oeddent yn penderfynu gwneuur hyny hyd eithaf eu gallu. Yr oeddent yn awr; defnyddio moddion i'r perwyl hyny. Arglwydd Monteagle a ddyidai nad oedd hyny ond yr hen ystori arosweb, rosweh." Yr oedd y llywodraeth yn 1833 wedi U eu hymrwymiad a pbobl India. Danfoner barnty y Goron hyd y gellir i:r llysoedd brodorol. Iarll Albemarle a na wnai gyflwyno JowoUa octij gan^ a Jyt-w»— ond dau neu dri rtiodlfi y papurau. Gorchymyr JDeddf Claddfeydd. xtescue a gyflwynai ddeiseb oddiwrtb IarlLaddu St. Thomas, Exeter, am gael cyfnewid- Fwri-y gyfraith mewn perthynas i gau hen gladd- ydd, a chysegriad rhai newyddion. Yr oedd y lieisebwyr yn dywedyd fod yr hen gladdfeydd yn Exeter yn cael eu cau mewn cydynsffurfiad a'r Ddeddf Claddu, ond yr oedd esgob Exeter wedi gomedd cysegru y gladdfa newydd, am nad oedd y rhan hono ag oedd yn cael ei harfer gan Ymneillduwyr, a'r hon nad oedd wedi ei chysegru, wedi ei gwahanu gan fur oddiwrth y rhan hono oedd yn perthyn i'r Eglwys Sefydleoig ag oedd wedi ei chysegru. Arg. Wensleydale a farnai fod y gyfraith fel yr oedd mewn bod yn awr yn hollol briodol i'r amgylch. iadau. Yr oedd yn ddrwg iawn ganddo nad oedd esgob Exeter yn bresenol. Arg. Campbell a dywedai fod yn ddrwg ganddo fod dadleuon yn codi fel hyn rhwng y byrddaU: claddu a'r esgobion, ac yroedd yn barnu y dylai y senedd wneyd rhywbeth i'w hatal rhag Haw. Arg. Brougham a dybiai fod yn rhaid yn yr am. gylcbiad hwn fod rhyw gamgymeriad am ystyr y canon, ac yr oedd efe yn hyderu y defoyddid mod dion i atal y digwyddiadau gofidus oedd yn awr yn cymer yd lie. Arglwydd Portsmouth a farnai fod y dull yr oedd esgob Exeter yn ymddwyn yn y materion hyn yn tueddu i ddwyn yr eglw) s i warth yn hytrach na chyfranu un lies iddi. Esgob Salisbury a dd.vwedai nad oedd ei wir barch. edig frawd wedi gofyn dim nad oedd y pwyllgor fu yn eistedd ar y mater yn ei ystyried yn rhesymol. 'I Wedi ychydig o sylwadau gan larll Fortescue gor- chymynwyd i'r ddeiseb orwedd ar y bwrdd. DYDD MAWRTH.—Meh. 16. Rheithsgrif Ymdrochi. I Araaiydd Westmeath a gynygiai all ddarlleniad y rbeithsgrif bon, amean pa un oedd atal anweddeidd- dra mewn lleoedd ymdrochi ar gost Kent. Iarll Granville a sylwai fod gan yr awdurdodau mewn trefydd corfforiaethol awdurdod eisioes i wneyd cyfreithiau lleol ar y pwnq o dan sylw, a hwynt hwy oedd y person au ptiodol i ymwneyd a'r pwnc. Yr oedd efe hefyd yn barnu mai hollol anrnhosibl oodd cymhwyso y mesur at gymydogaethau gwladaidd, ac nid oedd efe mewn gwirionedd yn gweled yr angen- rheidrwydd am y mesur. Ni ddarfu yr ardalydd wasgu y mesur, ac am hyny gwrthwynebwyd ef heb ymraniad. I DYDD IAU.—Mehefin 18. [ ShciUisgrif arian gweiptidogion. I larll Granville wrth gynyg ail ddarlleniad y rbeith. sgrif hon a esboniai ei darbodau. Pasiwyd y tlreth yr oeddid yn awr am ei dyddimu yn nheyrnasiad Siarl II er mwyn cynal gweinidogion Protestanaidd eglwys Loegr mewn wyth o brif drefydd yr Iwerddon. Yr oedd y dreth yn dangos yr ynfydrwydd o geisio atal crefydd gwrthwynebol trwy ei threthu, oblegyd yr oedd y trefydd hyn yn mysg y rhai yr oedd Pab. yddiaeth yn blodeuo fwyaf ynddynt. Iarll Derby a gynygiai welliant, sef bod y rheith- sgrif i gael ei darllen yr ail waith yn mhen chwe mis. Yr oedd yr arian yma yn dreth ar eiddo, ac yr oedd pawb ag oedd wedi prynu t r wedi ei brynu yn ddarostyngedig iddo. Dyma oe-ld barn Arglwydd Palmerston ei hun yn 1855. Heblaw hyny, Did oedd y cyllidau oedd yn meddiant y Dirprwywyr egIwysig yn ddigonol i gyfarfod a'r costau ychwanegol. Nid oedd y rheithsgrif ond addefiad ar ran y llywodraeth eu bod yn alluog i osod eyfraith mewn grym. Nid oeddil yn gofyn am ddyddimiad y dreth ond yn Cork, ac ni wnai y rheithsgiif ond llesoli tirfeddianwyr, ac yn Dublin, y person a fwynhai y fantais fwyaf oddi- witho ydoedd Mr. Sidney Herbert. Iarll Harrowby a ddywedai yn ol ymresymiad y pendefig urddasol, yr oedd yn rhaid iddo wrthwynebu y dreth eglwys. Esgob Kilmore a ddywedai y byddai y Protcstan- iaid yn rhwym o edrych ar y mesur fel cam dirfawr, a'r Pabyddion fel buddugoliaeth. Iarll Wiclciow ae larll Donougiimore a wrthwvn- eberit y mesur, a dywedent nad oedd y mesur ond rhagbarotoad i ymosodiad ar yr eglvrjs Wyddelig, pe gelwid ar y llywodraeth i hyny. Wedi ychydig o ddadleu pdIadl rhanodd y Ty, a chafwyd 0 blaid y mesur rhwng prescnolion ac I absenolion 101 Yn el b .fn 90 31w.vi-.frif 0 blaid 5 I Danli'uwyd y rheithsgrif y wa lit gyntaf, a gohiriai t y Ty tua 45 mynyd wedi deg. I DYDn OWENrR,Nieliefin 19. Iarll Shaftesbury a alwai sylw at yr actios a gy- merodd le ar fwrdd y Hong o Demertira i Liverpool, yr hwn a fu o flaen Mr. Mansfield yn Liverpool, sef y creulondeb a arferwyd tusg at un o ddwylaw y llong gan y cadben a'r rhai oedd odditano, a dymunai wybod a oedd sylw y bwrdd masnach wedi ei dYllU at yr achos. Arglwydd Stanley o Alderley a atcbai fod yr achos yn ddiau yn un o greulondtb mawr, ac y clerbyniai sylw prioclol pan ddeuai o dan eu hystyriaeth. i I lhjmroddiad Emotion. 1 Arg. Kedesdale a alwai sylw at yr amgylchiadau o lan ba rai yr oedd esgob Norwich wedi rhoddi e swydd i fyny, a gofynai a oedd y llywodraeth am ?dywd ?n ii n??n fsur ar y mater. Yr Arg°lwydd Ganghellydd a ddadleuai fod d,ym rodJi?cs?ob Norwich yn hollol gyfreitblon yn mhob ystyr, ond g?n nad oedd y mater yn gofyn am ystyriaetb btfn, nid oedd gan y llywodraeth reithsgiif barod arno. Iarll Dei»v a ddywedai fod-y llywodraeth wedi ymrwymo <vyn mesur i mewn y senedd dymor pre- senol ar y later. Arglwyd Campbell a hollol gydolygai a r Arglwydd Ganghell,id ar ei esponiad o'r gyfraith. Cyn y Diwy^a^rotestanaidd gallai esgob roddi ei swydd i fyny i Jwylaw y Pab, ac yr oedd y Frenhines yn awr ya li y Pab, ac nid oedd un ddeddf seneddol yn aotnridiol i alluogi y Penadur i dderbyn aym- rodiiadesgob. Dylai esgobion a barnwyr fod ar yr un tir eda golwg ar roddi eu swyddau i fyny. Due lewcastle a ddywedai nad oedd yn cydolygu Sr Argl'ydd Ganghellydd gyda golwg ar y mater. Ir oedeo bwys i benderfynu y peth yn ddioed. Yr oedd y iweddar esgob Norwich wedi rhoddi i fyny ei swyddaewn tlodi, a heb fiwydd-dal oherwydd oediad y Uywdraeth yn peidio dwyn i mewn y mesur yr oeddet wedi ei addaw. Ar d siarad ychwanegol gadawyd i'r mater der. fynu,10 wedi symud rhai rheithsgrifau gam yn mlaen gohi ai y Ty.

TY Y CYFFREDIN.-

I-,,AMRYWIAETHAU.