Hide Articles List

25 articles on this Page

1' !■1■'■■■! AT EIN GOHEBWYR.…

I YR WYTITNOS, ! I

YPAECH. THOMAS PIERCEI

I --- - : GOHE, BIAETHAU.

I LLYTHYR AT Y BECHGYN. I-

AbFYWIAD LLEDDN V OL CE, REDIGION.

GAIR ODDIWRL'H UN 0 YVRAGEDD…

, EISTEDDFOD FRKINIOL IFORAIDD…

iAT OLYGYDD YR AMSKUAU.I

j - Y PEDAIR SCRIW.

I NEWYDDION CYMREIG.

MANCHESTER. I

Family Notices

¡n-,FFRAINC.,__I I -- - -…

News
Cite
Share

n FFRAINC. ,I Y mae y symudiad etholiadol yn parhau i tyned yn mlaen, ond yn fwy ar ran jr awdurdodau a'r ymgeiswyr, nag ar ran yi etholwyr. Ar ol ilawer iawn o ymgeisiadau afhvyddianus, yr ydym yn deall mai y rhai canlynol yw yr ymgeiswyr rbyddl'rydig dros Paris:—M. M. Laboulaye o'r Journcel ties Debats, Bethmont, gweinidog eyfiawn der o dan y Weriniaeth Vavin, un o'r hen aelod- au: Havet, o'r Sieele y Cadfridog Cavaignac; Carnot, gweinidog addysg o dan y Weriniaeth, ac ereill. Yn y rhestr uchod, y mae enwau parchus iawn, ac i rai o honynt y mae pobl Paris yn bur ddyledus. Y maeut gan mwyaf yn ddyuion o gymeriad annibyuol, ac o egwyddorion rhydd- frydig. Pa fodd bynag, y maent yn deilwng o glod am gynyg en hunain pan y mae cymaint o wrthwycebiad iddynt. Y mae y prefects yn y taleithiau yn derbyn cyfarwyddiadau parhaus oddiwrth yr awdurdodau i sicrhau cynifer o bleid- leisiau ag sydd modd, a dywedir fod rhai o'r pre- fects i fyned i fynu o Paris i gael cyfarwyddiadau uniongyrchoi mewn pertiiynas i'r modd y maent i arfer en dylanwad yn yr etholiad dyfodol. Dy wedir fod mwy o ymgeiswyr annibynol yn codi nag oeddid wedi ei ddychymygu. Mae cvlchlytbyr wedi ymddangos mewn lluaws o bapyrau, ac enwau Garnier, Pages, Carnot, Armaud le Francais, ac Herold wrtho, yn galw ar y gweriniaethwyr i yrnuno yn egniol, yn ol y rheolal1 gosodeclig, i sicrhau ymgeisydd priodol, a dywedir nad yw y Ilywodraeth wedi gwneyd dim i atal lledaeniad y llythyr, er yr enwau sydd wrtho. Mae math o undeb wedi eymeryd lie rbwng yr Orl aniaid a'r Gweriniaethwyr, ar y tir cyffredm o. ryddid cydwybod, rhyddid i ddadleu, i-hyddid y wasg, a rhyddid gweithrediad politicaidd. Nid beb lawer o anbawsder y mae y ddwy blaid yma wedi eu dwyn i ymuno o blaid yr un rhestr o ym- geiswyr gwithwynebol yn Paris, ac y ma.e Ilawer eto o'r ddwy blaid yn anfoddlawn i'r hyn sydd wedi cymeryd lie. Ar y mater hwn, y mae y Siecle yn ysgrifenu :—"Nid oes yn awr un am. heuaeth o gyngrair rhwng dynion awyddus am awdurdod, ac yn uno moudion i'w gyrhaedd. Yr amcan yw ffurfio undeb mawr a difrifol o blaid rhyddid." Mae y Debats,yn ysgrifenu i'r un ystvr. Ymddengys mai y rheswm dros undeb pleidiau mor wrthwynebol ydyw, nad oes yr un or ddwy blaid yn awr yn coleddu y gobaith lleiaf y cyrhaeddant awdurdod, ni fydd gtnddynt ddim i gweryla o'i blegid wedi i'r etholiad fyned dros- odd, ac felly nis gall y naill na'r llall golli dim trwy uno eu galluoedd yn erbyn cyfundrefn boli- ticaidd y Ilywodraeth bresenol. Disgwylir y bydd y teyrngenhadon israddol yn cael eu gwysio i gyfarfod, yr wythnos Von, i law arwyddo y trefniadau a wnaed gan y ddirprwyaeth ag sydd wedi penclerfynu cwestiwn y terlynau rhwng Rwsia a Thwrci, a'r rhai sydd eisioes wedi danfon eu hadroddiad i Paris. Yr anhawsder mewn perthynas i'r Tywysogaethau Danubaidd ar ol hyny fydd yr unig ran or cytundeb heddwch beb ei chario allan.

I ITALI. I

I BELGIUM..I

! INDIA. 1

Advertising

-MARCHNAD LtUNDAfN --

CANOLBRISIAU YMFFEROHROF.

MARCH NAD -GWLAN -LIVERPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKETS* *"<■*'…

- - -, ..'....— .,.LIVERPOOL.

CHTNA.