Hide Articles List

25 articles on this Page

1' !■1■'■■■! AT EIN GOHEBWYR.…

I YR WYTITNOS, ! I

YPAECH. THOMAS PIERCEI

I --- - : GOHE, BIAETHAU.

I LLYTHYR AT Y BECHGYN. I-

AbFYWIAD LLEDDN V OL CE, REDIGION.

GAIR ODDIWRL'H UN 0 YVRAGEDD…

, EISTEDDFOD FRKINIOL IFORAIDD…

iAT OLYGYDD YR AMSKUAU.I

j - Y PEDAIR SCRIW.

I NEWYDDION CYMREIG.

MANCHESTER. I

News
Cite
Share

MANCHESTER. Wythnos wyllt o*dd wythnos y Sulgwyn yn Man-' Chester. Yr oedd y d linas fawr hon yn gyrchfa pobloedi eleni yn fwy na? erioed. Enwn rai o'r prif bethau a dynent y bobl yma. Rhedegfeydd cefTylau yw yr henaf o'r attractions. ac yr oeddynt yn Uawnach eleni nag y baont erioed o r blaen ac yn ol yr ydym wedi ei gael allan, fod y drygau a gyf- lawnwyd mewn cysylltiad A hwy eleni yn Ilawer lluosocach nag unrbyw flwyddyn flaenorol. Gwnaeth y dio 7ylzt meddwol eu rhan felldigedig bwy yn dra llesi ^d'-ifol a'i achos, ac yr ydym yn gorfod cvf- addel aai eu rhan hwy oedd y brif ran, ac yagogydd bron bob peth arall i lygru y bobl. 0 Yr Arddangosf i oedd gyrchfan arall, ac yr oodd yr ymwdwyr yn lluosog, end nid mor lluosog ag y dis- g xylid. Ddarllenydd, mae yn werth i ti weled yr a 'eilad, os na alii brisio yr hyn sy ofewn, Nid yw y c flfredin yn gallu mwynhau gwledd yn mhlith yr ar- InnilU-y maent eto heb eu dysgu i'w gwerthfawr o?i. Dysgwylia llawer am arddangosfa cyffelyb i un Llutidain yn y flwyddyn 1851, ond y mae yr enw sydd arni, sef Art Treasures, yn dangos nas gallasai y cyfryw gael sail idd en tybiaeth mai un felly a fyddai. Ond cofia, ddarllenydd, os ymweli a hi, nad oes dim i'w gael am ddim yno-nid yn unig rhaid i ti dalu am fyned t mewn, ond rhaifi i ti os myni gnoi tamaid, dalu am y peth a gnoi o fewn muriau g-rllaw yr Arddangosla, a'i fwyta yno hefyd. Ni wiw i ti fyned a thamaid yn dy logell, nen ynte fe dv droir allan, ac fe gyst yr ail ymweliad i ti lawn cymaint a'r cyntaf, a rhaid i ti dalu am gyfleusterau angenrheidiol sydd yn rhad yn mhob man arall. Cyrchfan arall yw y Bulanical Gardens, gerllaw yr Ard langosfa. Dyma le i bob un sydd yn caru natur a'i chynyrchion gael gwledd. Celfyddyd sydd yn dangos ei hun ynyr Arddangosfa, ond yn y gerddi hyn mae natur yn ei phrydfeithwch yn difyru yr ymwelwyr gyda'i chynyrchion o bob gwlad. Nid ydym yn credu fod un wlad heb ei chynrychioli yn ei llysiau neu ei choedydd yn y gerddi godidog hyn; ac yr ydym yn credu nad ydym yn cyfeiliorni wrth d lywedyd eu bod y rhai godidocaf yn y deyrnas, a 'dyw y pris am fyned i mewn ond Inner y pris i'r Arddangosfa. Cyrchfan arall yw Belle Vue Gardens. Mae yn y gerddi hyn wylltfilod o amryw fathau ond y pethau sydd fwyaf intereHing ynddi yw darlun mawr o Gib ( ralter, a'r arddangosiad drwy fire works, gwarchead y lie hwnw. Dyna le i'r sawl sydd yn ewyllysio cael darluniad o ymladdfa oddiar y mor. Dywedir i ni gan hen filwyr, fod y darlun a'r ymddangosiad o'r ymladdfa yn hynod gywir. Ond, ddarllenydd, y mae Iluaws o ladron a thwyl1. wyr i'w cael yn mhob man o'r bron, ac y maent eisioes yn yr haf hwn wedi gwneyd cryn lawer o ffyiiaid. Os wyt am ymwded ? Manchester, na fydded i ti ?yhwyn odd?-artref beb wybod yn gyntaf yn m ha le y cei lety wedi dod yma. Mae eich darllenwyr yn bysbys bellach ein bod ni yn Manchester yn cadw rhan ddiweddaf o wyth. nos y Sulgwyn yn wyliau, ac y mae y rhanau hyny o honi yn cael eu treulio i fyned yn dyrfacedd ar y j reilffordd a'r canals i'r wiad. Mae gan bob ysgol Sabothol ei cheap trip, a Ilawer o honynt eu tea parties. Dydd Mercher, aeth y Cymry perthynol i ysgolion y Trefnyddion Calfinaidd i Frodsham, ger llaw Caerlleon. Yrun diwrnod aeth ysgol Sabbothol E vington St., sef ysgol Saesonig y Trefnyddion Galfinaidd, i Chelford. Dydd Iau, aeth nifer o'r ysgolion uchol i Worsley. Yr un diwrnod aeth ysgolion yr Annibynwyr i Dunham Park. Dydd Gwener aethant i Wortley. Aeth ysgolion Grosvenor J Square, Oak Street, ac Elvington Street, i Alderley. j Aeth ysgol Sal ford i Peel Park, a dyehwelodd i de, a chafwyd cyfarfod difyr iawn. Llywyddid y cyfarfod gan Mr, J. Owen, yr arolygwr. Adioddodd nifer o blant ddarnau yn gampus. Anerchwyd y cyfarfod gan Mr. T.. Redferu, JeU., Mr. John Roberts, a Mr. Johu Davies, Coed-y-Rhiwiog, Llan' Nid ydym hyd yma wedi cael allan pa fodd y tuodd y Bed. vddw' r a'r Wesleyaid eu wythnos Jaweo.

Family Notices

¡n-,FFRAINC.,__I I -- - -…

I ITALI. I

I BELGIUM..I

! INDIA. 1

Advertising

-MARCHNAD LtUNDAfN --

CANOLBRISIAU YMFFEROHROF.

MARCH NAD -GWLAN -LIVERPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKETS* *"<■*'…

- - -, ..'....— .,.LIVERPOOL.

CHTNA.