Hide Articles List

25 articles on this Page

1' !■1■'■■■! AT EIN GOHEBWYR.…

I YR WYTITNOS, ! I

YPAECH. THOMAS PIERCEI

I --- - : GOHE, BIAETHAU.

I LLYTHYR AT Y BECHGYN. I-

AbFYWIAD LLEDDN V OL CE, REDIGION.

GAIR ODDIWRL'H UN 0 YVRAGEDD…

, EISTEDDFOD FRKINIOL IFORAIDD…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

EISTEDDFOD FRKINIOL IFORAIDD ABERDAR. Cynaliwyd yr eisteddfod uchod dydd Mercher y lOfed cyfisol. Yn y bore ymgyfarfyddodd yr amryw- iol adranau Iforairid, a ffarflwyd gorymdaith i fvned i gyfarfod y llywydd, H. A. Bruce, Ysw., A.S., a dychwelwyd yu ol i'r Ty marohnad erbyn tuag 20 rnnnud cyn 11, pryd y dechreeuwyd trwy i'r Parch. T. Price ddarlleu anerchiad i'r 11 vwyddyn gosod allan natur, a gweithiediadau Iforiaeth, &c. Yna cawsom araeth agoriadol dda iawn gan Mr. Brucc, ond ei bod vn rhy faith, yn gyraaint a'i bod yn Suesoneg hefyd. Oynwys'ii svnia.lau gwir irettlifawr. M.ie pob ym wneyd o'r eiddom a Mr Bruce yn proa yn egluraoh o hyd ei f,ld yn I'uneddwr trwy^ll, ac yn ddyn call a gwybodus. SWui i'r ilywydd eistedd, dyna'r belrdrl Itti yn ei harllwys hi yn ddoniol, mown englyn, a phenili, &G-, yn yr amrywiol fo-Jdau a fed lnnt hwy i lawr hyd v mes,ir hir yna ton ar y delyn gan y telyuor rued us Jo1'n Williams, AberJar, yr hwn, er ei to-1 yn ddall, sydd un o'r telynorion goreu yn y Dywysogaeth, m,wda' nhw. W.'di li.vny araedi fer, ysmala, gan un o'r beirniail Parch. R Eil-s, Sirhowy. Ond efallai mai gormod fvddni i mi geisio ysgrifenu yn fanwl holl weithrediaJau y gwahanol g\ r,ldan, j rhag i'm hvsgrif fynel yn afresv-rn d o faith. Cawsom dri o gyfarfo iyJd dyddorol iawn, ac ar y cyfan vn cynwys Ilawer o fwynhad. Tybiwyf fod o bvmtbW cant i ddwv til o bobl yn nghyd, a'r rhai hyny vn imddwyn yn wedrlol deilwnw, ag ystyiied peb peth. Wrth reswm yr oedd pawb yn llawn awylll am weit-d a chlywed, ond gan nad oed t digon o le i bawb eis. tedd pi gysurus, yr oedd tipyn o gynhwrf weithiau Yr oedd tua 60 o d styriau yn prwbl, y prif rai oeddent:— J 1 Awdl ar Geuadaeth Gristionogol. Dau gyfan- j soddiad, ond dim un yn deilwng o'r wobr, y testyn i'w adael yn agored hyd y tio nesaf. ] 2 Tiaethawd a iuddioldeb Eisteddfodau. Budd. ugol, Llew LIwyfo a Iolyn. d Pryddest ar tkrwolaetli J. EVAn" 'Gomer' Buddiigol, Pareh. E. Jaraes, Owmbach. 4 Traethawd ar LIvwaveh flen, BudduJol, Parch, R. Kiln. ■■ I 5 Prvddpst i D. Williams. Ys v., ( Aliw Gochj. | Buddtigol, Parch J.Thomas. Gl^nnQild. 6Trac?h?wda!'rn.?)et'c!iO{:r?y?ttyGymraeg.! E,H:20¡. i'arch. livan Rv MIS, Nautyglo. ? Tr?pth.tv.'d ar I'dieuyddiad. D'tddug?I, Mr. John Morgan a Mr Jon,, Ynysjau. I 8 Tra^tliawd ar y LlcS^nwy. BaJdugol. Jesse C:)nwqy D "v ies, Ysw., M.i) Treffynon. ar y div-eddar Mathew Wynne, Ysw. Bu IdiAgol, Parch. J. Thcmas. Glynnedd. id CAn i R. Ivithergill, Ys-v, Baldugol, Dewi Wyn o Esyllt a'r Parch John Thomas, Glynnedd. I 11 Traethawd ar y Trioedd Cymreig. Buddugol, Mr Thomas Stephens, Mertbyr. 12 Traethawd ar Gaethiwed. T. B. Morris a rbyw. i un ar:> i 13 1:-r-thawd ar yr angehrheidrwyda i ddeall Diddfau 2*Tiitur. Buddugol, Parch, fe. feyans, Naut- j-glo. 14 Traethawd ar Gymdeithasau dyngarol. Dadd. ugol, Parch. J. T. Jones, a T. L., Llanelli. 10 Traethawd ar Ddylanwad y Dosi)arth Gweith- iol. Bnddngol, Mr John Morgan. 10 Traetbawd ar Brychan Brycheiniog. Buddng- ol, I) Henry, Maesteg. 17 Gramadeg Cymreig, Buddugol, Mr. John I I Morgnn. i. IS Endyn Bedaargraff dyn duwirl. Allan o 50, I I baddllgof oedd Mr. John F. Iwards, Meiriadog. Ond y mae yn rha;d yu, 1. Cawd Ilawer o ad- roddiadau, canii, Jca., yu a r ac eilwaith drwy y gwahanol gyf;u To 1 Yv oe«jd cor Taliesin dan lyw- yddiaeth Mr. ,03, yn gwasanaethu ar y acblysur. Mae'ti deLyg lod gwobr o tnag yn cael j ei chynyg i'r cor gor'u i gauu rbyw ddarnan neilldu öI, ond nid oodd yr un yno i gystadlu a chor Taliesin, a birnodd y bcirniad Evan Davies, Ysw., A C, A^ertawe, y cor hwnw yn wir deilwug o'r wobr Heblaw y darnau cystadleuol canasant lawer iawn yn ystod y tri chyfarfod, yn Glees, Duetts, Trius Fogeeg, Choruses a wn i beth hefyd, ond eu bod yn canu yn d !a odiaeth dybswn i. Cawsom ein anrhegu a chaniadau Llew Lhvyfo a il ss Wynne hefyd, y rhu .-tn i a d an a barftsant lawer iawn o foddhad. Ar d,liwed(i i ewrdd y boreu, rboddwyd testun i r beirdd i gyfansoddi 10 cnglyn i'r llywydd erbyn 4, ac wedi hyny tstynwyd yr amser hyd G -beirniaid D. Williams, Ysw., (AlavL Goch). Daeth 3 i law, y laf yn Hed ganoiig, yr 2ii vn dda iawn, ond ei fod wedi aros ar y lfordd, sei gwneyd dim ond 13 yn lie 1", y trydydd, pa una ddarllenodd ei englynion i'r eyfarfo;l vn wir d,l. a phwy Oédl end yr hen frawd y Parch. R. Ellis, gwobr punt neu gini debygwyf, ac yr oedd yn ei haeddu. Tua'r diwedd !>u cystadlu mewn canu gyda'r delyn yn ol trefn De a Gogledd, y goreu dwy ddynes- ieuaiuc. pwy oeddent nis gwn, ond gwn eu bod yn canu yn hyfryd. Bum agos ac a- ghofio i ni gliel anerchiad yn Saesoneg, ar ddechreu y cwrdd hwyrol gan loan Ernlyn, ac i'm tlb i yr oedd hwnw yn un o'r pethau goreu a gawsom oil. y Ond digon tebyg eicb bod am i mi dynu tUl'r Amen, a dyma fi yn gwneyd gyda dweyd na fyddai genyf fi un gwrthwynebiad gael cwrdd shwt yna eto, ond cael He tipyn yn fwy cyfleus. UN OEDD YNO.

iAT OLYGYDD YR AMSKUAU.I

j - Y PEDAIR SCRIW.

I NEWYDDION CYMREIG.

MANCHESTER. I

Family Notices

¡n-,FFRAINC.,__I I -- - -…

I ITALI. I

I BELGIUM..I

! INDIA. 1

Advertising

-MARCHNAD LtUNDAfN --

CANOLBRISIAU YMFFEROHROF.

MARCH NAD -GWLAN -LIVERPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKETS* *"<■*'…

- - -, ..'....— .,.LIVERPOOL.

CHTNA.