Hide Articles List

25 articles on this Page

1' !■1■'■■■! AT EIN GOHEBWYR.…

I YR WYTITNOS, ! I

YPAECH. THOMAS PIERCEI

I --- - : GOHE, BIAETHAU.

I LLYTHYR AT Y BECHGYN. I-

AbFYWIAD LLEDDN V OL CE, REDIGION.

News
Cite
Share

AbFYWIAD LLEDDN V OL CE, REDIGION. II Yo mlOb gwlad y megir glew" medd y ddiareb. Mie Ceredigion wedi magu Hawer dyn o athrylith rawr, yn yr orsoedd diweddaf, ac sydd wedi dwyn anrhy'edd i OdD'u. Brodor o CJeredigion oedd vr enwog fardd Dafydd ab Owilym, Maenw y Pryd\dd Hir, fel ysgolor a bardd, yn uchel yn mysg etiW'igion Cymreig. De'l gweithiau y prif far id Daniel Ddu, mewn bji fa parch i lenyddiaeth Gymreig mewn bol. Ond er va tra hir yr oedd cysg tdrwydd meddyliol i'w ganfod ymi. Yroeddem yn ciel hyfrydwch o ddarllen hanes, ac hêfyrl gymrchion cyfarfo lyd 1 llpnydilol agos yn mhob sir, nd yn Ngheredi.iOTi, aydig e:thriad o un cyfarlod cyfr.fol vn Aberystwyth yn 1852. Ond msie yn dda gan boo dyn sydd yn caru Ilea meddyliol ei genedl, oi Ceredigion yn bresen. 1 vn (.yfhm ddihuno "le eytarfodydd llenyddol wedi cael eu cynal mewn ,,wahinot fanau o'r wlad, yn Blaenannerch, Cei- newy Id, Aberteifi; ac eiste-idroi eto i w chynal yn uan yn Llandyssil. M e yr ieuenctyd yn cvniwair yn yr ar Tal ed I cryb wylle iig am w bo,lbeth gydag egni rh f d o'. Mpe yn hysbvs fo,l dy. ion d" wedi bod yn ymditchu Uawtr i ddyMimu hen arferion dneidiol ay sydd yn dal yn y wlarl. ond gydag y hv. ig Iwyddi .nt drwy n)td oedd d'm m-ddvliol yn la¡ ei -yn v-g iddynt yn eu lie. Ond ym denY8 fod "W roel yn htescnol nag erii-ed, drwy fod Jefnyèdhu nreddy iol teilwng ynenill eu sylw. Yr vd vm wedi cnel c) fa- fodyld mor dda, fel mae rhai rto '? yn hiraethu ae yn gofyn, Pa bryd y ceir rb81 et". M? VD lf*uhiT ?m i'r cyhoedd gael gwybod, mi Mr. FTan ?ht lipe, Capelddndod, sydd wedi rhojdi cvc? hwyn?d ir yagogiad canmoladwy hwn. yn y -wah mol aVrdalioedd. Dyn i?nc talent ? ag egni ohawn ydyw Mr. Phillips, aC vn bre?th?r cy?. adwy ??n y Trefnyddion Calfin«dd wlad!mUnWn hir on i Mr. PMlip.iwMMaethuei w1ad. i• on C711 ? peLUft ??"??' P?y "? y "? o en wofgr. ion 11 nyddol fydd?nt yn nrhydedd i'w Kw\ad ar ol 'ech eu gydar ysgoiad liwn ? Denllwo fod trig.lion ptrehusaf Aberteid vn middwl yn beriderfynol o gael eisteddfod en WOlf yn V Iref y tlwvddyn nesaf. M le dynron o ddylinwad helaeth vn hr id am hvny. mezys y Parch Robert Jones, Thomia Edwards, Ysw., pob l'wvdd i-ldynt. GXTN DCLAS.

GAIR ODDIWRL'H UN 0 YVRAGEDD…

, EISTEDDFOD FRKINIOL IFORAIDD…

iAT OLYGYDD YR AMSKUAU.I

j - Y PEDAIR SCRIW.

I NEWYDDION CYMREIG.

MANCHESTER. I

Family Notices

¡n-,FFRAINC.,__I I -- - -…

I ITALI. I

I BELGIUM..I

! INDIA. 1

Advertising

-MARCHNAD LtUNDAfN --

CANOLBRISIAU YMFFEROHROF.

MARCH NAD -GWLAN -LIVERPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKETS* *"<■*'…

- - -, ..'....— .,.LIVERPOOL.

CHTNA.