Hide Articles List

25 articles on this Page

1' !■1■'■■■! AT EIN GOHEBWYR.…

I YR WYTITNOS, ! I

News
Cite
Share

YR WYTITNOS, Gweinyddiaeth Iwyilog ac arafaidd iawn vn ei symudiadau ydyw vr ho a sydd. yn bresenol wrth Iyw y deyrnas unedisr. Pa un ai oddiar ochplgar- wch doeth ai ynte oddiar hwyrfrydigrwydd i fyned yo tnlaea mewn cyfeiriad diwygiadol y tardd yr arafwch yina, nid ydym ar byn o bryd yn cymer- yd arnom benlerrynu ond hyn sydd yn sicr, y mae yn aiiuirsethol fwy anhawdd tynu ysgnf ddiwygiadol dry y senedd na thynu nn ddi- ddrwg ddidda trwy yr holl ffurfiau angenrheidiol j er ei gwneuthur yn gyfraith. Nid oes un diwyg- jad y geliir meddwl am dano nad yayw yn dileu rbyw ben ol, Y-crindati vstryd^bodig, ac yn ch walu rhyw hen nythod pluog He y mae adar ysglytaeth- j us trais wedi bod yn vmlochesu am oesoeid a «hen« il»eth»» a 1 iwer. Ymddengys i ni fod rbyw OIFOII newydd (os ydyw vn newyc'd hefyd) yn cuel an dwyn i mewn y dyddiau hyn i weithrediadan •in senedd. Wele ethotiad cyffredinol newvdd gymeryd lie, v ncae v wlad wedi ei chynhyrfu o gwr bwy gilvdd. ac o'r diwedd wedi petiodi nifer 0 ddynion i w chynrycbioli yn y eenedd, y mae y Thai hyny au baddewidion i w hetholwyr yn fires, «o y m«e llnwer o honynt yn lIosgi o awyddfnd angerddol am Rltet gwueuthur rhvwbeth i wneyd eugair yn dda, ond gydag y bydd Thai o honynt wedi gosod eu cvnlluniau ar Inn ysgrif, a'i chynyg i sytw y Ty, v mae gan y weinyddiaeth ryw gast o hjshy^u y Ty yn dra boneddigaidd, nad yw yn wwriad y ilywodraeth i basio cyfraith o natur a chymeriad yr uu gynygiedig yn ystod yr eistedd- jad presenol, fod g-in v Ty ddigon o orchwvlion erwill i'w evflavrni yn ystod y tymhor, a'r canlvu iad ydyw fod yr ysgrifraith houo wedi ei thaflu allan. Nid ydyw yn anhawdd cael gan y wein yddiaeth sddef norhyw beth, y maent mor fonedd- jgaidd fel v dywedant fod angen dirfiwr am y peth hwn a'r peth artill, ond pan ddygir unrhyw I ddiwygiad i bwvnt, ni ddaeth yr amscr eto ydyw iaith ymddvgiad Ilywodraeth ei Mawrhydi wenedd t seaedd, ac o dymhor i dymhor. Dyun j yn beoaf a wnaeth y senedd yr wvthnos ddiweddaf -tallu ajlan. Yn mhlitb ysgrifau eraill taflwyd alùn un Mr Hardy, yr hon a geisiai gyfyngn yrerthiad cwrw i'r rhai hyny a drwyddedid gan ynadon. Tra nad ydym yn amheu daioni amcan yr aelod anrhvdeddns, nid ydym yn tybied fod nnrhyw bitlid yn galaru Ilawer iawn o herwydd tafliad alien ei ysgrif. Tybiai efe y buasai cyf- raith o g ymeriad tyner fel yr un a gynygiai ef yu cael ei phasio yn ihwyddach nag un o gymeriad eithafol Cyfraith Maine, ond cafodd allan fod y tynarwch hwnw, yn mha un yr ymddiriedai, yn sail dywodlyd yr bwn a ymoUyngodd o dan ei adeilad, ac a'i dinystrodd. Y gwir ydyw, nid oes end nesur eithafol a effeithia ar y fasnach feddw- ol. Os addefir fod yfed cwrw a phorter yn beth iawn ac ua ddylid ei ddileu, yna gadawer y fas- mach mor agored i bawb a rhyw fasnach araA ond o'rtu arall, os ydyw y fasnach yn ddrwg, ac yncsgor ar ddrygsu aneinf, dileer hi yn llwyr o'r j deymas. Ni WOIt rhyw haner mesurau fel yr eiddo Mr. Hardy ddim lleshad; un ai rbodder ir fasnach ei llawn rwysg fel canghenau eraill o fas- nach, new tafler hi ar unwaith dros erchwynioD cymdeithas fel ffitidddra anoddefadwy. Y tDlte y drefti breseool o drwyddedu i werthu gwirod, meddir, yn effeithio yn ddrwg iawn, trwy ei bod yn rhoddi oyfleusdra i fanynadon ddangos eu ffafi i'w dewisolion eu hunain, a danlos eu gwg i ereill Bawfcr teilyngach o gael trwyd led na'r jmgeiswyr IIwyddianus, ac tellv y mae yr awdurdod i ganiat- au trwyddedau yn dyfod yn arf dialedd yn nwyIaw crach-vsweiniaid y wlad a'r bon y gallant roi dyrnod i'w gwrthodedigion, ac mewn rhai ana- gylchiadan gall y cyfryw ddymod fod yn farwot I auagylchiadati teuluaidd a fyddo wedi myned i gost*u mawrion mewn parotoadau, gan rag gyfril ar gael trwydded i werthu gwirodydd. Ysgrif o bwys mawr, yn cyuwys elfenau mawr- ion diwygiad gwi-idol, ydoedd yr eiddo Mr Locke King, amcan yr hon yd edd dileu y cymhwysder wianol s.,dd yn ofynol er bod yn aelod Eeneddol. Yr oedd yr ysgrif hoo mewu llawallnog, ac y mae yn ddiamheuol y buasai y ddadl ar y pwnc yn y eenedd yn frwd iawn o bob ochr, ac y buasai flygad y wlad yn e<frych yn dra phryderus am banderfyniad y senedd ar y pwnc. Oud dyna .dynged yr yegfif hon, fel llawer un o'i blaen—ei throi o'r neilldu hyd ryw amser mwy cyfaddaa Djnt sydd gan y weinyddiaeth fel balm i ee mwythau pob clwyf yn yr eisteddiad presenol, fod j Ilywodraeth ei hun yn myned i gYDyg rhyw ys- grif Diwygiad yn yr eisteddiad nesaf, a delir o S?wn y wlad fod rhyw beth mawr i ddyfod y pryd hwnw; ac anogir pawb sydd yn teimlo ysfa am ddiwygiad yn bresenol i ymgosi hyd yr amser gwyufydedig hwnw, pan y ceir meddyginiaeth Balmerstonaidd i iachau briwiau, ac i ddystewi ion y deymas. Tra y Mae ein seneddwyr fel rhai yn cellwair gyda diwygiadau gwladol; nid fe'ly y mae dysgawdw.i y bobl gyda diwygiadau moesol. Nid y lleiMf o ddigwyddiadau yr wthnos ydoedd yaagyfarfyddiad canoedd o weiuidogion yrefengyl o bob enwad, yn Manchester, i ystyried y moddion gonu er rhoddi terfyniad llwyr ar un o brifddryg- sa ein gwlad, sef meddwdod. Yn annibyuol ar ddoethineb a nerth y penderfyniad iu a basiwyd, a'r areithiau byawdl a draddodwyd, yr oedd y I Iraith vnddi ei hun yu lletaru yn uchel. I lefara yn uehel am fawredd y drwg a achlysurodd y fath .mudiad, ac am fawredd teimlad yr eglwys Grist. ioiMgol yn yr achos. Dymunera alw sylw amaethwyr Cymni at y tbestr o'r gwobrau a gynygir gan bobl Caerlleon, mewn cysylltiad a Chymdeithas Amaethyddol Freiniol Lloegr. Hyderwn y bydd i ysbryd cyd ymgeisiol ddisgyn arnynt, ac y gwelir ihii o am- j aethwvr GwvlJt Walia yn cario ymaith rai o'r gwobrau penaf. Tra yr ydym yu son am amaetb- wyr nis gallon lai na gwneuthur un sylw. Pa galondid sydd gan amaethwr i wario canoed i o Vraoedd ar ei dir, tra nad oes ganddo yr un sicr- w.Td-I na throir ef ymaith o'i leyn ddisyrawth, cyn derbyn dim o gynvrchion ei anturiaeth ? Uredwn mai dyna y prif, os nid yr unig acbos fod cymaiat o amaethu gwael yn cael ei ddwyn yo mlaen. Dylai amaethwyr fynu y dyogelwch hwnw a elwir Tenant Plight, ac ymuno a'u gilydd fel masuach- wyr ereill ein gwlad; yn lie. nan 010 tyddyn yn wag, bod digon yn barod i neidio ato, a chynyg am dano gymaint o ardietb ag y gall nrfeddian- wyr trachwantus ei ofyn

YPAECH. THOMAS PIERCEI

I --- - : GOHE, BIAETHAU.

I LLYTHYR AT Y BECHGYN. I-

AbFYWIAD LLEDDN V OL CE, REDIGION.

GAIR ODDIWRL'H UN 0 YVRAGEDD…

, EISTEDDFOD FRKINIOL IFORAIDD…

iAT OLYGYDD YR AMSKUAU.I

j - Y PEDAIR SCRIW.

I NEWYDDION CYMREIG.

MANCHESTER. I

Family Notices

¡n-,FFRAINC.,__I I -- - -…

I ITALI. I

I BELGIUM..I

! INDIA. 1

Advertising

-MARCHNAD LtUNDAfN --

CANOLBRISIAU YMFFEROHROF.

MARCH NAD -GWLAN -LIVERPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKETS* *"<■*'…

- - -, ..'....— .,.LIVERPOOL.

CHTNA.