Hide Articles List

9 articles on this Page

-! -? "-I ..;. I y GYMDEITHAS…

.M^SURAU YD.

ABIAETif YPDIAETH.

An H.

-I IY GYXaDLEDD W.r:ry! 1QGAETHOL…

News
Cite
Share

I Y GYXaDLEDD W.r:ry! 1QGAETHOL 0 II bleidwik C1 L; urk Maine. Y DYDD CVXT.Vy. ) Dechreuodd j gynidledd hoa yt fMimi h.'stcr JyJd j Vlaw th y 9 ei cyfisol, pryd vr ym^yfarfu JIuaws j snawr <j weinidogion vr efensvl o?r gwaliano' enwa^uu i ddllngo eu ple:dgarwch i gyfraith Miine, er dileu I y fasnfinh mesvn diodydd meddwol, ac i ystyried a j phenoerfynu ar y mo-idioa goraf i'w ddefnyddio er sael cyfiaitb gylfelyb mown grym yn Mrydain Fawr. Dechreuwvd yr eisteddiad cyntaf am lie: glnch yn Xeuadu v dref, pryd yr oedd oddeutu 300 o won id aer ion yn b;-eeauol. Dewisw.. y Paruh. Dr. M'Kerrow yn Hywvdl rhagbarotoawl, yr hwu, or ol gwoddio am fonditfc t u\ woitb^ediadau v gvnudledd. a dra- fdododd aracth dra pbrjodol er aeor v cyfarfod, vn yr hnn v rhojdf-dl giyn bwy- ar fod gweinil.>gion yr -f^n-yl yn cyui-ryl rhan dtenllaw yn y svmudiad, ar y itr mu! v ftisnpch feddwo! ydoodd un o'r rhwygtr in mwyaf ar ffor id iiwyddlant h-j gweinidoiac-th. Welli apwyntio gwahanol bwyllgor.iu er bvrwvddo ^weithredjadaa y cyfarfod, ac efhol I'vwvddion i'r .'lyahanol eisteddiad au, cvmerwj'd T fjadmr gan y Parch. G. T. Fox, A.G., p^riglor St NicboL". !)ur ham, yr hwn a slwodd ar y Parch. James Bardsley i tyned i weddi; trad lododd y cad^iryd l araeth fe ■<ynwyrlawn yn c\ nwys byfford,liaflau i r rhai a dd-s s?wylid i siarad yn y gvnadiedd i beidio cymeryd eormod o amser, ac i annghofio eu neillduolion eu hunain. gan gydymosod yn erbvn y fasnach yn er hyn yr hon yr oeddrnt yn milwrio. Cvnvsio Id y Prfrch. A. Ingiis h'eidla's o ddiolehfrarwch i Mr Fox t Mr. Arnoit arn eu pregethau nos Lun, a bod iddynt sfael eu nanog i ganiatau i'r c. fryw gael eu hargraSu dm nawdd y cYflzTair; eiliwvd byn gan y Parch. A I;ilbprt. R pb,-isiw 'vd yn unfrydol. Yo", cralwyd ar y Parch. T. Hutton, o North unpton (cp i,vdd y car char), i wneuthurd'r gyi-adle-id adroddiad gweiiikio4- -lethoi mewn perthytias i arnry-v bynciau cvnw'ysediiT mewn cyicblythyr a anfonwyd ato. Dywedaiei fod vn credu yr ad iefid ar bob llaw 101 Y weinidoga.th wedi ftaelu Hylanwada ar y liui, r, mewn un m i l. Yn nhref Northampton yr oedd C300 o bobl mewr. oed yn byw mewn annuwioeth ymarferol. Nid oe Id h,yn i gael rhyftjddu ato pin ystyrid nad oedd gan- .1dvDt nemawr dros 20 o leoedd sd loliad vn agored, ond fod yoo 70S o dafarnau, a 128 o dai bir yn agor. d bob dydd, yn creu arferi in y rhai a eff ithiant gryn lawer ar waith dynion yn peidio myned i uddoldai. Parhai hYn Des i a) ferion y bobl gael eu Rwellhau. Yr oedd y fasnach mewn diod yn lleihan i fesur mawr yr ymdrechion a wneid mewn ysgolion dydi iol, ac yr oedd dylanwadau cyffelyb yn effeithio vn erbyn yrymlrechion a wneid mewn vsqolion Sib bothol. Yna oirbeiuiai ddylanwad y fasnach m-wn gwirodydd mewn teuluoedd, fel yr oedd vn effeithio Ar ddyfodvad i'r ysgolion. Yr oedd y fasnach vn crogi fel hurdlef ar gyflwr cymdeithasol y bobl. Yr oedd y carcharau a'r tlodtai yn cavl eu llywodraethu ar egwyddorior) Ilwyrymataliol; yno gwneid tlcdion a charcharorion yn sohr trrv ddeddf seneddol. ac yr oeddynt yn gweled daioni v gwaharddiad. Yr oedd carcharorion wedi dywedyd wrtho ef y dymunent w. led y ddiod yn 5s y g wyd raid, f..I y byddai yn an mhosibl iddynt ei gael. Yn bresenol yr oedd y gyf- raith yn gosocl tr, raith yn gosod trap i dda! carchsror, ac vna yn ei gosbi am ei fod wedi ei ddal. 0 3.82U o garcbaror ion a ho asai efe, yr oedd 1,313 wedi priodoli en troseddau i-w barfenon diotawl. Yna oyfeiriai at dIotli ac aflendid fel yn cael effeithio arno gan y fas- 5* Yn  dref ef yr oedd gan y HheH a'r gwydr. Said i fwy o effaith ar y cryddion na goruchwyliaethau moesol, a r canlyniad ydoedd ? bod yn dra isel Pu .ymenadan. Yr oedd' wedi bo < yn S-.siwn i briodoH IT L £ „inLI .nW2 ir d,0dtai' ond tybiai ef fod v siop,u ?. wedi cynyrchu mwy 0 ganlyniadau dr*w?,. Yr ? oedd pawbofeddwl i?n yn ei gym, dogs,th ef yn cytuno mewn perthynas i sefyllfa anfoddhaol y fas nach dan sylw, yn enwedig eweinidogion. Yr oe td es,ob Petershoi-oil,h wedi rho Idi caDlatad i'r cwest, i>Nn g: el ei ddadlen ar ei vmweliad nes.f, pa ru ydynt y moddton goraf i ^rthweithio eft" ithian dinystriol y fasn ich mewn diodvd I meddwol. Ter f100 Id trwy sylwi ar y ffrwytbtu truenusol a ddeiDiai o? ?wrt? fasDliCh, y rhai a ?'?'?? dan ei ystyr. Yna ar tenodd y Parch. H. Gale, o Treb i ru.,h h, adrod_ J?d. Yr oeJd ef yo varied mai prif ?_oay gwrthwynebiad i'w hacbos ydoedd absenoldeb h»nv ri^l • ar y P?"- Ein gorcbwyi gan hluy dd\lai fod gwneyd Y diffyg i fyny. Adolygodd y Saryd? ddeddf?naeth ar y fasnach yn ystod y y" La° yn8 cyfeirio,jd at ?cwe.tiwn nann meddwol yn angenrheiliol f1 moddion colylnahae^ th grda chyMriad at yr hyn yr feiriad at yr byn yr oedd ° feddygol yn ffifri°l i ?yrymwrthod ?? oddtw.th d.nody.td meddwol o bob nLth. Dadi  ef, gan mai fdJy yr oedd, y dy]ai ^eddfwyr gan benderfynupe.d? derbyn elw oddiwrth werth, ant y d.o ydd hyn un ai peidio ymyraeth a'r f4snach igwwbKl i^ gan 'ei thada yn agored i bawb, neu wneyd y gwerthiad o bonynt yn annghyfreithlon, oddie.thri ddybenmn meddygawl. Dangosi yn amlwg y cy nyddal raeddwdud mewn cyfartaledd i'r cydeusderau i feddwi. Y Parch. J. Blyth, o Glasgow, a draetbai ei SYDbd'! ni y, l [ ??'- o'r .vn a we!sn yn y d tinasnvnod o edd?Gias.0?. Nidoedd yn mynediamdditfvn G?ow,ond.r oedd y. dda g?ddoddywedvd' ei I bodyng?haa. Yr oedd gan-dynt ynadon da, a mfer dda o ddirwestwyr, yn cynwys llawer o wein .1 o,,on o henadun?th GI.sgo? o'r bon yr oed? efe !vn f!a!e!]lo0(d) Y r o'dd ? o wemidogion, 17 o ha rHi ;'dJyot ddirwe,twyr, .c yr oeddynt yn cyd?m d.h? i blehho C" Ma,ne" Dyl?nt nid yn UOig arfe, y moddion goraf, ond pob moddio,) R awdard?ld ?J resw.a .c v?ryth.r i r0iii y f.sn.ch hon i law,, Yr o?dd ef yn ymdrecb.t diwygio y lluaws yn Gias- 5gnow w, y rhai oed,dy t yn byw fel p.?'d ac yr oedd yn caelM y drydedd ran o bonynt feily trwy feddw dod Tem?.,  g.eut byth emit tir ar ann?hr.f yvdrl d l a a nphila>?,! aniaeth nes y caent ymsrarei rhag arter I i,m diotawl cymde!thHs. Liawnodesid deiseb vn Glasgow gan 18,000 o ddyn?.n?obobd?o ba I rai oeddynt or dosbarth gw. ith.ol, a Haw.r o bonynt -???h' ? ?'? y ?""? yn   apbanyroeddynt yn ei H?aoJi.d?edeot I drach?fn a thrachefn, "OJDI"" peth i ni.' N.d ?.da'r meHwon dru?n yr oedd yr auhawsder. Teir-.?en' h?yndd.?horth ac yn ^^th.achrelHi  ev7Jth M?eynun.g ?? ca?ai .b.? dinvstr. Yn y^r«M"f*»ddiad pry?awoot cymer.i y P-roh G  y ga(lair ?'?'' ??' ?'- y Pirch. Jabez I RBuunrnts? D ngDn „ ;? agor y cyfarfoJ trwy weddi. Dywe Jai y cideirydd yr j-styriai ef mRi egwyddor .ylffaeno y I ?)edd mai dyledswydd pob C, ist?on ydoe d pa be h oynag fyd.|0 ei ddyi?nwad, ai bach ai m"wr, ei <ide!n.1 yddio ar ddodd.wnaethy tir, er mwVn dw?n oddiam- gylca gyfr uhmu a fydJont 9 vdweddol i yn lie b?d yn ?thw?ebot i egwyddorion Cristiono?th! Ar byn syitaenM sy!w Tf :-Yr vsHriai f0d Jf'eithiau eiu g lad, fel y b?Iaut yu bresenol, o berthynas i'r fasnach mewn diodydd, yn hv.r..fii? --r? foesau y c3?funleb, ac vnba,fodol wrthwynehol il W JUUU[1"fJ syiraeuoi Oristionogaeth; ac o herwydd h?yy.tyr? ?i dyieds?.-d gweinilo^ian yrefeng- yt.aChr?t.ouo?on yn gyf?dinot yn y ?adn? ydoed?ia.canu at ddwyn odd.am?? trJ ? ]r cyfreabiol dddead y cjfreithiau hyny, a go^ot ad mewn grym gyire?u e?i;! o gymen.j gwahm^ a rhai tyddont mewn cyd?ordiad â efen?!(?' Dygai ar gof i'r cyfarfod nad oeddynt wedi dyfod ?o wedi eu rhwymo drae?d?yl? wrth e?-wJod?? Cyngrair y Deyrn.s Unedi? ond ea b??dt dv? fel dynion rhyddion i ymgynghori yn rhydd ar y niftter, Pa d fodd v cawn -? ? lasnach mewn diodydd meddwol." Dywedai y Parch. E. Jacobs, Abertawe, fod yn y Aref Ile Y llaftttidi ef 31.5 o dafarnau a diodtai, neu un! i bob Ky,14l9 o o'r tngohon. Er mor f?r Tdoe?ld y cytartatedd hwn, yr oeld yn cael ei fod yn fwy mewn lieoedd eraill; mewi Iln He yr oedd vn cael ei foij yn an am bob 33 o'r trigo ion. Yr oedd y dri-g-ta a achlysund gan y fdth ydwr yn aneirif. Yr oedd ef wadi myned i dy unwaith i gyiliwni dyledswydd weiaidoga..thol, a'r sylw cyntif a ddywedwyd wrtbo ydoedd dymamo arno gymeryd ychydig gill. Gwrth ododd ynt«u, a gofyno Id am y BeibI, ond cafodd &1 an fod y Beibl wedi ei wystlo am gin, ac ar ol id Jo fyned trwy y gwasanaoth gyda'r lleibl benthvg, cyu- vgiwyd gin iddo we Vn, vr hyn a roddodd id i-» gyf. eustra i ddywedyd rhywillt am y pwys o ymwrthod. (jaiarai fod y fas mch yn cael y fath edaith niweidiol ar orotfesyr cretydd. Dedlai fod yn ystol vr 2) ml vnedd diweddaf gymamt a 500 we ii e.. diar<i le- o. eglwys o herwydd meid.ydod, a chr^dai fod illwer yn rhagor a ddylasent gael eu d.arddel. Hyshysai) Parch. s. Clirkion, >so'rifonydd pwyllgor cytfredinol y a lodn d, fod y pwyllgor yn cyineradwyo apwynt idd "bwyllgor i dynu i fyny fynegiad i'w lawn.i ii Lan wemlllOglOu cretyJd mewn p-rth)-nas i'r fasnach feddwot.yneiohjsyHti.d moesol a chrefvddol; ac lsbwyllgor arail i dyna i fyna anercbiad at Ai Grag usaf Fawthydi y Frenhines, ar ddymanoldeb dilead > f,ilhBCb fe(ldwoI. C.,nygioddy Parch. James Bardslev ar fod ireymeradwyaeth,m hyn gael ell luibwysiadu yr hyn a eiliwyd gan y Parch.A.Hewlett, ac a girivy. 1 yn unfrydol. G™>th y Parch. J Hdwilett, Ph D„ o Lundain, sylwadau ar yr anhawt.derau cvsvlhiedi a r symudiad. Dywedai nas gd asd y gynalieid ei ^nal ar a:as 'r P"° lo1 nag yo breseu- 01, gan too yn awr o gaen Ty yr Arglwyddi vsgrif i wahar.id ac ?i ?erttuad gwenwyn. Nid ..eid gauddynt oad proti fod gw.rt yu weuwvn, ac yr oeJ,¡ hyny yn d hgou uawd ), er dwyn y diodydd meddwol o fewn cylch yr ysgwif. Cadamha. y Parch. M. Macrae. t, Crla^gow, yr hyn a ddywedasai Mr. Blyth yn ng., y uainas hù!;o; bol \r annuwiaeth a tfynai yn y lluaws vn deitliaw o'r artVriad o yted y diodydu meddwol. Dywedai y Parch. J. Maci-eady, o Saintfie d, I xet ddon, fodyn v dref hono dafarn au. bob uuarddeg o'r trigolion. Perthynai i'r un gymanfd gyirrejinol ag ef He o weiuidogion ag oeddynt yn IlwyrymwrtlioIwyr trwyadi, ac yr oedd hyn wedi cymeryd Ili) yn ystod y ddwy flynedd ddi weddaf. Yr oedd pob un ?' dynion bvnvyn pleid.? c? vifa!th Maine 0 eigion c?IoE. D'.weQ? V cad?r?Jd td y cvfin io I yu agored i ymgynghori ar bwnc mawr y leidygiinaetu gj'tiraclinol thtg y urvgau y cyfeir- i").d a,y n L, ac y byddai yu au* gMiddo. giywed svUv ad«u i'r perwyl gan rywuu. Gwaneth y Parch. T. Atkins, gYlJt capelydd yn \'ns Norfolk,rai s.iv\ 'nia'u • a dywedai y Parch. Mr. Woodhoase nad 0,<1 < vn ddigou ymwneyd a'r ineddwiu drunn, fod yn rhaid ymwneyd a r rhai sydd yn gosod y teintasi n')11 o'i flaen. W di ancrchion ar y mater gau v Par. Ikynoldson. J. S. Hall. J N. Worsfold, J. D r ev V IJobson, iS.nidl, W. Harris, A. Perrv, !;1. P f R itt, Mr. Cbrk, T. Ho sfieid. J. Brad-lejV J. B,.i, iis. D.D., li Read, M. Ferguson, J. ivi ^ardo, F. Ferguson, Ii.A., Mr. Irwin, J. liatterosv, y Protfeswr Watennar. S. A. S¡eintuaL A. M?ck?y, J. V?rr? diweddwyd eis- teddiad y dydd cyntafg?a y Parch. gade-irydd. YE AIL DDYDD. Dechreuodd gweithrediadau cist ddiad yr ai! ddyld am haner awr wedi naw yn yn y torey Parch. W. Anderson, M A., o L'-auhcad, ger Edinburgh, yn y gadair. Wedi i'r Parch, it .ben R.iid, o Banchory, J ddechreu trwy weddi, syiwai y cadeirydd ar y fa-nach S fe(ldvio. iel yroedd yn dianrbvdecldu Duw, ac yn dia- ystvio dyitior. ao na by Ident yn gweithio allan yr egwyddor o gariad at Dduw na dynion os na ym. drechent ) ddiieu y drwg hwn. Ac os ydoedd pob Cristion dan y rhwymedigat th hon, yu sicr yr oedd' gv.einidogion yr etengvi yn neiilduoffelly. Dywedai 1 y Parch. Mr. T,.aut (jsg.'i fid vn dda ganddo weled ujniler o weinidogiou wedi yugynoll ar y fata acbos: si fod wedi anfon dong m:) o lythyrau. ac wedi der byri o ddwy i dair mit o atebion, ai fo 1 o herwydd hyny yn teimlo mwy o ddvddorleb in y gvnadiedd. Nid oed i eu hym,' rch vn erhyn y dvniou, na'r tv, na < si in, n i ixiaethruyid y fast)mcii. ctid yn erbyn y fdS- ) nach ei bun G?,) f i,, nach ei hun n. Gofynni rh«i "a ydoe Id yn iawn j my nad mor beil a sefydlu cyfraith Miine?"' G'fyn^i yr,t<a fei dyn, a oedd yn iawn i'r tah r r .x •• • raith ladd 60,000 ou cylwladwyr yn r.-s t d. tzorynai a ydoedd yn iawn i'r tafarcwr gà"; c. j no idi gan y gyiraith i arwain "i blaitt ef i Iwybr y I dinvsttydd? Fel Cristion, goiynai a oedd yn iawn i'w ryd ddynion gael eu temtio gan y fasnach o"Lifd- wy hon ? Ac fel gweinidog, gofynai a oedd fod dwy fit Ar hugain o aelodau eglwysi Cristionogol i gael eu ¡ lltisgo i ddinystr trwy y fasuach hon t)ob blwyddyn, fel y macnt yn bresenoH Ystyriai m^i camweddns I ydoedd pe,dio rhoddi y fasnach i lawr. Dywedui j cyfaill wrtho, Y mae genym ormod o gyfreithiau j e's?oes." Y S iitb dvw fod genym ormod o n w f?th; j y mae arnom eisiau rha?or n'r iawn ryw, a'r fatb oral I o gyfraith fyddai cyfraith Maine. Hysbysai y Parch, j S. Clarksnn fod pwyllgor wedi ei henodi i dynu i I fyny anercbiad i'r ysgolion Sabbothol, ac un arall at j v rhai oeddvit yn y fasiiaeb, r L wn a gymeridwy- wy 1 yn unfrydol. Hysbysodd fwfyd y derbrnid dir, I prwyaethiiu oddiwrth wahanol ddosbarthiadau yn y I gvnadiedd ddydd lau, megys gweithwyr, cynadeith a^au dirwestol, athrawon ys/olion Sibbothoi. Galw w\d y Parch. WiRi?m Reid, M.A., E hnburgh, i wneyd adroddhd, a bylwoid ar weithred Fnrbes ¡ Mackenz.e, des?nfiodd ei darpamdau a'i ?wejtbred- iadau, a dy/od l dvstiolaeth i'w hefie thioideh Gwnaeth v Parch. W. Reid, M.A., o Stirling, golyg- ydd y British Messengei, sylwadau ar ogwyddtad j crefyddol y pwnc. Anogodd y cyngrair i geisio end! i dylanwad golygyddioa cylioed-li idau crefddûl. er eu I cael i bh-idio yr achos. Canmolai gyfr aith Mackeu zie a dywedai fo i yn awr 10 H) o dafarnau yn llai yn Ysgotland nag ydoe Id cyn lddi basio. Wedi dadl yn nghylch y ptiodoldeb o ddwyn ciu y tafarnau Rf y Sibboth i mewn i bynciau y gvnadiedd, cyfl wynwyd i'r cyfarfod ddirprwyaeth oddiwrth y cyngrair, yn laynwys Aldermwn Harvey, Dr. F R. Lees, yr Anrh Farnydd Marshall, a Samuel Pope, Ysw., ysgrifeu vd ) anrh a derbyniwyd hwy gyda mawr gymeradwy aeth. Dywedwd nas gallai Mr. Neal how fod yn b esenol o herwydd afiechvd. Darllenodd Aid. Hnrvey anercbiad oddiwrth gyogor gweithiol y cyng. rair at y gvnadiedd. a thraddodwyd anerchion effeith iol gan Dr. Lees. Mr. S. Pope, y Barnydd Marshall, a chynygiodii y Parch. William Arnott fod diolchgar wch y gynadledd yn cael ei gyflwyno j'r d lirprwyaeth ag oedd newydd eu hanerch, yr hyn a gefno^wyd gan y Parch. Canon Jenkins, M.A., Dowlais. Yn y pryd nawr pasiwyd amryw ben lerfyniadau yn condemnio y fasnach feddwol, yn mabwysiadu cyfraith Maine fel v fe 1 iy*iniaeth effeithiol rhltg y drygau cvsyl t ledig a hi, vn gwahodd gweinidogion yr efenyl ac eglwysi y saint i gvdweithredu er cvraeid aiiican y cyngirair, ac i wahodd y wasg i ddyfod allan yn yi ncbos. T XRYDTDD DYDD. I Yn absenoldeb y Parch. Dr. Urwick, cymerwyd y /adair drus vchydig amser gan y Parch. Canol, Jenkins Cynygiwyd gan y Parch Mr. Cronford io l i aelodaa y gynadledd ymdrechu sefydlu cyradeith ssiu dirwestol, a chymdeithasau o blaid cyfraith M line yn eu gwahanol gvlchoedd. Daeth y Dr Urwick i mewn a chymerodd y gadair, pan y derbyn io ld y gynadledd ddirprwvaeth oddiwrth y Britlsb Temperance League. Cvflwyuwyd yr Anrh. Nea Dow gan y cadeirydd i'r gynadledd, yr hwn a dder byniwyd gyda banllefau o gymeradwyaeth yr holl gynulleidfa yn cyfodi ar eu traed. Dywedai nas gellid gwneutliur cyfrif rhy uchel o ddylanwad yr el wys Grist ongol mewn perthynas i'w dylanwad ar y pwnc yma. Yr oedd yn iawn i weinidogion yr efengyl fel y cvfivw fod gyda'r gwaith hwn. Yn y wlad lie y dechreuodd y svmndiad, dygwyd ef yn m'aen am ftymddan gan weinidogiou yn unig. Yr oedd yn rhyfeddu clawed yn Lloegr y fath resymau yn cael eu del nyddio o blaid par had yr arferiad o yfed diodydd meddwol. Rhaid i bob dyo a ddylynai yr arferiad o yfed roi pwysau ei ddylanwad o blaid y tasnach. Adroddai Mr. Dow hanesion tra effeithiol i ddangos nad oe Id modd acbub rhyw fath o ddyn- ion ond trwy symad o'u cyrhaedd y demtasiwn* Dio'chodd y cadeirydd iddo yn eow y gvnadiedd am ei bresenoldeb, ac am ei araeth argyhoeddiadol a champus. Pasiwyd pen,ierlyniadau gyda golwg ar gael al an pa faint o aelodau eglwysig oedd yn y fits nach feddwol. ac i fynegu llawenydd o herwydd y I barn a u a fyne^wyd oddiar v fainc farnyddol yn erbyn y fas 'acb, ac yn ffatriol i tmcsaion y cyngrair. Yn y prydnawn, Dr. Ui wjck yn y gadair, darllen od I y Parch. Canon Jenkins yr anerehia 1 a dynesid i fyny at ei Mawrhydi, i erfya ei sylw at amcanion mawrion a phwysig y gynadledd a'r cyngrair. Yn yr hwyr cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y F- e-, Trade Hall; y Parch. Dr. Julius Wool yn y gadair. Anerchwyd y cytarfod gan y Parchn. H T irraot, J P. Chown, Canon Jenkins, J. Bardsley, r Allrh. NeJ Dow, W. R,iti, S. Pope, a Dr. Me. Kerrow. Yr oedd yr ystalell, yr hon sydd yn un o'r rhai mwvaf yn Ewrop yn orlawn bob conglohoni, ac ymddangosai yr areithiau hyawdl a draddodwyd fel yn ciel atg, aff ar y dyrfu luosog. DisJwylir y bydd i gynadledd mor bwysig yn ei ha ncan, ac mor urddasol yn ei pbleidwyr, ateb dy bunion mawr er deffro y wlad a'r egiwysi at y gwaith In I wr o sobri ein teyrnas. Y luae bod gweinidogion yr efengyl yn cyfarfod i gydnabod yr angenrheid rwydd am gyfaith i r dyben, yn profi annigonolrwydd o > moddion eraill i gyraedd y nod. Oblegyd pa eff iith a all yr efengyl ei gael ar y rhai nad ydynt yn lytod i'w gwra-ido, a pha fodd v ceir hwy i wrando tra y maent yn rhwym yn maglau y demtasiwn; rhaid cael nerih cyfraith i dori v fagl, ac yna goll yngir dynion i ryddiJ oddiwrth y demtasiwn, yr hyn an derfynu yn eu dygiad i "ryddid gogoneddus meibion Vaw."

OLIVER CROMWELL. I

AMRTVIAETH A U .

Advertising

I Y SENEDD YMERODROL. I