Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

-! -? "-I ..;. I y GYMDEITHAS…

.M^SURAU YD.

ABIAETif YPDIAETH.

An H.

-I IY GYXaDLEDD W.r:ry! 1QGAETHOL…

OLIVER CROMWELL. I

AMRTVIAETH A U .

News
Cite
Share

AMRTVIAETH A U j Trwvdded Rhyddhaol, Tickrt of r,-ave.- t'n o'r leriw HJ h .Morns, elledl()1 0 sir Ga rnarfoi:, yr j h vn a <• ,fo id oi alltudio am ddeng mlynfdd yn { < ;rj. fei, Hv Iref, ls51. :t itOd .,n, 14v iref, I u g?-odd i -i Hvdref diweddaf; ond nid hir y N- i i i, ode,,e, f,?l 1,, wc-r c-ra-. ei r, d d d. Ar ?l I%c?w,;ivd i'v fro i ben ?yfeiUion 0" rhyw wg4otbtf ?u Dodweddiad, sef !ladr. on, puteiniaiii, a'r cyffelyb, daeth yn ddarostyngedig i ddeddf y "Vagrant Act," atifonwyd e* i garchar sir r 0:1 Rm fis o Gaer. ybi, a'r canlyoiad o hyny tlordetio ei hawi o'i ryddid, a'i anfon yn oi yn ngofal s wyd dog i Dartmoor i d,hwedda fim.er ei nlltudiaetlt, Gresyn mawr na welai y ilywodraeth yr utiee a'r drygedd svd-l yn canlyn caniatau i ddyhirod or nodweddiad yma eu rhyddid.. Mepch tn Pregetht.—"Dywed papur Gwydd- elig fod, ar v Snl v 24ain o'r mis diweddaf, mercb ientiUi' o'r enw Klizabeth M'Kinny o gymvdogaeth Fmtoua. swvdd Tyrone, wedi esgyn arc,:t Ii FR syml a godesid mewa cae i'r dyben, ac ar ol dechreu fel arferol trwy fawl a gwedd;, cod odd ei thestun o Eph. ii. 8., Trwy ras yr ydyel. yn gadwedig, &c a phregethodd i gvnnlleidfa astud o 3000 o bobl vn dra hvawdl ac eSeitlno! f-ra awr a cbwar- ter. r oedd ei gwistriad "h symi. Y mae wedi ierbvn gwahoddiadau i bregethu o wahanol barthiu o'r wla-l, a hvd yu oed o'r Ysgotland. Sid yw yn cymeryd unrhyw lodd na gwobr ddae- arol urn ei H i fur. Vspetliad—Wrth wastadh&u cyfrifon rftedeg- leYiid y Derby cafodd lloge 1 un boneddwr ei hys- gafuhau gan leidr o 1500. CYSEGFIIAD ESGOB Norwich.—Cymerodd y ddefod ho", set cyse riad yr Anrh. a r Parch John Thomas Pelham, D.D., i esgobaeth Norwich, le borea ddydd [fn diweddaf, yn eglvrys biwyfol St. Marylebone, lie y m'ie ete wedi bod yn y pwvd i o berigor am y tMf blynedd diweddaf. N' bydd gem yr esgob nedd pisteddle yo Nhy yr Arglwyddi nes y bydd gwigle mewn rbyw esgobaeth heblaw Canterbury, Yojkt Llundain, Pnrha n, o Winchester, yn ol y tmftlha w naed wrth sefydlu esgobaeth Winchester, CLEFYD y Mori-Y mae cymeryd dg neu adfu. ddeg dyferyn o chloroform mewn ychydig ddwfr. meidir, n rhagfiaenydi ac yn feddygiflii^th i g^efyd y mor. Yr oedd ei Huchder Brenhinoi I)BIZeo vle;klerbnrs; Strelitz yn gadael Dover i fyned <'alais, pan y chwythai awel gref o'r de-orltewin. Cyn gadael y porth! add cymerodd ei hochder brenin. ol a'i ..os¡zo'd,¡ ddogn bychan o chloroform er atal selrd ar y mor, Ymfudiaeth o'r Tylodtai.—Dydd Gwener y 002'8 gidawodH 58 o wragedd a merched, a dan fachgenya, oll wedi eu '.wis20 yn gvsarns, clylodty Clonmel am orsaf y rheilff'ordd yn y dref bono ar eu tfordd i Liverpool, i hwylio oddiyno am Canada. Y mas mintai arall o dylodion ar adaei dinas Waterford i fyoed i'r nn lie Hysbysiad.—A sranlyn svdd bvghv*Mid am wrair absenol:—' Jai.e, b, dd' i'ch habsenoldeb ddinystrio y cwbl. Med lyiiwcb am eich gwr—eich rhioni- eioh pl.^nt. Dychwelwch—dvcbwelwcb — gall y Vjrdd p >o ppth yn drlfl-yn ddedwydd Beth byn,4 it wneluch, anfon-A ch ailwedd y cwp-bwrdd lie y mae y gin. GAS At Y RHEnjroEB.—Ar gangen York a Vil. ford or Rheiltford 1 Fawr Ogleddol, ewnsed prawf ar oleuo cerbytau a gas. Y mae y calft a ddefnyddir 1 ddo lrefnu cerbydauy rhe, if)rdd k go* yn dra sytnl, ac felly o gymaint a byny yn hawddacb i'w trin. Dan lawr y cerbyd y mae y gas foourydi, yr boo sydd wedi ei \f.ms.Jddi yn bollÍ o Indian Rubber trydanedig. Pan lenwir e', y mae yn evnwys T. troedf-dd o gas, yr hyn a oleia dri o lonryddlon an twy nag wyth awr, felly yn rhoddi digoa 0 mew i perby 1 rea oleiit-.dia redeg 0 r ddinas hon kyork)beb ddiffyg gas. Y mae pib-dli canghenol cysyllticdi* St mesurydd yn myned i fyna gydag o bran T cerbyd, a'r eyfaddaaiad yr un fath a'r hwn a fabwvttiedir mewn siopau ac aneddau, ac felly y mae pob dot. barthiiid yn cael ei oleuo. Y mae amryw gwmniaa rheilffvrdd eisioes wedi rhoddi eircbion i Mr. Krampton (y dyfeisvdd) i ddodrefna a gas y cerbydaa ar eu ilinellaa. Y mae Vnad Bow Street wedi anfon dyn o'r wlad o'i enw William Thomas, i'r carchar am wythnos am gr-fti ar ganlUw eaboledig grisi-in mawr v British Museum yr byn a ganlyn, El en Clare" a W. T." RAFIADAT7 (scratches) jirwn CEFFYLAU.—Dywed- ir fod yr afiechyd hwn sydd yn fynyeh yn boenus, yn welJariwy trwy olchi yn dda a throe-don spryn, ac vna ei olchi yn dda a lard wedi ei ffrio allan e gig hnllt. Cadwer yn 14n, a goiclier ac irer bob yn eilddydd nes y bydd y ewellhad Te,ii ei gwblhaa. Gadael i laid sycha ar goesaa ceffa ydyw un achos rnvtwr o r afleclivd hwn, ac v mae llawer ceffyl wedi ei niweidio o eisiau gofal a glaoweithdre. pan yn cael ei yrll ar dywydd lloidiog. Marwohets MR DOUSLAS JEBROLD.—Y mae maraolaeth yr awdwr ffraeth a galluo,; bwn wedi pan t-imlad dw, s yn y byd llenyddol, yn enwedig yn y rhan gvlfhgyhoeddiadol o hono. Ba farw ddydd L'un wyihnoa i'r diweddaf, yn ei dy, Kilburn Priory, St. John's Wood, Llundain. Ganwy d ef yn y flwydd- n 1803; yr oedd ei <4ad yn Hywodraetbwr chwar 11.1,. SLieetmess. Wedi ei eni a'i faga yn mhlith morwyr, teimldi dueddiad cryf i fyned i'r alwedigaetb bono, < mynodi ei dad swydd iddo, ond yr oedd o gyf-nwdd- iad rhy eajwan i'r gwaith, ac mewn cydffurfiad a'i ddymuniad ef ei bun. rhwym wyd ef gydag argraffydd. Daeth i Lundain i weithio ei gelfyddyd, ac wedi bod an Hynyddoedd yn gweitbio fel cysodydd, daeth ei awydd i ysgtifeca i'r golwg, yr hyn oedd ynddo erioed. Cyny rch cyntaf ei ys jrifell ydoedd draethawd ar ddernyn •chwareuvddol. yr hwn a ddyferodd ya d iienw un diwrnod i lythyrgist golygydd y newydd- iadur, yl1 swyddfa yr hwn yr oedd yn gweithio. Dangosai yr erthygl hwn ei athrylith, ac wedi hoti mawr arno, addefodd mai efe oedd yr awdwr. 0 hyny allan ca- d gwaith mwy eymhwys iddo. rhoddodd i fyny argraffa, a daeth llenyddiaeth ynahredigaeth i Ido. Cyn ei fod yn unarbagain oed, yr atdd wedi i cyfrlfisoddi un o'r damau chtVareuyddolmwyaf pobl. ogaidd yn yr oes Yr oed I yn on e.r ysgrifenwyf cyntaf i Pun--h, He yr enwogodd ei hlln ara 1. o ddarnau rhagorol, yn ntvag ereill dgrlithian 1IINo ("audle. Am v pam mlynedd diweddaf bn yn ojygJM. Lloyd's Weekly Ne.ysp^per, cylchdaeniad yr bwn < dreblodd mewn canlyniad i gysvlltiad JerroM ve it. Dywedir er cymaint ydoedd ffrnethrneb 4 yegrneB. iadau, nai oedd ond ychydig mewn eydmwi"th i ffraethineb ei vmddiddanio i mewn cyfeillaeh. Dywea y Ti1 fod ffraethiaid (au), L'wd? ?edi e6U» JT hwn a gydnab?dd?t vn ben. A dywed T Døi, News fod llenyddiaeth Saisnig wedi eolli ei hysgrif- eoydd mwvat ffraethlym a llosgawl; cymdeitbas yn LUmd tin ei diroethd,lyn dyagleiriat, a ffugrodres e bob math ei elyn chwerwaf, CYNYDD anfoesoldeb a .Ihboskdd Yy Litimooi Y mae cynghor trefol Liverpo(itAredi panderfyzm chwanegu baner cant o ddynion atgllu heddgeidwad- 01 y dref. Bydd y gost ychwaaegol yn M M, a'r rbeswm a roddir dros hyn ydyw, fod trmedd ai meddwdod yn dd'rfawr gynyddu yn ddiweddar. r • mae neuaddan a thafarndai o'r fath iselaf )-ii amllim Y mae yn y dref hon, gvda pboblogaeth o 423,000, y nifer o 8,775 yn cael e > cymeryd i fyoa yo flynyddol am feddwdod. Yn Llnndain gyda phoblogaeth o 2/146,000, y nifer o feddwon a gymerit i fynu ydyw 9.574dim ond fi99 yn twy nag yn Liverpool. Tybir y bydd i c,, wanegiad at yr heddgeidwaid duedda i I'8i Htnlfa ar y drwg. AEDDANOOSFA MANCflrST EP- -Yn mhlith yr yinw«| • wyr a'r adeilad nchod ddydd Ian, yr oedd yr Ar- glwyddes Franklin, M n. Berri-pt er Sbows. Mrs Gasktsll, Dog Beaufort, Esgob Manchester, lisgob Tyddewi, a Syr Harri S nith. Y mae hawlyagrf (copyright) Bywrdan Breohin. esan L>oe?r," gsn Miss Aanas Stricklaod wadi ei we thu mewn arwerthiad am £ 0.900. Yr oedd bi wedi derbyn X-tooo am yr unrhyw bawl. ANAREO ODDIWRTH EI M iWRHYDI r'1t. SSiXH GLy. BtWD MtMKIOL 0 FILWYR CrMRKlO — V" mae dÍ Mawrhydi y Frenhin s wedi anriiegu y gatrawd hon a gafr brydfeiih o'r ddiadeil yn mharc mawr Windsor, yr hon a ao fori wyd ddydd Mercber diweddaf dan ofat y Drum j)fiijor Kniyht, a thabyrddwr o'i un fyddin. ilr brif orert va Portsirouth. Dvma y pumed aiii-heg o'r cyffelyb a wnaeth ei Mawrhydi fèlarwydd neiildu- ol o'i ffafr freiniol, i'r gatrawd by] odns bon; bu y ileill farw ar amrywiol ams rau. Un yr hen a ddaeth. ii yn dra ufu Id, ac a hvff >rddesid i perdded o flaen y gatrawd a fu farw ar eu mynadfa ircrimea, er y pryd hwnw cymerwyd ei lie gan afr arall 0 bare mawr Windsor, yr hon a fu tarw ychydig wythnosau yn ol; ac y mae yr afr hon, yr hon sydd yn berilaith wyn, ac vn ddwy flwydd oed, wedi é bwriadu yn ei He. Gwyddis yn dda fod gan amryw gatrodan lioffder amrywiol am anifeiliaid neu adar, megis eeirw, Cft, geifr, epiiod, ae y rrae hyd yn oed gijrfranod wedi en mabwysiadu fel dewisolion catrawd y Gwarchodlu traed. Y dewisolion mitwraidd diweddaf a welwvdya Windsor oedd carw arddercbog, a hen afr a'i chyni we li f-u goreuro, y rbai a gymerent eu safle o fiaen y sbinuu, ieydd fel vr oedd y gwarcheidwaid dyddiol yu myned yn ol ac yn mlaen o'r milwrdy i'r castell. ZOOLOGICAL GARDENS -Y mae degau o filoedd wedi ym ■- ele i a'r gyrchfa haf boblogaidd hon rrwy ystod yr wythnos ddiv. eddif, ae y m&e prydfertbwcb y gerddi, yn nfhyda rhagoroldeb ac amrywiaeth y dytyrion, wedi enill odciwrth yr ymwelwyr ddadganiadaa gwresog o gymeraiwyaeth. J. H. VIVIAN, Ysw., AS.. yr brn a gynrychiol- odd Abertawe am chwe' senedd ddylvnol a aurLy- deddwyd trwy gyfodiad cerflun o hono. yn y GuilriliHll, Abertawe, yr bwu a urddfreimwyd ddydd Mawrth wythnos i'r diweddaf. NOTICE TO LVLRY FAWn.y 1, THE UNITED KINGDOM.

Advertising

I Y SENEDD YMERODROL. I