Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

YR WYTITNOS, I

NODIADAtJ CREFYDDOL.

J ETHOLIAD 9TB GAERFYRDDIN.…

ICYLCHWYL HANDEL.

FFRAINC.- I

-AMERICA. -I

ITALI. I

1 TWRCI.

YSPAEN.

I RWSIA.

[No title]

I IBARDDONIAETH. i

Family Notices

, -Z-  IHAINT YR ANIFEILIAID.

I AMRYWIAETHAU.

News
Cite
Share

I AMRYWIAETHAU. LLONG FLAENLLYM (clipper) NEWYDD AM AWSTRAL- IA.—Cawsom yr hyfrydwch yr wythnos ddiweddaf o sylwi fod Mri. H. T. Wilson & Chambers, perchen- ogion Llinell y White Star" o Longau Blaenllym Prydeinig ac Awstralaidd, diweddar y Llythyrgod Freiniol wedi anfon allan ei llong ardderchog y Titan gyda 600 o deithwyr ar y 22ain o Fai, a'r Ben Nevis" gyda 440 o deithwyr ar y 27ain o Fai. Hwylia y llong glodfawr y White Star ar yr 20fed o Fehefin gyda GOO o deithwyr, a chanddi bron bob lie wedi ei gymeryd; a'r Miles Barton ar y 27ain gyda 250 o deithwyr. Maent wedi ychwanegu at eu mintai ardderchog y Monarch of the Sea," Cadben Burgess, yn rbestru 2,240 o dunelli, a 5,000 o deith- wyr. Gwelir rhai manylion eraill o berthynas iddi yn yr hysbysiad yn ein colofnau heddyw. Y mae yn lefiathen o long, ao ystyrir hi yn un o'r llongau penaf a anfonwyd erioed i'r mor am ei holl gyfleusderau a'i chysuron i deithwyr. Y CYNGRAIR CENEDLAETHOL DIRWESTOL.— Cynaliwyd cyfarfod blynyddol aelodau a chyfeillion y sefydliad hwn nos Fercher, yn Neuadd Exeter Mr. George Cruikshank yn y gadair. Darllenodd yr ysgrifenydd yr adroddiad, yr hwn a roddai banes siriol am weithrediadau y Cyngrair am y flwyddyn a aeth heibio. Mae y sefydliad hwn yn gyduniad o'r Gymdeithaa Ddirwestol Genedlaeth- oi, a Chyngrair Dirwestol Llundain. Y mae boneddiges o'r enw Miss Sarah Wedgwood wedi gadael X200 yn glir o bob cyllid i'r sefydliad. Areithiwyd gan y Parchn. Mr. Robinson, Newman Hall, LL.B., a'r Aurh. Neal Dow. CODIAD YN Y PRIS.—Yn Westminster dirwy- wydbachgen 15 oed o 10s. am fod yn feddw, ac ymosod ar yr heddgeidwad. Wedi y dirwyad daeth ei fam i'r llys i dalu y dirwy. Amlygodd syndod at y swm, a meddyliai fod rhyw gamgy- meriad. Deg swllt am feddwi," ebai hi, 11 yu- fydrwydd ni thelais i erioed dros bum' swllt yn fy holl fywyd Cymerodd rhyw walch ddyn meddw a rhoddodd ef mewn arch, gan osod y cauad fel y gallai ei godi, rhoddodd et mewn mynwent, ac arosai i weled yr effaith. Ar ol ychydig amser gadawodd agerau y ddiod ef, a chan fod ei le braidd yn gyfyng eisteddodd i fyny, ac wedi edrych o'i am- gylch Ilefodd Wel, y fi yw y cynta' sy' wedi codi, neu rwy'n ddiweddar ofnadwy." GENOA.—Y mae dinas Genoa newydd ddianc perygl difrifol. Yr oedd naw can' carcharor y bagne wedi llunio ymgais i ddianc, ond yn ffodus darganfyddwvd eu bwriad mewn pryd. Suddwyd y ddinas i arswyd mawr fod y carcharorion wedi bwriadu gwneuthur yr ymgais, fel yn 1849 yr yingeisiwyd at ystryw, ac y cyflawnwyd pethau dychrynllyd. ANWYBODAETH DDYCHRYNLLYD. Adroddir mewn cyhoeddiad o Charlotte, N. C. fod Nugent, crach feddyg'yn y gymydogaeth hono, wedi bod yn yr arferiad o ysbeilio beddau i'r dyben o ddyfynu defnyddiau meddyginiaethol o gnawd ac esgyrn cyrff meirw, ac yna eu Ilosgi. Darganfyddwyd ei drosedd, ac yr oedd y bobl am weinyddu cosp derfynol arno, ond cawsant ef yn marw, un ai trwy gymeryd gwenwyn nen ymhel a chyrff meirw. Cyn iddo farw cyfaddefodd ddadgladdiad unar- bymtheg o gyrff; yr oedd ganddo y gred or phwyllog y gallai gael dvtyniad ( extract) trwy ferwi yr iau, a welliiai afiechyd yr iau, ac an- hwylderau eraill. Yr oedd ganddo gynorthwywyr a'goruchwylwyr i werthu ei gymysgeddau echry dns. DARGANFYDDIAD GUA.NO.-Darganf 'yddwyd cyf- ran o guano yn ddiweddar ar y Keys (Cayos) cysylltiedig ag ynys Cuba ar ei hochr ddeheuol Dywed y Madrid Gazette :-Yr oedd y sampl a roddwyd dan ymchwiliad yn sylwedd, a chymer yd canlyniad ei ddosraniad defnyddiol, yn cynwys sulphate of lime neu gypsum, arwyddion o halen neu chloride of sodium, phosphate of lime, gyda oxide of iron, carbonate of lime, gydag arwyddiou o magnesia, silica a fiilicate of iron, defnydd peir- ianol llysieuol a dwfr yn gymysgedig yr oedd y dosraniad symawl yn dangos fod y sulphate of lime ac olion halen yn myned i'w gyfftnsoddiad yn ol cyfartaledd 40 rhan.mewn 100, y phosphate of lime yn ol 20, a'r carbonate of lime yn ol 12, y silicia a'r silicate 2. defnydd poirianol llvsieuol 6, y dwfr a'r golled 20 rhan. Y mae Mr. Casaseca yn dra cbyfiawn wedi galw sylw at gydmaarieth y dosraniad hwn a'r eiddo guano Peru, a'r hwn yr oedd y sampl yn dra gwahanol, gan nad oedd yr olaf yn cynwys uric acid, urate of ammonia, am- monial salts. Tra nad ydyw cyfartaledd dosran- iad defnyddawl guano Pent yn rhoddi dim sulphate of lime. y mae y sampl a ddosrvwyc1 yn cynwys dim llai na 40 y 100 o'r sylwedd nwnw, ac y mae i sylwi arno nad oes dim guano eto wedi rhoddi gypsum, ar gyfrif hyny ystyria Mr. Casaseca ei hun yn awdurdodedig i'w ddynodi yn gareg galch- aidd. Oad y mae Mr C. or hyny o'r farn fod y sylwedd hwn i'w ystyried yn wrtaith mwnawl o ddefnyddioldeb mawr o gypsum a gynwysai, ac i raddau uchel iawn vn ddsfnyddiol iawn mown desgrifiadau neillduol o ddiwylliant. nid llai nag ar gyfrif y cyfartaledd nodedig a gynwysai o phos- phate of lime, un o'r gwrteithiau mwnawl goraf sydd yn adnabyddus. Y GENADWRIAETK FEWNOL. "DroOELF A RHEOLEIDDIO, NID DiNYSTRio.—Y mae yn Ger- many drofniant mawr a adnatiyddir wrth yr euw y Genadwri Fewnol" yr hwn sydd beb ei gyffel- yb yn amrywiaeth a helaetbrwydd ei wrthddrychau crefyddol. Yr hyn ydyw y trefniant hwn i dy. I wyllwch yebr iy??w, ydyw cyfundraetb gySredinoljy Prr ? loMoway o oruphw?iMtb- au meddygoti'wgweo?dau corphoro fe?ymao y sefydbad Ge "manaMd yi?gwasga?ttr?y M?yfr- ^ylch-wertha clyddariwch' c?Mdol i gw!1, feHy y me ,gomebwyh r WyT aj wyr8'Wurych l?'wyr y a:Y,8arwr diHinobwnyn [ cynygii gteiSon pob tiriogaetb. Y mae i fedóyJW8"bau mor alluog í ]ywodraethu afiechyd, ac i du. gelu ae estyn emioes ag ydyw eu traethodau a'u homiliau hwy i atal troaa?'* i gynyddu rhinwedd. Cenadwriaeth fewnol ydy" ei un yntau hefyd, canys nid oes amhwyldeb meyflol" nad yw yn. rhoibi fynu i'r iaeth fwyaf ncrfhol ac anffa-eledig ac eto y af o bob dyginiaeth, peleni Holloway. Y mae yn debygply gellir olrhaia hifreav martroldeb a ddirofd yn mhlith cenedl eildiedig i annw a tP.- ,eulusedig y cyllk I U eiriant tyner a nhwyaig yti. ct aw- qn yn (-1dychrynyd. Y qggpgordd Haw, a angen m arm; yn vith- r ac yn dlnystiilt °} cael ae; y?. ? yntar? ? ? mewn? ? Ymae ?._??? ?  r .:f.ifá.o. 01 &. ú., PrO. ei bOI. ProtflsSS^Wl^a^V^mae ei bel^, wt^Tfc eyf&anso i yn unig o syed?au Ilysie yn cyrhaedd ac yn cmoli elfenau a I dinystnol a.6ec?yd yn yr byli?&u a??fe?atdd gydarbn cy?ym- der ag y mao ?oleum yn ymlid y tywyllwcb. Y mae iddynt fetha yn anmhosiblwJdd aeryH?w!. Ac nid hyn yw y cwbl. Gwet?sdant fel Q.Tf- nerthydd, gan adfem ir cyUa ei ?yW?*?' y? cynhenid, cryfhau y cyfansoddiad, a tby"nt bywiogrwydd adnewyddol i bob peirialt marw- aidd. Yr un mor llesol ydyw enaint Hdloway Yis mhob anhwyldeb allanol, a'r rhai a ymørphWvs- ant ar ei ddwy feddyginiaeth fawr efF dan in allan bob darpariadau meddygol eraill, ni obant allan byth fod eu hyder wedi ei gamroddi.-Pau.. sylvanian Enquirer.

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHERODROL 4.

MARCHNAD GWLAN LIVJtRPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,…

LONDON CATTLE MARKET.