Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

YR WYTITNOS, I

NODIADAtJ CREFYDDOL.

J ETHOLIAD 9TB GAERFYRDDIN.…

ICYLCHWYL HANDEL.

FFRAINC.- I

-AMERICA. -I

ITALI. I

1 TWRCI.

YSPAEN.

I RWSIA.

[No title]

I IBARDDONIAETH. i

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Q1}tnthinattaut tiahasaut a Itotoutotlan ESGOEODD, Yn ddiweddar, boneddiges E. G. Salisbury, Ysw., A.S., Caerlleon, ar ferch. Meh. 3, yn Park street, Grosvenor square, Llun- dain, boneddiges y Mil iyr:ad H. W. Wynn, A.S., o'r Cefn, ger Llanelwy, ar fab ac etifedd. -2, priod Mr. Thomas Morris, gweithiau haiarn Eryri, Portmadoc, ar ferch. -1 priod Mr. John Williams, crydd, Rhyl, ar fab. Mai 29, priod Charles Hughes, Yow., Old Hall, Halkin, ar fab. RRIODWYD, Mai 30, yn Llanrhydd, ger Rhuthyn, Mr. Abel Roberts, Celyn, Llanrhaiadr, a Miss Mary Davies, Bathafarn. -30, yn Rhutbyn, Mr. John Edwards, Penybryn, Llanferes, a Mrs. Barbara Jones, Brynhaidd, Van. armon yn Ial. -21, yn nghapel yr Annibynwyr Rhuthyn, gan y Parch. J. Wynne (T.C.), Mr. Thomas Parry, Tan- ywaen, Llanrhaiadr, a Miss Jane Hughes, Rhewl, Llanrhaiadr, ger Rhuthyn. -29, yn Llanbadarnfawr, Mr. John Evans, siler llongau, a Miss Williams, merch Mr. Richard Wil- liams, asiedydd, Aberystwyth. -31, yn Abergele, Mr. John Jones, Abergele, a Miss Hannah Morris, St. George. -25, yn Llandysilio, Mon, Mr. Robert Morris, Ynysygof, Caergybi, a Mrs. Jane Jones, Caergybi, gynt o Kingstown. Meh. 5, yn Aberflraw, Mr. William Jones, crydd, ac Ann, merch Mr. Lewis Hughes, grocer, o'r un lie. -4,)'n y Cygegr, Alostyn, gan y Parch. Hugh Pugh, Mr. George Sidley, Oxton, swydd Gaerlleon, a Miss Alice Pedder, ail ferch y diweddar Thomas Pedder, Ysw., Scale Hall, Lancashire. -5, yn eglwys Llanllechid, gan y Parch. E. Lewis, Mr.William James, Carneddi, a Mrs. Susannah Roberts, Cwlyn, y ddau o'r plwyf uchod. -5, trwy drwydded, yn Sammah, gan y Parch. H. Morgans, Mr. Richard Thomas, Gelli, Llan- brynmair, a Miss Margaret Morgans, Cwnimeidrol, Cemes. I 4, yn ngbapel Dinbych, trwy dmydded, gan y Parch. T. Gee, Mr. Daniel Williams, o I.amwst, a Miss Parry, meroh henaf Mr. William Parry, Swan, Dinbych. -2, yn nghapel yr Annibynwyf, Dinns Maw. ddwy, gan y Parch. David Davies, Penygraig, Mall Wyd, Mr. Rowland Lewis, Tanybwlch, a inliss Catherine Jones, Tanycelyn, gef Dinasmawddwy. Mai 26, yn nghapel y Trefayddion Calfinaidd, Conwy, gan y Parch. John Evans, flansantffraid, Mr. John Williams, y Meddiant, Llansantffraid a Miss Morris, o'r Glyn, Llandrillo. yn eglwys Llanllechid, gan y Parch. Evan Lewis, curate, Mr. William Parry (Llechidon), Car- neddi, ger Bethesda, a Jane, merch Mr. Ellis Pariy, Cwmyglo, Llanrug, ger Caernarfon. t I BU FARW. I Mai 29, yn 19 oed, Miss Williams, merch hysaf y < diweddar Mr. William Williams, oriorydd, A)bry-s twyth. -31, yn Aberystwyth, wedi cystndd byr, Miss Ann Morris, o Bentrawd, ger y DrefnewyM, d 29. Sarah, gweddwy diweddar Mr. Soc.1, High Street, Llanelwy, oed S3. -28, oed 36, Celicia, merch, ieuangaf T Hargert, o Lanfaes, Aberhonddu. oed 64, Mr. John Rowland Mem a Town.  -30, oed 69, Jane, gweddw y diwea Mr. John —? ?th, ntorwr, BeaumaTIS. —°3, oed 66, Xr, P,,ger Owen, o. Dyddynceicyn, ^mrpwllgwyngyllv Mon. -31 yn nhy Mr. John Edwards, Danger, Mar- merch y diweddar Mr. William J iaes, brethyn. iaerfyrddin. —27, o'r croup, Catherine, merch William a Mary Edwards, Llanerchrigog Arms, oed 2 flwydd. -15, Mr. Morgan Thomas, Babell, Mynwy, yn 81 mlwydd oed, wedi bod yn ddiacon defnyddiol iawn gyda'r Trefnyddion Calfinaidd am yspaid maith o flynyddoedd. Adwaenid ef yn agos ac yn mhell fel Cristion cywir' a gwresog, ac fel swyddog hynod o ymroddgar a chymeradwy yn eglwys Dduw. Bu ei dy am lawer o flynyddoedd yn fangre gartrefol i gen. adauyr efengyl, ac eniliodd iddo ei hun radd uchel am haelionusrwydd tuag at bob achos da. Cadwodd ei fywiogrwydd dihafal gyda chrefydd hyd y diwedd. Meh. 2, wedi cystudd maith a pboenus, Mr. David Rowlands, grocer, Caernarfon, oed 76. 5, oed 13, Harriet Louisa Roberts, merch y diweddar O. Roberts, Ysw., Dinas, Llanwnda, ger Caernarfon. -2, yn 2 flwydd oed, unig ferch y Parch. E. Williams, gweinidog yr Annibynwyr, Dinas Maw- ddwy. -5, Mrs. Margaret Harding, Wyddgrug, oed Ul. -2, David, mab Mr. William Morris, Bontuchaf, ger Bethesda; oed 6. Yr oedd y teulu yma wedi claddu dau blentyn o'r blaen tua thair wythnos yn ol, un cyn hyny, tua thair blyneddyn ol, a thri o fewn eylch pythefnos tua saith mlynedd yn ol.

, -Z-  IHAINT YR ANIFEILIAID.

I AMRYWIAETHAU.

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHERODROL 4.

MARCHNAD GWLAN LIVJtRPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,…

LONDON CATTLE MARKET.