Hide Articles List

12 articles on this Page

-ilm11 -J. IAT Y WZ','Tr "I).…

Advertising

NEWYDDION CYMBEIG.

YR AGERDDLONor "GREAT EASTERN"…

nGYNYGIAD AM GYNADLEDD GYFFREDINOL…

[No title]

I CYNRYCHIOLAETH SIR GAERFYRDDIN.…

- - - - - - - - - AT J. ROBERTS,…

Y PEDAIR SCRIW.

DYFYNION O'R "LIBERATOR."

I HUNANLADDIAD YN NGHONWY.

AMRYW IAETH A U.

News
Cite
Share

AMRYW IAETH A U. ESGOBAETHAU EWYDD YN" YR IXDIA.— Y mae Aroiiesgob Canterbury, Espob Llundain, ac esgob- ion eraill wedi anfon at Ivwodraeth ei Mawrhydi gofeb yn erfyn am gread vn ddioed dair esgobaeth newydd yn yr India, un yn Agra, yn y taleitbiau gogleddol, i gael ei ffurfio allan o esgobaetb bre- senol Calcutta un vn Lahore, vn y Punjaub i'w tfurfio ailan o esgobaetn bresenoi Calcutta ac 00 i dalaeth genhadol Tr.neveliey. i'w ffurfio allan o esgobaetu bresenol Madras CYMRODTON CAERGRAWNT.—Y maentyn deisebu am gael PU rhyddhau oddiwrth eu haddunedau mynachaidd,—deisebant ddirprwvwy* v Brif Athrofa. a thrwydd^nt bwy Dy y Cyffredin. Y mac eu dymnniad yn naturiol ac yn gyfiawn. Pa- ham y rhaid i unrbvw nrdd o ysgolheigion yn ein gwl id gael ei chondcmnio i frwyd anmhriodasol. Y map personiaid vn priodi; y mae. duwionon o boL rhyw—gwrryw a banyw—yn priodi. He It- law cviurodion ( fellows ) colegau Did oes un dos- barrij o bersonau yn cael en hamddifadu o gartref. cariad cartrefol, a serchiadau teuluaidd. -=-" TT. CAERGRAWST YN JIIRMINGHAM.— i mwei- odd y Tywvsog hwn a'r lie uchod i'r dvl)pn o agor neu urddfreinio darn o dir a roddesid i'r dref gan A 'g. Calthorpe i fod yn bare ir trigolion. Croes- | awyd efyn wresog gan hawb, a cbyfiwynwyd anerchiad iddo gan y maer a'r gorfforaetn, ir hon yr atebai y Dug yn dra phriodol. R. COB DEN, Vsw.—Gan nd cvnrychiolaeth Lp (is yn y Senedd yn wag cvmerth rhywrai ryddid i ddefnyddio enw Mr. (Jobden fei un tebyg o ym- g^isio. anfonodd yntau v llythyr hwn at Mr. E. Baines, o'rdrefhono :-Midhurst,Mai ifainj 15i. A.wvl Svr.-Yri gweled fy enw yn cael ci grv- bwyll mewn eysylltiad a'r gwagle am Leeds, a wnewch ya garedig fy ngalluogi i ddywedyd yn -.T.hoeddus nad yw yn ly mwr.ad preseuol i gynyg fv hun am gynrvchiolaeth unrhyw ethoiwriaetn, Hyd oni chyhoedduf fy hun ar y maes m theimla neb yn awdurdodedig. (iT ol y datganiad hwn, i tv noosed yn inlaec inewn unrhyw fan fel ymgeis- dd. 8Ul anrhvdedd seneddol—Arosaf "r eiddoch vn dra ehywir. PichafJ Cobdea Edwd. Bair;f°, Ytiw.