Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I TY YR ARGLWYDDI.

TY Y CYFFREDIN.

News
Cite
Share

TY Y CYFFREDIN. DYDD IAC.—Mehefin 4. I Cymerodd y llefarydd y gadair ychydig cyn I pedwar o'r gloch. Bheithsgrif Llicon. I Syr F. Thesiger a hysbysai y cwrs yr oedd efe a'i I gyfeillion yn bwriadu ei gymeryd, gyda golwg ar y rheithsgrif hon. Ar ol hir ystyried f mater, yr oedd wedi dyfod i'r penderfyniad, fod y llw a gymerasid gan y llywodraetb gydag un eithriad yn well na'r llwon, presnol, ae hefyd nid oedd am wrthwynebu y mesur hyd nes y byddai mewn pwyllgor' o'r holl Dy, pryd yr oedd am gynyg fod y geiriau ar wir ffydd Cristion i gael eu cadw, fel ag i atal pawb nad oedd. ent yn proffesu y grefydd Grtsdonogol i gael lie yn y Ty hwnw. ¥ Dre.th Eglioys. Syr J. Trelawney a ofynai, a oedd y llywodraeth yn bwriadü-d wyn rheithsgrif i mewn ar bwne y dreth eglwys y senedd dymhor preaenol. Arglwydd Palmerston a atebai fod rheithsgrif yn oael ei pharotdi, ac yr oadd yn dis'gwyl y byddai cyn hir yn barod i'w gosod o flaen sylw y Ty. Syr J. Trelawney: Y mae arnaf ofn o dan yr amgylchiadau y bydd raid i mi ddwyn yn mlaen fy nghynygiad heno. Syr J. Packington a, Ofynai a oedd cyn hir yn cyfeirio at y senedd dymhor presenol, ynte yr un nesaf. Arg. Palmerston BydJai y senedd-dymhor nesaf yn It bur hir (chwerthin) yr wyf yn golygu y senedd dymhor presenol. Papurau Pleidleisio. Arglwydd Robert Cecil a gynygial am gael pwyllgor neillduol i cliwllio i'r priodoldeb o ethol aelodau Seneddol dros siroedd a phrifysgolion trwy bapurau, yr un modd ag y dewisir aelodau Bwrdd Gwarchodwyr y tlodion yn bresenol. Barnai nad oedd y drefn hono wedi methu gyda'r cyfryw etholiadau, dywedai rhai, ac yr oedd yn credu y byddai y drefn hon ond ei chymhwyso at ddewisiad aelodau Seneddol dros y siroedd a'r prifyagolioo yn ddiwygiad mawr. Ataliai lwgrwobrwjraeth a by. gythiad, a pharai fod yr holl etholwyr yn pleidleisio yn mron yn Ile bod, ond cyfran fechan o honynt fel yn bresenol. Ynfynych iawn yn ol y drefn breeenol byddai gan ddyn 300 o filldiroedd i'w deithio er mwyn rhoddi ei bleidlais. Mr. M'Cullagh a wrthwynebai y pwyllgor, a nodai luaws o bethau drwg a allasai ddilyny drefn gynyg- iedig o bleidleisio. Arglwydd Ebrington a bleidliai y cynygiad, a dywedai nad oedd y drygau a nodai y siaradwr blaenorol, oud yn profi yr angenrheidrwydd am ymchwiliad. Arglwydd Stanley a farnai nad oedd dim angen. rheidrwydd i gymysgu y siroedd a'r prifysgolion, oblegid yr oedd llwgrwobrwyaeth a bvgythiad yn bethau heilol anmhosibl yn yr olaf. Yr unig fantais awelaiefe a allai ddeill; a welai efe a allai ddeilliaw oddiwrth gynygiad y boneddwr anrhydeddus ydoedd y bvddai yn llwybr mwy distaw, ond nid oedd yn barnu yr atebai y drygau eraill mewn nn modd. Syf F. Kelly a bleidiai y cynygiad am bwyllgor, ac apeliai at y llywodraeth i beidio ei wrthwynebu. Syr George Grey a wrthwynebai y cynygiad, yn benaf am mai am ymchwiliad yr ydoedd, ac nid i'w benderfynu ar unwaith. Pe buasai y cynygiad yn un am ganiatad i ddwyn rheithsgrif i mewn, buasai yn dda ganddo ystyried manylion y cyfryw reith- sgrif, ond nid oedd yn meddwl y dylai y Ty roddi i fyny faterion fel hyn i bwyllgor neillduol. Mr. W. Berkeley a sylwai, fod y boneddwyr ar y tu arall fel ymdrochwyr ofnus yn gosod eu troed yn nyfroedd diwygiad, ond byddai raid iddynt neidio yn wrol, nid i bwll budr yr arglwydd urddol, ond i'r mor iachus yr oedd efe yn ei osod o'u blaen. Wedi ychydig o siarad pellach, tynwyd y cynyg- iad yn ol. Mr. Horsfall mewn araetli faith, a ddygai sylw at gyfansoddiad y Bwrdd Masnach, ond tynai ei gynygiad ar y pwnc yn ol wedi achosi cryn lawer o siarad arno. Arian Gtceinidogion (Iwerddon). Darllenwyd y rheithsgrif hon y drydedd waith, a I phasiwyd hi, a gohiriai y Ty tua haner awr wedi deuddeg. DYDD GWENEB,—Meliefin 5. Cyfarfu y Ty tua phedwar o'r gloch. Gofjnwyd ac atebwyd Iluaws o gwestiynau, ac o dan esgus cynyg fod y Ty i gael ei ohirio hyd ddydd LIun, gofynai Syr J. Packiugton i Arglwydd Palmerston, ai nid oedd mold caaiatan iddo ef un noswaith i ddwyn achos addysg o fben y Ty. Yr oedd y pwnc yn un pwysig, yr oedd wedi ceisio cael noson at y pwnc, ond hvd yma yn ofer. Mr. Roebuck hefyd a ofynai, a oedd gan Arg. Palmerston ryw wrthwynebiad i osod ar y imrdd y papurau, ar ba rai yr oedd ei hysbysiad, fod ded-if ]S45, yr hon a el wir ya syffrcdin In ddeddf Arg. Aberdeen, mewn psrthynas i BraaiL trwy gydsyniad cyiircdin, heb c-i roddi mewn grywpvedi ei eeilio. Mr. Adderley hefyd a alwai sylw nt yr anhegweh oedd mewn (loisebu yn erbyn ei ethrliad ef dros swydd Suifoid, ac 3 11 y diwedd tynu y ddeiseb yn ol, ar ol i'w gymeriad ef gael ei ddrygu. Mr. G. H. Moore a gwynai, lol y wasg yn gwneyd sylwauau ar ddeisebau etholiadol cyn iddynt gad chwilio iddynt. Yr oedd y Tinv i wedi gosod allan y cyhuddiadau-yn ei erbyn ef, ac wedi sylwi "fod yn debygol y profid hwynt." Yr oedd meddylIau. dynicn fel liyn yn cael eu llenwi a'r eyhuddiaJr.n. Mr. T. Lu ncombc a d(lvwedai,f,,),l I",o oddeisebau wedi eu dwynyn nilaeu y Senedddymhor diwedda;, ac yr oeddent yn cyhuddo yr iteloda-Li etholedg a. phob math o ddrygioni. Yr ceid y rheithsgrif mewn perthyras i arferion llygredig mewn etholiad- au i roddi terfyn ar yr holl bLtunu hyn, ond yr oedd yn hyderu y dyfeisid rhyw foddion arull i gyfarted a'r cl r v. Arg. Palmerston a r.teb^i y cwestiynau uchod yn olynoi. Yr oedd y pwnc o addysg yn dra theilwng o sylw, ond yr oedd g:m y llywodraeth luaws o orchwjlion i'w C v ih wni. ac nis gall^sai efe addan un o liosweahiau y ant ryw ychydiF:, hy'1 nee y gwelid yu lidtcu ychydig ra fodd yroe^ii_ dyn sefyll. Am gwvtiwn Mr. Itoebuck, gallai ddfreyd fod y ddeddf Seneddol wedi e'iidileu'oraa gweith. red, trwy gydsyniad Hytfodraeth Prydain a liywodr- aeth Brazil, an yr oeld vr ohebiaeth ar y mater vW,&- ei osod ar fwr.id y Tv. Bvddai yn d la ganddo ddaj^os i Mr. Roebttek yn mha le yn llyiVgell y Tv yr ofcuu f cyfr/w bh ^biaetli i'w gael. Am v deisebau yn erbyn etholiadau, nid oedd ganddo i'w ddweyd ond gadawpz i ddeisebau a gyflwyaid vn briodol gael eu proil; lE^oedd yn rhaid eu cyliiryno erbyn adeg briodol, ae i-n fyiiych nid oedd tystiol- aellnu aar oedd ar y dechreu yn ymddangos yn gryf yn troi allan lelly. ac o ganlyniad yr oedd y dleiseb yn cad ei thynu yn ol, ond yr oedd o bwys mawr i beidio gosod dim rhwystr ar ffordd cyflwyniad deisebau. iAg am y hvadau yn y ne wyddiadtjrth; nid oeact ?t tybied y byddai unrhyw bwyllgor etboliadol y?ymeryd ei ddylanwadu gan ddim end y ty S -jolaetu noethion oedd o na? y?wyn?nr. Mewn pwyH?or e'r holl Dy, gofymn (??eUydd ? '? 'aorfa am bl??ai? o .Et,15.5,000? dalu "renhm Dem ark amd.1Ù y Scut? D?c?. t??. 'Tr-,r" cydsyni4^i i'r cy?yaM. byny Sethpwyd vnSfcilae' "4^fcdiu ''neon 7 oi3lt- t?o ?. Meidla.??- W<?-? 

YR AAA. \ ,L_ I

[No title]