Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I TY YR ARGLWYDDI.

News
Cite
Share

I TY YR ARGLWYDDI. I DYDD IAU.—]\[ehefin 4. C) mor odd yr Argbvydd Qanglwllyd.I ei le ar y each whn am bump o'r ?loch. Dvgodd Ardalydd IN'estnic.?.tli r dybon o atal anweddeidddra mewaymdro?h Ic'jedd ar gost Kent, ac i ailuogi yr yi)adon lleol iy cyfryw droseddau. Gwerlhiad Gwenwyn. Pan pynvgiwyd traddodi y rheithsgrif ar wcrthiad gwenwyn, aetli Iarll Granville yn mlaen i hysbysu natury rheith ■ Egrif, a'r moddion a gynygir i gario yr amcanion hyn i weithrediad. Yn ol y rheithsprifjiis gellid gwerthu ami yw fath o wenwyn, y mathau hyny y byddai rhni yn arfer gwneyd drygau a hwynt, ond yn mhresenoldeb tystion adnabyddus i'r pleidiau, i rai mown oed ac ar-ddygiadltysteb o dan law meddyg, ckiig wr, ynad heddwch neu ddau dyddaliwr parch- us. Yr uedd y gBreijthwr i ysgrifenu yn ei lyfrau enwau a thrigle y fir|Siwr, y swill a werthwyd, at dyddiad. yn elfen bwysig iawn wrtfc) broli trosedd- am wenwyn. Yr oedd llu" i bethau eraill y yheitbsgrif yn deilwng > Yr oeddid yi yfrif fod thybeihJel 500' oi. l yn aetliau ft* eryd lie yn y flwyddyn i ) V iad gwwft) fh IwTiadol neu yn a^'wriadol. > -th dø ,ai fod y. Ty yr < w fi0 yn bwyllgor ■ irV if: 1 (jdu ell a lawer -A.fpd lywodr o'r xiiwedd w oryn y nieaar hwn iwn. ( id tra 1 yr oedd y i,. wodraeth yn ceisio rheoleiddio gvrth. lad gwenwyn, yr oedd yn meddwl y dylent ystyried I fod gwenwyn arall, megis eyhoeddinda-u- y rhai oeddent yn dinystrio y meddwl. Yr oedd y cy- i ,y' n hoeddiadau Ivyn ar gynydd, a dylasid defnyddio tr.oddion i ataiCU lledaeniad. Iarll Hardwick a-dybiai y byddai y rheithsgrif yn dra r:.i weitlioi 'i r rliai hyny a werthent gyfferi, ac efleitliiui i gau dwy ran o dair o siopau fierylloedd Llundain. Arg. Talbot de Malahide a ystyriai na ddylai v rheithsgrif gynwys unrhyw ddarnodiad o'r gair gWenwyn gan y Ernllai y byddai sylweddau gwenwyn. ig newyddiQB yn cael eu darganfod. Arglwydd Redesdale a farnai y dylai y rheithsgrif gael ei chytlvvyno i ystyriaeth pwyllgor neillduol, gan ei fod yn cynwys pethau o bwys mawr i'r wlad, ac i fferyilwyr yn neillduol. larll Granville a amddiffynai wabanol benranau y niesur. Ar yr un pryd, nidoedd ganddo yr un gwrthwynebiad i'r rheithsgrif gael ei hystyried mewn pwyllgor neillduol, ac yna fe ellid clywed pawb yr oedd y mesur yn dwyn perthynas a hwynt. Bhcithsgrif Ysgariaeth, ac achosion Priodasol. Pan hysbyswyd gwellianau y rheithsgrif hon, cwynai Arglwydd Brougham, fod un gwelliant yn y rheithsgrif yn-dwyn i sylw math newydd o ysgar- iaeth, yr hyn oedd yn cynwys holl ddrygau ysgar- iaeth a gwahaniad heb y manteision oedd yn nglyn a hwynt. Yr oedd ysgariaeth yn gadael y gwr yn rhydd, tra nad oedd y wraig yn hollol rydd, nac yehwaith-yn hollol ddilyfethair, ac mewn lkiw«r o amgylchiadau gallesid ei gyru naill ai i newynu neu i werthu ei hunan i buteindra. Hyderai efe yr adferid y rheithsgrif i'w ifurf gyntefig. Arg. Redesdale a drJywedai mai y sail ar ba un yr oedd y gwellinjat wedi-ei ddwyn i mewn oedd fod y dyn a briodai wraig a ysgarwyd yn euog o odineb. Iarll Donoughirore a dybiai ra ddylai y person a doro y cytuudeb priodasol gael caniafad i chill ar gi odineb neu ei godineb. Cydsyniwyd i'r gwellianau, a gohfriai eu hargl- wyddiaetli iu tua haner awr wedi chwech o'r gloch. DYDD GWENEB,—Mehefin 5. I Cyfarfu eu harglwyddiaethau am pump o'r gloch. Dygwydyrheithsórif o Dyy Cytfredin i ganiatau blwydddal i'r Dywysoges Frenhinol, a darllenwyd hi y waith gyntaf. Cyllawnwyd rhai gorchwylion eraill, a gohirlai y Ty ychydig fynydau wedi wyth or gloch.

TY Y CYFFREDIN.

YR AAA. \ ,L_ I

[No title]