Hide Articles List

20 articles on this Page

YR OFFETEIAD PABAIDD versus…

AT EIN GOHEBWYR. !

YR WYTHNOS. I

PABYDDIAETH YN Y SENEDD AC…

Y DRETH ;EGLWTS.____I

 NEWYDDIONCYMREIG.j ]

PRWSIA. I

AWSTRIA. I

AMERICA.I

Y MOR COCH. I

CHINA. I

AMRYWIAETHATJ. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AMRYWIAETHATJ. I Y GENERAL WINDHAM. Dyma ydyw enw clipper newydd yspienydd, yr hon sydd wedi ei happwyntio i hwylio mewn cyssylltiad a Llinell Mri. Gibbs, Bright a Chyf. o longau Awstralaidd. Mae wedi ei phenodi i gychwyn am Melbourne ar y 1Med. Mae y General Windham yn gyn- llun ysplenydd, ac wedi ei hadeiladu vn y dull mwyaf parhaol. Mae ei hymddangosiad cyffred- inol fel y mae yn gorwedd yn y porthladd, yn rhoi lie i iawn hyderu y bydd gyda gwynt teg a ffafriol yn un o'r llongau buanaf a hwyliodd o borthladd. Gwnaethom arolygiad byr o'r Hong ysplenydd hon rhwng ei byrddau, ac yr oeddym yn synu at y cyfleusderau darparedig i bob math o deithwyr. Gallwn ragddywedyd y bydd i bob un a a gyda hi i Melbourne gyfarfod a phob cysur, oblegid y mae yn wybyddus fod llongau y llinell hon wedi eu dodrefnu yn y modd goraf sydd yn bosibl; o ganlyniad y mae ynddi bron lwyr absenoldeb o selni ac aflechyd. Mae y trefn- iadau coginiawl yn gydawn yn mhob ystyr, a sicrha i bob dosparth o deithwyr fanylrwydd a rheoleidd-dra yn nghyfraniad eu prydiau. Y mae y raddfa o fwyd a fabwysiedir gan v medd 1 an wyr nid yn.unig yn amrywiol, ond hefyd o'r defnydd goraf. Bydd y General Windham i'w harddaugos vn mhen ychydig, ac nid ambeuwn y bydd yn wrthrych o attyniad i rai y mae gan- ddynt ryw feddwl neu ddymuniad am ymfudo i Awstralia. Mae ei chadben a'i swyddogion yn forwyr deallus a galluog, fel nad 003 amheuaeth y bydd i r General Windham wneuthur rhedfa gyflytn a buan ar hon, ei mordaith forwynol. C edwn o ran nwyddau a theithwyr ei bod yn llenwi i fynu yn gytlym,-Liverpool Paper.. J UBTI. I COLEG Y BEDYDDWYR. PONXYPOOL. Dydd Mercher a dydd lau, yr 20fedar 21ain o Fai, cyfarfu cyfeiliion a chynalwyr y sefydhad hwn i gadw eu haner-canfed gylchwyl flynyddol. Mae yr Athrofa wedi ei helaetlm a'i gwella yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. Holwyd y myfvrwvr gan y Parchn. E. Thomas Tredegar, a C. Short, M A Abertawe. Traddodwyd pregeth Gymracg gan y Parch. S. Williams, Nantyglo. Boreu ddydd IILII cynaliwyd oedfa Seisnig gan y Parch. Rees Griffith, Ilrithdir. Cynaliwyd v cy. farfod cyhoeddus i drin achosion y Coleg yn y Colog yn y prydattwti W. Phillips, Ysw., yn v gadair. Darllenwyd yr adroddiad gan y Parch. ■ Dr. Thomas, y Prif athraw, pryd y dangoswyd I fod haddaw tuag at y £ 1,500 a ddymunid at helacthiad y Coleg, a chwanegwyd y drvsorfa berthynol iddo. Terfynwyd y cyfar- fodydd ya nghapel y Dr. Thomas, prvd y dar- llenodd ac y gweddiodd y Parch. Sydney R. Young, 0 Abergavenny, ac y pregethodd y Parch. J W. Todd, o Sydenham. YR AELODAU CYMREIG AR GYNYGIAD MR. FAGAN —Y cynygiad oedd diddymiad Arian Gweinidog- ion" yn v Werddon :— v v Dros. Bruce Morris Mostyn Paget Salisbury Vivian Pryse Dillwyn Yn erbyn. Emlyn Jones Lisburne PeDnant Phillips Wynn Wynn Morgan Davies Wynne "tI Hwyliodd y Hang chppftr DJ-agcffe a Mersey," ai f"(Iafn, am r ei^ 13 yn ei phrif gaban. Yr ooddgaliddi hvyth mawr iawn a gwerthfawr, yn cynwys 1,400 o dUi o fas- nach n wyddan cyffredinol. A{a y lfeng elipp^r ardderchog eileùigyn St. Johns, stf • Jf p LI)1, wedi ei cbyhoeddi fel Hong y 25aia o Mae ei huchder rhwng ei byrddau, a'i hawyi n nodedig o dda tra y mae yr ail n. ar > bw -d. d ,reCti?!, wt 4 i ''dad fnn yn ystafell dra eang ava, dodrefyi» fynu a phob eyaeusd-ra dWhonE"14 «WWdadl "dd yn liong ddewisol^ac moy ifaien-- g^fydoedd y Dragoon, yn hir cyn ei "hamSen—Northern Doily Times. BBAWXLYSOEDD CYMRU —^vd^ Iatl ? weddaf, der- by&add y -Barnwyr -au napp wahan- ol gyfehdeithiau am y tymho ben- odwyd i Gymru ydynt y rhe oQ 1dd.. Yr Arglwydd Brif Farnydd ( ) 0 J3arnydd Crowder. y YMGEISYDD AX FOBKl it har i aros ei phrp- am tai JE5 7s, -tj. i hwylio eraill ar e GWEN" fam we* r g -all w 4 cjuneryd lie o'r un q genetlx fechaa bedair oedvjn^n 4JJ..rJ.,p11ltír 0 o; wyd < r, g a thaid y plentyn. Y tybiedig X.gyflawniad y trosedd ar ran y fan. ^^oedd ei bod yn dymuno cael gwared o'r plentyn aringnyt* reithlon gan ei bod ar ymbriodi a dyn ieuanc o'r -1 enw Champion. Y DIWSGWYB WESLEYAIDD. Ymddengys fod telerau undeb rhwng y Diwygwyr Wesldyaidd a'r Wesleyaid Cymanfaol (y Warreniaid) yn awr wedi cael cytuno arnynt, ac y bydd y ddwy ran hoir o'r Wesleyaid o hyn allan yn un corfif. >. JOHN BRIGHT, Ysw.- Derbyniwyd IIythyr ode;, wrth Mr. Bright gan Mr. Alexander Laing, Harwick, mewn cydnabyddiaeth o benderfyniadau o gydym- deimlad a Mri. Cobdeo, Bright, a Gibson, ar derfyn. iad etholiadau Huddersfield a Manchester, o'r hon y mae yr hyn a ganlyn yn ddyfyniad:—" Mewn per- thynas i'r diwygiad addawedig, gadewch i mi eich rhybuddio i edrych mwy at bwnc yr etholfraint nag at drefniadau eraill y mesur. Byddai yn hawddl dyblu nifer yr etholwyr, ac ar yr un pryd chwanega at ddylanwad penderfynol yn y senedd.' Rhoddi pleidleiswyr heb roddi cynrychiolwyr mewn cyfartal. edd i'r pleidleisiau nid ydyw ond twyllo y bobl; a rhoi cvnydd mawr mewn pleidleisiau heb ddyogel- weh y tugel a ddarostwng nifer ychwanegol oh oy d wladwyr i'r dylanwadau diraddiol a arferir mor ddi- betrus gan gyfoeth a gallu ar y corti etholiadol sydd' yn awr yn bodoli. Mae mesur cymhedrol, gonest,. mor bell ag y mae yn myned yn llawer mwy dymu- nol nag un fluantur iawn gyda rhyw ddyfatia dwyll- odrus er gorohfygu dymuniadau y genedl. Gall cyfaitaliad anonest o aelodau ddinystrio yn effeith- iol gynrychiolaeth; ac unrhyw ystryw er atal rhydd- weithrediad mwyafiaethau, fel yr un a gynygiai Arg. J. Russell yn ei ysgrif ddiweddaf a ddylai gael ei gwrthwynebu yn benderfynol, fel yn tueddn i ddadsylfaenu sail sefydliadau cynrychioliaethol, ac wedi ei fwriadu i dwyllo y bobl o'r gallu chwanegol hwnw y proffesa yr ysgrif ei roddi iddynt.

[No title]

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

___MARCHNAD LLUNDAIN-

CANOLBRISIAU YMHERODROI,

LIVERPOOL WOOL MARKET, MAY…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

LONDON CATTLE MARKET.