Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

YR OFFETEIAD PABAIDD versus…

AT EIN GOHEBWYR. !

YR WYTHNOS. I

PABYDDIAETH YN Y SENEDD AC…

Y DRETH ;EGLWTS.____I

News
Cite
Share

Y DRETH EGLWTS. I Yr oedd y Frenhines yn cael pen ei blwydd dydd Mawrth, a rhedegfeydd Derby ddydd Mer- cher, fel y panderfynodd y Senedd ohirio o nos Lun hyd ddydd Iau, ac felly collodd Syr John Trelawny yr adeg apwyntiedig—nqs Fawrth-i ddwyn yn mlaen reithsgrif diddymiad y Dretb Eglwys. Y mae Arglwydd Palmerston, fel yr Ymerawdwr Napoleon tudraw i'r culfor, rywsut yn digwydd bod yn bur ffodus; ac nid anhapus, mewn un modd, oedd y digwyddiad hwn. TaB. wyd y mater yn mlaen amrai wythnosau o leiaf; ac os bydd y barwnig anrhydeddus yn llwyddiaus i'w ddwyn yn mlaen o gwbl cyn diwedd y tymor, nid oes y tebygolrwydd lleiaf v bydd yn alluog i'w basio trwy Dy y Cyffredin, llawer Ilai ei wthio trwy y rhengoedd tewion, nerthol sydd yn aros rhyngddo a'r deddflyfr. Yn y cyfamser y mae y Morning Post wedi cael gorchymyn i siarid ar y mater ac yn gymaint a bod y papur hwnw yn cael ei ystyried yn organ Arglwydd Palmerston, nid pell o le fyddai i ni ystyried yr erthygl hono fel yn cysgodi golygiadau y Prif Weinidog ar y pwnc, os nad fel rhagredeg.. ydd sylwedd y mesur sydd ganddo yn cael ei bar- otoi. Sylwa yr ysgrifenydd yn y Post fod y eri a godir yn v mater hwn yn mhell o fod vn un cyff- redinol—mai ei brif nodwedd yw uchder, ac nid hyd a lied. Nad oes ond tua phump y cant o blwyfydd y deyrnas wedi gwrthod y dreth eglwys; ac yn wir nad ydyw y cynhwrf yn gyfryw ag sydd yn haeddu clust y ddeddfwriaeth o gwbl. Defn- yddiai Mr. Disraeli yr un wrthddadl yn ei araitb giniaw yn Newport Pagnell. Dywedai jod v deyrnas gyfunol yn rhanedig i 12.000 o blwyfydd, ac nad oes o'r nifer hwnw ond 600 yn unig wedi gwrthod treth eglwys. Gwelir yn awr y defnydd a wneir gan y gwrtbwynebwyr o glaiarineb gwir- foddolwvr, neu eu cariad at dangnefedd yn bytr- acb na chodi cynhwrf. Os na wneir dim-y mae hyny yn sicr o ran hyny-yn y senedd-dymor presenol, hvderwn y cymerir yr awgrym o hyn hyd y flwyddyn nesaf, ac y dangosir fod y gwrth- wynebiad i'r dreth eglwys nid yn unig yn uchel, ond yn gyffredinol, dwfn a phenderfynol. 0 gratfn ar yr erthygl yn y Morning Post, gellir nodi tri neu bedwar o bethau a safant allan fel prif linellau y cynllun ar ba un yr ydys yn go. beithio rhoddi boddlonrwydd eyffredinol i bob piaid." Rhoddir ni ar ddeall nad ydym i ddis- gwyl y bydd y "dreth" yn cael ei chwbl ddiddymu; nad ydyw ein hadeiladau eglwysig i gael eu gad- ael mewn perygl o syrthio i adfeiliad ac annhrefn o eisiau arian i'w hadgyweirio. Dywedir yn mhellach na ddylid cynyg y cynllun a fyddai yn gosod ardreth ar eisteddleoedd-fod y gyfundrefn hono yn cynyrcbu drygau mwy nag a feiddia yr ysgrifenydd eu darlunio. Sonir hefyd am "dreth wirfoddol" -feallai ei fod o fewn cyrhaedd gallu- oedd mwy eglwysig na'r eiddom ni i ddirnad y cyfryw eiriau; ond bydd yn rhaid gofalu na byddo gan Ymneillduwyr ddim i'w wneyd yn nhrefniad yr arian "oherwydd," medd yr ysgrifenydd fel pe byddai yn adrodd gwirionedd safadwy, "paun bynag a'i gwirfoddol a'i peidio fyddo y dreth, mae yn eglur nas gall Ymneillduwyr fod yn feddianol ar un hawl i ymyraeth ag arian a godir yn hollol at wasanaeth yr eglwys." Tra yn ofni y gwaethaf, yr ydym yn gobeithio ar yr un pryd fod yn nghynllun ein Prif Weinid og rywbeth amgen nag a geir yn yr erthygl grybwylledig; onide cyinod o sarhad, » onnes, ac o yrodrech blin sydd o flaen Ymneillduwyr y deyrnas.

 NEWYDDIONCYMREIG.j ]

PRWSIA. I

AWSTRIA. I

AMERICA.I

Y MOR COCH. I

CHINA. I

AMRYWIAETHATJ. I

[No title]

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

___MARCHNAD LLUNDAIN-

CANOLBRISIAU YMHERODROI,

LIVERPOOL WOOL MARKET, MAY…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

LONDON CATTLE MARKET.