Hide Articles List

16 articles on this Page

t - - A-j—'" ., - I. - ^rflCEB-IXET…

AT ET ji&LfyYR SWYDD GAERFYRDPIN.…

« EVAN LLOYD AR GROGI."I

j AT WRAGEDD AMAETHWYR CYMRY.

I ''Y TUGEL.

CYFARFOD Y D D MAL I

IFFRWYDRIAD lEWN GWAITH GLO.

* DEFFROAD CREFYDDOL.

NEAL DOW YN NEUADD EXETER.

I . CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR…

MR. DISRAELI A'R PRIF WEIN1DOG

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR…

' COBDEN AR EIN MASNACH A…

I AMRYWIAETHAU.

News
Cite
Share

AMRYWIAETHAU. GWOBR 0 zElOO AM DBAETHAWD CYKREIG. An- fonwyd i ni y dydd o'r blaen ddalen t rgraffedig yn cynwys hysbysiad tra anarferol. Dywed, Gan fod llawer o bethau yn ddadleuol yn nghylch prophwyd. oliaeth Hebreig, a ffeithiau perthynol iddi yn an- mberffaith wybyddus hyd yn nod yn mhlith athrawon crefyddol; a chan fod eglurhad y gwirionedd yn tucddu yn gyilredinol i anrhydedd y Duw Hollalluog, a chariad rhwng dynion a chan nad oes un rheswm paham na ddylai brodorion Cymru datiu goleuni ar bynciau a ddadleuir gan ysgolheigion mewn lleoedd eraill; gan hyny cynygir gwobr o £100 am y traeth- awd Cymreig goraf, a gyfatebo i'r desgrifiad canlynol Dosraniad beirniadol ac anmhleidgar o Bro- phwydoliaethau yr Hen Destament a Llyfr y Dad- guddiad, yn eu cysylltiadau Messiaidd ac eraill, cyda 1 golwg ar benderfynu natur y rhagwybodaeth a'r addysg sydd yn y prophwydoliaethau, a'u perthynas mewn amser a'r digwyddiadau neu y personau y cyfeirir atynt, eu gwerth fel gwersi moesol, a'u tysi- iolaeth i'r ffaith o Ysbrydoliaeth yn eglwys Dduw mewn gwahanol oesau." Y beirniaid ydynt v Parch. David Williams, B D., Periglor Llanedi, sir Gaer- fyrddin, a Phroffeswr y Gymraeg vn Ngboleg St. Dewi; y Parch. O-en Thomas, 12, Guildford Street, Russell Square, Llundain; y Parch. Joseph Hughes, diweddar ysgolor hynaf ft gwobr-ddyn yn Ngholeg St. Dewi; y Parch. Dr. Lloyd, y Coleg Presbyter- aidd, Caerfyrddin, a Thomas Stephens, Ysw., Mer- thyr. Y mae amryw bethau eraill ar y daflen o bwys hrmfodol i ymgeisydd eu gwybod; ceir copi o honi gan unrhyw o'r beirniaid a enwyd ucbod. Ymddir- iedolwr y drysorfa ydyw is-athraw Coleg St. Dewi, Llanbedr. Y mae cyfres o bregethau i'r dosbarth gweithiol i gael eu trad iodi yn Neuadd Exeter Llundain, i'r dyben o gydymgeisio a'r enwog Spurgeon. Y mae esgobion Carlisle a Ripon, Dr. M'Neil, ac eraill o'r blaid efengylaidd wedi addaw eu cynorthwyo fel pregethwyr. Dywedai y Parch. Hugh Stowell o Manchester rai blynyddau yn ol y dylai Affriea gael esgob du; ac y mae yn debygol y bydd i hyn gael ei ddwyn oddiam- gylch, gan fod boneddwr o liw yn debyg c gael ei benodi yn ganlyniedydd i'r diweddar Esgob Weeks. Y mae un o'r cenhadon brodorol yn debyg o gael y swydd. STRYGHNINE MEWN WHISKEV. --Y mae defnyddio Strichnioe yn ngwneuthuriad Whiskey i gael ei gospi o hyn allan yn nhalaeth Ohio fel drwgweitbred. Ymddengys yr arferai distyllwyr cyfrwys y gwenwyn hwn mewn eysylltiad a thybaco i'r dyben o wneyd pum galwyn o Whiskey o un bwysel o yd, tra yn ol yr lien drefn nis gallent wneuthur haner hyny. Yr oedd y potwyr yn hoffi y gwiroi yn fawr, ond yr oedd y moch a fw) taent y soeg a physgod yr afonydd i ba rai y teflid golchion y distylldai yn marw yn llnoedd. Dywedai meddyg fod digon o wenwyn mewn un pair o'r fath Whiskey i ladd ugain o ddynion. Oes siwr, ac yn mhob baril o Whiskey os rboddir efyn ddognau priodol i'r dyben hwnw. Y COLEG NEWYDD.—Y mae y Parch. Dr. Halley o Manchester wedi cydsynio a gwahoddiad Pwvllgor Coleg Newydd yr Annibynwyr yn St. John's Wood, Llundain i fod yn ganlyniedydd i'r diweddar Barch. Dr. Harris, fel prif athraw. TWITLLWB WEDI EI BDAL.—Aeth crachfeddyg a ymgyfenwa' yn Du Barry i dy yn Tranmere yn ddi- weddar lie yr oedd gwraig bron a marw o'r darfoded- igaeth. Dywedo id y medrai wellhau ei pheswch mewn tair awr. Credodd y wraig, druan, ac anfon- odd ei merch gyda'r meddyg, gyda swm bychan £12s. Prynodd y meddyg werth 10c o ryw gymvsgedd gan fferyllydd. Ar ei ymweliad nesaf, wedi i'r ferch hysbysu i'w mam fel yr oedd pethau yn bod, ac i'r meddyg ddweyd beth oedd pris y fed ^vginiaeth, rhodilwyd y Du Barry'' mewn cadwraeth. Y mae ( wedi ei gondemnio i ddeuddeng n.is o garchar, gyda llafur caled. PREGETHWYR t>IWYGIADOL YR OES —Y mae Music Hall Surrey yn cael ei orlenwi yn barbaus gan filoedd o bobl o bob graddau yn awyddus i wrando hyawdl- edd pregethwyr mwpf poblogaidd yr oes y Parch. C. H. Spurgeon. Y mae Duciaid a Dogesau, I drll ac Arglwyddi yn ymdyru i'w wrando, yr oedd o 6 1 i 70 o aelodau Seneddol yn ei wrando un bore Sabbath yn ddiweddar. Y mae gwr arall wedi dechreu pregethu yn dra chyffrou6 ac effeithiol. Ei enw ydy wBrownlow Nerth, un o linach yr byglod Lord Nerth. Yr oedd hyd vn ddiweud-ir yn ddyn o ffasiwn "ar hyd y dref" fc" y dywedir, ond ».rgyhoeddwyd et, ac y mae ei br»"eth.mi v^cynyrchu effeithihu yn Ysgotlsnd na welwyd -"a ra ddisgwyliwyd eu cvffelyb. Y mae oddeu* rs'ud oed ac y mae prif Mae o e- d weinidogioo. Ysgotland mcgiS Dr. Crandlish ac eraill yn rhoi eu pwlpudau iddo. Dymunem alw sylw at hysbysiad mewn colofn j arall at y Dirwesty a gedwir gan Mr. E. R., yr hon j sydl bynod gyfltus i ymdeithwyr i gael pob darpar. iaeth gysurus ac angenrheidiol, mewn hwy dydd a gwelyau, a hyny7 am brisiau rhesymol. Dymunem weled sefydiiadau cyilelyb i'r ty hwn yn cael pí.b I cefnogaetb. | Y IjT.YFR GWEDCI GYFFREDIN.—Mae genym QW. j durdod ddu dro-, iywe^y i fod cvailuu yn cae! ei fiur(i, gall y bl:.id efengylaidd, dan awdurdod rhai cs?ohion a appwyntiwyd yn ddiweddar i gyfoewid a gwelibau y Llyfr Gweddi. \r ydym eto heb ddeall yn mha ddait penodol yr amcenir at hyn, ond J Idde?j]?' %-ii m%-t ddiiii penoi,,)l vr anicer,,r fit )iv n, o! ? j y ma" d?-is?i su i'i'  1 y ina,? zz?e,i iianfon j I Eglwys HENAUUWAETrrc. TE T-,rizrro, Ma f- vr e qi-y:, liuii yn di-chren teimlo y fantais o foci 1 wedi ti tharlu yn fwy ar ei hadno idau ei hun. III, y sjweinidogK'U wedi bod yn eynhyrfu y bob! i hael- fi df j ?, AC y mae yr effeithiau yn rhag;ro" ar ysbry J j yi lwy;,i h?' ar t n trysoriey?d. ? ) ?T.PDAXGOSFA i' MANCRE?TBR.—M?e lU?r hiJjO? ? v? '?.li?.t i d?yhfo i edryen ar lyf'edr.odau ceKydd'?d ? y., ?i.ad hon. Dydd Gwener. yr oedd yO nif?r I I !<••» ciocynau an; y tyashor yn 1,850; trwy dalu Is | cyf <nsvm Sa rai cyrhaeddodd 1,43k I Dydd yr oedd v niier 1 trwy docyrj';u fzni y tymbor yn 2,57-3 trwy dalu In 5,31R; yn gwneuthur cyfansvmi o 7,891, o ba rai 1 cyrhaeddodd 2,514 gyda'r rh"i".ffordd. Yn mysg yr > ymwelwyr yr oeud larll a lai iies B«ssbrough, Ar- t glwydd Hay, Syr Walter Treviycn a Syr Thomas i Deane. Adfileoir pabel! helaeth i wnbannl gyfar- fodydd c, rrdeitiias y celf'yddydau, dig-on i giniawa I,000 o bersonau. Disgwylir i'r Gymdeithas aros n Manchester am oddeutu wythnos, grm gynal cyf- arfcd hob dydd, yn yr hwu y daillrnir rhyw bapar ar y ceifyudydou. Mae y cyuid^ithasau yswiro! wedi atal adv-iladu ystafell y^mocio» o fcwn ugain llat-ii i'r paias, rhag iddo beryglu yr aceilad trwv t! £ :ysyl;tiad a'r ystafell fwytft; ond eto y mae yr adei!- > ad Y, eoj ei godi yn era agos ir ioeilfiurad o rwrpas, -,? n L a Hid meddwl y byddai y gwreicbion yo fwy [ pt.ygllis Ilo'r hyn a waherddir-

j BARDDONIAETH.

Family Notices