Hide Articles List

16 articles on this Page

t - - A-j—'" ., - I. - ^rflCEB-IXET…

AT ET ji&LfyYR SWYDD GAERFYRDPIN.…

« EVAN LLOYD AR GROGI."I

j AT WRAGEDD AMAETHWYR CYMRY.

I ''Y TUGEL.

CYFARFOD Y D D MAL I

IFFRWYDRIAD lEWN GWAITH GLO.

* DEFFROAD CREFYDDOL.

NEAL DOW YN NEUADD EXETER.

I . CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR…

MR. DISRAELI A'R PRIF WEIN1DOG

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR…

News
Cite
Share

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR CYMRU. Yr ydym o bryd i bryd yn yr Amserau wedi talu cryn sylw Ir gange;) amaethyddol o lofur. acyn bwr. iadu eto wneuthur hyny, gan ein bod wedi sicrhau gwasanaeth i -i galluog i addnroo ein colofnau ag erthyglau ar tunaethyddiaeth. yn ei phertliynas a flervlliaeth ac a nurchnadaeth ac un on prif ddy benion yn yr "HELAETHIAD'' a fwriadv.u 3-d, w gwasiuaethu ein cenedl trwy fvnu mwy o le i bethau pwysig o'r fath. G--n ein bo I mewn sif<llfa i gael gwybodaeth brydlawn yn nghylch pob symudiad pwysig yn y byd amaethyddol, yr ydym yn sicrhau in dar'Ieuwyr lluosog na chant eu cadw mewn anwybolaeth mewn perthynas i'r cyfryw symudiadau. Hysiiysasom mewn rhifin blaenorol fod Cymdeithas amaethyddiaeth Freiniol" y (teyrnas Lon wedi p n derfynu cynal ei chyf<rfod blynyddol y flwyddyn nesuf yn nhalaeth siroed 1 Staiford a C hnerile:-n a Gog'ed Cymru, a bod awdurdodau C.:er wedi dei-sthu cynghor y gymdeithas ar iddyr.t ganiaHu i'r cyf:.¡f.J y flwyddyn nrsaf gad ei gyual yn en (?;ras heuuro I hwy, gan gyfranu yn hlelionus dair In:} o bunauat yr achos. Hysbysasom rr 01 hvny fod y cynror wc :i canintau i bobl Caer eu dymuniad. Vn awr. dyma gylle pwysig iawn i an-ethw;.r Gogic-dd Cyrnrn., Y mae anaaetlivyr Li egrye edrych ar gyfarlodydd o'r natur hvn f-i iImi uf phwysig ¡:'i\!1ant hol) ymdrec11 i dJyfJd idol/nt. ao v mae y cvfarlodydd byn i'w vrjled yn nnil vg arn, ut, ac ar ou tiroedd. Gwyddom am gyiuyuo-- j aeti-au Ai) Ilt, y mae cytndeithasan amaetii- yddol, a He y mae am.iethw >r yn traddodi d.ivlithisu ar wah&noi gangbeiiau amaethyddiaeth. Pa bryd y gwelir amuethwyr Cyir.ru yn gytfredinol wedi mab j wysiadu y cynliun? ii dd cyfarfod .e arddangosiad y flwyddyn nesaf yn Nuhaer yn gviie I (idaD-,OS i'r byd aiaaeihtddol pa beth a all Cymru a t'hymrv ei gynyrchu. Gall £:d o ganlyniad r\VYs!'fJ. gNA-;ad y mao yn bosibl i Gymru gael ei hystyried v biifwlad i i gynyrchu rhyw fat'n o nwyddau umaetLyddol mewn canlynia l i'r cyfarfod, ac i hyny a^hosi codiad pris yn nghynyrchion Cymru am amser iuaith, ac o'i tu tirall gall yr amgylchiad achlysuro gostyngiud pds mewn nwyddau Cymreig, os na bydd i amaethwyr Cyniiu ddeflroi au i barotoi eibyn yr amser. Hydeiwu Y | bydd cynaiiad cyfarfod mor anrbyde'idus a lluosog i-ipwn Ile mor gyflei,,cz i Ozleid Cvmru, i-n foddion í ddyrchatu amaethyddiaeth Gymreig yn uwch nag erioed. I

' COBDEN AR EIN MASNACH A…

I AMRYWIAETHAU.

j BARDDONIAETH.

Family Notices