Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

t - - A-j—'" ., - I. - ^rflCEB-IXET…

AT ET ji&LfyYR SWYDD GAERFYRDPIN.…

« EVAN LLOYD AR GROGI."I

j AT WRAGEDD AMAETHWYR CYMRY.

I ''Y TUGEL.

CYFARFOD Y D D MAL I

IFFRWYDRIAD lEWN GWAITH GLO.

* DEFFROAD CREFYDDOL.

NEAL DOW YN NEUADD EXETER.

I . CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR…

News
Cite
Share

CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR CENEDL- I AETHOL.—Y DEIAL. Y mae yn achos Ilawenydd i bob ua sydd yn can gwirionedd a rhvddid, ddeall fod y cwmni hwn yn parhau i luosogi; amcan yr hwn ydyw sefydlu no wyddiadur o faiutioli, talent, a dylanwad y Times," yr hwn a rydd ei hon bwysau o du gwirionedd, rhiii- wettd, rhyddid, a chiefyd l. Yr ydym newydd dder- byn oddiwrth ysgogydd cyntaf y symudiad, ein cyd- wladwr galluog, y Parch. D. Thomas, Stockwell, Llunaain, hysbysrwydd o sefyllfa bresenol yr achos hwn, ae y mae yn dda genym weled y latli restr hir- I faith o enwau tra anrliydeijdus rhai wedi cydsynio i fod yn gyfran.ddnlwyr(sharcho!dersJyn yraLturiaLth. Amcenir cael ugain mil o'r cyfryw, pob cyfran yn ddeg punt, y blaen dal (deposit) yn ddwy bunt y gyfran. Sicrhcir fel hyn ddigon o arian i sefydlu yn I mhob parth o'r byd ohebwyr o'r galluoedd a'r talent- all blaenaf, ac felly bydd v UEIÁL yn svlwi ar holl am- gylcltiadau gwladol a chrefyddol yr boll fyd, ac yn dywedyd pa faint o'r gloah yw hi ar y byd, ac fel deial fe ddy wed yn gywir; y mae awrleisiaU ya cyfeil- iorni yu fynych, ac nid yw cloc mawr y limes yn I cailw yr amser yn dda er ei fod yn taro yn uchel i invn, nes ydyw cenhedloedd a the,, rnasoedd y by yn I ei gl-wed, oiid pan y mae pnb cywreinwaith cefJ ddy.! i yn myned o chwith, ceir y Deial yn ei le, y mae bob anuer mor gywir a'r haul ci hunan, He y mae hwnw j yn deilwng o'i Greawdwr. Mewn perthynas i'r D0-! wyddiadur mawr bwriadedig, y mae geuym yr byder I crylaf raai Deial mewn cywirdeb fYdl'Jn dal cymun- db uxion?yrchnt a Haul gwinonedd ei hunan. Y mae ?cr ciii bron yn br?puol oddbma baicr cant o dudalenau wedi eu Henwi a? enwau, Jluaws o J ba rai ydynt o'r owysfawredd mwyaf yn v byd ere- | fyddol, gwiadyddol, a masnachol. GWelWH lawer iawn o enwau ein cydwlad wyr yn y rhostr, yn en wed- ig o'r rhan ddeheuol o'r Dywysogaeth, y mae y Gog- j ledd yn mhell iawn ar ol, efdl.wi mai yr achos ydyw j na roddwyd y neth erioed o iiaen y rhan hon o'n j gwlad mewn dull priodol. Y mae yn dda genym I ailu hysbysu ein cydgenedi oil trwy Ogledd a De- beudir Cymru ein bo 1 tt,,e,, n sefyllfa i roddi iddynt bob hysbysrwydd mwn j pettliym., i'r achos dan sylw, gan ein bod mewn i gohebiaeth a'r cyfarwyidwyr eu iiun;iin ni raid i'r neb a deimlo ddyddordeb yn y symudiad ac a ewyil- ysio gyd weithrlJu ynddo ond anfon atom er cad pob hysbysrwydd ar y mater. i Boreu L'.un, AI ai Kfed, ymsyfarfu cyfarwyddwyr J y cyngrair ag oddeutu triugam o weinidogion yr Annibynvvyr ar foreufwyd yn v Milton Club, Llun. f dain. E. Beales. Ysw., M.A., o lvs y Chancery yn y t gaduir. Wedi i'r cadeirydd agor y cyfarfod, dylyn- i wyd ef gan y Ptirch. Dayid Thomas, sylfaecydd y cwmni. v Parch. John Kennedy, M.A.. dau o'r cyfar- w) d;yr, a Thomas B. Simon, Ysw., yr Ysgrifenydd. ti ha-,i,rc!ainn vrnidengys fod rilfer o fono rhai o honynt yn perthvn i Eglwys Loegr, ac eraill i'r gwahanol enwadau ar.ngbydffurf- iol wed: uao a'n gdydd ir dyb^n o ffurfi > cwraci a sefi diu newyddiadur dyddiol o'r dosbarth c.mtaf, dan yr enw Deial. Yr ystyriaethau a'u cymhellodu i roi y cam hwn ydoedd, yr edrvchent ar y wasg fel y gatlu mwyaf yn y deyrnas, y gallu sydd yn rhoddi cyfeiriad i addvsg, yn flurtio barnau, ac yn ilanio eYllleri-1 v bobl i raddau heiaethaoh na'r esgynlawr na'r areithfa. Yn gweled mai fel byn yi oedd, y s- tyrient o'r pwys mwyaf, fod dylanwad y wasg ddydd- iol o gymeriad moesol uchel; y dylai gael ei llywodr- aethu gan egwyddorion penodcl a cbyson fod iddi drin pob mater yn ngoleuni gwirionedd a chyfiawn der; a bod iddi gymhwyso rbeolau ymarferol Ciist- ionogaeth at amgylchiadau bywyd dyddiol. Yn gweled nad ydoedd y wasg ddyddiol yn gwneuthur hyny, ond ei bod yn hytrach yn tueddu at iselhau yn gymdeithasol, yn wladyddol, yn grefyddol, yn gystal ag yn foesol, don y meddwl cyhoeddus, yr oeddynt wedi penderfynu vmaflyd yn y gorchwyl aruthrol yn yr hwn yr oeddynt wedi ymrwymo. Yr oedd dan beth ag yr oedd ganddynt i gyfeirio ein sylw yn neill- dnol atynt mewn trefn i sicrhau Ilwyddiant; uu ydoedd cael swm digonol o arian. a'r llall ydoedd sicrhau o'r cychwyniad gylchdaeniad a wnelai papyr yn gyfrwng elw masnachol. Ond yr oeddynt yn sicrbau y ddau beth hanfodol yma trwy un gweith- rediad, rhwymo yn nghyd 20,000 o gyfran- ddalwyr o'r holl eglwysi, yn cael eu cynhyrfu gan ddyddordeb cyfunol a dymuniad i sicrhau v daioni cyffredinol. Gyda chyfartaledd y crfranau a gymerasai pob un yn barod, talhsent i fynu swm blaen-d-iliadol o i'2 ar bob cyfran i'r swm o f,200 000, a swm cyrhaeddadwy o XSOO,000 yn rhagor, ond ni ragwelent y byddai eisiau rhagor na dwy bunt gan fod X200,000 yn ddigon i osod gohebwyr yn mhob cwr o'r byd, ac i ddwyn allan bapyr cydradd mewn talent, a helaethrwydd cywirdeb hysbysrwydd a'r "Times." Gyda golwg ar yr egwyddorion ar ba rai y byddai i'r papyr gael ei ddwyn yn mlaen, gosodid hwy allan yn y raglen: Cydraddoldeb crefyddol lledaeniad gwir addvsg a thon foesol uchel yn mysg y bobl; cadwraeth y gongl-faen fawr hono o ryddid Prydeinig, hunan-lywodraethiad lleol; tegwch mewn cynrychioliad, ac effeithioldeb mewn gweinyddia'eth; Ileihad yn y draul gyhoeddus; cjmedroldeb a gwell iant iechyd cyffredinol; dwyn ein cysylltiadau tramor i gydweithrediad a synwyr cyffredin a cbJf- iawnder, dfce. Y mae yr egwyddorion hyn wedi eu corffori yn ngweithred y cytundeb, fel y gallo cyfran- ddalwyr fynu eu gweled yn cael gweithredu arcynt. Ymddengys fod £ 40,000 yn barod wedi ei dansgrifio. Derbynid anerchion y tri boneddwr gyda chymerad- wyaeth; ac wedi i'r Parchn. R. Hancock, Llanelli, Eliezer Jones, Ipswich, J. Spong, J.Waddington, H. Richards, y Proffeswr Newth, o Lundain, ac eraill ddadgan eu cyd-deftnlad ag amcanion y Cyngrair, ac i lythyrau yn amlygu gofid o herwydd absenoldeb anocheladwy gael eu darllen oddiwrth y Paichn. Dr. Vaughan o Manchester, Dr. Tidman o Lundain, A. Jack o Shields, cynygiodd y Parah. J. Sibree o Co- ventry, ac eiliwyd gan y Parch. J. Pyer o Devonpoit, a phenderfynwyd yn unfrvdol, Fod y cyfarfod hwn. wedi gwrando eglurhad ar gynlluniau a dybenion cwmni cyngrair y Newyddiadur Cenedlaethol (terfyn- o!) yn cael ei foddhau yn y cyfryw, ac yn eu cymer. adwyo yn galonog i gynorthwy cyhoeddus." Yr ydym yn galw sylw difrifolaf ein darllenwyr at v sylwadau a'r adroddiad uchod, ac yn hyderu na bydd Cymru ar ol mewn cydweithredu ag un o'r symudiadai pwysicaf a gogoneddusaf a gynygiwyd erioed i sylw cenedl.

MR. DISRAELI A'R PRIF WEIN1DOG

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR…

' COBDEN AR EIN MASNACH A…

I AMRYWIAETHAU.

j BARDDONIAETH.

Family Notices