Hide Articles List

16 articles on this Page

t - - A-j—'" ., - I. - ^rflCEB-IXET…

AT ET ji&LfyYR SWYDD GAERFYRDPIN.…

« EVAN LLOYD AR GROGI."I

j AT WRAGEDD AMAETHWYR CYMRY.

I ''Y TUGEL.

CYFARFOD Y D D MAL I

IFFRWYDRIAD lEWN GWAITH GLO.

* DEFFROAD CREFYDDOL.

News
Cite
Share

DEFFROAD CREFYDDOL. Anfonwyd atom lytbyr Seisnig y dydd o'r blaen gan foneddiges a ymddengvs fel yn teimlo yn dra dwys dros gyflwr ysbrydol ei chydoes. wyr. Mae y Ilythyr yn llawn o deimlad crefydd- ol, a'r ysgrifenydd fel pe bai wedi ei gweithio i'r fath deimladau fel y mae yn barod i wneuthur rhvwbeth er peri deffroad crefyddol yn y byd. Nid llawer a fuasai yn meddwl am anfon peth o'r fath i swyddfa newyddiadur. Buasai yn fwy naturiol wrth edrych ar bethau fel y maent, i ni ddisgwyl cael rhyw ohebiaeth ar faterion gwlad- yddol, oblegid am betbau felly yr edrychir yn gyffredin mewn newyddiadur, ond wele un yn tywaUt ei cbalon deimladol dros gyflwr truenus byd annuwiol i swyddfa newyddiadur! Beth pe buasai yn ei anfon i swyddfa Bell's Life in London," neu y Times ?" pa effaith a gawsai tybed yn y lleoedd byny ? Mae yn debyg yr edrychasid arno gyda dirmyg, y taflesid ef o'r neilldu fel peth anheilwng o sylw. Buasai hanes chwareuyddiaeth y chwareufa y nos o'r blaen, neu ryw adroddiad nad allai gwyleidd-dra ei ddarllen heb wrido vn fwy cymeradwy yn v lleoedd hyny. Mewn gair ystyrid ein gohebyddes yn orphwyllog yn y fath leoedd, gan nad oes ynddynt un cyd-deimlad a phethau perthynol i iachawdwriaeth y byd. Ond ryw fodd yn ein byw nis gallwn ni daflu y Ilythyr hwn heibio yn ddiystyr. Dyma un yn ysgrifenu fel gwraig galed arni, mewn ing meddwl yn nghylch achub- iaeth eneidiau Mae rhywrai eto yn teimlo ar y mater pwysig hwn Nid yw yr oil o ddynolryw yn cael eu llwyr dynu gan helyntion y byd bwn i anghofio yr hwn a ddaw. Y rhai hyn ydynt ragorolion y ddaear, ac y mae Duw o'i ofal am ei aclios wedi gofalu am fod rhyw nifer o bonynt yn y vd hyd vn oed pan yr oedd y byd yn ei sefyllfa waethai". Mae yu debyg y tybiai ein gobebyddes mai i'r newyddiaduron yr edrychai pob dosbarth o ddynion fynychaf, ac mai arnvnt hwy yr oedd mwyaf o ddarllen, ac y meddyliai y gallai gair ddywedid yno yn achos crefvdd gael sylw rhywrai nad oeddynt byth yn rhoi lie i(IOjo yn eu meddyl- iau. Nid oes dadl nad yw y diafol yn cael gwas anaeth pwysig iawn gan newyddiaduron y byd. Y maent yn ddiamau yn m vsg j r offerynau mwyaf effeithiol a fedd i gynal i fynu dwyll, gormes, ac anfoesoldeb yn y byd. Paham gau hyny ua chai y Gv-aredwr wasanaeth cvffelyb gan y newyddur- cn hyny a broffesant egwyddorion ei deyrnas ef fel eu rhai sylfaenol? "Mae wyth miliwn ar hugain o bapurau anffyddol a phenrydd yu dyfod o'r wasg Seisnig yn flynyddol. Mae rhai o r cvfryw mor aflan fel na werthir hwy ond yn ddirgelaidd. Dyma swm mwy na'r holl Feiblau, Testamentau, traethodau crefyddol, newyddiad uron crefyddol, a chylchgronau o bob math wedi eu dodi yn nahydl" Ni ddaw y wasg i ateb ei dyben yn gyflawn nes y bydd wedi ei chysegru i wasanaeth y Gwaiedwr. Prysnred y dydd pan na's gall pechod ymddangos mewn argraff i demtio dynion, a lluosoged rhai o'r un ysbryd a'n gohebyddes a achlysurodd yr ychydig s ylw- adau hyn.

NEAL DOW YN NEUADD EXETER.

I . CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR…

MR. DISRAELI A'R PRIF WEIN1DOG

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR…

' COBDEN AR EIN MASNACH A…

I AMRYWIAETHAU.

j BARDDONIAETH.

Family Notices