Hide Articles List

16 articles on this Page

t - - A-j—'" ., - I. - ^rflCEB-IXET…

AT ET ji&LfyYR SWYDD GAERFYRDPIN.…

« EVAN LLOYD AR GROGI."I

j AT WRAGEDD AMAETHWYR CYMRY.

I ''Y TUGEL.

CYFARFOD Y D D MAL I

News
Cite
Share

CYFARFOD Y D D MAL I CYJROEITIIAS YR SGOLION GWIRFODDOL. Cynal- o,ld y Gymdeithas hon ei chyfariod blynyddoi yn y Milton Club, ddydd Mercber wythnos i'r diweddaf. Llywyddwyrl gan Samuel Morley, Ysw. Tnddodwvd fJreithifill grymus gan y Cadeirydd, y Parchn. Charles Stovel, John Stove!, John Burnet, J. M. Phillips a Mr. Den.ly, y ddau o Jamaica; E. Miail, Ysw., "y Parchu. Basil Cooper, W. J. Unwin, Paxton Mood, ac R. Ellington, Ysw. Yr oedd rlerbyniadnu y Gym- deithas yn ystod y flwyddyn yn il)79 Os 2c yr ariau a ganiatauyd yn £J7:¿ 10s y costau cv fired- inol vn £:2:)1 fis 2c gan adaet gweddid mewn llaw o M-rri. 13s. CYJIDEIXHAS JIBDDWCU. — CynrJiwyd cyfarfod y Gymdeithas hon yn nghapel Finsbury, ddydd Mfiwrth wythnos i't- diweddaf; C. Iliadley, Y sw., A.S., yn y gadair. D^irllenodd yr Ysrtlenydù, y Parch. H. Richards, yr adroddiad. Yr oedd derbyn iadau y Gymdeithas am y flwyddyn yn £1 ¡j;JS lsi; a gweddill mewn llaw o £ '3:27. Aieithio Id Mr. S. Bowley, o Gloucester, y Parchn. Dr. Burns, C. Stovel, Paxton Hood, J. Burnet, a John Ross. Y BWRDD ADDYSG CYNSYU^EIDFAOL. — Cyualiwyd I cyfarfod blynyddol y setydliad hwn yn Neup.dd I Crosby, S. Mriioy, Ysw., yn y gadair, Dwllenodd y Parch. F. Soden yr adroddiad, areithiodd y P.irchn. James Persons, T. W. Davids, Paxton ilood, J. Kelly, James Rowlanl, ae E. Baines, Ysw. Y GY..IDEITiiAS I'.ft D'IO JELU C'lXFnODJ;¡Ws.- Cynaliodd y Gymdeithas hon ei chyfarr'oLi yn Nouadd Crcsbv; R. N. Fowler, Ysw., yn v gadair. Darilen- o.id yr Ysgrifenydd, Mr. F. W. Cliess :n. yr atr >d l iad, ac areithiodd y Parch. W. Welton, CenhahT o China, y Milwriad Thompson, A.S., y Prolfeswr Nicolav, H. Pease, Ysw., A.S., y Parch. Henry Rich- ards, Malcolm Lewin, Ysw., diweddar Farnydd yn Jamaica, a Mr. Camerovzow. Dyben y Gymdeithas hon ydyw rhoddi atalfa ar ormes a chreulondeb tuag at frodorion y gwledydd hyny lie y sefydlir trefed. igaethau. Y GYMDEfTHA-q GEXHADOL DEEFEDIGAETHOL. — Cynaliodd ei chyfarfod yn nghapel y Poultry; E. Ball, Ysw., A.S., yn y gadair. Darllenodd y Parch T. James yr adroddiad, areithiodd J. Spicer, Ysw., y Trvsorydd, y Parchn. G. Smith, H. Madgin, D. Ar- thur, J. Burnet, J. L. Poore, W. Robins m. a W. Y. Thompson. Ymddengys fod neges dyfodiad Mr Poore i'r wlad hon o Awstralia, sef cyrchu 16 o wein- idogion i ddyfod drosodd yn dechreu ateb y dyben, gan fod y Parchn. W. E. Robinson, o Maiden, a F. W. Cox, o Market Weighton, wedi cydsynio i ym- roddi i wasanaeth y Gymdei has. Y GYMDEITHAS ER DlLEU Y GAETHFASNACH. — Cynaliodd ei ebyfarfod yn y White Hart Tavern, G. W. Alexander, Ysw., yn y gidair. Dywedai yr Ysgrifenydd, Mr. L. A. Chamerovzow, mai unig farchnadfa caethion yn awr oedd Cuba fod y rhifedi o gaethion a dirid yno yn 10,000 yn flynyddol, yn ol y cyftif lleiaf, fod cyfrifon eraill yu rhoi ar ddeall fod dwbl y nifer hwnw yn cael eu tirio; a bod nifer pre- senol caethion Cuba o leiaf yn 1,000,000. Anerch- wyd y cyfarfod gan Mr. James Cropper, a'r Parch. J. W. Phillips, o Jamaica.

IFFRWYDRIAD lEWN GWAITH GLO.

* DEFFROAD CREFYDDOL.

NEAL DOW YN NEUADD EXETER.

I . CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR…

MR. DISRAELI A'R PRIF WEIN1DOG

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR…

' COBDEN AR EIN MASNACH A…

I AMRYWIAETHAU.

j BARDDONIAETH.

Family Notices