Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Y SENEDD YMERODROL.,-

it ! . TY. Y CYFJ;'REDI..…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

i t TY. Y CYFJ;'REDI.. :0(..  ? DYDD LLUK?-Ma?.25' '??? (-yfarf" Ty am hodwar o!f gioc]I.1,. Ss;r -F -Kelly a gyflwynaLddeisébat.hq deuIa am ail -Eferyvia 1-niawn- derau.aQ?oddairybuddybydda -'o "m<ta- n hiodd oNM ar el y Sulgwyn al? sy -? c* Yr oedd T.tWfsogiol1!)¡¡4e yo s' pleu"dd yn yT oriel ar 1ptyd. Y P- gynygiwyd darHen y f fody --NVYS06"- -,enhinoli yja y ? C, 'nJ ostwcg yi rbanmy,' Arg. Patmer ,.Q ? Mwjbd yr-< illestiw, gweled yn 4dn y CwestiWt drachefn :'an !Yía.4lw 8. eddd I ttriIa}l&. r yn i I I;yl- :m y° meadwt na ddyt,cl ga\ lw ar y Tyq <MadIeu y gwahaniaeth rhwng fMeO ac fSOOO, yr hyn eedd yn swm boUot ddibwya.wrth ystyned adooddaa y wlad bon, on4 o bwys mawr &1 arwydd o ymddiried y wlad yn y penadur o dan bt un yi oeddeot yn bJw. Mr. Gi!pin a ddywedai pe boasat Mr. Roebuck ("uchel waeddi oh, oh '? Yr oedd yn ?rfyn ma?deB. ant am alw yr aelod anrhydeddus wrth ei enw pTMQ oi.ondpebuasai "yraeiod anrhydeddus dros Shef. field we<li gweied yn dda i ranu y Ty y n08()ft4t)' r btaen, buasai efe yn pleidleisio sydag ef, ond riact ood.I yn gweled y priodoldeb o rann yn awr. Wedi ychydig o siarad rhanwyd y Ty, ac ni chaf. wyd o b!ud cynygiad Mr. Coningham ond 14 Yn erbyn 328. Cymeroda peth siarad draehefn ar y cwestiwa a oedd y Dywysoges i gael y gwaddol cynygedig o, £40,000 yn ychwanegol at y: X8000 yn y nwyddya. Ptetdleisiodd 18 allan o 343 o aeloedau yn erbyn y cyjryw waddol. I An&can,qyfrifon y F.I/ddin. ran gynygiwyd ymtfurno yn bwyUgor ar amcan- gyfrifon y fyddin, cynygiai Mr Williams ar fod yr ameangyfri.-)!i i gael eu. cyfhvyno i bwyllgor neilfduol. Yr oeddent yn fwy gwastraS'us nag a fuont er diwedd y rhyfel Ffrengit; a dech-eaad yr un Rwsiai.,Id. Yr oedd mwy o eviw yn cael ei datu at gynitdeb, hyd yn nod yn senedd Ffraine nag ydoedd yn senedd LIoegr. Yr oeddent yn fwy o yo agos i ehwe miliwn nag yn yr amser yr oeddDucWeUingtoo yn ysgnfenyjd rhyfel. Prin yr oedd X-40,000 i lawryn yr amcangy&ifon am restm m)lwyr? Yroedd yr holl gostau yn eglur ddangos fod ymgais yn cael ei wneyd i droi y wJad boa yn an ul wrol. Gan na chefnogwyd y cynygiad syrthiodd i'r llawr. ao ymifurfiodd y Ty yn bwyUgor pryd y cynygiwyd yr ameangyfrifon gan Arglwydd Patmerston. Dywedai fod Yr amcan- gyfrifon o angenreidrwydd yn fawr. Yr oedd gonym arwtreb i'r perwyl os oedd arnom eisiuu heddweh fod yn rbaid parotoi ar gyfer rbtfel; ar yr un pryd nid oedd yn meddwl y dylem gadw gallu milwrol fel ceahedloedd milwrol y Cyfaadir, byddai hyny yn an. dwyol i ni. Yr oedd yn cynyg ychwanegiad o MOO o wyr at yr hyn oedd mewn bod yn 1854. Ua o brif symiap ychwanegol ydoedd am wneyd ein bar. fordiroedof, yn cynwys Dover, yo ttdiogel. Pe glaniai plaid fec'han a rhoddi yr ystorfeydd yn Portsmouth, Plymouth, a Sheerness ar jdan, ffarwel am ailu Uyng. esol y wjad. Hyderai y byddai i'r T\ bftsio yr am. cangyirifon am y Qwyddyn hon (£,OÕ,OOO), a ,,eisiai y nwyddyn nesaf wneyd Ileihad mawr yn y swm. Wedi slarad llawer dywedai Arglwydd John Russell y byddai co!:ed y nwyddyn nesaf yn bedair miliwn a haner oddiwrth y dreth ar incwm, a thua .25,00,1,000 oddiwrth y dreth ar de, ao o gantymad yr oedd yn wir angenrheidiol arfer mwy o gynudeb. Pasiwyd nifer mawr o'r amcangyfrifon, to adrodd. wyd y cynyd f pan y cadeirvdd. Rheithsgrif aria a -qweinido(ii-)n. Arglwydd Palmerston a hysbysai ei fed vn peo- derfynu cymeryd gofal y rheithsgrifhon,agobiriai y pwyUgor arni hyd ddydd lau. Gohiriai y Ty tna haaer awr wedi deiiddeg o'r gloch. DyDD lAU.—Mai 28. Cyfarfu y Ty am bedwar o'r sloch. Brazils. Mr. Roebuck a alwai sylw at bwnc ein oysylltiad ni a Brazil, a chynygiai am gael pwyllgor neiIHuol i gymeryd o dan sylw y cysyHttad hwnw, a ywceyd adroddiad o hono. Cyn piarRd a.r ei gynygiad yn neillduol, dywedai fod y Prif Weinidog yn ddiweddar wedi cymeryd arno ei bun yr boll orchwyl o drin ein hachosioo tramor, i wneyd rhyfel a heddwch heb ymgyngbcri dim a'r seaedd, a bod yn IlFkwn bryd i'r Ty honi ei hen hawliau yn o!. Er cefncgi ei gynyg- iad dywedai fod Hywodraeth Brftzit wedi gweitbreda yn ffyddlon, yB ei hymgais i ddilea y gaethfasnach, fod ei hymdrechion wedi bod yn hol!ol Iwyddianus, a bod y cwrs a gyteerid gan y w!ad hon, trwy ei libog. au ar gost BrazJ, yn dra sarhaus i lywddraeth Brazil, ac ya hoUoI oiweidiol i fasnach Brazit. Mr.Bramiey Moore a eiliai y cynygi&d.. Arglwydd Palmerstoo a wrthwynebai y cynygiad fel un hollol diabgenrhg'id, a .iywedai fod Mr. Roe' buck wedi gwneyd haeriadaa 4.1*1, n" Li y wlad hon 'wedi gwneyd dim end yr a ddTlasent er atal y gaetbfasnach, ao nad oedd dim ymyraeth wedi cymeryd He a masnach Brazil, ac y byddai llwyddiant y cynygiad yn rhoddi cefnogaeth i'r gaeth. fasnach yn mhob cyfeinad. Mr. M. Milnes a gynghorai Mr. Roebuck i dyoll ei gynygia.d yn ol, aid am nad oedd yn meA(Iwl fod digonedd o rfswrn o blaid ymohwiliad, end aiP mM yncanfodmaioferoeddrhaauyTy. Mr. Roebuck a omeddai gydsynio i hyny. ? Mr. Disraeii a addefai bwyaigrwydd y mater, barnai fod y Ty yn ddyledus i Mr. Roebuck am ddwyo y mater gerbron, ar yr un pryd barnai fod y cyaygiad yn rhy gryf ao yn ddiangenrhaid. Argl. J. Russell a gyngborai fod y mater yn c<tel ei adael yn nwylaw y Ilywodraeth. Rhanodd y Ty a chafwyd O bl&idycynygiad. 17 Yn erbyn 312 Mwyafrifyn erbyn. 295 .Btpr<M y Jforlms.- Syr C. Napier a gynygiai am bwyUgor noNIdaol i chwilio i gyfansoddiad Bwrdd y Morlys i'r dybeh o't wneyd yn fwy eSeithiol. Traddodai araeth faith o blaid y cynygiad-v modd yr oedd y gwahanol aelod- au yn awr yn rhoddi gorchymyaion croes i'w gilydd< ao wrth derfynu datganai ei faro pe byddai t Rwsia a Ffraiao uno eu llyngesoedd yn erbyn LIoegr, mai Sarwei am Brydain fvddai mwy. Mr. Bentick a eiJiai y cynygiad. Mr. Bosborne ar ran y IIywodraeth a eiliai y cyn- ygiad, ac erfyniai y Ty i beidio cymeryd ei gamarwain gan haeriadau Syr C. Napier, yr bwn oedd bron wedi dyfod yn wallgof ar y pwnc. Wcdi dadi led faith rbanodd y Ty a cbollwyd y oynygiad trwy fwyat'rifo 152yn erbyn 35. Cyilawnwyd rbai gorchwylion ereill, a gohiriai y Ty tua haner awr wedi deuddeg. DYDD GWENER.—Mai 29. CyfM'fuyT''ambedwaro're!ooh. Prtidain a'r Unul Do/ct</naM. Mewn atebiad i Mr. Disraeli dywedai Arglwyd'i Palmerston fod cytundeb yn ystod y Qwydttya ddiweddaf wedi ei waeyd a Gweriniywodr- aeth Honduras, ac a llywodraeth yr Unol Daleithiau. Amcan y blaenaf oedd gwneyd ynysoedd Bay dros- odd i'r wlad boa, ac yr oedd yr ol&f yq dwyn perthyn- M & Nicaragua a Costa Rica. Dywedai ei arglwydd- iaeth mai y rheswm droa fod y cytondeb rhwng Lloegr ac America heb ei gwbleiddio yw fod &r Am- erica eisieu i Loegr roddi yaysoedd Bay i HondurM heb unrbyw deterau, tra yr oerld Lloer yn pender. fynu cael rbyw aoiodau. Yn ucol a'r arferiad cytf. redm nis ga!lni roddi y papurau ar v bwidd hyd aea y byddai yr holl vmdnfodaeth drosodd. Y D"wl/s.')f}es Frl:¡¡hiilOI. Pan ymQartiodd y Ty yn hwyDgot ar y rheitbsgrif i roddi blwydd-dal i'r Dy,,vysol-,ei ieuanc, aycygiodd. Mr. Bowyer welliaot nn fydd4i yr arian blwyddol yn csct eu talu pa.Lt fvddai y Dywysoges wedi dyfod yn FrcBhmea Prwsia. Wedi dadi faith tynodd Mr. Bowyer ai gynygiad yn ol. Treuliwyd y gweddil o'r oisteddiad maith gyde% ameangyfrifon y fyddin, a gohiriodd y Ty taag ugaic myaud wedi un, hyd ddydd lau. -=

IERCHYLL YN Y DL ,,1- HON.