Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Y SENEDD YMERODROL.,-

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I Y SENEDD YMERODROL. I TY YR ARGiAVYDDI. I DYDDLnx,—Mal37. I Cyfarftt y Tyam buinp o'r g!och. Dygai Isiarll Dungannoa J8 o ddeisc'.au oiLjaws o fauau yn swydd Ahtrim yn erbya gwaddohad Maynooth. Cyflwynai Arg. Campbell ddeiseb oddiwrth gyfarfocl m.iwr o drigolion Marylebone yn e:fyn ar ibd i ryw i'eddyginiaeth gad ei pharotoi i'r personau hyny a gondemaid yn ddiachos mewDllysoeddbura, a rhyw iawn yn cad ei wneyd iddynt, yn lie eu boi yn awr yn ca.el maddeuant oddiwrth ei Mawrhydi ar ol cael aiian nad oeddent yn euog o un bai. j A c hasian cyfreithiol am odineb. Ar, Lyndhurst a ddymunai, eyn i'r Ty yiiijturfla yn bwyllgor ar y rheithsgrif ar ysgariaeth, fod -y,Lw yn cael ei dain i'r priodoldeb o dditeu- yr gelroo4on eyftei¡91_hyný a ddygid yn mlaen yn ein llyaoedd bara gan ar ddyn araU am aaMadrwydd gyd"'<. wraig. Y edd teimlad yo, ae allan o'r ry yn e"'byn l'°t. t\ t.awso'rnatur yma,yrhai a gondelli.4 g.1'1" tawyr a chan lysoedd barn Ewrop. J achoa Talbot, yr hwn a dynod aint o ddiwedda.r er mwn daagos pa i, withun choeddi y pethau a wnae't wrth brea yr Nnw. Dywedai r vdd yn meddwl y iUeddfn teiml6[JAQClwyfedig gNArr tewy daliad ananol, .pa mor fawr bynag y galLai fod, ac nid oedd yg?raloddlonid feUy ag anan yn haeddu d? tostun oddiwrth lys barn. Gwyddai efe atn. amgylchiadau lie yr oedd ctmenad y wraig wedi ei golli yn llwyr, er nad oedd digon o dystiolaeth i seilio rheithagrifau ami. Barnai y dylai eu hargl- wyddmethaa roddi terfyn, mewn modd diamodol i'r natur yma, o gynghaws. Rheithsgrif 1'Sf/arKMt/t, ac Clchosion Priodasol. PAQ gynygiwyd ymSurno yn bwyllgor ar y mesur hwn.cynygiRi -f Duo Norfolk, fod y rheilhsgrif i gael ei chyflwyno i bwyHgor neiilduol, er mwyn cael allan a oedd digoa o warant yn yr ysgrythyrau i bersonau a ysgarwyd ymbriodi drachefn. Nid oedd yn caru dwyn i mewn ddadleuon duwinyddol i'r Ty hwn, end yr oedd yn ymrwymo i broil, os caniateid y cyfryw bvyUgor nad oedd dim sail yn yr yagrythyr- au i'r cyfryw ysg'ariaeth ag a ganiateid yn y rheith- sgrifhon. Esgob Tyddewl a farnai fod cynygiad y pendefig urddasol yti anrhydedd mawr iddo, end nid oedd yn barnu ar yr un pryd y tueddai y cyfryw bwyllgor i atebundybenda. Ofnaiybyddaiyrheithsgfifo dansylwyntueddu pobi y wlad hon i edrychar ysgarmuth fel amgylchiad cytfredia canlynol i briodas, ac yr agorai y drws i luaws o ddrygau. Ardalydd Harrowby a farnai mai y peth iawn oedd ymSurfio yn bwyllgor ar unwaith ar y rheithsgrif. Y Due Argyll a edrychli ar y cynygiad fel dyfais i gael gwared oddiwrth y rheithsgrif o gwbl. Arghvydd Denman yn nghanol chwerthin mawr ac ncbel waeddi'' trefn a ddarllenai o'i het araeth yr oedd wedi ei pharotoi o blaid y rheithsgrif. Parhaodd y cynhwrf am beth amser, a dywedai larh Derby fod y pendefig urddasol yn awyddus i ddarlJen ei araeth er mwyn gochel camgymeriadau (chwerthin ). Arg. Denmao wedi hyny a ddadlenai y byddai y rheithsgrif yn iantstia fawr i bob dosbarth o'r cyf- undeb. Ehinodd y Ty Ar y cynygiad o ymtTurfio) n bwyllgor ar unwaith ar y rheithsgrif, a cli-Afwyd O blaid. 123 Ynerbyn 26 Mwyafnfoblaid 07 Yna ymSurn.wyd yn bwyllgor. Ar benran 6 galwai larll Grey, sylw at y Ilys fyddai i drin achosion yagariaeth, a Larnai y byddai ganddo ormod i'w wneyd Ar ol ychydig o eglurhad gan yrArglwydd Gang- hellydd, cydsyniwyd a'r penran. Ar ol penran 14 cynygiodd Arg. St. Leonards fod dsrbodaeth yn cael ei wneyd yn y iheithsgrif ar fod i enillion gwraig fod yn eiddo iddi hi ei hun ar ol i'w gwr ei gadael am un flwydd. yn heb d(iig(,-nol achos; a hefyd, ar fod moddion yn cael eu parotoi i g&dw y cyfryw eiddo rhag coelwyr y gwr. Wedi (ladl faith, cariwyd y cynygiad trwy fwyaf.' rif o 52 yn erbyn 44. Ar be'lran 16, cynyglai Ardalydd Westmenth henran i'r perwyl, lie y byddai y gwr a'r wrai;; eJi eu hysgaru a memâ ct </t0)-o am ;¿o mlynedd ac uehod heb fyw gyda'u gilydd, ar ol hyny y byddai yn gyfreithlon iddyut ymbriodi draehein. Yna aeth yr ardalydd urddasol yn miaen yn bur faith i wneyd thai achwynioa yn erbyn ei wraig ei hun yr hon oedd yn byw ar vahan oddiwrtho hyd nes y galwyd ef i drefn gan Arg. Redesdale, yr hwn a ddywedai eu bod yn awr yn ystyned rheithsgrif neillduol, ac aid oedd yn bri- odol i r ardalydd lusgo ei fater persocol efimewn. Ardalydd Westmeath, a gynygiai ddangos pe na buasid yn ei ailonyddu na ddylid caniatau i ddynes oedd wedi bod yn byw oddiwrth ei gwr am ugain mlynedd wneyd defnydd o'i rhyddid i bardduo nodweddiad ei gwr trwy gyfl wn- y wasg. larll Derby a ddywedai, os oedd yr ardalydd urddasol wedi derbyn un cam, fod y Ilysoedd barn yn ago.ed idio, ond nad oedd yn iawn iddo lusgo y cyfryw fatehou i'r Ty hwnw. CydqYlJiwy! i'r penran a'r penranau hyd 18. Ar benran 19 cynygiai Arg. Lyndhurst we.lianti'rperwy!, fod ymadawiad gwr mewn modd dry,,ionus a gwirfoddol oddiwith ei wraig am bum mlynedd, i fod yn ddigon o sail i'r Ilys gyhoeddi dyddimiad y briodas.. Wedi 'chydig ddadleu collwyd y gwelliant trwy fwyafrif mawr. 61,. larll Malmesbury ar benran fgynvgiai well iant i'r perwyl, ar ol cael ysga it am odineb na fo i'r neb fuasai yn euog o odin4 .,3 gael caniatad i briodi. Wedi ychydig o ddadleu tynodd yr iarll ei gynyg- iad yn ol. PLin gynygiwyd penran 43 erfyniai Esgob Rhydycbain yn y modd mwyaftaer, ar fod iddynt wrthod y penran hwnw. Yr oedd yn beth ofnadwy i ganiatau i bersonau a ysgarwyd i ail briodi. Yr Arglwydd GangheHydd a ddywedai, nad oedd yn gweled pa fodd y gallai neb oedd wedi pleido yr ail ddarlicniad wrthwynebu y penran hwn. Byddai gwrthod y penran mewn ystyr yn ddim ond tanu y theithsRrii o'r neiildu. Archesgob Caergaint a gynygiai welliant i'r perwyl fod y blaid a niweidiwyd i gael priodi drachefn. Ar ol llawer o ddadleu Thanodd y Ty ar welliant yr Archpsgob, a chariwyd ef tiwy fwyafrif o M yn erbvn 47. Adnurnwyd y Ty, ac wedi hyny gohiriwyd tua deng myuyd wedi un o'r gloch. DvDD lAU.—Mai 28. I Y cyfarfodydd crefyddol y/t Exeter Hall. I Arg. Dunganpon a ddywedai ei fod yn dymuno gofyn cwestiwn i Esgob Llundain mown perthynas i'r cyt'arfodydd crefyddol yn Exeter Hall. Yr oedd yn deall fod pregethau wedi, ac am gael eu traddodi yno gan csgobion a chlerigwyr eglwys Loegr. Nid ced'i yn petruso dweyd fod yr arfcriad yn dra gwrth. wynebol gin luaws o aelodau yr eglwys. Nid oedd y Neuadd well ei chysegru na'i thrwyddedu i bregetLu ynddi, ac o dan yr amgylchiadau hyn dymunai wybod a oedd yr hyn a gymerasal Ie wedi caet ei gymeradwyaeth ef? Esgob Llundain a ddywedai nad oedd yn gwybod a oedd gan y pendefig urddaso! hawl i ofya y cyfryw gwestiwn iddo ef: ar yr un pryd,yroedd yn awydd us i roddi iddo yr holi wybodaeth oedd yn ei allu. Yr oed cytaribd o'r zihtur a enwyd m ali ei gynal yn Exeter Hall, ao yr oeddid yc bwriadu eu parhau. Yr oedd rhai miloedd o hob! yn awr yn byw yn y brif ddinas na iyddent byth yn mynychu lie o aldol- iad, ae amcan y cyfartbdydd at ba rai y cyfetriwyd oedd rhyw ddarbodaeth ysprydol M gyter y cyfryw rai. Yr oedd y cyfarfodydd yn Neuldd Exeter gan hyny yn cael ei gymeradwyaeth effel esgob. Arg. Kmnaird a ddvwedai ei fod ef yn bresenol yn y cyffufod. Nid oedd dim llai na 4,000 o berson- ol, y rhai oeddent yn ymddangos yn eael lies oddi- Wfth bregeth esgib Carlisle. Archesgob Caergaint a ddywedai ychydig o eiriau ar y mater, ond ataliwyd ef gan y cri o trefn trefn gan larll Hardwicke, yr hwn a ddywedai fod y ddadi yn u a at'reolaidd, gan cad oedd dim cwestiwn ger bron y Ty. Arg. Campbell a gynygiai fod gwrand-, awt.ad yn cael ei roddi i'r Atchesgoo. Ar ol ychydig o eiriau oddiwrth larH Ellenborough cjdsyniwyd i'r cynyghtd. Archesgob Cicr:zaint a ddywed.,ai., f,.od yn rhaid iddooiyni'rIxiarU' urddasol, yr I.wn yr oedd yn siwr cedd yn bryderus mewn petthynas i Iwyddiant yr eglwys, a <vnai efe atal, os oedd yn bosibt i atal, y peth newydd hwn fel yr oedd yn cael ei ahv. N).s galld ieddwl an:i dditu oedr: yu debyg o fod yn iwy mweMiol i'r eglwys na. fod y dyb yn cael ei choleddti CLibod yn;'malluo i .?vmhwyso eu hunain at umgyichinuau cyfaewidiul yr amseroedd. Rheithsgríf Ysgariaeth. YmlRufiodd y Ty yn bwyllóor ar y iheithsgtit h0! o Ar Le,iran a cynyg¡ai e¡::gob Rhyuyehainweniant I'r penvyi, fod cllrjgwyr a o;ned<jent briodi personau fyadcnt. wedi c-u hysgaru i beidio a bod ya gyfufol mn y cyfryw omedjia. Yr :rglwjùti Ganr:hellydd a withwynebai y cynygiarJ, a ct: sdm 11a vyddai pa Ic y terfynai y inth both os camateid i'r dsrigwyr dori y gyfrai!h ) yn ol l!a]s ea cyèwybodau. ColI W)'ct y gwdJiaht cynygled!g trwyfwyafrifo 7M yn erbyn 2fi. Arglwyùd Lvndhurst a gynygiai 'vrehiant i'r perw)l, <(j.i a-.h-isioii cyIreitlliol um odineb Ihwng gwnJJg briod a gwr arall i ga(4 eu dileu. Esgob RhyJychaia a ùÚywÙlai ua.d ocdd yn eyd- sycK) a'. peuraQ iel ,r oedct yn sefyU, nac ych'.vaith a'r gweUmnt. Os d.leid yr a?hoslon cyfrcithim hyu dyln y eodinebydd gael el gospi fel troseddwr. At-K. Wer,sleydalc -t witawyuc.I:ai y gweHiant. j Ar-olllaworo ddsdiei', cynghora; larll G-r,"j"c i Arglwydd Lyndhurat d)i1:.l li welliHDt yn < a y wedai y bydddi .'r llywodrath pe feUy, vneyd y godinet'ydd yn droseddwr i'w gosbi. di Ilaw )- ?' k Wlvvycld t-p-' 0 ddadleu pellac} J yr Liyn', fo"nghellyid npwid y penran i'r pe' oJ & eg bt PWV bynag fydd yn o odineb gyda gwraIg °1 iod i ibd yn agored i gfiel ei gosbi f,1 t t['oseddwr. Cydsyntwy.ii'rgwcddilio'rpenY-anau, [ ac adroddwyd y j,,h;itbsrif, a gohiriai yTr tu na 'orglochhydddydiffminesaf. j ?

it ! . TY. Y CYFJ;'REDI..…

IERCHYLL YN Y DL ,,1- HON.