Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

h, 1857. re. i CotB. Trethi V_ yt* y ,th Te o I s. 9c. ?' i y com o y p^s-ac yr ydym rhoad. luoedd r lhad prisillu yn 01 tgludiad (importation) ie y flwyddyn hon yn 11a, sw millwn o bwysi nag ydoedd y tymhor di. e ga-lyniad y mue yn naturiol y bydd codiad mawr ond gall teulu Mdfod yn hyderus yn mbarhad mwy?f i M~to d yddmu priodol, » go- d t?r.dwy. ??g y fath ag a ™ld,f nt Mal£"4 1. Oa teuluoeddein bod wedi agor cyfiifon ychwanegtt OH* KNBAK, EDXNBUBGH, II GLASGOW, dalu eu ojfrifon. [G weler y cylch- i angenrheidiol ar restr prisiau 'r Past, neu ryw ffordd arall, ond d lion, ayddyn fW ar led, gael cwblhau en y girchion (° dan n "I I Big a'rdtf- c yddlawn, A CHYN., a Choffi, Hidings, LIVERPOOL. I NAU CHWYDDEDIG, COESAU IAIf, GLINIAU, A FFERAU. Y Patent Vulcanized Indiarubber ELAS I HOSANAU, &WASCRWYMAU, GUN Si; y.tyr m? d.cl.n. ?wmt hydwythedd. Ni effeit?ia  gellir tyDu am 7 goes yn dQl0ed, fel bosan gyffr?din. Y maent  y. OM1 ea gwneyd at y dyben 80 YR • yn fawr gan bsl- Cyfanwerth Manwer y ???NDIARUBBER DEPOT, 42, SOUTH CASTLE STREET, CALEB WALKER, PaacHKNOG. (123) OR 1 0 R A U, (Patent Lever.) T\ii rRTH gyawyno diolchgarwch am y gefnogaeth n helaeth a dderbyniais gan fy nghyfeillion CYM. BIG, nid yw ond gweddus i mi hysbysu y bydd i'r erwyddorion hyny o onestrwydd a chywirdeb trwy ba rai, yn yr amser a aeth heibio, yr emllais eich hymddiried, gael ei ystyried yn ddyledswydd genyf ou parbau yn y- dyfodol. J. BROWNBILL, Watch-maker, 6, Prussia- Street, y Shop gyntaf o Old Hall-street, Liverpool. Sefydlwyd yn 1761. HETIAU, UMBRELLAS, A CHOTIAU UCHAF KINNEAR and SIMPSON, HATTERS, 9, ST. GEORGE'S-CRESCENT, (TOP OF LOBD-STREET), A ddynanant gyhoeddi cyrhaeddiad eu STOCK Gwanwyn o HETIAU O'R DOSPARTH CYNTAF; HETIAU AT HELA A PHYSGOTA MEWN AM- BTWIAETH MAWR. THE NEW WATERPROOF TALMA COAT. LIVERPOOL. JOHN G. JACOB. GOF ARIAN, GEMYDD, ARLIWYDD, \T AC ORIAWR-WNETJTHURWR. 56, CHURCH STREET. Cymathiad (Assortment) rhagorol o EMAU, A LLESTRI ARIAN o'r DOSBARTH CYNTAF, A'R ELECTRO PLATE NEWYDD HEFYD YR ORIADURON GOREU, YN AUR AC YN ARIAN, PATENT SILVERS, DUPLEX, ac HORIZONTAL, WEDI EU GWARANTU YN GYWIR-PRISIAU RHESYMOL IAWN. JOHN G. JACOB. 56, CHURCH STREET, LIVERPOOL. THE OLD ESTABLISHED BRUSH MANU- FACTORY, 33, SOUTH JOHN STREET. WALTER MORGAN, late W JAMES MARSDEN, & SONS. All kinds of Door Mats, Cocoa Fibre Matting, Carriage Rage. Mansions, Hotels, &c., famished on the most liberal terms f35) ESTABLISHED UPWARDS OF SIXTEEN YEARS. sAM UEL CUTTER Cj 19, BOLD STREET. CABINET MAKER. UPHOLSTERER, BEDSTEAD, BEDDING, LOOKING-GLASS, AND CHIMNEY-GLASS MANUFACTURER. S. CUTTER'S S H 0 W-RAQOM S Contain a most extensive Variety of all th iry Articles FOR COMPLETE HOUSE FURNISHING  efr rices may be had on application at ?yia L 1>. ST R Ë E T LIVERPOOL. 4af. IT KIT IBB PACKED FREE OF CHARGE, AND SENT ANY DISTANCK. (85) MOURNING MILLINERY. YMAE gan GEORGE JONES yn barod i Y Arolygiad Gymathiad mawr o Mourning Bonnets, Vournirg Cape, Widow's Caps, Head Diesses. Lappets, inowa. Crapes, Crape and Bugle Collars, Sleeves, Ribbons, Gloves, &c. Crape Bonnets am y prisiau canlynol bob amser mewn Yetor2s. 6c., 39.6c., 4a. 6c., 5s. 6c 6s. 6o., 7s. 6c., 8s. 6c., le S. 6c., 12s. 6c., 48.60., 16s. 6c 18s. 6c., 20s. 8a., 32s. Oc., and 25s. 51, 65, and 57, GREAT CHARLOTTE-STREET. (124) G U A JN O. GUANO, Peruvian. Genuine I Upper Peruvian. as African. Imported Patagonimi. SUPER PHOSPHATE OF LIME. BONES and GROUND BONES. BONE ASH and VITRIOL. LINSEED CAKE. RAPE CAKE. INDIAN CORN. INDIAN CORN MEAL. RICE MEAL LINSEED MEAL. CLOVER and OTHER SEEDS. GO R S T and CO., Guano Merchant and ?J Ap-?cultnralDealera, Exchange-street East, Liverpool, and Biohmond Placfl, Chester. AGENTS FOR AGRICULTURAL IMPLEMENTS. GUANO AND SUPERPHOSPHATE OF LIME. AR WERTH GAN T. M. EDWARDS, TIMBER MERCHANT, CONWY, lgyllawnder o'r Gwrtdtbiou uchod o'r fath oreu, ambrisian ,egymol. THE "BRITISH ECONOMICAL" MANURE. li to It cwt. per Acre of which has been found equal to 3 cwt. of the best Peruvian Guano, though costing but 10s. to IPs. per Acre thus saving at least 75 per cent. Thousands of Teetimonials, with samoleq, and RII pwtitiulars to be had at No. 34, SHAW'S BUILDINGS, particularjs6, HN STREET, LIVERPOOL. SOUTH W. SHONE, AGRNT. NORTH & SOUTH WALES COMMERCIAL INN 27, REDCROSS STREET, NEAR THE LANDING STAGE. Y MAE Mrs. EVANS, Perchenog y Gwesty uohod, yn dymuno hysbysu i'w chyfeillion y n gyffred- inol, ei bod wedi gorfod atal i swyddogion y Royal Navy ddefnyddio ei thy mwyach, er mwyn gwnevd Ue inifercy- nyddol y rhai sydd yn Detya pdti hi. Y mae Mrs. E. wedi myned i draul yohwanegol i wneyd ei thy yn un cvfleus a manteisiol, a hydera y mwynheir yno holl gysuron Ty car- trefol gan ymwelwyr o Gymru a manau ereill. ABRAHAMSON (BEOTHEES.) CLOCKS, WATCHES, CLOCKS, WATCHES, 24, RENSIIAW-STREET, LIVERPOOL. FOR a long series of years the Middle Class of tIe inhabitants of Liverpool and neighbourhood were led to believe that the choapest way of obtaining CLOCKS & WATCHES, was by paying wet-My instalments. Mcsr8. ABRAHAMSON linve lonn since exploded this erroneous supposition, and proved that it is the most costly way of obtaining articles of the kind; TJonsequont-ly. tliRy willing, that the PUBLIC should have first rate WATCHES & CLOCKS, came to the determination to supply poods of this kind at a trifling charge above the wholesale price. This determination has met its reward, the patronage of a Renorous Ilablic, of which they feel extremely prorul. The junior portner of the firm has bod long and first rate ex- perience in some of the JiT/est, Wntch Manufactoriea in the Kingdom, thut, the Public will thereforo find thiH Establish- ment is prepnred to execute all kinds of repairs of Watches & Clocks, not only in a first rate manner, but also lower than any other house in the Kingdom. WATCHES & CLOCKS obtained from this Manufactory will he warranted, aud excbangfld if not approved (1 r. 24, REN8HAW STREET LIVERPOOL. CHWE SWLLT AR HUGAIN Y DWSIN. G W I N -o"A N A R Y  PUR A THRA GWELW. ora HWN SYDD WIN CWTN ARDDERCHOG A THYNER, Yn Ilawer rhagorach na'r Bronte, a'rgraddau isafa Sheff'' a werthir yn bresenol. D. ANDERSON, WINE AND SPIRIT MERCHANT,, <>j" 5, CASTLE-STREET, LIVERPOOL. Y mae D. ANDBRSON wedi Sicrbau eyflawnder oi. hwn, a gall gyda hyder ei gymeradwyo. WHISKEY YSGOTAIDD A OWYDDELIG. COGNAC BRANDY. YSTAFELLOEDD NEWYDD I FARCHNAD- WYR GINIAWA. R. J. NODDER, HATTER. 81, CHURCH-STREET, EESPECTFULLY anBonnoee that his Selection RofParivian and London NOVELTIES are now ready. R. J. N. having received the NEWEST FASHION Sselected by himself,from the first houses in Paris and London, has great pleasure in present- ing them for the approbation of the Nobility and Gentry of Cheater and surrounding districts. 81, Church Street, Liverpool. MESSRs. D. JONES, & CO., TEA AND COFFEE DEALERS, 45, DALE-STREET, LIVERPOOL. J. W. JONES, WHOLESALE & RETAIL WOOLLEN DRAPER, &c. THE CHEAP AND FASHIONABLE SHIRT, SCARF, TIES, &c., WAREHOUSE, 3, RANELAGH-STREET, LIVERPOOL. D. S.—Ni ddylai neb ddychwelyd o L'erpwl heb dala ymweliad a'r Masnachdy ucbod. J. & D JONES, TAILORS AND DRAPERS, Have removed from DUKE STREET, to M, NORTH JOHN-STREET, 2nd Door from LORD-STREET, LIVERPOOL. FARN HILL SCHOOL, near CHESTER. (ESTABLISHED 1842). THE above INSTITUTION for the Board and Education of Youths, and the improvement of Adults, has been purchased and enlarged for the accomo- dation of Fifty Boarders. Terms per Annum. Board with Instruction in the various branches of a sound English and Classical Education, to prepare Youths for the Pro- fessions, Trade,Commerce, Agriculture, or the Sea under 10 y. of age 20 Guineas. 10 to 12" 22 above 12 „ „ 25 „ No advance made on the terms first charged wl?le the Pupil remains. EXTRAS. Music French, German, Italian, and Washing, each 2 Guineas per Annum. washinagn, d Dancing „ 4 „ Parlour Boarders 4 „ „ „ NOTE.—When several accomplishments are required—when two or more brothers come together-or for Foreigners (who are usually taken for a term of years), some reduction it made on the above terms by special agreement. NO ENTRANCE PEES. A Quarter's notice or a Quarter's terms required prior to removal-but a pupil finishing, and for whom a situation offers, is released without notice, and charged for only to the day of leaving. Terms payable in advance, for which discount is allowed. The use of English Class Books, will, in future, be had without charge-in order to avoid the great expense of a new set ofbooks on a change of school; it is. however, desirable to bring any Standard works, for the purpose of reading or reference. Each pupil to be provided with a pair of Sheets, Clothes bag desert or table spoon, knife, fork, and two towels (all to be returned); also the proper necessaries for preserving the hair and teeth. GEORGE RUSHBY, PROPRIETOR. (28) Prospectuses msy be had on application to Mr. Rushby, or to the Rev. W. Ambrose, Poitmadoc, J. W. BENSON'S AD GATE HILL, WATCH, CLOCK, ^34,& 38, LUD. CHRONOMETER LONDON. MANUFACTORY, B ESTABLISHED, 174 9. T W. BENSON O &WNEUTHURYDD ORIORAU AUR AC ARIAN, o bob desgrifiad, cyfansod,liarl, a chynllun, yn gwahodd sylw at ei arddangosfa odidog a digyffelyb o oriorau, yr hon a gyd- nabyddir tel y fwynthelaeth a dewisol yn Llundain. Y mas vn cynwvs Chronometer, Duplex, Yatent, Detached Lever, Vertical Movements, Jewelled, &c., gyda phob gwelliant di- weddar, wedi eu baddurno a chauadau ardderchog-orphpned- ig, peiriannol, a chertiedig, o aur ac arian. Y Illae y dyfeisiau cerfiedig o waith y celfyddydwyr enwocaf, ac nis gellir eu cael ond yn y wneuthurfa hon. Os dymnnir yr anhebgorion pwysig, sef ardderchogrwydd gorpheniad, wedi ei uno a chywirdeb gwaith, dillynder, parhad, a rhcsymoldeb pris, dyIai y prynwr bwriadol ymweled a'r wneutburfa hon, neu anfon am yr ILLUSTRATED PAMPHLET, cyhoeddedig gan J. W. BENSON, ac a anfonir yn ddidraul i'r neb a anfono am dano yr hwn sydd yn cynwvs darluniau, prisinu a chyfar- wyddiadau pa fath oriorau i'w prynu, a pha fodd i'w def- nyddio. BARNAU Y WASG. O r Morning Post," Hy,l. 30. Arddengya v celfyddgarwch mwyaf mewn ardduniant, a nherffeithrwydd peirianwaith mewn cyfansoddiad." O'r Morning Chronicle," Hyd. 30. "Rhagoroldeb mewn cynllun, a pherffelthrwydd mewn gwneuthuriad." O'r Morning Advertiser, Tach. 1. Nid yw y gymeradwyaeth y mae Mr. Benson wedi ei gael am ragoriaethau ei waith yn eefyll yn ail i neh:' O r Morning Herald," Tach. 3. Y mae yn rhaid i safle uchel Mr. Benson yn mhlith cel- fyddydwyr Llundain siorhau iddo gyfran fdwr o nawdd y cyhoeddi" o'r" Globe Tach.:i. Yr oil a ellir ei ddymuno o ran gorpheniad, chwaeth, a chynllun." „ chynllun. Or Sun," Tach. 3. Y mae Mr. Benson fel hen gelfyddydwr yn y ddinas wedi enill cymeriad am ragoriaethau el nwyddau, yr hwu nid yw yn sefyll yn ail i neb yn y Ddinas." O'r "Standard," lach.S. Heb adael dimïw ddymuno ond arian i'w prynu." O'r Observer," Tach. 16. Y mae yr oriorau a arddangosir yma yn tra rhagori ar yr eiddo unrhyw wneutliunvr Seimig arall." ORIORAU AUR horizontal movement/, jewelled Sr., yn cadVr amser yn !nw;r, £3 15s., £4 15s., £ 5 15s., byd X20 vr un. Oriorau Lever Aur, gyda thlysa?i wedi eu gorphen yn ardderchog, o £ f> 6s., £ 8. XIO 10s., ?12 I2s.,?Ml?., £ 16 16s., i 100 Guinea yr un. ORIORAC ARIAS, horizontal movements, jewelled, Sf-c., yn cl r mser Jngywlr £ 2 2s„ £ 2 15s„ £ 3 los., i £ 10 10s yr un Oriorau Arian Lever wedi ei gorphen yn ardderchog, jewelled movements, £ 3 1 ''s., £1 10s., Xb 10s., £ 7 10s., XS los, £ 10 10s., i 50 Guinea yr un. Rhoddir gwamntiad o ddwv flynedd gyda phob oriawr, ac anfonir hwy wedi tain y cludilhl i'r Ysgotland, Twerddon, a Cbymrn, neu i uurhyw barth or deyrnas, ar dderbyniad arcbiad ar v Post Office neu ar v Bank. wedi ei wneuthur yn daladwy i J W BENSON, 33. a 34, Lmlgate Hill, Llundain. Cyfinwir Masnafhwyr, I.longwvr, a Chlybiau Watches. Cymerir hen oriorau yn gyfnewid neu i'w hadgywciiio. STARCH BREINTEBOL GLENFIELD. Yn cael ei ddefnyddio yn y LLJEINDY BRENHINOL, Ac a farnwyd gan 0 L C H Y D D E S E I MAWKHYDI Y GOREU a ddefnyddiwyd ganddi ERIOED Yncaelei werthu gan yr holl Chandlers, Grocers, &c. Yn Shop LEWIS LEWIS, Nelson Em- porium, Bont Bridd, Caernarfon, mae y Def- nyddiau Dillad GOBEU A IillATAF yn AI"G H Y.IIR U. Ymweliad'a'r lle a bratcf hyn. LIVER ESTABLISHMENT. Y DYDD HWN, (MERCHER) YR 22AIX 0 EBRILL. YMae J. CARMICHAEL a Chyf. yn arddangos eu hymddangosfa o Nwyddau Gwanwyn, pryd JL v mae prif Newydd-bethau y Marchnadoedd Prvdeinig a Chyfandirol yn cael eu dwyn gerbron. Y mae pob dosbartbiad yn cael ei lawn a'i gwbl bresenoligyda chyflenwad o'r cynyrchiou diweddaraf. Ymae CSTUNDEBAU EANG, a PHRYNIADAU am ARIAN PAROD, wedi galluogi J. C. a Chyf. i wrthweithio yn llwyddian18 y codied cynyddol yn mhrisiau bron bob math o N wyddau. Y mae hyn yn cymbwyso yn fwy ineiliduol at raoau helaetVõ 8IDANAU ac YSNODENAU, yn y rhai y maent wedi anturio yn drwm, a r rhai sydd yn awr yn Uawn werth haner ant y Cant yn.fwy na pban y'u prynwyd. Y  LLAWRLENI a'r DODREFNU wedi eu cyflenwi yn helaeth a chyflawnder o nwyddau newyddion r}l8d, ac yn deilwng o sylw arbenig. LIVER ESTABLISHMENT. 1r4 iWNlADWAlTH 1 I'r doebarthiad hwn y mae sylw mawr wedi ei dalu.gan mai y nod mewn golwg ydoedd cael nwydd dillyn IT f o ffooivnol am bris cvmhedrol. Y patrymau a'r arddulliau mwvnf dewisol vn dyfod i fewn vn wythnosol. BONETI Ó BATRYMAU PARÏS. EFELYCHIADAU PERFFAIIH O'R UNRHYW. GWELLT CYMYSGEDIG. 8IDAN TYNEDIG. I BONETI GALAR, MEWN GALAR-WE (Crape a Buglet). I I CAPIAU TRWSIEDIG (Patn-man FfrenlÖg.) EFELYCHL DAU PERFFAITH O'R UNRHYW. YR ARDDULL NEWYDDAF o FONETI GWMEDIG, WEDI EU LLAWN DRWSIO, o 9S. i 12s. 9c. I LIVRR ESTABLISHMENT. I ROSBARTHTAD Y BONETI) I" YMDDANGOSFA. ARDDERCHOG O'R BONETI NEWXDDAF, CLWLWT T'V — TUSCAN A GWELLT, I BONETI ADDURNIEDIG. GWELLT A CHIP eto. RICE [ GWELLT CVMYSGEDIG. ) GWELT.T LLIWIEDIG. I HBTIAU LEGHORN. HETIAV ADDURXEDIG. I HETIAU GWELLT A, THUSCAN. I gRTIAu BRAZIL. TRWSIADAU DEWISOL BONEDDIGISAP. I TOPIATI A CHORONITT BONETI. BONETI LLUNIAU WILLOW, LLUNIAU RHWYDWAITH, DU A GWYN LIVER ESTABLISHMENT. Y mae J. CARMICHAEL a Chyf. yn ffodus wedi sicrhau cyflenwadau tra helaeth o SID.AU M Ys- 1 SIDANAU AC YS_}JlODENAU. am hen bri8iau, yn..yr arddnlliau newyddaf, ac 0 dd efnydd rbagorol. Yn y do*barthiadan S (hyn cynygir llawer o ranau lawer dan y pris presenol. Y Mae yr ystoxfa o SIDAN DU yu ferol ) o fawr, ac wedi eu cymathu yn dda. | o fawr, ac wedi eu cymathu yn dda, LIVER ESTABLISHMENT. I CJTAYS a CHORSETS I Pedwarmath o PATENT CORSETS, gyda phob math o welliant diweddar mewn gafaeliadnii, U FFRENGIG. t &c., wedi eu gwneuthur o Liqn meinaf Cotelle. RIVAL CORSETS FFRENGIG, o 18. 6Jc., i 6s. 6c. RHESTR O'R DOSBARTHIADAU. 1 SIDANAU I GWISGOEDD ADDCRNIEDIO MERIMOES FFRBNGIG. COSDRGS. PRINTS. LLIEINIAII. GWLANENI. MUSLINS. I CAlICOES. I 1- GWRTHBANAU. MAK-NWYDDAU. CAREIAU. HOSANAU A MENYO. DILLAD14D. YSNODENAU. 1 BOSETI. I I GWNUDWAITJI. I SHAWH. M ANTELLI. I BOTASAV AC EMIX>IAC. STAYS. I I LLAWRLENI, DODREFNU, A DOSBARTHIADAU AT LONG-DDARPABIADAU. I I ANGLADDAU A GALAR-WISGOEDD. LIVER ESTABLISHMENT, CHURCH.STREET. LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S MELTON CAPE MOHAIR CAPE ANGORA CAPE VECUNA CAPE DURHAM TALMA i Feehgyn. i Fechgyn, < Fethgyn. » Feehgyn. i Fethgyn, ;> f t T' '"t LEWIS'S LEWIS'S DILLAD BECHGYN YN UNIO ranTS.SK.CiP1! Fechgyn. \:I Fecltgyn. GAN i '0, LEWIS. Mae y SEFTDLIAD NEWYDD, neillduedig at Wneuthvriad a Gwerthiad DILLAD BECHGTN LEWIS'S y????cyn???y??eo?jED. ?<!<'<r<t/tn<<. LEWIS'S MN?O?R?FOnLnK r TA.LMA. ee<Aor/c? hyn wedi bod ai hemau a?Atre?r. NFRRV TALMA NORFOLK TALMA jtfoey?trM?p?yf. Liverpool ??c??d?MM)?.  FtfA?y. thrwgain o dai at MKe?/wWodDtHad Dynion, ond nid un at wneuthuriad rhai Bechgyn yn unig. Mae ?fftt<rttjE?J?<tC?y?.,yMywt/«!yre?eMf-A<?<? o bob A.ngenrMidiau GWlsgadwy i Fechgvn 0 bob oed- rvrydd am y cyfryw se/ydliad, wedi agor eu Ystorfa gyda'r eymathiad mwyaf helaeth a'r amrywi4eth mwyaf LEWIS'S LEWIS'S RAN E LAG H S T R E E T AulLj?A, ran, o chew ch i ugain mlwydd. GRANVILLE TALMA, i Fechgyn. i Fechgyn. ■ \.< LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S 8ACKVILLE TALMA LEINSTER CAPE CARLTON CAPE DUBLIN CAPE MOUNTJOY CAPE 115) s Fechgyn. i Fechgyn. i Fechgyn, i Fechgyn. i Fechgyn. THE ECONOMICAL WOOLLEN HOUSE, j 8, 'PARADISE STREET.  PARRY has great pleasure in calling attention to his NEW STOCK or WOOLMN GOODS, selected D • from the best ?a?rs, and marked the very lowest prices for cash. TROUSERINGS. New Fancy Trouserings from 28 to 7s per yard. Black & Mixed Doeskins & Cassimeres from 3s to 8s per yard. COATINGS. Mixed Meltons & Venetians from 5s to 12s 11 yard wide Mixed Codringtons „ 9s to 12s „ Black Broad Cloth 5s to 12s „ Black West of England Saxony 12s to 20s „ VESTINGS. New Quilting Vesiinga from 2s to 5s A large lot of silk velvet, & plush vestings equally cheap, 8 PARADISE STREET, 4th door from LORD STREET. JYJ-WYDDAU HAIARN I D DO DR E F N U T A I. JOHN P. BAT E MAN, 18, BYROM STREET, a RHIF. 1,3, a 5, CLAYTON-STREET. Bydd i Bersonau a fyddant am ddodrefnu eu tai gael cyflawnder helaeth a dewisedig am y prisiau isel isod. Telerau, Arian Parod. ] Fenders, o bob math o Is 6c i 35s yr un. Taclau o gwmpas y tan o 2s Oc i 25s y set. Trays hirgrwn wedi eu duo yn loew o 6s Oc i 30s am aet o dri. Gorchuddion Dysglau Ymherodrol, o 14s 6C y set o chwech. Cyllill, &c., goreu Joseph Rogers a'i Feibion o 5s 6c i 50s y set. NWYDDAU ALCAN AC EMLIWIEDIG GRIFFITHS, GYDA'R STAMP BREINTEBOL. Gyda pbob math o Nwyddau rhy luosog i'w henwi. JOHN P. BATEMAN, 18, BYROM-STREET, A RHJF. 1, 3, a 5, CLAYTON-STREET. T. HUGHES AND CO'S BEDDING, UTHOLSTERT, AND FURNITURE WAREHOUSE, 45 AND 47, BOLD-STREET, LIVERPOOL. MAE T. HUGHES a CHYF., yn gwabodd v rhai sydd mewn angen am DDODREFN, at eu lYjL STOC eang, yn cynwys y dyfeisiau newyddaf mewn DODREFN DRAWING-ROOM, DINING-ROOM, a BED- ROOM, wedi eu llaw weithio yn eu Gweithfeydd yn Fleet-street a Seel-street, o dan arolygiad nniongvrchol T. H., o Stoo wedi ei dethol yn dda o goed wedi eu sychu, ac a ellir o ganlyniad eu canmol-mae eu sefyllfaftel Masnachwjrr Coed aliaw- weithyddion, yn eu galluogi i gyflenwi Dodrefn dianaf, wedi eu gwneyd yn dda am bris mor iielag a ofynir gan rai masnach- dai am nwyddau cyffredin Llundain, ac o wneuthuriad gwael, a werthir yn y dref hon, fel ag y maent wedi en gwneyd i'w gwerthu i gwsmeriail rheolaidd: neu eu gwarantu wed i eu gwneyd yn dda, &c., &c. Yn y DOSRAN GWELYAWD, gon fod pob dodrpfnn wedi ei" wneyd yn ylle, ceir en bad yn rhydd oddiwrth bob an. mhuredd, ac yn ol sampl. Cyflenwir yr IMPROVED SPRING MATTRAS am y drydedd ranyn llai nocr pris arferol. Pob Nwydd wedi ei nodi mewn flgurau amlwg. Uyfrau o'r prisiau. Gellir cael Prisiadaa (Estimates) a Darluniau trwy ymofyn a T. HUGHES & CO., 45 and 47, Bold-street, LIVERPOOL. (128) Yr holl Yards, Gweithfeydd, ac Ystorfeydd Cyfanwerth—Fleet-street a Seel-street. LOSS OF APPETITE, THE WANT OF DUE ENJOYMENT OF FOOD, AND IN WEAK DIGESTION, USE THOMAS'S MERIONETHSHIRE SAUCE, WHICH, prepared with a strict regard to Medical and Pharmaceutical principles, promotes the W due performance of the digestive and asrimilative processes; and imparts a relish tie moat exquisite to Steaks, Chops, Roast Meat, Curries, Gravies, Fish, Game, Soups,and Salads; AND IS THE MOST DELICIOUS, ECONOMICAL, AND GENERALLY USEFUL SAUCE EXTANT. Sold in Liverpool by Jones 5, Paradise-street; Syers, 16, Ranelagh Street.-London 63, Oxford Street-Dublin. Wells, 52, Upper SaTiHe street-Birmingham: Bellamy, 16 spireal Sireet.-Manchester Jones, 58, Great Jackson Street.-Chester: Bowers, Brothers Grindley & Son.-Birkenhead: W. J. r out* s. Fore, Chemists and every where throughout North and South Wales, in Bottlos, at 1..414. each. (llI) Prepared (ONLY) by WILLIAM 1 HOMAS, Bala, North Wales. Ur SOLD BY MOST OF THE RESPECTABLE CHEMISTS IN ALL TOWNS. MESSRS. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDER. tar This Tooth Powder is universally admitted to be the best extant. Free from any injurious substance it whitens and preserves the teeth and gums. FOR STOPPING DECAYED TEETH.—The WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL is placed in the decayed tooth in a soft state; will pretent toothache. PRICE Is. 6d. THE BOX, or will be sent on teceiot of 20 stamps, by Messrs. GABRIEL, Dentists, the inventors. tar No. 112, DOKE-STRKET, LIVERPOOL, AND 33, LUDUATE.HILL. LoJlDON where they may be consulted daily, free of charge, from ten to seven. ARTIFICIAL TEETH. 112-DUKE STREET, LIVERPOOL 112 MESSRS. GABRIEL, (the Old-established) iVI. DENTISTS, beg to announce to their Patients and the Public generally, that they may be consulted Daily, from Ten to Seven, at their Establishments mr 112, DUKE-STREET, LIVERPOOL, AND 33, LUDGATE-HILL, LONDON. IMPROVEMENTS IN DENTISTRY, Messrs. G. have lately introduced a new and very import- ant improvement in ARTIFICIAL TEETH. Which they continue to supply, FROM A SINGLE TOOTH TO A COMPLETE SET, Without extracting any teeth or stump, and also without causing anv pain, AT STRICTLY MODERATE CHARGES, While the work will be found superior to what has been in. troduced to the public for so many years. The much-approved-ofENAMELLED TEETH are fired on the most tender gttms, without extracting any teeth or stumps, or causing any pain, at tho following sca.le of char- ges, namely: '„ A Single Tooth from 3s. fid. and 7s. fid. Complrte £ 4 4s and £ 8 8s.—Guaranteed to answer every purpose for which nature oidained the origiuals. Tlieso beauliful teeth never change colour or drcay Stopping with Gold, 5s. with Succedaneum, 28. 6d.; with MESSRS. GABRIEL'S WIIITE ESHIFI" 5s, STOPPING THE TEETH WH1 PHOLT PAIN, "TH GOLD AKD TIlE SUCCED,\XEr'!I. acahng,Ertracting, and all Operativesper/oymed at strictly moderate charges bv MESSRS. GABRIEL, SURGEON-DENTISTS, 112 DUKE-STREET, LIVERPOOL— -112. Si, LUD GATE HILL, LONDON. NOTICE.—Messrs. GABRIEL buve enlarged and improved their MecbanicalDepartments.sotbat tbeyare now enabled to complete orders with a very short notice; aloo JMisnta byotberDentists remodelled. One wsit only necessary from Country laUents, Every information respecting the teeth and gums, and onsnltations. free of charge. Particular attention is directed to tho New Teeth with Artificial Gums. Ymwelir a Ohaernarfon yn gylchynol, o hyn y rhoddir rhybndd prjdlon yn y "Carnarvon & Denbigh Herald." Yr vroweliad nesaf a Chaernarfon fydd ar y 13og o Fai, yn yr txBp.xDes ARMS. tar SOLD 11Y MOST OF THE RESPECTABLE CHEMISTS IN EVERY TOWN. FOR HTOPl'IN'G DECAYED TEETH.—WHITE GIJTTA PEUCHA EXAMF.L.—This -valuable filling is placed in J the decayed tooth in a soft state, and becomes hanl in half an hout will prevent toothache, and prevent the teeth from decaying. It is superior to everything before uaed. PRICE Is. 6d. THE BOX, or will be sent on Tooeipt of 20 postage stamps, by Messrs. GABUI F t, Dentists, the inventors, No. 112, DUKF.-SI LIFET, LIVERPOOL. ♦ herethey may be consulted daily, fr..e of charge, from ten to seven. *«* Every one can use the enamel, as full directions are enclosed in each ho*. HELAETHIAD YR AMSERAU! Mewn canlyniad i luosogrwydd cynyddol hysbysiadau yn yr AMSERAU, a'r galwad parhaus am ragor o newyddion ynddo, cynygir ei helaethu i faintioli y "Carnaryon Herald a'r Star of Gwent," i gynwys wyth tu dalen, yn mhob un o ba rai y bydd chwe cholofn, ac ni bydd y chwaneg- iad yn ei bris ond un ddimai a hyny tuag at draul y cludiad yr byn fydd gymaint a hyny yn fwy, os nid chwaneg. Os derbynia y Cymry y cynygiad, ymrwymir na fydd yr AMSERAU yn ol, fel newyddiadur gwjad- yddol, masnachol, ac amaethyddol i yr un o newyddiaduron Lloegr, at yr hyn y mae parotoadau yn cael eu gwneuthur yn bresenol. Rhaid i ni ddywedyd fod yr anturiaeth yn fawr, ond yr ydym yn pender- derfynu ei gwneuthur, gan ddisgwyl y bydd i'n cyfeillion lluosog ein cefnogi trwy ymdrechiadau egniol i ddyblu ei gylchrediad, yr hyn a fydd yn angenrheidiol er ei ddwyn allan yn ol y cynllun uchod.. TELERAU. Gyda'r Poet, (fel o'r blaen) wedi ei stampio 3c Trwy ddosbarthwyr 2! Lie na byddo dosbarthwr, ond i 3, 6, 9, 12, &c., gyduno i'w dderbyn 2t Bwriedir gosod y cynllun hwn mewn gweithrediad ar y cyntaf o Orphenaf. COMPTON HOUSE, BANGOR. R JONES, HIGH-STREET, BANGOR, Brethynwr Llian a Gwlan, Gwerthydd Sidamau, « Man-nwyddwr, a Chwegydd [Grocer] Tenluaidd. DOSBARTHIAD MAWR A DEWISOL 0 FONETI, BLODAU FFRENGIG, &e. r i s AT Y RHAI Y MAE GANDDYNT FECHGYN I'W DILLADU. Os oee arnoch eia?an CAPES GAUAF cynbea i FECHGYN. Oa oea arnoch eisiau JACEDI GAUAF c"nbee i FECHGT?, Os oea amoch eisiau GWASGODAU GAUAF cynhes i FECHGYN, Oe oes arnoch eisian LLODRAU GAUAF cynhes i FECHGYN, Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, RANELAGH STREET. • ■' Os oes arnoch eisiau PAR O DDILLAD YSGOL TWEED, i Fechgyn, 01 oes arnoch eisian PAR 0 DDILLAD PRYDNAWNOL, i Fechgyn Oe oes arnoch eisian yr amrywiacth goren o FOTASAU ac ESGIDlAU,i Fechgyn, Os 0.. arnoch eisiau yr amrywiaeth goreu o HETIAU a CHAPIAU, i Fechg-yn, Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, RANELAGH STREET. Oø oes arnoch eisian GWDDF.RWYMYNAU A CHOLERI rhagorol, i Fechgyn, Os oes arnoch eisiau CRYSAU Llian Llydanrhagorol i Fechgyn, Os oes amoch eisiau BRASIRS a GARDYSAU rhagorol. i Fechgyn, Os oea arnoch eisian bobmaint o HOSANAU a MENYG i Fechgyn, Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, RANELAGH STREET. OB oes arnoch eisian LLYFRGOD YSGOL rhagorol i Fechgyn, Os oes arnoch eieian CADACHAU LLOGELL Sidan a Chambric i Fechgyn, Oø oes arnoch eisiau GWREGYSAU ELASTIC rhagorol i Fechgyn, Os oes arnoeh eisiau GWASGODAU a DRAWERS GWLANEN i Fechgyn, Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, RANELAGH STREET. fir PWYSY A\VB.-I 1ECHGYN YN UNIG.0 BOB OEDRAN, (115) 0 CHWfcCH I UGAIN MLWYDD. G W E R T H U ALLAN. RHYBUDD 0 NEWID LLE. MAE J. MACLENNAN yu barchus yu ysbysu ei fod wedi cymeryd yr ADEILAD Rhif. 28, !Vt BOLD STREET, fvn bteseaol yn meddiant Mr. Parsons ac y bydd yn vstod y cyfnewidiadau ya GWERTHU EI YSTOR BRESENOL 0 SHOLIAU A MANTELLI GWERTHFAWR AM BRISIAU GOSTYNGOL lAWN. Gan hyny gwna y rhai hyny a ddymunant gael bargeinion anghyffrodin yn dda i alw yn fuan, gan ei fod tyn benderfynol i gtirio yn llwyr, fel ag i wneud lie i Ystorfa Newydd hoilol wrth fyned i mewn i'r Lie uched. SHAWL AND MANTLE WAREHOUSE, 36, CHURCH STREET, (OPPOSITE PARKER STREET). OWEN ROBERTS, [SUCCESSOR TO MR. R. M. GRIFFITH,] LINEN AND WOOLLEN DRAPER, HABERDASHER, GLOVER, LACEMAN. AND FAMILY GROCER, HIGH STREET, BANGOR, RESPECTFULLY invites particular attention to bis splendid Stock of Carpets, Druggets, Dam- asks, Moreens, Chintz, Dimities, Blankets, Sheetings, Bed Ticks, Towellings, Counterpanes, Toiletings, Table Linens, Sec &c., &c. Hats and Caps. A large assortment of PAPER HANGINGS, prime TEAS and COFFEES, and General Italian Warehouse. A respectable YOUTH wanted as an APPRENTICE. BRADFORD HOUSE, BANGOR. W. AND J. ROBERTS, HIGH-STREET, LINEN AND WOOLLEN DRAPERS, GLOVERS, HOSIERS, HABERDASHERS, AND IM- PORTERS OF IRISH LINEN. W & J. R. reapectM!y invites particular attention to their NEW and LARGE STOCK of DRESSES, PAISLEY and W. & J. B res]rf 8 and SHAWLS, MOREENS, GLOVES, BED TICKS, WHITE COUNTERPANES, BLANKETS' HOSIERY, and SILK HATS, &c., &c. BONNETS, RIBBONS, AND FLOWERS. A PRIME STOCK OF TEAS, COFFEES ON HAND AT VERY LOW PRICES. AGENTS FOR CHRISTY'S LONDON SILK HAT, Sce., &c. I WYTHAWDION Y BARDD. GAN T. PIERCE, PARLIAMENT PLACE, LIVERPOOL. WEDI fy ngorfodi gan afiechyd i roi fy W ngweinidogaeth i fyny, artogir fi gan luaws o'm oyf- eillion i gyhoeddi cyfrol o m cyfaneoddiadau barddonol. Yr wyf yn bwriadu gwueud hyny, oe caf y gefnogaeth an gen- rbeidiol i'm diogelu rhag coiled; sef, cael rhifedi digonol o enwau derbynwvr y llyfr i'm cadw ar dir da gyda r Argraffydd. "Rwyf yn ddiolchgar i'r rhai a roddasant eu henwan eisoes, ac yn enwedig y rhai a addawsant gasglu a derbyn enwau yn en cymydogaetbau. a'u hanfon i mi yn fuan. Gwn fod eraill na chawsant gyfle i addaw, a fyddant yn barod i wneud yr un p eth. Bydd cael enwau cyn myned i'r Wasg yn fwy o galon- did i mi na phrvnu y llyfr wedi iddo ddyfed allan. Enwn o byn i ddiwedd Mai i dderbyn yr enwau. Caiff y llvfr, os daw allan, gynwya dros dri chant o du- dalenau; ei rwymo vn har-id mewn Ilian a'i lythyrenau eur- aidd ar ei gefn. Caiflf ateb hafyd i'r euw uohod. Dosbarthir efyn wythrhan, ac wyth o erthyglau yn mhob un orrbai hyny. Bydd ynddo 9 Mu 10 e gyfansoddiadan buddugol mewn Eistedufodan. 1. Wythawd o Awdlau. II. Wytbawd o Gywyddau III. Wythawd o gyfansoddiadau ar Hir a Thaddaid. IV. Wythawd o Ganiadau ihyddion. V. Wythawd o Englynion coffadwriaethol. VI. Wythawd o Englynion gohebiaethol. VII. Wythawd o Englynion, &o., anerohiadol. VJII. Wythawd amrywiaethol. NI BYDD EI BRIS OND PEDWAR SWLLT. Yn awr yn Barod, Pris 6c., A DRODDIAD o Deithiau Cenadol a Dargan fdindnn y Parch. Dr. Livingston, yn Nghanolbarth Debendir AfTrica. Cyfieitbedig gan y Parch. THOMAS LEVI. Gellir cael un, neu unrhyw nifer, drwy y Llythyrdy, ar dderbyniad y gwerth mewn Pot.age stamps. REES LEWIS, Argraffydd a Chyhoeddydd. MElLTHYA TYDFIL, ac i'w gael gan yr holl Lyfrwerthwyr. Cyhoeddir, Mehefin 1, IR57, y Chweched Ran o'r DEONGLYDD BEIRNIADOL ar yr Hen D Destament. Machynlleth: ADAM EVANS, a'r holl Lvfrwerthwyr. iy a ill Y sawl nad ydynt wedi cael v Rhifynau yn rheoI aidd, c u c 81 gan y Cyhoeddwr ond anfon Stamp. am danynt. LLYFRAU CYHOEDDEDIG AC AR WKRTH GAN Ht7GH JONES TR WYDDGRUG. YR ESBONIAD BEIRNIADOL rhataf ar y J. Bibl a gvhoeddwyd yn Oymraeg. Ar yr Hen Destament mewn llian am DDEG SWLL T I Ar y Testament Newydd mewn llian am BUM SWLLT Mae yr Eeboniad uchod wedi ei ddetbol o waith ugeiniau o'r Awdwyr Seisonig goran, gan y Parch Owen Jones. CI O R P H Duwinyddiaeth Alexander Smith J Paterson, A.M. Yn rhanau, :c.-ruewn llian, 3s. 6c. PREGETHWR, yn cynwys tua tliriugnin I o bregethau ar walianol cleatiiiiiii. Mewn llian, II swllt. PREGETHAU y Parch. John Eiias. Cyfroi Il,rreNvnllian,2s Be, JP^Y CHWAER. Pris swlit. Mewn Dian, Is. 0c. ANEUON »r Destynau Crefyddol a Mopso? J ganyPrch. Foger Edwards. Pris 6c. PREGETH ar Fedydd, gan y Parch. John DaTls, Nerquis. Piia 3 D. S.-AuLDir unrhvw o'r i;yrrau uchod clrw? y Po^t va ddidraul, ar dilerbvniad eu gwerth mewn Posla~ie Stamps, jj neu P. O. Ordr, i HUGH JONES, PRINTER, MOID. Yn i Yn owr yn y Wasg, ac a flyhoeddir yn fuan, pris 6c., rpRAETHAWD ar IAWN CRIST. Gan ¡ .L B. DA VIES, LLANSSNTPI BAIP, CONWY. u- -= I ?- Yn Shop LEWIS LEWIS, ?W.? Em-I porium, Bont ?r?, (7<?-?/?, w?f y Def-. nyddiau Dillad GOREU a RHATAF yn ¡ N G HYMRU. Ymweliad' a'r lie abrauJ hyn. AT RIENI AC ERAILL. YN EISIAU, DYN IEUANC wedi oael dysg weddol o dda, a chanddobarodrwydd at fasnach, fel egwyddorwas yn masnach y Linen Drapery gyffrediool. Tehr pob sylw i'w gysur ac i'w ddiwylliant moesol a deallol. Ymofvner a Mr J. MADDOX, Dj&Apxx, BIRKIENHICAD. "GA GOOD FAMILY MEDICINE CHEST, —— 1Vith a prudent use, has saved many a life; and yet we think the idea might be improved upon and reduced to a more simple form. Take some good compound, suoh as COCKLE S ANHBILIOUS PILLS, and we find that the desired end may be obtained without scales and weights, or little mysterious compartments and enchanted bottles, with crystal stoppers. Others might be used. but Cockle's Piils, as tested by many thousands of persons, and found to answer their purpose so well, may be set down as the best. Observer. Nid oes dim yn eynyrchu Gwendid Gieuateg, Henaint, Am hwyldcrau, ac y" byrhau Bywyd Dynol, ya fury illig Aim hwylderau y Fron. o DAW NODDKI iIt-.IA8 rmr T FBEVIHC BEMDEFIOIO* Ya OHIO WI. PEDDYFAINIAIRTH- JlfEU FXDDTQIAETH MEWNOL TDTW it OPER'S ROYAL BATH PLASTERS, at Beswch, Caethiwed, Crygitl, AnfhvllAraul Cmiad y Galon JGwddfglwyf [Croup], y Pas, InttMnsa, fim Ysig- iadau, Briwiau, Llwynwst, neu boea n y cefn, Haint As gwrn y cefn a chymalwstog, Afiechyd y Fron, a Pnoenan y Fron, a Phoenau Sefydlog. ALLAN 0 FILOEDD 0 WELLIASTAV RHYFEDDOL. AT HEN BESTCHUDAC OAVtM. Brusna Mills, Clara, Wain o'r Mis laf, 188*. Foneddigion,—Yr wyf eto yn cael fy mlis* gM fJ Ii. beewch gauaf, a welwch chwi fod yn dda anfan I mi an anII o'oh Roper's Plasters; gan i mi dderbyn etUBwythad mawr yn y ddau anaf diweddaf, yr wyf yn bryderM am bred on rhinweddau effeithiol eto. (Arwyddwyd) JOSEPH FLBVOBBK. O. Y,-CymbellaiR y Plaster i John Miller, yr hwn sydd yn Felinyud yn y pentref hwn gyda mi y Mae yn dweyd of fod eisioes wrdi cael esmwythad trwy ei ddefnyddie. J. PUTCBIL. IACHAD CYLLA GIHEINTOG. High Softool, Loughborough, 23ain o'r 4ydd Mis, 1856. Anwyl SVt. — Gan fy mod wedi derbyn lleshad mawr oddi- wrth eich U< per's Plaster at anhwvldeb giheirtog y cyll:i, yr wyf yn creelia rod Roper's Plaster yn cael ei ystyried, pan yn adnabyddne .trwyadl.o flaen pob meddyginia-jthau eraill at yr anhwvldsrau hyny at ba rai y bwriedir ef. ;Yr,fildoch ID gYWir, J. B. CAOLPIBLD.M A. GORWEIDDOG BEDWAB MIS. Mae yn bleser mawr gan Mr. H. Maiden, Bury, dros- glwvddo i MeistriRopera'i .^ab.gymeradwyaeth i Roper'sPlas- te: s, gan Mr. William Dutsoti, Earl Street, Bury, at enyniad llym yr yggyfaint. Bu yn orweiddiog bedwar mis, ac v Mae yn ddilys gandtio bod elIschad I w briodoli i gynorthwy am. perol Ropers Plaster gwerthfawr, yr hwn a brvnoddynfy maelfa. ir vdych at eich rbvddid i wneyd defnr"dd o hyn mewn unrhyw ffordd a ystyriwch yn gymhwys. er budct y cyboedd yn gytTredinoI. Mawrth 13, 18")3. Mae Masnachwyr diegwyddor, er mwyn elw, wedi bod yn gwerthu eiehchi ad ffagiol. Rjoddiv gocheliad gsn hrny i brynmyr i S LWI ar y geirian, "ROFER'S ROYAL BATH P, wedi ei gcrfio ar failuoi y llvwodraeth, a UT  ??———?2     Cby" P. ohenog arcefu, fel hyn WEDI EI BAROTOI YN UNIG GAN ROBERT ROPER 4!1 FAB, CYFFERWYR, SHEFFIELD, Ar egwyddorion1 Medico-chemical, o Ddail Brytauaidd a Suddau a Phernoddan yr Hinsawdd Ddwyreiniol, lie The trees drop balsam, and on all the boughs Health its, and makes i: sovereign as it flows. Plasteri Ilavi-L maint, la. ] c ac i blant, 9 £ c. yr un,nen trwv'r Ilost ar dderbyniad is, 40., neu is. mean ilythyriodau. Ar werth gan y nifer fwyaf o Werthwyr Cytfen Bremtebo. yn y Deyrnas Gyfunol. YMOGELWCH RHAG DDYNWAREDIADAU' Eydd. wch oftilus, a gafynweh amRopea's PLASTEae, ZOOLOGICAL GARDENS, LIVERPOOL. YN AWR YN AGORED AM Y TYMHOR. Y BRIFWYL FAWR HEDDYW, (DYDD MBBCHERJ A PHOB DYIID Ltrif, MAWKTH. MEKCXEK LIE, A. OWBXBK. Y mae y Lessee yn teimlo hyfrydwch mawr i hyabjwa at noddwyr R'r cyboedd fod chwanegiadau mawr a Uuoaogwedi "n cwnenih'ir am y TvmV. or W7. irrHtmirtdol o MOSCOW, o helaeth- f • VV ■ orplit-M yn brvulerth gan Mr. Craw- I i i \?" COROXIAD' yr Ymerardwr Alexander, gvua 1 JiAN-WElTKIAU ardderchoE- EILUNFA a PRONT ChiDeaidd. YSTAFELL ADF^WIOL (refreshment ream) newvdd a hardd. DARLUN SYMUDOL o CANTON. Di- fyrwch y PPOFFESWR HORMA. SIGOR FRANCOIS 1 a'i TAB. Genedigaeth TR1 o LEWOD ddvdd Iau EbriU 30ain. Y ma.e v fwvstfilfa vn awr vn cynwvs un-ar-cidep o I-ewod. SEINDORFAU PRES A THANNAU, a dyfyrion afrifed. Mynediad i mewn is- Plant 6c Bydrl PRII -WTL FAWR CYMDEITHAS LLONG- -EIRI, LIVERPOOL, TO cvmervd He ary 25ain cyfisol, gyda DEMADAU MAWKION", PRESSMAN WANTED. A STEADY Man, used to Book-work, required for six months. Apptv to J. ROSSER, HIGH-STBEET, SWANSEA. WANTED, PARTNERSHIP in any Business, where ■ the Advertizer mayinvest from £ 400 toS.Wand wbere he migbt aiso undertake alight employmerit.-Addreas X.^ Amserau Office, 11, St Anne Street, Liverpool. CYHOEDDEDIG AC AH WERTH GAN GH HUMPHREYS, Caernarfon, ac a an- fonir drwy y Post vn pnirR*ri ar dderbyniad gwerth yr hyn fydd eisiau mewn Post Office Order neu Stomps, eff- eiriedig fel uchod. LLYFRAU CREFYDDOL, &c. TY Tad yr Iesu neu olygiadau ysgrytbyrol ar nef y cefoedd, tragwyddol gartref ptant yr A rglvrydd. pan y d«wiolfrydifcr Edmundsoio. 2s. 6c. mewn Ilism hadd. Pyratheg a Deugain o Bregethau,, ^r amrywiol foterion pivysig, gan wahanol bregathwyr yn Nghvfun- deb y Wesleyaid. Pris 10s. 6c. Taith y Pererin, gan John Bunvan. Yr argraff- iad cyflawDaf yn Gymraeg. Mewn lledr, 3s. Esboniad ar y Testament Newydd, gan y Parch. J, Wesley, Cyfieithiad r.ewvdd ?an y taroh. Rowlan& Hughes, Mewn plyg bylbin. f) modfedd wrth 4. Cynwysd yr adnodau yn ayflawn-mewn byrddau 7s, 6c.. iiedr 88.. 60., y rhwymiad goreu, gilt edges, 1J 6c. Traethawd ar Hunan-adnabyddiaeth: ?dag Adfvfvnadau a S,l?adau ar y Ketur Ddycol. -õ-an.r: Mason, A.C. Pris Is. 6c. Cant o Fyfvrdodau: neu Anadliadau Dwvfol Enaid Duwiol yn sycheuu am Grist. Gan yr hyglod Howe wedi ei gyfititbu gan H. Humphreys. Pru 6c. Hanes Crefydd yn Nghymru, o'r amser y daeth y Cymry i Ynys Prydain, hyd y flwyddyn 1818. Gan y di- weddar Barch. D. Peter. Ail-argraJ&ad. Pris &s. 6c LLYFRAU ADDYSG, Ac. Gramadeg Cymraeg. sefleithadur Athronyddol yn yr hwn yr amlygir Deddfau yr laith Gymraeg, yn nghyda Chvfarwyddiadau belacth i'w deal;, ei hysgrifena, a'i darlien yn briodol, &c. Hefyd, Rheolau Barddoniaeth. a Thraethawd ar Reitheg. Gan H. Hughes, (Tegai., Yr ail Argrafflad, gyda diwygiadau ac ychwanegiadau. Pria, Ss., neu 28. 6c. mewn llian. Crynodeb o Ramadeg Cymraeg, yn ngbyda Chyf.ö arwyddiadu manwl i ddarllen yn briodol. GaB H. Hugbes. (Tegai). Pris 6c. Arweiniad bychan i Bamadeg yr laivh Gym raeg. Pris 2g. Addysg Chambers i'r Bobl, yn cynwys Traethoda- au godidog ar wahanol gangbenau Gwybodaeth Gyffredin- ol. Cyfieithedig gan Eben Fardd, Caledfryn. Peirch, Owen Jones, a David Hughes, B.A., Gweirydd ap Rbya Clwvdfardd, ac eraill. Y Óyirol gyntaf, mewn Uian, 15s. Yr Ail Gyfrol o Addysg Chambers yn dod allan yn rhanau Is. Tr un. Y 5ed yn barod. Geiriadur Cymreig a Seisonig, a Chydymaith i'r Yøgo] Sabbathawl: Yn amlygu ansawdd a gwraidd 1 Gymraeg, tarddiad geiriau dyrys, cynulliad o eiriau o gy- ffelyb sain, a chrynoad helaeth o eiriau tywyllyr Ysgrythyr, efe eu cyfystyron. Gan J, W. Thomas, Arfonwyson. Priels. Hunan-gyfarwyddydd i Gymro ddysgu Saesoneg yn yr hwn y rhoddir sain y llythyrenau s'r geiriau Seison- eg mewn llythyrenau Cymreig. At yr hynyr ychwanegwvd crynodeb o ymddiddanion, llythyrau. cvnllanian dangoa- iadau am arian, &c., yn y ddwy iaith. Gan Bardd DII Mon. Pris l. Vocabulary—sef Llyfr o ymddiddanion a bmwcld- egau Cymraeg a Saesoneg. Pris fic. Llyfr Llythyrau Cymraeg a Saesoneg; yn cynwys amrywiaeth o Lythyrau Teuluol, Cyfeillgarol.Catwiawtbol, a Masnachol; hefyd, Nodau Cyfarchiadol, Ffurfiau r Ew- yllys, Rhybuddion i ymadaelo dir neu dai, Talgrifall an Arian, Ysgrifau Cvfnewid ac Addawol, &c.: Feea y County Court; a'r Ffurf o Rybudd cyn rhoddi un yno Ffurfiau i Gyfarch Personau oTJchafiaeth. Prii Sc. Y Garddwr Cymreig, neu. pob Dyn yn Arddwr iddo ei ban, er ffarfio, trefnu. gosod allan, a thrin GAJTIPD LTSIAU, GAltDD FrRWTTHAr. a GARDD FtoDAtr. Wedi.. casgla yn ofalus, allan o waith Abererombia, Price, Gtwamy, &c. Pris Is. Darlith Ardderchog ar Seryddiaeth, a draddod- wyd yn Nghymdeithas y Cymreigyddion, yn Liandoiz6 Gan J. W. Thomas, Arfonwyson. Yr Athraw Cerddorol: yn cynwys Gwersi Eglur- haol a.r holl Ranau Ymarferol Cerddoriaeth, ar ddull hollol newydd, wrth ba rai y gellir dysgu darllen Cerddoriaeth heb gymhorth Athraw. Gan D. Hughes. Prieft, LLYFRAU HANESOL 6c. YE UK. Hanes Bywyd Due Wellington a'i oreTiestion milwrol. Pris 6c. Hanes Bywvd a Marwolaeth Nicholas I, Ymher- awdwr holl liwait., &e. Gan D ap Huw, Feddyg. Pris 6c. Hanes Bywyd Die Aberdaron Cymro nodedig am ei dalent a'i archwaeth am ddysgu leithoedd. Gan H. Humphreys. Pris 6a. Hanes y Cymry: yn cynwys y prif ddygwyfidiadau a gymerasant le yneu hymdrifod a'r Rhufeiniaid, Sacson- iaid, Daniaid, a'r Normaniaid. Gan Ellis WynoWyrfai. Pris 6c. Uncle Tom's Cabin, neu Hanes Caahwo Criat- ionogol o'r enw F'ewvthr Tomoi": lefDyooethitldrfr Gctltlh fasnach yn ei gwahanol gysvlltiadau. Gan H. B. Stowe. Cyf. gan y farch. D. Roberts. Pris 6c. Arweioydd Cymreig i holl Ryfeddodau Llundain. Gyda Map. Pris 6c. Ni ddylai yr un Cymro fvned i Lun- dain heb brynu hwn bydd o annhraethol werth iddo. Gwlad yr Aur, neu Gydymaith Tr Ymfudwr Cym- reig i AWSTRALIA. Gan b. p G. apHuw, Feddyg. Hefyd, Can yr Ymfudwr, gan Eben Fardd. Pris Ie. gyda Map lliwiedig, oddeutu pedair troedfedd ysgwmr, neu heb y Mab, 6e. Hanes Mordaith o amgylch y Ddaear, gun Gymro o Fon, newydd ddychwelyd, Pris 6c. PORTREADAU A DARLUNIAU. Darlun y Parch. Edward Anwyl—2s. ftc. Darlun y Parch. John Elias, o Fon—Is. Darlun y Parch. David Roberts,Caernarfon-—2s.6c. Darlun y Parch. Thomas Aubrey-2s. 6c. Darlun y Parch. John Bryan, Caernarfon-la.6c. Darlun y Parch. Daniel iones, Caemarfoa-ls. 24 o Ddarluniadau Ysgrytbyrol, yr oil am Is. Darluniau Twm o'r Nant, Cawrdaf, Gytaa Peris, Dafydd Ddu Ervri. Lewis Morys o Fon, Esgob Beber. Thomas Pennant, Richard Llwyd. 6c. yr un. Map hynod a chywir o Ogledd Cymro ar luit Modrvb Gwen yn cario baich. Papur Llythyr neu Gaxdiau ac arnynt Ddarlun- iau o Brif Gastellydd, Trefydd, Mycyddoedd,Dyflfrynoedd, Llynoedd, a Rhaiadrau Gogledd Cvmru. Is. y dWllin, neu rbai inwy2s. y dwøiù. Llyfr Darluniau o Olygfeydd prydferth a mawr- eddog yn Ngogledd Cymru. 5s,,unarall7a.fic. Darluniau o Ferched Cymru, gyda het, becwn cwta, a sana bacsia. le., iliwiedig Is. 6c,-QD arall mwy. II, fie., Iliwiedig. 28 6c. Darlun o Gasteil Caernarfon fel yr ymddAttgosax ar Dydd Hynodiad Jubilee y Feibl Gymdaithaa. Is. 60.. Lliwiedig, Sis. So. Cyhoeddedig ac ar werth gan H. HUWPHKKTS, Omemtrhm a'r Llyfrwerthwyr. [HTSBYSIAD.j YMFUD1AETH. MRI. GTOLTGWYR,—Y mae yn jmddangoe i mi mai yr dmserau yw ein newyddiadur cenedlaethoi, nett brif newyddiadur Cymru, ac fel y cyfryw, &to ef mae llygaid y genedl am hyflorddiant, yn mha gwr bynag y byddont, a hir oes i chwi i barhau i'n cenedl yr hyn yw yr haul i'r byd. Mae ymfodo gwedi myned yn beth cyffredin iawn gan y Cymry agos i holl borthladdoedd y byd, ond y mae miloedd o honynt heb fod fawr o olwg mwg simnau y bwthyn J mag- wyd hwynt ynddo, ac felly llawer o honynt yn cyfar- fod & dirfawr siomedigaethau cyn gadael yr ynyg hon. Hyn yn onig a achosodd i mi alw eich sylw at yr hyn a ganlyn :—Y mae ymfudwyr o wahaaol ranau o Gymru yn dyfod i Liverpool gyda'r steamer. ac ni wyddant pa awr o'r dydd neu'r nos y glaniant yno, ac fe allai mai haner nos y bydd; yna dyma bob un yn y twrw mawr 10 yn y pryder mwyaf yn etti colli ei eiddo, a chyn pen fawr o fyBoclau bydd yao filoedd o ddynion o bob math, ac yn 6A myag dyrfa o'r land sharks fel cigfrain, flu holl fwriad an yspeiha ymfudwyr dyeithr anwybodas. Yr oeddwn yn MMITH y dyrfa yn ddiweddar, a gwelwn Gymro gwrol gwedl caffael dau flwch a sach fechan allan o'r llestr. ac yn methu gwybod pa fodd nac i ba le i lyned, yna daeth Sais ato ac a ofynodd, do yon want o porier, <«'?'* Atebodd yntau yn lied sanig, dim sychad thirty.* Yna dyma y Sais yn ymdrechu dangos ei neges trwy ystumiau, a deallent eu gilydd, a.daeth shark arall yn mlaen, a ffwrdd a hwy, y CYMRO Ili gwd, aT ddaa Saia 4'r blyehau. Yr oedd hyn yn llawer o esmwythdOT meddwl i'r Cymro druan; ond wedi YEFCGSTIFC pan aethant i groesffordd, aeth un y ffordd HON a'r ilall y ffordd arall, ac wrth ymdrecbn cadw ei OIWG ar y ddau,bu agos a cholli y ddau,ond collodd un 0 hon- ynt, ac ni welodd ef mwyach. Ciywais am amryw wedi eu hyspeilio o ran neu yr oil o'u heiddo, ar lan y porthladd, ar y ffordd, neu yn y llety. Anbawdd dysgrifio teimladau ymfudwyr gwedi en hrspeilio o gynyrch eu ll&far diwyd am flycyddoedd mcvn lie dieithr. Y mae darpariadau addas er dyogelc ym. fudwyr yn L'erpwl, ond ma, miloedd yn anwybodas o hyn, ac yn syrthio yn ysglyfaetb rhwng y land aharns, fel eu geiwir, heb wylod iddynt. Mae yn hysbys fod yr Amserau gwedi gwneyd llawer o ddaioni gyda golwg ar hyn, ond credaf y gal; wneyd mwy wrth sylwi ar dalerroau ei ohebwj-r, ac eangder ei gylch- rediad, gall erthygl ar hyn ambell dro oleuo Cymru o Gaergybi i GaerdydJ. Mae omryw o ddynion cyfrifol yn ddiau yn Liverpool, yn cyfarwyddo ym- fudwyr ac wrth gyfarwyddydyn yr Amserau, aeth fy nghyfaili a mi i dy Mr. David Davies, 29, Union Street. Dealiasom yn fuan mai Cymro coch cyfan oedd. Cymerodd ein heiddo He dyoget, a rhcddodd bot: cyfarwyddyd angenrheidiol. Fa fy ngbyfaill a minau mor ddyogel am bythefnos J'û ag y bu Noah yn ei arch, ac yn YITOD yr amser hyny gwelais ugein- iau yn ymddiried eu flofal iddo ac wrth ymholi h wym, yr wyf yn tystio ca chylarfyddais agon gwedi cael ei siomi ynddo. Dylai ymfudwyr anfon ato am hvsbysrwydd agos dair wythnos cyn cvehwyn, yr hyn a arbedai iawer o draul a thrafferth lddynt, na ailant ragweled het: gyfarwyddyd. Credwyf fod Cymru yn wir ddviedus iddo, ac os iawn gwobrwyo teilyng. dod, dylem ffurfio rhyw gynllun i'w anrhegu am ei wasanaetbgarweh i'w genedJ, a cbyfrifwu hi yn framt gael rhoddi fy enw yn mhlith y tansgrifwyr. Ydwyt. foneddigion, Eich ewyliysiwr da, Lland%bfawr, Mai 4yrid. Datian DDC Jjz.