Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

YR WYT^ttOSrv-.N,)5. I I .…

.., ",,l{-Pt;:r...!. - _.,…

T TY NEWYDD. - - - - .........…

AGORIAD Y SENEDD. I

DIANGFA ORSIN1 O GASTELL MANTUA.!

CONGL Y LLENOR.

'7'-'--IAR FARWOLAETH THOMAS…

Family Notices

Y _GYLCHWYL FAWR HANDELAIDD.I

■ GLADsfo^B^Uu

News
Cite
Share

■ GLADsfo^B^Uu Cyhoeddasom yn ?.?' J:' ,¡;! l' f Mr. Gladstone "n Mr. ??.?i'S??' ???at!? y l!.dawgrymais?ad h?rgraffu fel y traddedc????'?h? ??? '??' Ban ydyw cyhoeddi ei yo??-t? V hwn a ymddan?osodd !?V«e&<p-?? iMnais yn ddiweddar yn X'?*?diadnr<?h, ? oddiwith y Gwir AnrEyd.Mr. a ?,Ldd.bons w? &vfeirio at un Mr. Charles Bntler. yt ?? syd??L Cynwys Uedawgrymiad ydd yn .d!e?.?  ar fv nghymeriad, ac Y't argvhtwdiad m eddotrw?dd. Lied a?ryma Mr. Gladst ne ?. fVj aNeth a vmddaogos?d yn y newyddiaduron Ydoe& yr un a dt.ddoi'C i mewn cyfarfod o ethoh..yrÍ1; Flint, yr 1 wn a g,"Iiwyd yn Nhreffynon ar y 27ain I or mis ^iwedda'jOnd ai bol yn rhywbeth i wnaed i fyoy ar ol hyny. Beth hvnie vdyw ritinwetdau a- u ffaeleddau yr araeth h > o, yr w f ynllwyr wadu lled- awjrymiad N. r. Gladstone. iifbe yr araeth fel y ymddangoso d ya y n^w dd aduron yn admi.had cy wir o'r tin a addo lais yu y cyfarfod hwnw yn mhresenoldfb Mr. Gladstone, ac yr wyf yn sicr na wna Mr. Gladstone na neb o'i gyfc illion ag oeddynt yn bresenol ac y pryd, fy ngwrthwynebu yn union- gyrchol. Gwnyn eithsf nad yw yt ymadroddion aarfer- ais ar y pryd ond o ychydig bwys i bobl Lloegr, mewn c\ dmariaeth a'r pwnc mewn dadl, gan ei fod yn dal perthynas a chymeriad un o brif ddeddfwyr y devrn. As. Mae Mr. Gladstone wedi gosod y cwestiwn i lawr yn deg yn ei lythyr, aef, Pa nn ai gadael llyw- odraeth Arg. Prtliaertton ar adegapwyntiad pwyllgor I Sebastopol, fel y dywed y Carnarvon Hemld iddo ddwevd yn y Wyddgiug ychydig ddyddiau cyn cy farfod Treffynon, ai yote M y aierhaodd yn Nhre- ffynon iddo gael ei droi allan wddf ao ysgwyddau." Er pan gvhoeddwyd fy araeth yr wyf wedi derbyn cadarnhad o gywirdeb y golygiadau "dradrfodais ar ymddygiad y Gwir Anrhyd. foneddwr, oddiwrth ber sonau galluog i farnu. Yr wyf yn awr yu gadael i'r Gwir Anrhvd. foneddwr ddyfod allan o'i ddyryawch, aan sicrhau iddo na bydd neb yn cael ei foddhau yn fwy na mi fy hun wrth ei glywed yn pnd fod ei ym ddygiad ar yr achlysur hwnw yn deilwng o'i sefyllfa uchet flaenorol fel dedfwr. Ydwyf Syr. eich ufjdd was James Hall, Treffynnon, Ebrill 25ain, 1857. MaeynyrOswestry ArfvertiserUthvr aralloddiaTth M'. E Hutchfield, Gree" Hill, Treffynon, yn yr hwn y dywed-—" Yr oedd rhai neillduolion yn araeth Mr. Hall nas gellid eu corffori mewn adroddiad, gan nad pa mor ffyddlon y dichon, iddo fod, sef y dull gwrol, difrif, ac effeithiol yn mha un y traddodai, a'r effaith anarferol a gafodd ar y gynulleidfa, beb eithrio y honed Iwr Gwir Anrhyd. ei hun, yr hwn a glywwyd yn gofvn gyda pbryder mawr i'w gyfeillion, tra yr oedd Mr. Hall yn llefaru, Ai nid oes genych ddyn galiuog o'n plaid ni a gyfyd i'w ateb, y mae yn oario I y boM gydag ef."

I ---AM R Y WI A E T H AU.…

[No title]

MARCHNADTOEDD CYMRU.

J- _- - MARCHNAD LLUNDAIN…

CANOLBRtStAU YMHER(>BKL>«-

ILIYBRPOOL WOOL MARKET, Mni.f

MARCHNAD YR YD HVKRPOOL.-

LUNDON CATTLE MARKKT.