Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

YR WYT^ttOSrv-.N,)5. I I .…

.., ",,l{-Pt;:r...!. - _.,…

T TY NEWYDD. - - - - .........…

AGORIAD Y SENEDD. I

DIANGFA ORSIN1 O GASTELL MANTUA.!

CONGL Y LLENOR.

'7'-'--IAR FARWOLAETH THOMAS…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

!tartvø1attan, ESOORODD, EbriU?.tncd Mr. Thomas H?e.. cy?yryd?, Hig1J St., Pwllbeli, ar frch. "lilSs,gTOigM" Robert Pichards, saer Uo?u. Tabernacle St., Bangor, ar fab, i ^t;^ X:M?'t-k.Y?..A?ch. ar fetch.  ?9. priod Mr. H. W. Roberts, 3 Aim. St., Everton, LiverP-lo Ar fab. iE'CT, *«»f—. B.1d, r-a St., Toxteth Park, ar fab. ritIODTM9 Ebrill 17, yn eglwys St, Michael. CaerUeon, Ir. E. I Lloyd, Trefnant Inn, a Miss Roberts, Wtne V t Heol Gaer, Llanelwy. -24, yn eglwys Llanrhaia" MoO Thomas Roberts, Crookirood farm, a Miss An 'y?n6' merch Mr. John Wynne, masnaohydd, Li.nrhaiadr. -25, yn nghspel y Wesleyaid, Treffynon, Mr. John Thomas, plymydd a ewydrydd, Conwy, a Miss l5. Roberts, gwniedyddes, Bagillt. ——28.yn eglwys St Pedr,Pwllheli, T. P. Williams, Ysw., Glasfryn, a Cordelia, merch y diweddar J. Lloyd, Ysw., Trallwyn. Trwy drwvdded. yn nghopel y Methodistbid Callin aild, yn Llanarmon yn lal, gan y Parch. John Davies, Nerquis, Mr. Richard Evans, Pant y gern, ger Ruabon, a Miss Sarah Davies, merch liynaf Mr. John Oavies, Camddwr, Llanarmon lal. IIU FARW. Yn ddiweddur yn Rhufain. y Pa^eh. E. T.Evans, curad parbaol Llandudno; oed 34, a mab Mrs Row'ands, North Parade, Aberystwyth -6. Ann Roberts, Nant Wag, ger Pentre Berw oed 13 -21, Affir4arst Hughes. Ty Newydd, G ierwen, wedi bod )n orweiddiog dros ddwy flyneddar hugain; oed 53. -25, Thomas Jones, Bryntinon, Pentre Berw"; oed 53. 25. ar ol tri m?s o pystudd oalel, Mrs. Mary Jones, gwraig Mr. David Jonps, coach builder. Mert tyr Tydfil; oed 67. tHu vr im .dawedig yn aelod hardd a dicblynaidd gyda'r Methodised <'alfinaidd am 50 o flynyddoedd. Cafodd y trairt o gael ei dwyn i fynv mewn teulu erefyddol, a cbafod-1 fanteision er yn. ieuanc, diwy ilddvrg a siampl rhieni dnwiol i feithrin medd.vii.-in parchu" am grefydd. Yr oedd Mrs. Jonea vn fereb i Mr. John Williams, vr hwn y cylemr ato yn Methodistiueth Cymrn, yn banes Meidrym Llancoi, ao Abertawe, fel "pregethwr hywiog a blasus" yn amser y diwygiadau. Yr oedd yn hoff o fyfyno ei Beibl a llyfrau da eraill. -20, yn Glut y don, Pentre Berw, Grace Pritch ard; oed 13. -27, ar ol atnryw flynyddoedd o gystndd, yr hwn a ddioddefodd gvdag ymroddiad a thawelwch unstionogol, yn 71 mlwydd oed, Mra. Esther Wil- liams, gweddw y diweddar Mr. Stimuet Williams, a mira Mr. Phillip Williams, argraffydd a llylrwerthydd, Aberystwyth. Perchid hi yn fawr am ei huniondeb a'i chymwynaagarwcb a bu yn aelod SVddlon gyda'r Trefnyddion Calflnaidd uwchlaw 50 mlynedd. Ei hott lyfr bob amser fyddai y Beibl gyda tylwadau P^ ter Williams; hoff destyn ei hymddiddao fyddai crefydd; ae nid oes y radd leiaf o amheuaeth yn meddwi neb a'i hadwaenai nad ei diwedd oedd dang. nefedd. -21, ar ol yn acos i ddwy flynedd o gystudd, Mr. Llewelyn Howells. Dilledydd, Penybont; oed 58. 28, Y. Rbuthyn, jy Parch. David Gravel,*wei^n idog Wenley iidd; oed|18, ac yn y 22 'in o'i weinidog- aeth. Bu yn glaf iawn am dair blynedd, ac er i'w ymad.wi.1i o'r diwedd fod yn ddisymwth, yr oedd yn barod i gyfarfod i:i Ddaw. -22. Mr John Garnon, hen lytbyrgludydd yn Merthyr Tydfil am hir flynyddau; oed 83. Yr oedd o gymeriad parchus a diehlynnidd. Q"9 Mm. TnnAtt. priod Mr. D-ad Jones, vohetU wright, Castle Street. Mertnyr Tydfil: oed 67. Yr oedd yn ae:od pahus gyda'r Trefnyddion Calflnaidd am hir flynyddoedd. Mabwo^AKTU MR. J. MORGANS, M.R.C.P. YSTALYFERA, MORGANWG. Bu f,-rw y gwr ieuanc tra gobeithiol ucbod ar y 18fed o'r mis diweddaf. Ac yn gymaint a'i fod yn ddyn ieuanc mor obeithiol a thalentog, diau y bydd yn hyfrydwch gan lawer i gael ychydig o'i banes; a bydd byny hefyd yn sicr o beri galar mawr i'w mynwesau am na fuasai yn cael byw fel y caffai y byd weled a mwynhau ei daleot a'i ddefnyddioldeb. Ei brif nodwedd ydoedd ei ddysg a'i allu i yfed dysg. Ac mor belled ag y mae athrylith i'w gweled wrth y cyflyrader a'r hwylusdod gyia pha. un y dysga unrhyw ddyn ieuanc, yr oedd y gem bwn i'w weled ynddo ef. Pan yn ymaflyd yn unrhyw Awdwr yn un o'r ieithoedd clasurol, pa mor galed bynag y byddai y gwaith i'w gyfieithu a'i ddeall, yr oedd efe bob amser yn deall pa fodd i gyfieithu, a pha beth fyddai y synwyr yn yr ymadroddion. Ac fel hyn y dangosai ddealfcryf, chwaeth goethedig, a meddwl llym. Nid ydym yn gwybod ond ychydig^ am dy. mor ei febyd. Yr oedd yn blentyn hynod; der bytiiwyd ef yn aelod eyQawn yn eglwys Annibynol Pan teg pcayn 7 mlwydd oed, a dangosai arwydd ion m iwr o dduwioldeb. Ond awn yn awr at ei brif nodwedd, satf ti ddysg. Fnillodd ysgoloriaeth yr Athrofa Normalaidd pan yn 17eg oed; acyn mhen tua blwyddfn, enillodd y gradd o Member, of the Royal College of Preceptors (M.R.C.P.). Yn Meheno 1852, ynigymerodd a'r gorchwyl o fod yn Tsgol F'eistr yn y Cymer ger Pontypridd; a ?un yoo hyd ddiwedd 1854. Bu yn dra defnyddiol a Iwyddianus yn y lie uchod. Bu yn foddion i ddiwvgio llawer ar yr ardal yn mbob ystyr, yn neiilduol yn ei moeaau. Cyn iddo ef fyned yno, yr oedd moesau y bechgyn ar hyd yr heotydd yn wartlius ac ynfriifeilaida. Ond yr oedd moesau ein cyfaill ynftfdawedig mor aruchel ac anrhydedd- us fel y diwygipdd hwynt, 80 y gwnaeth olwg arall arnyut. Bn hefyd yn ddefoyddiol iawn gyda'r ysgol Sabbothol Ar ol ymadael o'r Cymer dychwelodd i Abertawy i fod yn Is-athraw yn y Coleg Normalaidd presenol; a bu yn y swydd hono am flwyddyn. Yna daeth yn efrjdydd o'i I un Athrofa. Nid oedd efe yn foddhaol ar yr hyn ..edd wedi ei ddysgu, ond penderfynai fyned yn mlaen nes dyfod yn gampwr mewn dysg Ond yn amser Gwyliau y NttdoHg diweddaf, aeth gartref i ddychwelyd byth mwy! Ond rhywfodd, yr oedd- vm yn ei ddisgwyl yir ol o hyd, er mor wan ei iechyd ydoedd, a llawer gwaith y gofynai ein prif athraw (E. Davies, Ysw., A.C.) am dano. Acyn mis Chwef. diweddaf aetbom i'w weled; ac yr oedd pob arwyddion yn dangos na cbaem ei gwmm a'i gyfeillach bvth wedi hyn v. Ae nm 11 o'r gloch boreu dydd Sadwrn pythemos i'r diwedd af, wele yr arwyddion wedi myned yn e»lwedd! A bu farw ein cyfaill anwyl yn 28ain oed. Yr oedd efe wedi gweifchio ei bun allan. Yr oedd yn naturiol o gyfansoddiad peryglus A bu yntau befyd yn yapaid y flwyddyn ddiweddaf yn dra esgeul us o hono ei hun, trwy beidii cyméryd golafur (exercise), a thrwy beidio bod yn ofalus, Be yn helaeth yn wir gyda golwg ar ei ymborth. Y mae hyn yn weis bwysig 1 holl efrydwyr ieuainc yr oes; ie, gwers sydd wedi costio yn ddrud i'n cyfaill Mr. Morgans. Nid hon yw y wers gyntaf! Ac O na allem ddweud mai hon yw yr olaf. Yn bwyrdrwm iawn y mae plant dynion ao O! na thypid ym- aith y pechod yma o'n plitbi CYLVEFBTDYDI).

Y _GYLCHWYL FAWR HANDELAIDD.I

■ GLADsfo^B^Uu

I ---AM R Y WI A E T H AU.…

[No title]

MARCHNADTOEDD CYMRU.

J- _- - MARCHNAD LLUNDAIN…

CANOLBRtStAU YMHER(>BKL>«-

ILIYBRPOOL WOOL MARKET, Mni.f

MARCHNAD YR YD HVKRPOOL.-

LUNDON CATTLE MARKKT.