Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

*0 009L Trethi hyn' l"«Wd,.Ntb y To 0'1..1: I CoC o 40. y pvys, yr Vdy- oedd rests i*ad prisiau yn 01 VI j mportatio*) Te y flwyudyn bon yn Uai ?U?m 0 bwysi nag yd0e44 y tymhor di. yn naturiol y b1td codied m?wr ? ?.Otddfodynhy?"wya'?'?? ? ?t *?M prio??. <M JD **° f"- <Mh a# a rownt foddhad J {/on ychtcantgol ?m GLASGOW, ,? OK, e Gmeow, leryoyloh. J r wiain i. ,?.<  ? BMf? g ? ?M. 16.. Od. f i [ KELSON A CUTt. ffx?UU (BimnnMio*), v ^dWJrfTRWT, UVEBPOOIi. (lee) .?.?.. > :)f J J -i l N'V ØIIWYDDBDIG, COE8AU GWEINIAID, ¡ GLINIAU, A FFEBAU. VPateBt. Vulcanized Indiarubber ELASTIC JL H.O.,NAU, GWASGBWTMAU, GLI A FFER. yd- S? anij aMl.ntt?dWMt ea bydwithedd. Ni effei\hia <?iKa<M<MMnyBt; .M?"ei"MCtr<iM.tyy.elhr *?t ? y goes yn ddioed, M !'<MM ?rredtn. Y maent !'?yd<M M? XW P?l en pneyd at y dyben, ae yn S*«icnnero4wyeynfawr gan f 71013. CytMw.Tth YR?NDtARCBBER DEPOT, l aoVTH CASTLE STREET, C.B WAMt&K, PtHtCH?Me. (!93) rv ?- 1^* *\j)plp ,v ~*m ■ M ""■" ■ O.fcj Q R A TJ, ■ ?Ntt_CTH f??yco d?t??oh '?y.? ? ? add«"'ÐchPëJJ ??. aid yw ond i mi hyabysu y bydd !'r I ?yddorion byny o ODé"sn¡dd a chywirdeb tr?y ? no, yn yr maer a &eth heibio, yr enillais «<:h '??ddthed. 8Ml ei ystyried yn ddyMawydd gMyf *? PMh?Q yn y dyfodol. J. BIWBlLL, Watch-makf*. 6, Pmsgis. ?et, y Shop gyn<? Old EMt-?tMet, LiYerpoo 34ftdlwyd yn 1701. au, UMBRELLAS, A CHOTIAU UCHAF 't-EAB ?d BIMMN, ? A. H?mnM, 3! < ? ?' GBOB??CMBCENT, (To. OF LOKP43TBCXT), V *HJMIHIIII grboadtt oyzhaeddlad an STOCK OwanWyn e L r* DTlAU O B DOSPABTK CYNTAF; > .>. B^TIAU At BELA A PfilSfiOU MJW* AM- I&TWUM MAW% .tHX WKW WAfERPBOOf TALMA COAT. LIVERPOOL. JOHN G. J A COB. ?0? AB?N. GEMYDD, ABLIWYDD, W Ap ORUWR-WNIUTNUBIM OL'IJURCH STREET. Ciinatbiad (Aqørtment) rtiagorol o aIQV, j. LLESTBI ARLUi OT DOSBABTH CYNTAF. A'R ELECTRO PLATE NEWYDD; ttZTTD, n ORIADURON GOREU. YN AUR AC YN AJUAN, PATENT SILVERS, DUPLEX, ac HORIZONTAL, ">1: SC OW^LBANJV nc oywta-ppisiau RHESYMOL IAWN. JOHN G. ;fA "'OB. G 8. CHURCH STREET, LIVERPOOL. 'rIiIs DiY. FOLLOWING DAYS, It if HOt f a By attsoanred that the aeleotion of Pariaian ted tmxAvx NOVELTIES for the SaMoa will be OPENED fcrlNBPfCSCTlN. ]C;J. N 0 D D E B, filtvimeaq." 'Ijli newest F"hions,seleoted by bivaelf, ^•m tkafrath so" in Paris olud London. haa great pleasure in pr—rating-^—" for the aPPr<»>»tion of the Mobility and ni anrroanding district. A. J NODDER, HATTER, al, CHURCH STBBET. The on) ESTABLISHED BRUSH MANU. ] FACTORY, 3S, SODTJI JOHN STREET. Vf Walter MORGAN, uu W.- JAMB* MAMDEN. <t SONS. AU-ldjebref Ito» ø, CMWt Fibre )I.ul. CMritw? *ft. Cocoa Flbre Ma#ioe. Cmriage !<tMtoM Het'h, ?c..?'?'?*?°? th<"MetMb'r? twti (*') B8TABLMHEP UPWARDS OF SIXTEEN TEARS. A, M U F, L C U T T R 14 BOLD 8TKKTZT. CABINET MAKER. UPHOLSTERER, BEDSTEAD, BEDDING, L00KlNd-GLAS8, A^D CHIMNET-GLAS S MANUFACTURER. 9. CUTTER'S SHOW-BOOMS Contain aSMSt extensive Variety of all the necessary Articles FOB COMPLETE HO US* rCRNISHING. < lieie t( Prices raay be had on application at it, «B 0 L3> STREET LIVERPOOL. r"CK.D ?M' or C?*0? *WB MMT wswmai FACKSD DIITANCR. (M) %L ■' G U A N O. ¡4tt1ANO.}peruQaD.' Owio^ t PtP? Pem?M. M fAMeML ? ?tott*d ) Fat. tCPE? RZWPHLTE OF LIME. po? aad GROUND BONE8. BO?E A?B and T!TMOL UNSEED CAKE. RAPE CAKE. niDlAN CORN. BfDIAN COIlN, MEAL. BICE MBAI. J¡,1}iSEEU E ER Md OT A SEZIDS. GO R 8 T and CO.. Guano Merchant and ?jr A?c?tW? Dealers, EMhm<e.*treetEMt,Lhferp..I, Md Blcbtnond Ptaoe, Chester. AGENTS FOB AGRICULTURAL IMPLEMENTS. OXIAI, '} AND SUPERPHOSPHATE OF LIME. AB WECTH GAN T. M. EDWARDS, TIMBER MERCHANT, CONWY, nftairnder o'r Gwrteitbiau ncbod o'r faib oren, ambiisian tawyrool. MOURNING MILLINERY. YMAE B*n GEORGE JONES yn barod i Y AtoiMM OTtMtbtad M"wr o Monmhif! Bounets Mo- JSS.,X. Caps, p ad D. esses Lappets, lowers, Orut'a Onpe8. Crape and Bug: tolla'8, • feev Blbbons Gloves?&C. CrapeBovueto stm.y,prisitucanlynof b4 mnaar mown Totor, -'ta Sc.. 3s. 6c., 4s^c-58 [,u fis. ^o' 7.? ?. 6c J tc., 12s. <o.. Us. ?., A6&. 60 Iss. 6. XOs Cleo, and •jpr^OBEAT CHABWJITE STREET. 04, OL ft, (I'M) iw# 57. Yn 'Sht)p LEWIS LEWIS, Nelson Em- porium, Bont Bridd, Caernarfon, was y Def nyddiau Dillad GOREU A RHATAF yn .tyatlw, Y.ø.r .l. ( "i CIlQ: BVLLqlx HU Y DWBIN. I W R N CAN A B Y \.7 PUB A ra mint STDE waif <nrru Mtltokxcsoo IPYNIIS, Tn lJcwr rhtgortchetr Brant*, u'rpadden irafo Sherries a werthir ynVriesenol. f" n IE R s o N. "7 VEPradKT,, Ui-STREET, LIVERPOOL. -so?. wedi sicrhau oyflswnder o'r awin gall gyda hyder ei gymertdwyo SAKl rSGOTAIDD A GWYDDELIG. COGNAC BRANDY. FSTJFELLOEDD NEWYDD I FARCHNAD- WYR GINIAWA. -——.—- ——— FARN HILL SCHOOL RM near CHESTER. 4% (BSTASUSHRD 1842). "HE abore INSTITUTION for the Boanf A and Kdnration of Youths, and the Improvement 81 j doltl. bu been pnrehaeed and enlarged for tbe aecowo [Htion of Mfty Boarders. i & terns per Amount Board with Instruction in the varioas branches of a sound Rncflish and Classical Education, to prepare Youths for the Pro- fessions, Trade,Commerce, Agriculture, or the Oes under 10 years of se 9C Guineas 101.0 12., » „ above 12 „ „ — 35 No adeaneo made on the Terms first charged while the Pupil remalue. BZTBAI, Music. Freneb, German, Italian, and Waabliff, each 2 Guineas per Annum Drawing and Danotag „ 4, Parlour Boarders „ 4 „ „ of Nora When several accomplishments arerequtred-whem two or more brothers come together—or for Foreigners (who are usually tekeo for a term of years), some redaction is made on the above terms by epeciaJ Menit. so lif'fRANCE FEZ M A Quarter's notioe-or a Quarter's terms required prior to remonl-bnt a pupil Iniehin" and for whom a .ttuMtoD offen, is reletoo without Dotice, and chMged for only to the day of leaving. Terms payable in advsnee, for which discount is allowed. The nee of English Class Books, wiU, in fnture, be had witbeat charre-tn order to avoid the great expense oIl now set ofbooke on a change of achool; it ia, however, deeirablo, to bring any Standard works, for the purpose of reading or reference. Elich pupil to be provided with a pair of Sheets, Clothes bag. desert or tsble spoon, knife, fork, and two towels (all to be returned); also the proper necessaries for prelerria, the hair ud teeth, GEORGE RUSHBY, PaOPBIBTOB. (is) PreaneetusM may be had on appUoation to Mr. Ruahby, to Igo Nov W. Ambrose. Pouivid*. WYTHAWDION Y BABDD. GAlq T. inmzl ) r*M*.umnT ft.tCZ,MVWOOL. TX7EDI fy ngorfodi mm afiechyd i roi fy W ngweinidogaeth i fyny, attOffa.fi g?n la?ww o'm o^- eillioo i gyhoeddi cyfrol em cyfMXX?Na.dtu bar idonol. Yr W1: "ri.do gwnend hyny, 01 tm y gefnogseth anen- r eidio! i m dioplu -hag coli.; 81 rhitedi digonot o enwau derbyuwyr y Uytr r. 0811.f Argrd)dd. Rwvf yn ddio sh, M i'r rhai a ro B Wsnt eu henwau Meeee, M yn enwedig y rhM a addInr.- -'11 a derbyn enwau yn eu cymydqwthm ta ban- i mi a ftso. ??B fod eMiH na ebaWMDt gyCc i addaw, a fyd barod i wneud yr on p eth Bydd c<e! enwM m myae4rr W. JD fwy ogMon. did i bli na.phrymi y llyfr (radi iddo ddyfod allan. BBWB 0 hyn i: ddiwedd Mai 1 dcbSrbyH yr enwao. hyn i: ddi.,Wd d Caifl y llyfr, 08 daw aUan, gyawys dros dri chaat o du- dahman; ea rwymo yn harid mown llian; .'j lytbynese our. aidd ar ei gefn. Cuff ateb hofyd i'r enw oehod. Doabarthir ef yu, wrlb Than, 80 wytb 0 oitbygiau ya nhob = er rbad hyny; Bydd ynddo 9 neu 10 o yyiweuMtwiMi Ha*l»il mewi Eisteddfodan. 1. Wyth?wd 0 AwdtM. U. !Wytbawd 0 O""ddMt m. Wythmd a gybm-"Q&m M??ttod?d. IV, Wythawd • Gaoiadau rhyddion. T.W wd 0 Ensdynion co?adwriap<&et. Vlj Wythawd 0 EagInion gohebiMth<?. VII. ?'T?t eLPogTyTjnion,&O.,&Uocaib IkL yiB ?yth?wd ?trywiMthoI. NI BYDD El BBXS OND PEDWAB tnBLT, Yn awr yn Band, PriI A j DRODDIAD o Beithiau C?t?el a Dugan jtjL fyddiadau y Puch. Dr. Livinggtas, yn NthMdbMth DebeucUr Aft'tica. "Y ;it Z?l 19 gen:? Gellir cMl un, nou umbyw .ifer, ?W y U,&bn4" ar dderbyniad y gw*M mevn Pofge ?«<!t'. BEE8 LEWIS, Ar?ftfydd a Chyb&MW, MtMHT* TTMi? M i'w gM! <m f ba LyIrw4l. ,-r" 1 ý tJfDr yn y Watff, ae a gyhoeddir yn pris ot, rpRAETHAWD ar IAWN CBIST. Gan JL; B. -DAVIES, LLAN$&NTYFRAII), CONWT, i ARWERTHIAD PWYSI } YN TUHWNT I'R BWLCH, PORTHMADOG, Ar y 6ed o Fai (Y DYDD HWN]. Y mae MR. FOWLES wrdi derbyn cyfarwyddid oddiwrth ffvnrvcbiolwyr v diwoddar John Harper. YIW., i WERIHU WRTH AUCTION, Yn y lie, 'yn T0hw*t i'r BWLCH. Porthmadog, ddydd Maa c N R it, y6edo Fai, 1857, Y Casgliad diweddar a gwerthfawr o ddodrefn Ty yn cvnwvs pethan oyfaddas at ystafelloedd einiaw a chyfarchfaoedri, (Pitting and Drmuring Rooms ] Roaewood a Yllhopnv. Drvchau mawriou a iriathau erei'l, Darlunian O pw k,Prtbfawr Proofse argraffiadsu ereill, dodremau ciwaethua. Llawrleni, Pethaa cyfaddas at Ystafelloood Gwely ac at wmva", offeryinu cegin, lleet i Uaeih a dar flaw.Ofr-rcaii cynbauaf, agnrddn, Dodre'"n Yetabl. Phaeton nuigol, Hamais orcbuddiedig to adduruedig ag a.I'n. Ffrwynl Cbyfrwyau, Brijl a baril liwbl, coffvlau h-.Aner- rywlog defnvddiol, Buwch fergorniog laethog brydfertb, a Llo, Telr, a pethpu ereill pechreuir yr A rwerilifa am ddeuddsg o'r gloch. J. W. BENSON'S WATCH, CLOCK, \Y K •»,>UD. AND HrLL. CHRONOMETER if^BjB^jM LONDON. MANUFACTORY, S B t M ESTABLISHED, 19««. T W. BENSON OWNEUTHURYDD ORIORAU AUR AC ARIAN, o bob d<grifM. cyfanaod )i& t, a cbynllun, yn gwahodd aylw at ei arddaogosfa odid a digv ffelyb o orio au, yrhOD agyd. nahyddir fel y fwysf helaeth a dewieol yn Llundain. Y mae yn cynwvs Chronomrter, Duplex, Pate-U, Detached Lever, Vrrtieai Movement*, Jewelled, &c., gyda phob gwelliant di- weddar, wedi eu haddurno a cbauadau ardderchog.-)rpli ned- ig. pelrlannol. a cherfiedig. o aur ac arian, Y mae y dyfeisiau cernoiifT o waith y celfvddvdwyr enwocaf, ac Dis gellir eu oael ond yn y wneuthurfa hon. Os dymunir yr anhebgorion pwysig, sef arilderchogrwydd gorpbeniad, wedi ei uno a cbywirdeb gwaith, dilbnder, parbad, a rhesymoldeb pris, v nrvnwr bwriadot ymwelorJ .r wnetitho i feL hon, neu nafon am yr ILIXSTBATED PAMPHLET.cvhoedd*iig gan J W. BENSON, au a anfonir yn aa draul 1 r neb a anfono am dauo yr fawn sydd yn cynwy. darluDian, prlsi .ua ch>/ar-I wyddiadau pa fath oriorau iw prynu, a pha fodd i'w def- nyddio. BABNAU Y WASG. "I O r Morning Post," Hud. 30 "Arddengys y celfyddgarwch mwyaf mewn arddutliant, a pherffeithrwydd peirianwaith mewn cyfaii -od,liad." Or** Morning Chronicle," Uyd. 30. Rhagoroldeb mewn cynllan, a pherffeithrwydd mewn gwneuthuriad." O'r Morning Advertiser, TMh. 1. Nid yw y gymeradwyaeth y man Mr. Benson wedi ei gael am ragoriaethau ei waith yn sefvll yn ail i neb." Or" Morning Herald." Tach. 3. "T Mae yn rbaid i safte uobel Mr. Beuson yn mblith cel- fyddydwyr Uund?m .icrhau iddo gyfrau fawr o Mwdd y .yho.dd. eyboo o-r??.T?.a. Yr oil a ellir ei dctymuno o rangorphenlad, chwaeth,a chynllun." 0 r « S«n," Taeh. 3 Y mae Mr. Benson fel hen gelfyadvdwr yn y ddinas wedi anill eymeriad am regoriaetb P u el nwyddati, yr hwn nidyw yn sefyu yn aU i neb yn y Ddinas." 0' Standard, Tat&. 3. Heb adael dim i'w dilymunoond arian t w pryoa. O'r" Obterver," TacA. 10. Y mae yr oriorau a arddpntfosir yma yw tra rhagon ar yr elddo unrhvw wneuthurwr Sei -nig all. ORIORAU AUR, horizontal movements, jeue led 4-c., yn cadw r amsp.r vn g-, w, r. f3 15s.. £ byd X20 yr un. Oriorau fever Aur, gyda thlyaaii wedi eu gorphen jti ardderchog, o £ H <w. ? 89., S jo !0a., ?'? 12s., ?M?., i 1'o Ouiu-a yr un ?tO6 RK'BAUABIAN. A«rt«'?? <:???.?M'<'?,.<.tj S,rc.. yn O cadw i M?eryn wir £ 2 2»., je2 i?.,j63 ?*?K)t?Oa c..yn un Oriorau Arian Lever wed! ei gorphen yn ardderchog, jewelled M?t'?!??, £ 3 IDs., ?< 10s., £ 5 10s., £ 7 10s., £ 6 10s £ l<> 10s., i 50 Guinea yr un Rhoddir gwarantiad o ddwy flynedd gyda pbob onawr, ac aiifonir hwy wedi talu y cludiad i'r Ysgotlaud, tworddon, a Chymru, neu i unrhyw barth or deyrnas, ar dderbynitu archiad ar v Post Office neu ur y Bank, wedi ei wneutbur yn daladwy i J. W BF. 80N, 33, a 34, Lu(igtitt, Hill, Uundain. Cyflenwir Masnanhwyi, Llongwyr, a Chiybiau Watchf Cymerir ben oriorau yn gyfnewid neu i'w badgyweirio. STARCH BRE1NTEBOL GLEFIELD. Yn cael ei ddefuyddio yn y LLIEINDY BRENHINOL, Ac a farnwyd gan OLCHYDDES ET MAWRHYDI. y GOREe A ddefnyddiwyd ganddi ERIOED 1 To oselei wertha gd yr h^i Orders, «rc. < l 1 ;.¡ T":f ESTABUSUM ITT. Y DYDD HWN, (MERCHEB) YR 22MN 0 ITBRILL YMae J. CARMICHAEL a CTuyf. yn arddangos eu hymddangosfa o Nwyddau Gwanwyn, MttT J. y mae prif N ewydd.betbaa y Marohnadoedd Prydeinig 8 Chyfandirol yn cspl eu dwyn gerbron. Y mae pob dosberthiad vn cael ei lawn t't gwb? breMnoH gyda chyaenwad o'r cynyrohMn diwed4mf. Ymae OTUNDEBAU EANG, a PHRVNUDAU am ARIAN PAROD, wedi g?)uogiJCtCb?iwrHiw?<h4oTn Uwyddi<ma* y codi d cynyddol yn mhrisiau bron bob math o NwyddM YmMhyn yn eymhwTM vn fwi iunllrlanl he1ae o SI&ANAU M YSNODENAU, yn y rhai y m?nt wedi anturio yn drwm, a r rhti.ydTy??ry' Xwn?r?S*?? Caat y C<mt ym fwy na phan ,'u LpLrAynWwRyLd.ENI a r DODBEFNU wedi ea OYBonwi yn heJMth < chynawnder A awyddau Y mae dotbnrtMtdM y LLA! .r DODBEFNU wedI eu cy1leDw! 1D helaeih a cbyftawncler 0 8w,ddau newyddioaa SK«D, ac yn deilwog o sylw arbenig. LIVER ESTABLTLRBMENT. NWNLU>VJGTH 1 I'r dMbwrthitd hwn y mM sylw mawr wadi ei delti,M mal y nod mewn gO]Wlydoedd cae] nwyad di « C ff?ivnal&Tnbriacvmhodrol. Y natrnnan .'r arddnl1iRn mvmf <L»NRIIIR>] • R I BONETI O A^TBYMAU PARIS. n EFELVCHIADA-vi PERFFAIIH 0'& UNRHYW. GWELLT CYMYS&F.DIG. •IDAN TYNEDIG. Y'?. Y. oem I BONETI GALAR, MEWN GALAH.WE [Crmpe .??"?S)). CAPIAU TRWSIEDIGpstrym,Lu Pyre I- EFELYCHIADAU PERHAITH O'B UNRHYW I YR ABvDULL: NEWYDDAF 0 FonTI GWNIRDIG, WDI EC LLAWK OBWSIO, 0 91. i Mt. 9c. I LTV "H F 8TABLI8HMENT J^OSBABTHIAD Y BONETI) YMDDANGOSF? ARDDEBCHOG O'R B(?T? N]??A??' *■ fi I DO G?%ELLT.Itli STV-?- ? 1 I TO-C,K A GWKLLT. BONKTI ADOCRNIKDIO. GWXLLT A Cillf eto. BIC. IOWELLT CTMY GEDM. I OWE I [,T Li. 'W"' 0" HfTItUf.E'HOR. HETI V ADDQ "NK r>tfl. RETUU GWELLT 4 TauICAJr. I HRT »U BR.ZIL. TrWSIADA O WISOL BONKODIOIsatt. I TOPIATT A CHOEO>\T7 BONE11. BONETI LLUNlAU WILLO V, LLUNIAU BHWYDWAITH DU A GWYN LIVER ESTABLISHMENT. i» !Y M«e J CAHMIC«AEL a Chvf. yn ffodns wedi .írhau e\Henw<t n tri belseth o SnulLu &a Y< AC TB. SOOSMAC. am hen br?it,u, yn yft?ddunixn newyddaf, ac 0 ,Ideroydd rhtg?rot. YN v doB*rtht<?u hyn oynygir llawor o ranan lawer dan y pris preeoaol. Yn)M?ry<t<t?QSiDANDUTata*rf<roi O /awr, ao wcdj eu ey?tthn yn dda J Nr.1t F.8TABUSRXENT. I JVKR F8T^B{JSHMiiKT QTAYW a CH^RSETS | Pftdwi* mitb a PATEN r COBSETg. g?xphob mlh 9 wowant <tiw<Jd!? men "u, 0 FNENUIG. &9,, wedi en gwneij,,bsir 0 Li n wait-at Cotelle. RIVAL COR-ETS FFRENGIG, O Is «|«., ICa«S.. RHBSTB O'A DOM RTHUDAC.. I SIDAXAU I Gwisoovon ABDtjRKttnio Mrst -zs FFILILOOle. «:«»(] ao*. PALKTS. r LLIEIMAU. I OWUNENI. ) VCSLISS. CAIICOKS. Gw THBANAU. I MA -HWYDDAC. I CIREIAU. I HO-ANAU A MENTO. I DILL DI D I YS • ODEKAIT. I I BmaTi. OwNiAnwAir*. I Shawl*. t MA'<Tt!m. I 14. ?, ?,. -W- a. I LLAWRLENI, DODREFNU, DO^BA^TRIADAU AT LONG-DDARPABIADXU ANGLADDAU A GALAR WISGOEDD. LIVER ESTABLISHMENT, CHURCH STREET. LEWIS'S LEWIS S LEWIS'S LEWIS'S LEWIVS MELTON CUI: MOHAIR CAPX ANGORA. CAft TECUNA CAPE DURHAM TAUtA W»<HV»> i Ftchfyn, i Ftckfyn. i Feckiyn. i P-Ag^ -i -¡;íl >/■' T LEWIS'S LEWIS'S LEWIS*T&TRA DILLAD BECHGYN YN UNIG ?HS?.? 'ft. GAN LEWIS; ;?  J, ,1 (, ,t,} Nc ¡ JIM SEFl'DUAD NEWTDD fteilUwcl8ø !?t<t<<?*?«t a Ctp?M r?t? BBCBBYN mwitMt yypy?c.yft??jtyy?oo?j?. jtf?<??«. ,tE1RR'S KMO?BMM??K? T?AALt?MA t «t<*?/*<* towedibida'ihewswamhiroowr.'SELZALMA J)f<?y<t?<wMMty<.r?<?<w???Af<K.«?<.???. —Wj TALMA < ?ttf?t. <tjrM?<<tt 0 at ?.t??fr<a<«W?< .P?o?.o? t?Mtt?? nid un at WNMSAu"od rhai ?<f*tMt yn ""if Meittri ??!)?< fj?r? yf. ? y, MWAWAVA#? rwydd am y ey?ytp Af/y?/M?. tJ.'H1. < Sd <V?<*<<Mt<M?/-?.?.-t?.?w<.?tS? -c ■» ?'? ?)tyMtf*?<<Mt Ow,&.qodwy i ran. o chew ch i tll.u. LEWIS'! BAN E LAG H S T BEE T LEWIS'S GRANLVUE,IWX IS'S RANELAQH.STREET. ?S?? TMXA. TALIU. F t ?"J.tA ):; 'Ù;; r.' -—r" LEWWfr LEVMIS LEWIS'S LEWIS'S LEWIS* "OXVVAR TA.LMA LEINSTE* CAPB CARLTON CAPX DUBLIN CAPE MOUNTJOY CAPE j UJ JWKYYW. i Feckgyn. i FteAg. < Ftekgyn. i F-Aw P. ? ..1! FEASIYNAU I'R G WAN W r N. CO O K A TOW N S HE ? D ?/ 19, 91, t3, 27, & 90. BVROM STREET, Ydynt yn awr yn daagpe. yn en YsUfe'loedd Kan*, yr oil o'r Nwyddau diweddaf a ddarparwyi i r Tymbo*. YSTAFELLOBBD T GWNMJ)WAITH A BONETI GALAR A gynwysant amrywtaeth mawr o ddulliau dowiaol a bardd, yn rhoddi eyfle i wneoghur dowMad rbwydd YSTAFELL BONETI GWELLT Sydd yn orlawn o Nwyddaw ayml ao addnrnedig; Rice, Chip, Tuscan, Gwllt HettamLoohorn, Tuscan, rhuddipna llwydion, i foaeddigesaa o bob Trwsiadau deiHool; IItIntaa willow a ruwydwaith. YSTAFELL SHIWLS A MANTELIJ a gynwis arddangosfs dra helaiSH* o'r holl gynlluniau prydferthaf sydd ya debyg 0 ffyiia yn ystod y tymbor; telir sylw neillduol i'r do4kwth hwn, telf caffer ynddo bob amser y nUBiau MWYAF SMIYNOL, CM bristait hollol reaymol. POSBABTH -T GWISGOEDD A ardd Sidanaii Nowyddaf, oymlM saftmeft, B<)'<?? Jt<w?MM.r!oM««??)n< ?? mmterimU ao &or =uuwr 0 PI4NØ. <?«Mt<?tewyd(R? i bImL 0MBARZB Y BMTSWAU Sydd yn gyflawn o Lieiniao, CsiWeoog; Owl anew}. Prints, Glngbama, Swiaa Cnrtaiks, &e. DOSBABTH T MAN- nWYDDAU, a'r T^WSIADAU (Itaberdashery and TrimWny.), T-• A geir yn cynwya dfw?tt? helaeth iawn (. ho1 CTaeiyntm newydd y Gwanwyn men ymvlwaith, botym?n !? ? tddBmed)tr<?tmT<te)critn,?wfegyttu,TaMeI<,tthrw8!t)da')?wiegoeddan!)m'e<tobobde?Waad. T PARASOL PERSIAIDD, TN ddiwntad; befyd amrywiaeth helaeth o BarøoJI Moire, Henarol, Glace a Satin. Pgttryvrau Muslin brodiop mewn Coleri, I-lewye, Coterigau, Imylwititb, &a BLODAU SEI8MG a FFRENGlG, STAYS, YSNODENAU, CARREIAU, HOSANAU, MENYG, CRYSAU, ke. } COOK A TOWNSHEND, BYROM S T REE T. N W Y D D A U HAIARN I D D 0 D R E F N U T A I JOHN P. TITEMAN, 18, BTROMSTREET, a RHIF. 1,3, a S, CLAYTON.STREET. Bydd i Bersoaau a fyddant am ddodrefnu eu tai gael cyflawnder helaeth dewiaedig am y prisiau isel isod. Telerau, Arian Parod. Fenders, o bob math. o Is 60 i 35s yr un. Taclau o gwmpas y tin o 2s 0c i 25s y set. Trays hirgrwn wedi eu duo yn loew o 6s 0c i 30s am set o dri. Gorchuddion Dysglau Ymhorodrol. o 14s 6o y set o chwe^i. Cyllill, &c., goreu Joseph Roger* ai Feibion o 5s fic 1 1P. y set- NWYD U ALCAN AC iSMLIWIEDIG GRIFFITHS, GYDA'R STAMP BREINTEBOL. Gyda phob math o Nwy idau rhy luosog i'w henwi. JOHN P. BATEMAN, 18, BYROM-STREET, A RHIF. 1, 3, a 5, CLAYTON STREET. T. HUGHES AND CO'S BEDDING, UPHOLSTERY, AND FURNITURE WAREHOUSE, 45 AND 47, BOLD-STREET, LIVERPOOL. MAE T. HUGHES a CHV F., yn wabodd v rh? eydd mewn ttn?n am DDODREFN, at eu iVi 8TOC Knit, yn cyB?a y dyf.=M n?wy<M.f mewn DODREFN DRAWING-ROOM, DIVING-ROOM, a BED- ROOM wedi eu Utw weithio yn en G?eithfeydd yn Fifet?tr?t a St el.street, 0 dM arolvgiad nnjontnrchot H.. 0 Stoc wedi eliethol vn dda o goed weUen s)'chn ac a eH!r o ganlyniad eu c<tnme)—mM eu MfyfMtfel Mnachwyr Coed *Uf- weithyddion, yn en M'luefti i "flenwi Drdrefn di naf.wedi eu gwneyd yn dda am bris mor M t? t ofynir fan rai msanach- da am nwyddau eyffredin Uundain, M 0 wneuthurlad pael, a werthir yn y dref hon, fel ag y maent 14 gwneyd L w guertku i gwtme rimi t rhtolaidd: not, eu gu artntu wedt eu gwneyd yn dda, KC., Irc. TD y DOSRAN GWELYAWD, gnn fod p-bindr-fnin wedi ei wneyd yn y Ile, ceir eu bed YN rhydd oddiwrth bob on- mburedd, ac yn ol sampl. Cygenwir yr IMPROVED SPRING MATTBAS am y drydedd mt. yn llai na r pris atferol. Pob Nwydd wedi oi nodi mswn figurau amlwg. Llyfrau o'r priaiau. Gellir cael Prisia4au{E«<»M»<e«, a Datruniau trwy TN"RFYN* T. HUGHES & CO., 45 and 47, Bold-street, LIVEEPOOL. (lte): Yr BOLL FORDS, Gweithfeydd, ac Ystorfeydd Cyfanwerth—Fleet-street a Seel-atreet. LOSS OF APPETITE, THE WANT OF DUE ENJOYMENT. OF FOOD, AND IN WEAK DIGESTION, USE THOMAS'S MERIONETHSHIRE SAUCE, WHICH, prepared with & strict regard to Medical and Pharmaceutieal principles, promotes the Wd.e ?o?c..fth.dig<?ti<.tndMfimi?tiTeprooe..e.; and imp" a r.U.ht-ie most exqni.ite to SteW, Chopt R<?MMe*t,Cmn'tet,Gr*vie<,Fi*h,G<nne,8oupa,Md8<t!ada; AND IS THE MOST DELICIOUS, ECONOMICAL, AND GENERALLY "USEFUL SAUCE EXTANT. <Mdi. Liven?ot by Jones, 5, P"ise-strcet; Byers, 16 Banelagh M. C?fordNtreet-DubJ.n, WeH.. M, Upper Sav.Ue-sJreot.-Birmingham: BeM????'re? JoMt.5«,GrettJMkMD8treet.-Cheeter- Bowerl,Bro;berø; Grindley & oD.-Birkenhet.d: W. J.Fuulkes; Thoma. lore, Chemiats; and every where throughout North and South Wales, in BotMt, M &a. 04L *Dab. (Ut) PrepMWd (ONLY) by Win?M tHOM?t, Bala, Ncrth Wales. _?_ I • Ir SOLD BY MOST OF THE RESPECTABLE CHEMISTS IN ALL TOWNS. ME -SUB. GABRII-L8 I ROYAL TOOTH POWDER. [ KV* This Tooth Powder is univerally admitwd 10 be the beat extant. Free from any injurious oubstanoo It whitens and prtwrrM the teeth and (rums. FOR STOPPING DECAYED TEEL'H.—The WHITE Gutta PaacH" Enamel is placed in thadecavedtooth in a soft stilte; will prevent teothaohe. Priob IS. 6d. the Box, or will bo seut on teoeipt of 20 poatog* stamps, by Messrs. GABRIEL, Dentists, the invntors. j I tar No. 112, DUKE-STICEET, Literpool, AND 33, LcdoaTE-kill. London, | I where they IDa, be consulted daily, free of charge, from ten to seven. ARTIFICIAL TEETH. llt-DUKE STREET, IJVEBPOOL 113 MESSRS. &ABRIEL, (the Old?t?bHshed) M DENTISFS, b<? to announce to their f"ientt and th. Public generally, that they may b. eMM?ted D?y. Ten to Seven, at their EstablishmenU: »*- 112, DUKE-STREET, LIVERPOOL, AND 33, LUDGATE-HILL, LONDON. IMPROVEMENTS IN DENTISTRY, Messrs. G. have lately introduced a new and very import- dOt improvement in ARTIFICIAL TEETH. Whieb they continue to supply, FROM A SINGLE TOOTH TO A COMPLETE SBT. Without eittacting rmy treth orstaiint, and also without cautiinrf III/V liain AT STRICTLY MODERATE CHARGES, While the WOIK will be found eu, eriorto what has been is. troduoed to UJ. public for so many yeara. The much-approve of ENAMELLED TEETH arefixed on the most tender gutm, witIJOU" extracting at.y teeth or stumps, or causing any pain, at the following scale of char. ges, namely: ges, n »,• A Single 7ooth froms. 6d. and 7a. 6d. Complf-te £4 t. and i8 8s.—Guaranteed to answer every purpose for which nature oidained the originals. Thew betnUful teeth never change colour or decay Stepping with Gold, be.; withSuccedaneum,2s. 6d.; with MESSRS. GABRIKI.'S WHITE ENAMEI..5S. STOPPING THE TEETH WHITHOUT PAIN, lTH GOLD AND THE SUCCEf)ANEt)M. ncaJivg Frtr-tcting, and all Ope/attunsperformed at Strictly moderate etiarges by MESSRS. GABRIEL, SURGEt.)N-DE,I,TISTS, 112 DI KE. HEE", UVERPOOL 112. 3:1, LUDG.* IE HILI., LO DON. NoTICE.-M??Nrg. GAMMJ L have tnla,,d and improved H <ir M-cbMncat t'epartmtu<8,sott at tbe.? re now ?Mb ed to eo plete orders Wllh a very abort notice; also Mittita txotb?rt.'eBti?a'eM'odf)?). OMf v.?,i '?? T.«-<'M<? 1: Country Po/te?te, Every 'nfont.ation r.fpfctmg the teeth and ga ?, and COD8Wlaf,ollll, Iree ùl haige. t P)Ut)cul<u'?entiou is d'reft d to the ?ew Teeth with I ArtlncilÙ GnD18. 1 Ymwelir a Cha< ronton ?' R?ct.)BO? oh)n y rboddir I ibyljrdd pndlon yn y Caruanon & Denbigh Heiald. Yr /Ynw'Had?cMfa?hMtnat?n fydd ary 13e? 8 Fai. yu 7v |U*»au)»E Aaua. <M<M ?. < i —• '1 ► c' L.-r:r:ir' ,L:1 I u W SOLD BY MOST OF THE RESPECTABLE CHEMISTS IN EVERY TOWN. fOH STOP? ?!G DECAYED TEETH.—WHITE GCTTA PERellA ENAMEL —TM» valuable filling 11 placed In « e decayed tooth in a soft stale, and Incomes liaid in halt itn ii.ul will prevent toothache, and prerept the t»a<Vfrnm Hecsvintf. It '8 superior to everything beforo used. PIlICB la. ad. THE SOX, or will be attorn ■f»l*y *Mnt of 20 postage stamp-, by Menn. GADRIEI., Dentists, the inventors, No lh, DUKI:-KTBIi:ET, I,rvt:1tpool.. JSSrTthBr may be consnlted da;h'. f, eq of cbarge, from ten to a v Il. • • Every oue can use the enamel, as full dnectiona ar« encot.aed .m .Man bo*. I HELAETHIAD YR ANSERAU lot I* Mewn canlyniad i luosogrwydd cynyddol hysbysiadauyn yr AMSERAU, a'r galwad parhaus am ragor o newyddion ynddo, cynygir ei helaethu i faintioli y "Carnarvon Herald a'r "Star of Gwent," i gynwys wyth tu dalen, yn rahob un o ba mi y bydd chwe cholofn, ae ni bydd y chwaneg- lad yn pi bris ond un ddimai!! a hyny tuag at draul y cludiad; yr hyn fydd gymaint a hyny yn fwy, os nid chwaneg. Os derbynia y Cymry y -cynygiad, ymrwymir na fydd JT AMSERAU yn ol, fel newyddiadur gwlad- yddol, masnachol, ac amaethyddol i yr un o newyddiaduron Lloegr, at yr hyn y mae parotoadau yn cael eu gwneuthur yn bresenol. Rhaid i ni ddywedyd fod yr anturiaeth yn fawr, ond yr ydym yn pender- derfynu ei twneuthur, gan ddisgwyl y bydd i'n cyfeillion lluosog ein cefnogi trwy ymdrechiariau egniol i ddyblu ei gylchrediad, yr hyn a fydd yn angenrheidiol er ei ddwyn allan yn ol y cynllun uchod. TELERAU. Gyda'r Post, (fel o'r blaen) wedi ei ttimpio Be Tnry ddosbarthwvr 2! Lie na byddo dosbarthwr, ond i 3, 6, 9, 12, 4c., gyduno I w dderbyn 21 j *>wnedir gosod y cynllun hwn mewn gweithrediad «r y cyntaf o Oiphenaf. R. I™^ PTON HOUSE, BANGOR. R JONES. RIG H.ST.REET, BANGOR, B?y?wr ^LIAA Gwlan, G?by? Sid.N.U. e Msa omy.r, a Chwegydd [Grocer] Tenlasidd DOSJl48fHJ,\D MAWR A DEWISOT, 0 FOXETI, BLODAU FFRENGIG. ke. f i ?,; ? ;\?.. ? ■• } •  Y RHA1 T MAE GANDDYNT FECHGYN rw DILLADU. ??'T?h'afAPEiSCAPAFcTnhf.!t.T:rBGYK. j X'ewianJACFn GACAF cvnbe« i FECHGYN S'?"?'??"'<'??GODAPGACAF?.h?FE?&TN, j Oa oos arnoch oisitu LLODFAC GAUAF c»tibe» i FEt'HGYN 00 oes arnach oisiau LLODBAC GAX'At'eyt,),es i FE('HCYN, ? A gyta LEWIS AND COMPANY, 1 •5 xxza(in Srzzjit. 0< ooaamorb ?e?o PAR 0 DMt AD TSCOL TWEED i Feeb*M ? 0<ce<tyB?be)e'MPABODDILLADPRYD\?V?'nLt<'M!h)r? ? Oe oes an orb ieisu yr amrywiaeth soreo o FOTASAU ar FsoiDI Tech*vn' 0' CM anwob eMt)m yr amty* iaeth ,o,eu o HF71AU CHAP! AC i FachM. Galwch ?a LEWIS AND COMPANY, r. RAwrLA, n STBBET. CtwMtra?h?i.nOWrDFRWYMTKAUACBOL?RYrhMeMLtFtct-twM"'?< i: 5* oes am orb eisi>.u CBYSAt" LI nr. LI' dsn rhaporo! i Ferhgvn. 00 oe rmocb <-itiM BRA?tM a GABDYSAC .h?e.o! i F?h?yr. OS oes amoch sisiau loMnsmt o HOSANA tME?YGiFMh?n C?tfcA?dc LEWIS ANP COMPANY, RANELAOH STREET. Of oes srnoch eiaiau LLYFRnOD YSGOL rhagorol i Feehgvn J 01 oee arzoeb eiaiau f ADACHAU LLOGELL Sidan a Cbambric i Fechpa. i •- O. oel snifch eisian GWRh GTSAU ELASTIC rbagorali Feehgyn Os o&p arnoeh eisiau GWASGODAU a DRAWERS GWLANEN i Feehgyn, Qthoch gyda LEWIS AND COMPANY, RAMKLAOH STREET. W- PWYSyAWIL-1 lyCHGYN TN UNIG, 0 BOB OEDIAN, (111) 0 CBWJlPH IUGAIN MLWfDD. v 1 • .t i ,r GWERTHU A LLAN. RHYBUDD 0 NEWID LLE. MAB J- MACLENNAN yD bambus yn vabysl ei fod wedi cymeryd yr ADEILAD 'Rbif 28. ?'???'???'??''??''?????'*???I'?'"?'?'?y?vnT6'tvcvfa?w?)?tn vi GWRRr?U EI BOLT) STREE r. SHOUAU A MA?ELH GWRRTHFAWR AM BRISIAU ?OSTYNGOL IAW? GMh?t t;wM!Ht)tihynyaddvmontDtgt.bt?iniottMghT<rr.dieynddt!?wyn fuM. tM ei iod yn benderfynoli?irio yu nwyr, ftl ? i wneud He I"torfa Newydd hailol wrth fyned i Hewm i'r Us nebod. SHAWL AND MANTLE WAREHOUSE, 36, CHURCH STREET, (OPPOSITE PARKER STREET). ØIØ. OWEN ROBERTS, [OLYNYDD MR. R. M. GRIFFITH,] BRETHYNWB LLIAN A OWE AN, MAN-NWYDDWft, GWfiBTHWR- MENYG A CHAR. EIWR, A CHWFGYDD (Grocorl, TEULUAIDD. .t. -— HIGH STREET, BANGOR, AWAHODDA yn barchus sylw neillduol at ei gyflenwad ysplenydd o Lawrleni, Druggets, A Damasks, Moreens. Chintz, > imities, Gwrthbanau; Cynfaaau,"TieyB gwely, Tywelan, Cwrlydau, Cyfteuodwa iiiian- lieu, Ili einiou byrddau, &c., &c &e. Hetiau a Chapiau. Dosbartbiad mawr o BPYRAU CROGLENI; TEA a CHOFFI rhajorol, Yatorfa Italaidd Gyffredinol. Eisiau BACHGEN parchus fel EGWYDDORWAS. YN Y WASG, [AM ODDEUTU HANER PRIS Y R ARGRAFFlAD DIWEDDAF,] GYDA PrSSWYIJAD AM DDENO MIL 0 DDERBThWT* ARGRAFFlAD NEWYDD 0YMRAEG, 0 WAITH FLAVIUS JOSEPH US. YR HYGLOD BA. STID IUDDEWiG: TS CTSWTI 1. Hsn*s Hyn*fiaoth«u yr Taiidevon: "D h-<mrywiol a'11 cwiwgof Oru^bwyliaethau; a'u rhyfeddol Ddvgwyd<iiad-.u, o God g<eth y byd Rhufe:n aid o'u dech- r uad by" d 'inva',r.Jru.'le: gan Titus, dan Vespasiaa yr Ymerawdwr Rhufeiniif. 3. YSkr. feni& J.U J L,sephus yn erbyn Apion. mewn Amddi- Eyniad i H) safte, hau yr luddewon. 4. Traethawd Josephus ar Hades," mewn Atebiad i'r '•R.IEGI id. 5 H&ues Bywyd Josephus, wedi ei yarrifenu pBIIdo ef ei hun. 6. At odiad yn cvnwv. Amddi!fyn<ad i Dvstiaiiathau io-ephus am pin Hiachawdwr B jcdigedig IWU Grist, loan Fedydd.wr, ac Iago y Cyfiawn, &c. CYFIEITHIEDIG OR GROEG A'R HEBRAI^G, Tnol jrgroped ey-in IJavervamp, tcedi ei gi/mharv yn ofalwi gyda Chufleithiadmu eraill, at Ftgrtfrninda* Aicduron eufoetnl, 6 teak nol Dri/rnajo dtl; 11- ngkyda NODAU EGLUBHTOL, HANESVDDOL. BYWGRAFFOL, BEIRVIADOL, A DAEARYDOOL TESTTUAC crrsiMOL O A TSGRYTETTAU, AC AMSERYDDIARTB CTWIR TR AMRTWiOL MANSSION. KirTD, miSAI CSFLAWM O'R BOLL WAITH. GAN Y DIWEDDAR WILLIAM WHISTON, A.M. AX. TR *TN. Y* TCHWAWROWTD, < PARHAD 0 HANES YR IUDDEWON, 0 AMSER JOSEPHUS HYD Y DYDD aWN: Yn Oynwya Hauoa am on Gwawarind trwy y gvahauol barthau o Ewrop. Aie. Altnea, ae Amerioar on itahmol EIidtooftbau, liytrwyd'iiadau, au cyflwr prosedal trwy lyr holl frJ; yn nghyda ilawor o botbaa hynoi a rhyfelovl ya agbylob y Genedl sr amser Josephus. GAN DR. BRAD SHAW, A'R PARCH. t. MILLS, LLUNDAIN. TK ADDYRSEPIO A LLUAwa 0 OBRPIA.<I7 P-TYDPILILTH. Goihpbenir y Gwaith mewn u" Gyfrol HS-d I, or IIn plyg ac ar lvthyr*nau newvddion. Dsw allan,n lib?non tiwllt. T Tnae v I!ar4u, 41 wf-di4m -c'rfi* & Dbr:o,?p[A'mz..s I J& BoaL, 'ae ar lytb"an nowv on. DIIW allan vn kbanau Swll«. Y mae y l'arsui.I « wedi«u .-E>fio vn b«<od; < gell.r g ,e ed ARYRAFFL idau o hoirvnt aid t'w gyda v Cyhoeddwr. Erfynir ar Lyirwe thwyr » Doabarthayr Lly nrn, yn mhob ^rdatr rawin ESNMNT atn TII ddioad ac aufon hysbyarwydd AT T CTHOBDDWR, a. HUMPHREYS, ASORATTVDD, CARANATPON. ROBYN DDU ERYRI. ya barod i r Watg, ac a gykoedair mor-gynted ag y ceir "ifer digonot o enmmn, yn un Gyfrol Bardd, Pris 5»,, GWEITHIAU BARDDONOL MR. BOBEKT PARRY, NEC R 0 B Y N DDU E R Y kt,. 1. A'* NYX R CVSTLLTIR HANES EI DEITHIAU YN EW30P AC A ERIC, YN NGHYD A'R AMGYLCHIADAU A GYFABFC T DT-N RHY ED IIWN YN Ef OES I Addurniry Gwaith a D rluniau o'r Vwdwr, Gytun P ..poj., Twm o'r N-nt, R I hir L Llwyd, Awdwr 'Beaumaris Bay, Lewia Morus o Fou, Tbo. Pennant, yr Hvntfiaethydd m'i Gwir Ba chedig E"«.,b Heber RHODDIR SAITH 0 ooruc AM BRIS CHWECH I DDOSBARTI;WM Argreffir Enwau y TanysKrifnyr \n niwe.id v Llvfr, gun hvny antoner EUWAA yn ddioei, i'r Cyhoeddwr, I H. HUMPHREYS, Argralfydd, Caernarfon. I Llaneurgain, Sir Fflint. RHYBUDD. CYNHELIR FFAIR NEWYDD yn y lie ar y 10fed o FAI. yn Byn vddol. D. 8—Gan fod y lOfed 0 fM eleni (185T) yn diagyn ar | ue-hoGda, n fod Yy 'FFAIB NEWTDD ar D DTDD d^ydd Sul, cynellr y FFAIB NEWYDD ar DDYDD £ >LUN yrl leg. I Li anourpin, Sir Fdiiit, Mawrth L»eg, 1857. ABRAHAMSON (BROTHERS.) CLOCKS, y CLOCKS, t WATCHES, WATCHES, 24, RENSHAW.STREET, LIVERPOOL. FOR a long series of years the Middle Class of tbe inbabifAnts of Liverpool and neighbourhood were led to belkve that thn cheapest way of ot,taining CLOCK-* & WAT 11KS, was by paying weekly instalments Me«srs. ABHAHAMSON have long since exp-o ed thi1 erroneous supposiiion, and proved that it is the most costly »av • f ob a nifig e>ticles of the kind; conseq'ien tly, 'hey willing, tllftt the PUB'.IO should have first rite V ATCHES & CLO,'KS, came to the tie ermination to supply goods of U-is kit d it a triflinc clJrg" above the whulearl" price This determins ion has met its reward, ibe l,air »2e of a geuerous Public. of which they tr-el extremelv prm111 The junior pt.rtoer of the firm QII" bad long sn l fir*; rate ex- perience in some of toe largest Watch Manufactories in the Kinsiom, that, the Publio will therefore fiud this Establish meiit is prepared to execute vU kinds of repairs or Watches It Ciocka, l ot only in a firrt r ae manner, but also lower than any other houeb in the Kingdom. WATCHES & CLOCKS obtained from this Manufactory will be warranted, and I exchanged if not approved of. 4 94, RENSHAW STREET. LIVERPOOL. fõ. 1857 Y MARCH BURNDALE. SYDD eiddo T. Love D. Jones Parry, Yaw., ? Madryn, ac & wMtnt?tht gesyg y tymhM hwn, tM7, sir GwemMfon. Dangoair ef ar ddyddiau marchnad yn Mhwllheli, Tro I madoc, a Cbaemarfon. Y mae yn 7 mlwydd o"d, yn Ytluü. dywyll, yn sefyll 15 Usw a 2 fo-.fedd o daldrA. yn iacbns ae ynrhvdd oddiwrth feiau schyddl, o symudiad a l'un rbagor- r ol. Cp"g tryrywiol. (thorouqb-bred), a phob Cesyg allan o siroedd Cas: liarfon, Mon, a Meirion,3 Gini; cesyg cvmyag- rvwiol (h If-bred) 1 Gini. Cyflog y marchwas, to. 6e. in riiad I Denantiaid. Y mae BURNDALE wedi hann o Lanercoat, d. (Eller- dale's i.) o Tomboy, g. d. Te«ane o Whisker,g. g. d. Lady of the Tees o Ootavin, Flying Childers, See.. Lanercost o Liverpool, d. Otis o Bastard yatyrid Bus- tard y ceffvl pedair milldir goreu yn ei ddy". Tomboy o Jerry, Beeawings. d., Liverpool o Tftmp, d. o Whisker, v. d Mandane o PotSoa, Ynung Cammilla, Woodpecker, Ecipsf1, fcc. Yroodd Laner- cost yn un n'r cetiylan rhedeg gol eL yn si da,dd, a«- y ■ dad i fwy o enillydilion a cheffylau defoyudiol liag Uzk ad. nabyddus. v mae Ellington, enillydd y Derby, 1853, wedi hanu o Burnddl e's d, (mara El iorsdale). Drfarnwvd gwobr Cymdeithas Amaethyddol NortbumoS- laud o j £ 2ii um y March goraf i'r maes neu y ilordd, gan Y beimiaid yn Morpeth, Ebrill 11, IW, i Burr: dale, Madryn, E brill 8fed, 1897. 6( GOOD FAMILY MEDICINE CHEST, 6'; A owith a prudent use, has saved many a life; and yet we think the idea might be improved upon and reduced to a more simple form. Take some good compound, such as COCKLE'S ASHBILlOUS PiLLS, and we find that the desired en.1 may be obtained without settles an; weights, or little mynerious cbr, I iLt tmentfi and enchanted bottlea, with ci ystal stoppers. Otbers might be used. but Cockle's Pith, as tested by many thou?Mtdt o? I)crsona, "d 10uud to MMwet their purpose so well, may be bet down as the beeL'- "server. Gr Yn Shop LEWIS LEWIS, Nehon Em~ porium, Bont Bridd, Caernarfon, mae y Def- ■ I nyddiau DiUad GOREU a RHATAF yn NGHYltIFU. Ymveliad cÙ lie abrmf hyn. ZOOLOGICAL GARDENS, LIVERPOOL. JOH ATKISS,see. 00 Wf'1t Derb-roK. Wedi ei drwyddedu yn ol gweithred "ueddoi, 6 < 7 Victoria. GALA DAYS Bob dydd Lion, Mawrth, Merehev. laa, a 0 wenw AGORIAD MA.WR Y TYMOR. QJ.UD LLUN TIl 11.. CYFI^OL Y mae y lessee wrth gvboeddi agoriad y gerddi am v tvasor presenol. rn meddu ilyf.yjwch mawr mewu 81t"r" i'r tuyn. ,rih-yr. ar n'tddwyr ar cyhoedd yn y Dy difyrweh a'r deniadau darparedig yn tonhrtetho: rag ri It bob tvmor blaenorol Y Tegtvn DarluDiadcl < ddswiswya eleni ydyw Dinas ysbl?nvdd MOSCOW, Gynt prif ddioal henafol Tmb^vr» R». ». Y mae vri lvgfanedioi chvmerv^ .o1,arwro.h atOll M oeIrft. yn edrych tua pblli" y Kron-Iin, yr hwc, gyda > erddi eang, n mawr«-<i !og Ivao Veliki, a aaif yn am,wi rt y blaon. Y mae y crugian arutkrol o adei!adao svd l yn preaenoK Tai y Bendetbaut; Egiwyst Caleiii J. Eglwvst MynaeiUogydd, ac adeiladau eraill, yn nghyda u Pigvr/ao, eu Trr*u, oa. Cloohiai.euCromanau.a u t'roeiao, oil W'8di eo I'iwio a'tt goreuro vn bn df°rth. Y mae Y fv la'n Œ'[Ho'dr <L en blodf"rld. enl?wyb au, eo llynoeda, en <?-ydnni. eu <nm T au. en haddurnlestri, en del waa. ec connr. 011 YD yn nghyda Jswer o addumxadnu er»ill, wedi en dartn-iio ya gywir, yr hyn, gyds gwrthdiirychau dirif eraill, a berthyaant i'r ddinas bono, a gydunant I ffurfio v preseoo!-ad. mwyaf prydferth a chywir a gynyrchwy erioed yio y fi bya T mae v duliiau lluosog ac amT<"8.eth)l, > rba: ý!!ynt 1I1or DOdwèddiadol o Moscow, yn tuedds i wneutbor hwm yn fwy deDiadol dyddo'ot, a dyfyrol n?t?r. pt<?<e&n<t4 blaeDorol Y map'; celfyddwaith ysblenyid b .u ei orphen yn alluog gan 14 r. Crtvford, yr hwn a fa ciri mi* Wrth y gorchwyl. y Presenolay GweitkrediadauTan wyliar eoroniad diwaddar yr Tmherawdwr Alexander, gan ddanp yr orymdaith ya croeai y bODt, yn y rha?barth Bydd y Tøl> ter*yno! 0 r fath fwy a/ yablenydd fa. =:ORSMAl'õ wedi ei tYf¡Q UD yehydig nosweithiau, ac ymddengys yn ei ddi!y!"Wh a ehrir 801fM8 Fantastiquea." Bydd i Signer FRANC018 a'i ddiagybl Indian Rubbor, fyned trwy en cam pan, « ia Rialeys Gan fori Trwvdded wed; ei ganiatat: i'r tatell aiifywioi brydfenb a chyfiau*, wedi ei chynllumo gan Mr..ichard Dan son, erchadeiialydd, ac wedi ei had.lad. gau Mri Witters,o l-^lrngtoxi. u un C:&Dlad b- ol at v sejjd lHd Gv» ithir Gwrnoeda. u W'rody4&! fcc„ o^r latofryaf dewinol a n briernu cvm^droi. Cymerir p>b goial to J y drefc f nyiiif ri cael ei ehadw. mewn c; JtlaJ a phob cysar a chyfleusdra 5 )11<10'0;11'. Tn not-byth y Me.iu• f*yu>dd y mae cvftens'ierati rebwan. ogol. bv..d d .n of? Mr <?k.a. '-v???yJd. Lord$t^ Y m.. G?vffs Symudol o C.UWD! lie a< -?dd c1drlctl dydd?rdcr mor f?wr vu bt?MoL edi ec Mt?e?a ur 1Iat! T SumggUr s Cave. Y mae Oriel Ddarlaolllol ar wydr wed ei ha"iefl*du, yn yf hon y cymer r tia iuD'M am brm-au tra chynedroi Y mae y pein»nt u r dtsagritiad goraf a rfae llr ef Mr W.»oda, ^oron -t?.t Y ffiw 'r On<I yn ?yay?t?m a-??Dt If/eN ,oto. ?M??? :ul' Ca 'i<-iu ..?deor c?wtou tr?v ".crd4, yr a.vn n barhen drwy y??t y ty?hor pra??.o' 1 m .ecvm r s I y He,Ur.»rdd aer«)d"m <<.<?M? tf Lnr wedi ei gvtnewid a t wel! tau. Y mae vr a af vn y* pre«enoti g^u ddawfa hinellid,t y m te y rbtaaa eiatK wedi euhiidduno g>tatet>,»'r oil ynrbjddt ymidana* «>aad t a tra«b4irfdrr i e. \r ea ynlawr mawr i d iawnaic a thy » cydgorwadt etj haniur o "u g<*elinau a bydd pot) na 0 honynt wedi ai •leuo yu ysplen dd. Cyme, 0<111 geut"i., nth tri o Lewod i;nc; J. T.brin 30. 1857, acy maent J W tryda u rti » caa-l.ad T waa y rwystnlfa wedi e h^l^ethu, cåv,"1Ig aanrywiaetk mewr. engrettrtiau ardderchog. V ya c-yuWys uuvddag c">ewad o w<tt;M? r<UJ mamMOiaeth Bydd y C^ydgor dan gytarcyddyd Mt. SeQ?G'?nwew?. a dy?tr ger b on ?.U ?erdd?ritteth <?«?d?fy dyjd. T mae y aoniadau parb..l vj <-?w? y Ddfa, r?*?- r nth nee MMej yr UreheKtra, Ort?u Saethc MMH Te?? y y C"me& .?Mcur.. a U?wef od?Tf?'o-! eratH Cyme Ufn, ? hub d dd Uon. ?w?th. a?MMf Dy?tr ?«r biou luaw* o Mtrvwtoi <t.tVy?(m yn yetod yty?. bor, gan f? y tM? wedi ??nMQMnr H)mw< II yaarwy?. isdaa. Myns Ha I i mewn h. Plant fie. Mynedfe i mew* ar f SabOOlh trwy R^freahasent Ticket. Ge, Telerau tanagriftad 10.!1J Boneddwr a Bone.idi,el 1%; pobaalod yehwasasffol o'r tauiu 5s Gellir oael to ytiaa yn y Uerddi. AT RIENI AC ERAILL. YN EISl^U, DYN IEUAC wedi cltel dysg weddoT o dda, a cbartddo a fasnach, fei !-j*yul>trsM yn maaoeeb v ti*m Drapery v lei: P') .1. hr gysurac i'w ddiwyti&ftt moeaoj a n«a.i^ a Xr. J. MAbDOX, UaArts, Ei „Kf>atAt>. 1 — LLVNFYLLIN BRITISH S HOOL. 4 CERTIFICATED MASTER for the tbov* JjL School it now wanted Apply lb. Co B. Joaes. Ll*o/yliin, Ofettry. Y DYSTEB I DR WILLIAM JONES. ?OHIRIAD. — Y mae cvf<u?d CT?wdm? ?'7?°' '?'?' ?'' ?"? "?' "?<"<' ?' <?<M??- a\ dwy 1 ddydd M rcher yr 20f«d 0 Fai, IUD 0" w prya.D8 yn y VtUey Hotel, i benderfynu p? tb dy?b t gyfinjair ? °- ?7?". gan byny, yn dymn=o r! ??mt M- fed 1 bob tMKtrn&'td sydd heb ei d.? ?.; ei .nfon S" cy? ^amaer hwnw, a bod ? Dnr"1' heol t?Mthtt cyfnfOB J fyDu, M ? y CtCbnt ea cy <a*bo<< <'N <:e<W«t!n. FREDERIC Gir-L Caargybi, Mai 1. 1b57. Ysg. Myg. t ThryamysU. AT ARGRAFF^TR A LLYFR-RWYMWYR- YN EfSIAU mevn A?rttMy vn y wlad. JL ddyc inaoe f?MthfM a ns*vn ?<t' )rmrw<g > r ^legopiff rn dda, M yu i ?BotHt?yoftdt'r r?di CreiTia1 <??. M.. ? P£ATY,A.yc1d. Uyfr-rw)mydd,I''edet)tr,S?Fyn?y. NORTH & SOUTH WALES COWMERCI VL 2T, RFDCRO«« STREET, NEAR THE LANDING STAGE. YMAE Mrs. EVANS, Perchenoc y Gwtety t. uchod, yn dyrouno hysbystt ïw chyfstllimi y« grfred. inol. ei bod wedi gorfod atal swyddogion T Jtvyat S'awy ddefnyddin ei thv mwyaefc. er mwvn gwneyd 11* i infer cy- nyddol y rhai sydd yn lletya gyda hi. T mae M. myned i draul yrbwanegoi i wneyd ei thy yn t ryfiesat mantel a1, oi. a bydera y mwynheir yno holl gysar>n Ty oaa- trefol gar. ymwelwyr o Gymrn a manau ereill. LLYFRAU CYHOEDDEDIG AC AR WP-Rnt GAR HCOH JONES TIt WYDDGRtTG. YR ESBONIAD BErRNTADOL rbataf «r f J Bibl a nhoed4. Ar yrHw DeetaMat t?wa !MM DDE? <rVLM'! ?yTM???wyMM?NiMMBCMWWUa't* ?IZL????'? aehod ?? ? ddetWo wMth o't Awd?yr 8eiaouig cern, fm y Parch Owen Jee?. C O R P H Duwinyddiaeth Alexander Smith Pateraon, AM Yn rhanau, 3c.—mewn Wan. 3s. <0. Y PREGETHWR, yn eynWVI tua thringaim o brefrethaa ar whtnol deatuTl", "Mewn Uiae, ft mUC PREGETHA U y Parch. John EliM. Cy&? A U, mewn man, :B. 6c. FY CHWAER. Pris swllt Mewn llian, K. k- ANEUON ar Deatvntu C?Mdo! ? MoMeL ?7 gan T P ? h. Ro?? E"w. Pf,, 6a. P rqu. 8V:, gall y Parch. J<? A Dpti a, Nerqu:e. Pri'3 nj "J'?"'?T'?''?" ? "?'*° ncbe?'?v'?tya ar Itol"rlwn'ad en "er&h mrtW1l *»Wth mewn Pteftse* flow, neu P.O. Order, I HU JH JONES, PniirTKa, MOLD. AT YMFUDWYR. Y? "d.na Di. v rhM T mae ■ b-nw"n ff. ? c?cae Tn ein d!ote''t?. ?T<MBM? t\ Mr. DA?tB Rtr?Mt No 9t!. 17. 3cKjRk Stre t, ?"non!. Ymdliv"ødt "n b<'<ha< iBsM— ? ?? '?ta?<«M!<r<)?D<i<?e??<<Oy ? TnM,, tWMchoYmfadwTrMreiJdeuo Cymrottr?yBy?t ? hon. Benjsmin N'cholas, Jo^n-street, George la en. Margate^ Nicholas ei g. Willianj D^vies, John-atrvet, George-town. Mary z.le. flfO. Ev»ns, A herds' Road. Jane Evins. Thomas Town. Morgan J nnk ns, Plymooth Street. MxtyJonea eto Henry W litaona. Tbomu Court.Pootmerlais. E"tw .rd Evxns, eto. Will am Tho • as, John-street, Gootys tows- W. Rooert eto. Jp" ?tttxat*. "noocIya, Coedoa Ceot? John Evans. Geo-g» T rwn. Wil ia<n L?w!< Heol y-reliD,Ab. 8uah v" (to. Th'm.tRot?,<to E!t??thR ??rt.eto -?—w John en OU o gym vdogaeth Merthyr Tydfll. "Y R AMSERAU. (THE TIMES.) EeTABuaHBc 1843 WELSH NEWSPAPER, PUBLISHED EVDY WEDNESDAY, AT THE &8- Ofllaa," n, ST, ANNE STBBET, LIVERPOOL. THE Proprietors take the opportunity of caB- A ing the attention of Advertisers to the aboJre Journal M a meM< of paMiettT — circulating M it dOH through the i MtirtofthePnae-ptUtr and Lr?rp<K*t; *lM in Lon. Manchester, and other Towns in Ens and. The Proprietors feel proud in laying before the Public tM present position of their Paper Established in the year it has gooeos ateenily inereasing tiil it hss now reach. ed n art" treble the circnlation of any paper in oonneotioa wi. th North or South Wal"8, published in or out of the Prta- palicy, ftee last Parhabientary Returns below). And tit. Pmprietor. pledge thems^ires that notroabie or rxpeaae shall be to make it etiu further deeervhie of tbet patronage and support which hsve long established it as the National Organ of Wale* The fo?winc 1< "tract fr m the i?tPABM\MB?T AY \R>^ETUKNS of Stamps <ttned to NewtptRfM o"w< latiagin Wai«a for SIX MONTH-, ending let day of Jolf WELSH. r a'M?ttt t??,?00 ?f Cymro Gsrron ft,4M ENOLISM Cambrian or General Advertiser.STjntto Carnarvon and L>eabi«b Herald Monmouthshire Merlin 45,060 Star of Gwent 44.900 Price S3. 2<1 a Quarter, or 8a. M. a Tear; Tsyment In AA. Vance. Delivered rom Office, or can be had on Morning of PulJli!"8tioD from KwST8nder¡¡ iL all parts ot the town Or Birk nheMi, &c. .adT»>tiaements charged reasonably. No Charge for Translating. All manner of PRINTING by Steam Pomer, in Welsh Ot English, done with neatness and despatch. Argrelfir Placards, BiU-heads, a phob moth o Argrapb- walth (cda Steam-power) ar fyr rybudd, ac am briaiaa hynod resymol, ac anfonir hwy gyda r Post neu y RheWroràL unrhyw barth o GymTU. I Ychydig o welliantau heb Gyfferi gan Ymborth Danteithiol Du Barry: Rbif. 32,814, Allen, yn ootnodj gweDhadboneddifes oddiwrth fftiuu llesmeiiiol. Rhif. 26,41v, y Parch. Chteles Kerr, iachsd c anhwylderau .ddogo1.. Rhif. 34,814, y Parob Thomas Minster, iachad o bum mil nedd o wendid, gyaa cwlwm gwythi, a chyfogiad dyd liol Khif 4) 617 Dr. James Shorlaud, diweddar teddy, ya y Qdain gatraad, Winchester,iachad oddyfrgiwyf"fdropsy) Rbif .4%, bamuel Laxton. Yaw., i&chadj u ddwy flynedd Rhif. 43 130, Pencadfridog King, iachad o wendid cyftTed- inol ac ofhusrwydd Gwe liact RhiT.2S.4W, William Hunt, Yaw., Dalendwr, W mlyucdd o uarlys tuevKiol, Rhif 58,134, Yagol Ramadegol, Stevenage. Rbag. 15, ItUf. Fonedciigion,—Yr ydyiii wadi ei g«i«i yn hyi. >d o gymada* i fabaood. Ni eba/odd^jn babao ymy^rexvedti aahfyiaaae paa rmtf w gymsayd.