Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HELAETHIAD YR AMSERAU Mewn canlyniad i luosogrwydd cynyddol hysbysiadau yn yi* AMSKRAU, Memn canli -nial i  d aLi yn -? r AmSI?-RAt:, ar galwad parhaus am ragor o newvddion ynddo, cynygir ci helaethu i 1.. 1. ,c faintioli v "Carnarvon Herald a'r "Star of Gwent," i gynwy: wyth tu ->'i .T. • dalen, yn mhob nn o ba rai v bydd chwe cholofn, ac ni bydd y chavaneg- iad yu ei br's ond un ddimai a hyny tuag at draul y cludiad. vr hyn v c *r< T■ i "'il fydd -ymaint a hyny yn fwy, os nid chwaneg. Os derbynia y Cymry y 4nygiad. vriirwymir na fydd yr AMSHMU y*A ol, fel newyddiadur gwlad- J yddol, rnasnachol, ao amaethyddol i yr un o newyddiaduron Lloegr, at r .'1, J* ?? Y ?? parotoadau yn cael eu gwneuthur yn bresenol. n.ft "1' :i .f.:I'<I v Rhaid i ni ddywedyd fod yr anturiaeth yn fawr, ond yr ydym yn pender- íf-7'1C,),- derfynu ei gwneuthur, gan ddisgwyl y bydd in eyfeillion 11uosog ein 1 xl rr I trwy ymdrechiadau egniol i ?M« ei ,?vlehrediad, yr hyn a fydd-   .oi 711 angenrhoKiiol er ei ddwyn allan yn ol y cynllun uchod, TELERAU. ioiii'i t> • Gvda, 'r Post, ftel o'r blaen) wedi ei stampvo 8c ? 1 Ovda'r Po?,t, (fel o'r blaeD) wedi ei stampio 3c Trwv ddosbarlbwvr -r ii.'I • Lie na byddo dosbarthwr, ond i 3, 6, 9, 12, &c., cyduno vibo?' I W dderbyu ? ■ j-'f gosod y cyniiun hwn mewn gweithrediad ar y cyntaf o Orphenaf. Bwriledir gosod ?'cv D-Hun tiwn mewn o,,weithrediad ar y cyntaf o Orphenaf SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG jjjftfcx 0 BWYS I YMFUDWYK .;ÛÎ0- JflK. CYMRL", &an fod y PQl'ch. C.  Jones, Gweinidog vr An vL TTT0"' we.li ptmderfynu oyc'awyu od(L'Ymg i New Yeirk ar ? 15ed M.i yn y Honfs J^ n^ Southampton, yn mha un y byd Cor lawn 0 Gywry myne(1 8r y prvd. Bvdded i h*wb a rw'?? ? ? c?mpeini ar y fordaith anion ?-???<?n??Mn yoghyd a'Q blaen dal gyda phob brys i JAMES LAMB, -41. UNION SrREET, LIVERPOOL. VMI El DRWYDD?DL ER DYOGELWCH YMFUDWYR. ^^TOI I AMERICA AC A\VSTR\LU ??N???? WI:.LrAM DAVIE", A CHYF.. "92, Highfield Street, Liverpool. 7:DWYR bwriadoi ?ae! llyfrvn o hY3- ?t by"dd, vn cynwys prisiau, ??a?au bwyd- ^AAnl >(dietary 3Ca^s, &c., trwy yfeirio llythyr fel "ed, yn amgau dau o lythyrnodau. Yr ydym ni y rhai sydd a'n hen wau isod v cymer. adw7o yr hy'!blsiad mb°d i 8y1w Ymfudwyr bwr- 'HoL' F. A. 'Vest. Josiah Pearson, r.. ww* TCvaihttJi e, Thomas Akroyd, ,r r C, C. Harvard, Wetfy da a chyfleus gyda Byrddio neu heb hyny- Yoprfa rydd I g!udiwyth .luggage). D.S.-Bydrl y Ilung ddewisol John Bright," 3 noo « aunelli o lwyth, vn hwvlio ar y 6ed n Fai. Am flyibyarwydd ymofyner yn 01 y cyfarwyddyd uchod. <? F? Shop LEWIS LEWIS, .Y?? Em- ??t?. B??! Bridd, Caemarfon, ? u ?. "yddiau DiUad GOREU RHXAL tAf F vn NGHYMRL. y??M? ? ?, (z /r(iw CHWE SWLLT AR HtTGAI.V Y DWSFS;. CffWB SWLLT AR IIUGAI.1; Y DWSIN. Gw I N A N A R Y O 1 P?ATHRAGWELW A R Y r. HWN Syl-ID wrv SWTN ARDDEnrHOO A THYNBB, Irit Uawer riugorach na r Bronte 'a'r graddan isafo Sherries "Ô' a werthir yn hresanol. v. X D. A NDE RSOX. -i ■ WINE AND SPIRIT MERCHANT, 4, CASTLE-STREET, LIVERPOOL, Ir ib" D, ÅNDEUON wedi siorhau cyfiawnder o'r Gwin awn, a gall fjyda hyder ei gymeradwvo I WHISKEY YSOOTAIDD A n WYDDELIG. COGNAC BRA5TDY. TSTAFELLOEDD NEWYDD I FARCHNAD WYR GINIAWA. AT YMFUDWYR.  Y? ?'" ni, y rhai y mae em hen'ftu isoli, vn evdnno'yn ein diolchga", ?M?-? Mr. DAVID RiCHAMs. No 26, Union ??M?*' St?e -t, I pool. ?mddycodd yn b?rchus ethor-3dig ti?j g atom tgaJiwndystio foj ei Dy ?n H_twaa?ho Ymfud?yr n& r eiddoua Cymroarallynydre BenjlllD1in Nicholas, Jo'nn-streat, George-town. et Nicholas ei *raig. William Davlea. Jolin-street, George-cown. I Mary Lewis, "to 3targerat EVHJJH, Aberdar Road. e Bram, Thorns Tovi, Morgan jsnkins, Plymonth Street. ■ Mary Jones, eto ■ Henry Williams, Thomas Court, Pontraorlais. S4ward Evans, eto. William Thou, as, John-street, George town. W, Robert eto. William Williams.Drasn-road Side. Jofcepb WQMams. Trwynyrodyn, Coedca Court I John Evans, George Town. WilHam Lewis Fleol-y-felin, Aberdare. Sarah L<»w:s, eto. Thomas Robert, eto. Elieabetk Robert, eto. John E ctwardg, ow. 011 o gymydogaethMerthyr Tydft!. MOURNING MILLINERY. YMAE gau GEORGE JONES yn barod i Y Arolygiad Gymathiad mawr o Monrnin? Bonnets, Sfoarnin^ Caps, Winows Caps, Head Lhessas Lai pels Mowers, Grut's Crapes, Craoe and Ba!e t'oHIlS, ,e Vf 9 Bibbons, Gloves, &c. Crape Bonnets am v prisiau ca- h noi Mb •mser mewn Ystor: -^s. 9c., 3s Sc., 4s. 6c 5s 6 • i;s '6c' 7b. 8e., 83. 6e, i 128, 60•• 14s. 6, i3.L 00 188. 6c ',aos 40. 2is. Se., and tft. 11, Ift, and 57, GREAT CHARLOTTE-STREET. (It4) YMFltDIAD Y PARCH. S. ROBERTS, LLAX BBYNMAIR, A'R PARCH D. PRICE, DINB YCH, I'R AMERICA. CYNELIR Cyfarfod ar yr achlysur uebod, vn Nghapel SALP-NF, BROWNLOW HILL, Nos Wener' Mai lar, lHo7. Bydd Tear y Bwrdd yn yr Ysgoldy dan y Capel, o bump kyd satlh o'rgloch. CyneMr v cvfarfod yn y Capel ar ol y Te •Cymesir y gadair am Saith or gloch gan y Parch. WILLIAM ")1..8. Di8pylir y gweinido?ian canlynol i gyfarch y gynullddfa *r yr aohlysur:—y ParchD. Henry Rees, John Thomas, H. Griffiths, Liverpool; T. Thomas, Glandwr; R. Jones, Nfan- •«hester A. Francis. Rhyl, ac ararv w eraili. Datgana y ddau weinidog sydd ar vmadael eu teimladau, a thra.Ien hanerchion ymadawoJ i w cydwladwyr a fyddant yn bresenol. ) Y mae Tocynau i w cael yn y Capelydd Cymre g, a chan y r canlynol; Mr. T. Evanu, 40, Mill Street; E. Pierce, f5H, DlJke Street; D. Parry, 8, Paralis'1 Street; R. R.b,r 74,014hail Street; Miss Owens, vi, F »ikner Street; H. 81, London Hoa-i W -Tones, 1*2, (ireat Crosshall Street; H. wen, t4, Chester Street, Birkenhead; ae yn 81Fyd(tfa" Yr Amserau. DymuDir ar i bawh wneyd brys i bryna tocynau, am fod -cymaiur o alw am danynt, a chan na fwriedir argrattu dim yn ychwaneg.

W --- I AT EIN DERBYNWYR.

I MR. WILLIAM BROWN, A.S.,…

I-' NODIADAU CREFYDDOL.I

I ETHOLIAD DINBYCH.''

Family Notices

-......... A-T^fLYGYDD \

FFRAINC.!

YSPAEN. I

[TALI.

----AWSTRIA -A SARDINIA.I…

- ,.::HUNGARI. ! I I ... I

- S T C 1 T. Y . I

NEWYDDION CYMREIG.

I MARCHNAD LLUNDAIN II

ICANOLBRISIAU YMHERODROL !…

LIVERPOOL WOOL MARKET, APRIL…

I MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

LONDON CATTLE MARKET.