Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YHOEDD.. YHOEDD.I

News
Cite
Share

YHOEDD.. YHOEDD. I I BA'" VYLGRAIF A S G/.IC, — | i lynyn rhoddi h uesioa rhy- eto, nrn im o'r darganfvud- "hMhu a gwp-rthfawrocaf yr oes oleuaf bon, i am v Meddyg a'r feddyginiaeth fw- -dol a llwvddianus yn yr boll fyd, I a id hyny yn gor-deilyngu sylw pawb Yn yn enwed'g yr athronwyr a'r nti, b "r mwyn i'r cieifio gael iauhad. CYHOEDD. I f --I. f- profiad ddIar wis -ph Tho- V v «.*  f :s- 4<*> » &c 161 • d y nos yn dvrr orpliwV im, na'r .n adeg o lawenydd. hethum ato yn holloi IL-fira-.mae vn wir (fel y dylai pawt) fyned), em b fod yn srryf iawn fy ffydd, gan nior fawr fy mbotm. Cefais ef yn holloi ddifost-dywedni hl A-vn gouesty cymerai dipyn o amser. fel ag yr oedd wedi cyhoeddi utreiniau o weithiau fod pob ■ hen anhwylder yn gofyn llawer o wytbnosau o 'awf. pan na bydd y rhai na fu cvnddrwg a chyhyd o amser yn gofvn cymaint. Sicrbaai y gwnai ei oreu i mi. a gwelais ei fod vn ddyn i'w air. Owellhooddi fyn holloi. Effeithiodd Hid yn unig ar fv nglun, ond ar fy holl gyfansoddiad. Symudodd boenan echrvslon iawn, trwy foddion tyner iawn. Svlwer mai nid a'r peirianau y mae yn g-we-itbredii bob amser, fel y cyffrediri, ond defayddia natur ei hun sd vr elfen wefrol fywyd ol, er fod ganddo y peirinnan goren a ddyfeisiwyd erioed, pa rai a all gvmhwvso at lvgad pleotyn. yn gystal ag at y cyfonsoddind mwvaf cawrfilaidd. Ni(I wvf wrth vsarifenii bvn ond rhoi eiddo Caesar i Cassar." Yn sicr fe ddylai ei gymhwys- derau gael eu cydnabod yn gyhoeddns Gwir nad yw yn fyr o "lvtbyrau canmoliaeth"-buom yu darllen canoedd o honvnt, oddiwrth bersonau pwysfawr a eeirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod. rhai o honvnt yn ail i wyrthiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rhy ltiosog i'w cyhoeddi), a gwneyd yr ymchwiliad manvlaf yn eu cvlch. Y mae Mr. Thomas yn deall natur, ac yn j ttedru gwneyd y defnydd goren o honi. Y mae yn nodedig o fedrus, fel y mae canoedd vn dvst- ion. Y mae yn mvned ar gynydd yn barbans. Trwy brofiNi a myfyrdod, y mae wedi cael amrai betlian newddion allan yn ddiweddar, sydd yn aier o fod yn wasanaethgar inwn. yn enwedig i vrellhau y elyw. Dyrannaf y llwyddiant mwyaf iddo i symud ymaith wahanol boenau y ddynol- iaitb. II. E. THOMAS, Gtreinulog yr Annibymcyr. jj 32, Lord-street, Birkenhead. AT Y CYHOEDD. Mae yn ddyledswydd arbenig arnaf wrth ys- tyried amrywiol boibau a berthyn i bawb yn IfyffVedinoI, vn enwedig y Cleifion, hysbvsn fod y lleshad anrhaetbol a gefais trwy Mr. Thomas, y fath fol nas gaJlaf lai nag ystvricd fy hun yn esge_uhiso fy'nyledswydd wrth adael i hyny fyned heibio yn ddisylw. a pheidio a'i wneyd yn gy-, boeddus. Mae ei gyrhaeddiadau uchel a'i fedrus *Wvdd disry?vb yn y Wyddor werthfawr ac arddercho a rhinweddol ag y maeefyn ei broffesu *c yn ei vmarfer a'i myfyrio er's cvmaint 0 flyn- yddoedd, yn nghvd a'i onestrwydd vn cario ni alwedig^etb yn mlaen heb geisio twyllo na siomi Deb er mwvn elw iddo ei hun, vn galw am i'w fTymeri-td gael ei arganmol a'i ddatgon i bawb i trwy y bvd yn gyflfredmol, megis ag y mie colofn- j au o rest'au newyddion o enwau nifer luosog iltwn boh blwvddvn er's amser maith o bobl onest a didwvll vn tvstiolaethu a chadaruhau hvoy. Yr ocddwn vn cael fy mlino yn fawr iawn er's SO o flynyddoedd gan waew mawr yn fy nghlun yn beoaf, Treiais lawer gvda y meddygon o bob Jnath, ond ni wnaeth neb o bonynt ddim llos i ini; ac wrth weled hyny. gwneutbum fy meddwl i fynv i beidio a threio neb mwy; ond er hyny, I Wedi tipvn o betnisder, anturiais fv hun dan law Mr. Thomas, ac er fi nghvstir a'mllawenvdd wele 11 wedi cdel y peth y bum gynifer a hyny o flynyddoedd yn ei geisio vn bryderus iawn. Yr eiddocb yn gywir, o RoBERTWil.LIAMS. Oae, Sion, Llandwrog, Carnarvonshire. I' I MR. THOMAS. 1 SVR,—Dymunwyf wneud yn hyabys i bawb j S,dd yn ciel eu blino gan wahanol anhwylderail, v mod i wedi derbyn mwy o leshad trwyddoch j ehwi yn y ddau fis y bum dan eich Haw nac v cawawn y byd a'i holl gyfoeth ac oherwydd I byny ystyriwvf mai y'm dyledswydd i ydyw ei ) Wneud yn hvsbys er eich mwyn ehwi, ac er mwyn y Cyhoedd, a mwy na'r cyfan er mwyn y gwirion- edd ei hnnan; fel y caffo eich medrusrwydd a'ch Meddvginiaeth gywrainchware teg yn ei chvwrein ) I Bum am amser maith dan ddwylo amrvw feddygon, v naill ar ol y Hall, ac heb dderbyn dim Neshad oddiwrth neb o honynt er rhoddi cyflawn chware teg iddynt: ond ar ol bod gyda chwi yr ydwyf yu iach, ac yn meddianu y teimladau mwy- 4f hvfryd, ae yn gitilii gweitbio liob dvdd diolch 1 Dduw yr ydwyl gan iachad ag sydd bosibl i hen to,. 64 oed fod. Nid oes cymaint ag un yn awr o'r he" o?ihau  teim!adau anoddefus ac anedwydd hyny, y ?hai oodd mor echryslon, ac yn fv mJino yn bar Oa?s drwy fy holl ?wvnau. A hvfrvdwch mawr fod yr arian a delais am brawf och medrusrwydd i repario yr ben Dy a'i wneyd j YU Balas wedi troi can gvinaint mwy o elw i mi 118. r hot! arian a delais yn fy mywyd, ac mae v Uog, sef yr iechyd adferawl yclwyf yn ei i Iwvnhtu Yll barbaiis drwy hvny, yn gan mil mwy. Mae y Beibl yn dweyd am rorldi parch i'r hwn y tafte parch yn ddyledus, felly fiiiati.nil o rwymau llydd arnif i'ch cydnabod chwitliau am y lies a'r sdwyddwgh » dderbyniais trwy gjfrwng eich medr- USrwydd yn meddyginiaethu. t, IIYderwyf y bydd i'r hysbysiad a'r Dystiolaeth hon oQ Yt1 foddion i eraill wybod am danoch a gwneuthur P'lwfam adfywiad bywyd, ac adferiad iechyd megis g-neuthum inau. Yr ciddoch yn ffvddlawo a diolcbus iawn, D. E. DAVIES. ^fynon y Cwrw, Ger Wrpxbam, Denbighshire, j AT MR. JOSEPH THOMAS. Anwyl Syr,—Mae yn Hawen genyf gae? eich c y arch trwy gyfrwng y ?ythyr hwn, gan hyderu cyhoeddir ef, fel v byddo yn foddion i ledaenu l?wybodaetb i bawb yn gyffredinol am danoch fel "leddvr !lwyddianns, ac i'w hysbysu am y 1Iesåd t a dderbyniais dan eich Haw ieddyg- Ql>ethol, rhinweddol, a benditbftwr.  tho). rhinweddo!.a bendithf.iwr. { oeddwu wedi myned i'r fath ystad o a?echyd ? fa.n Tne^w' a chorph, fel nad oedd modd i mi | I yn hir yn y cynwr yr ocddwn; a gwaeth i yr oeddwn yn teimlo fy hunan yn myned '? barhaus, er treio y meddygon goreu a glywwn ) danynt. Ond digwyddais yn ffortunus iawn tfrlleo hanesion am danoch chwi yn iachau y trwv e.ch medrusrwydd a'ch cywrein- ?. ydd digynetyb yn gallu defnyddio a' thros R""vddo natur ei hunan, sef yr elfen fywydol, i ??h dynnl, a gwe?ed hefyd gymaint o enwau thtti yn sierhau trwy dystiolaetnau yn y modd ?Oa'?? TQaf a chywiraf, eu bod wedi cael eu meddyg- 14?Retigil genvoh chwi ar ol bod yn anwyddianus tdapbR.wb 'era.ill ac wrth ystyried hynyna oH.a .??si?rwydd y cynwr peryglus yr oedwn ynddo, ?'??thum frys i ddyfod atooh i roddi prawf am Veliu era^ ac wedi gwne?d byDy am yr r:,b'lid 9 amser a famasoch oedd yn angeurbeid- ;? ?cf?is fy meddygini?etb?, ac yi- wyf mwyn ? ? fy mywyd fel o'r blaen.  ?yfrydwch mawr iawn genyf adrod?, y c?fais iod 0,, ,t'Ymaiot mwy o fndd oddiwrth yr arian a ?st-  I-TiI am eich Hafur a'ch ymdrecb, ac hefyd am ? o Ddyfod dros ddau cant o ?ndiroeddftoch,  -?"?? otldlwrth y "? "tian pnoed M yr wyf I ?d"??cb?ar o ?alon hefyd i hwi am fy af'feru, ? ?? ?' i ? ??'-? o obaith am wp]i),?i i mi jd.tI' llad oe.i, un math 0 obaith am welfhad 1 mi rlh "?? '?- A ?'"?? i ?'?'? y net?edd, yr li h wn ? ner.hodd i ddvfod atooh, a gobeithiwjfy I NYch f, ?" ?'' chwi fvr;ed yn mlacn megvsyr ? ^yoh 8yda cich meddy?iniaeth. Dymunwn i hall I1Qtt on ? ? ''dyfnd i wybndaeth nm danoeh, a hgpi ?y?OTthwy i ddyfod atoch. Yr yd?yfyn ben- ?6r?. ?b ° fy '??''° crbyn hyn nad oes yr un tddyin- ???eSeithiolathob anhwyldprM. &'rc!dd?ch '?, ■ ,erbyniwch hyn yn garedig a diolcbns oddi- eion cywir ewyllysydd da, I  ?ob cywir ewyllysydd da, JOHN JONES, I ? Gate Cue, Trega?,on, C( I

Advertising

t NEWYDDION CYMRElG. j INEWYDDIONCYlREIG.