Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

»mmca. AGER-DRAMWYKA RHWNG LIVERPOOL A CAN V DA. 0 dan amod jydaLlywMrnefh ei Mawrhydi as" Droag!wydd iad y llvthvrgodau). do«baith h'aenaf", pe'ihvnol i'r Montreal Bwriedir vr Afferle«?i rYgirriw gaPnoj? o'r Tea'! Stewmship Compiov, i Jfl iflJM ANOf O SAXOV And,aw M'Master. ¡ ??yt??t?R? ?\nRTH AMERICAN..Wii))?mGr?n?e. I ?j?jM?jMj?j?I\'?H? .Th?m?.Ior.es. CAN 1 DTAN William Ballantine I T hwvlio yn 6 .ol rhwni? | MVERPOOL A ?' PORTL\ND, U.S., jj f{>lvanhn: 0 Liverpool, j ta?<M ?ercher,KhrT22aiB I AngI?SMoa. Ma?Md. t 0 Quebec, Indian. Sadwrn. "Vai 23ain. j Anglo-Saxon „ Meh. fied. T Licng-'oB £ 3 v dunell.tryda pbnmp y cant Brian llwytbiad' Cabar., Dennaw Gini.a Phvmtheil Gini, yn cynwya LIon. itetb, oud nid Gwiooedd a G-irodvdd. Steerage. Wvth Gini. ;■; n'.gyfjonwad helaeth o »jiaia»th CoffvHdol Y-nae trnfniadan wedi eu pwu-.il trwy ba an y cludir JfirTdd»a aTbeithwvr am brisian trwod I roesymol iawn, o Liverpool, trwv Portland a'r Grand Ironk Railway, i bob Prifd ref yo Canada. T{ne.n Glasgow I Messrs. James and Alexander All*c. >t. St. Enoch Square yn Llundain, a Messrs. Mont- gomeria and Greenhonie, 17, Gracechurch-sfreei nea yma ALLAN and GILLESPIE, Weaver-bnildinps. Briiriiawiek-atreet. '46) Liverpool and Boston Packets. Llong-log nwtddati gwvch 20s am dnnell fesuriad WwTtidan itarw Ks Re.: Durorelfi vileifn 20s. Pob nwyddau eraill yn ddaroatyngedig i gytundeb penodol. rt. WARREN A THAYER, ??? (0!?n"vriTRArx A CHYt.? <?j)?? (Yr ?Ot qw r vnig A"? ?o/?td t 0 sefydledig,) j???p RHWNG L VERPOOL A BOSTON. V Ni dderbvnlr unrhyw Vwvddan ar y dyùd byahyeedig i hwvlio. Oortcedd/kn Clwytho. Ochr Puehau Waterloo Dock. TB hwylio o Liverpool pi ddiffael ar y 5ed ar 20red o bob Mia. 18.i7. Llong, Llvwydd. Tun. T hwv^o.. B. Curlinor, 8. Curling I-™0 ^d Mai. ]Rrfdimwiter.E. W. Ba-otou loOO 20red Cicero P. Soring llrto ,ed Meh. Sea King G. Barker. 14<V> 2ofed 14 0 ) ,ed Gorpb- Ceanvaa Back Cambridwe Cha8f\ 1360 anted PurHawent .G M. Pollard 1'2H0 5ed Awat. i G«o. Wa«hington.J. R. Caroming.. IRin 2"fed Cosawattee .Paxton 11M0 5edMedi. Drairoo-n, O, J. Weslon,-Inn. 1305 ilrltWTignt J. Davies. 1640 )le."ln. Ratch 1:04 Pbawiaip, J. C, Higginx 1l4 Frank Pierce., Leech 14-T3 Jaremiah ThoTpson .C.H.Blake Ik113 Chariot or Fume, A H. Knowles 2050 Star of Empire, D. fanvrin. 20.10 Jarnrs Nesmith, J. K. waits. 1000 MR-,P. Balch J W. Woodberry H99 ■Wellflnet. Westcot, 1:153 Parpawell A C. Stover sro r,Titarch Bdrker l:rJO "Western Empire. F U-IO Meridian F. Crowe'1, jnn. 1-3 Ufr Am Galian Pramwrfa,—Uffa'n Pnnt. pohp,fh fynd (,•hrinordd. T ir" bri v ^lineli ron am flln.lrwv",l, troqvlw-vdd-ileltb- km C", fl\ra. traddodiad dioedi n lwytbi (rocmi trefn ddal, yn 4,. C nt YII i ;it-pludvddion. Am fright iieu bassege, vxnof- yat, m T l^er-ponl a WARFEN A THAYER 8t^ee;. ac yn But ion ii THAYER A WARDEN, Constitutior. Wharf. Air '1t"'Da, 'Yf'pr 6". W«t(>rloo-road. Liver, pooL Cyfleuir Nwyddau trwodd i San Francisco. (4fi) 8WYUDFAU LLONGAU AMERICA TAPSCOTT SWTBDFA GTFTRFT«nroL— OLDH A LL.OLniTALL ST. SWTDDFA TEXTHWYB—ST.GEORGE'S BUILDINGS. REGENT ROAD. Rvdrt ïr ?TtEL IJ-O?fAM CANt.Y?OL n'r DOSBARTH ?Z?  BLAENAF gael "u hsnfnn ?Uan ar 6U dyddiaD Ce I NEW YORK. Tnn. T hwvlio Tinerald Ts)e CornishJ 2.1oo Ebrill 2'a:n- PLcei'x, HOXIR 2^00 2">a:n- J. ?rton. 'U'ifs 9?" Mai laf. And-"»w Foster, Swift 20 0 lied. Un) prwrlter. Roberts 2.Soo „ 8hamrock, D 2000 Rock Light. DROVMOVD .9000 F.A Pulmer, Hii-m BDSO* 2SOO. n C«ntnrioD, COOMBS.. •••• .2000. „ „ Kjnerald. COOK .— 2000. n n Jaa. R. Keeler, A ilk* .1000. OJ IL"sutb, D.ws.w n „ W. Velaon, CHPFVKB .2000, iaaac <J»o-?<3 Hn lbut POST 2000 Carolns Maifnus.'new,} COFFIN 2.V 0 B. J ane. Cm il'ard 2000 C"ntehltio", Al.LeN. .tole) JJidiOsex, PnmEir 2300 Alb'oo. W luiixi A500 ^m. Tahncott, -{isLt, „ 25oo .John.} R""ti,T,o AS.IOO Adrance, CHlLn 2500 West PArt, HAroi.3 LLINELL COPE I PHILADELPHIA. T oarora. DnNLFVT Scranak, Rowland Tanawanda JOLICS Wyoming, E. Bpoois .• .ll00..12IedGyrph HEFYD I PHILADELPHIA, t.ancerter, DFCAN 152S Westmoreland, D L, c 1250.. E b ri 112 6ain. I NEW ORLEANS. Xoasnth, D»wsns 2500 Jfontmoreney BROWS Rappahannock, CUSHINO .?V> Oambrta.?1twRT. .2000. T mse ylloneau ochod o'r Doaparth mWYRf, 110 yn cael en Bywyddo wm ddynion ° broflod. y rhai a Bymerent bob rhag- •Ckl tnag at gadw iechyd a cbjaur y teithwyr ar hyd y for- 4alth. Ystafelloedd nellldno] i Denlnoedd nen Bersonan a ewyll- Miant fod fwy detholedif, i'w cael ar bob adeg. a dylid an. forl el o arnes er sicrhau Berths, i'r hyn y telir aylw dy. Isdwy. Gall Meddygon gael troaglwyddiad yn y Caban yn rhad yn 7 llocwa nehod. Gellir darpara » rhai a ddewioont « Tbalbarai a Chvfnewid rlh-ofts and Exchange) am nnrhyw swtr, ar New YoTk. Tn ddadwv vn unrl,vw barth o'r TRleithiati Unedig. Am fanyl. ion yciiwanegol ymofyner, trwy lythvr wedi talu ei glud. tod, i W. TAPSCOTT Ie Co.. T iverpor 1, and 7, Eden-qnay. Pnblin, Agents for TAPSCOTT and Co New Voi k. SW- G^lUr cael Tsp-^cott'a Enngrxnta Guide, Pumerl Ar fraiBad, trwy IInfon Chwc Postage Stamp. (45) affH. YMFUDIAETH ZMAi Mvwrp?ot t'r ? 101 o?leit'?i?n, AC AMERICA BRYDEINIG, gvda*r ?NBN? WASHINGTON YiNE OF PACKETS. Ca.!ben Tun. I hwvlio R. L. Lane. Comllord 28"0 Ebrill 25ain. Iron-i,las CurtlS 2500 27ain. Marquette Wa'ts 2300 „ •. 9an. Sebaat an Cabot Wiit;a 2000 Mai 4vJ I Southampton Austen 2800 7ted. 2 Hodges 211-0 1 ddilyn Iaetto Webb Bryer 2000 Compromise Guilds 2500 Berwst Queen Young 2300 Waahioton White —— Progress Casa 2000 Ell wood Walter.. Maloney.. 1000 Kaw York Me Kmraa 2000 City of Brocklm Mitchell 2500 William Hathbone Pratt 1500 E. C, Scranton Spencer ..264-2 Arctic Feiega 2000 Empire Zerega 2000 American C'n;on. —— Richard Robinson Rol-inaon 2500 Seneior Coffin 2LOO Ocean Monarch Pn^e 2!Ro tqwitzeriand Con-v 2800 I New Orleans yn wvihnosol trwy ytymor. I PORTLAND, Yn galw yn St. f hn s %.F., and Halifax. Circassian eto rowell Mai 2il. Khersonese (agerfadl 1 hompson-, 3tiain. I of-EBF(,. Caledonia. Flinn Cedwir yatafelloedd amtrauedig i denlaoedd aewyllyaiant fod yn fwy ar waban, ac a fy Idantyn eu bercbi Gdlir gichan berths yn y cal an goreu a'r«il,a'r tterrage trwy anfot, tl o erDee i r eBwau isod, y thai a roddant an- rbyw hysbyi-rwydd mewu peithynas i'r passage i'r porth- Mdoedd nchod, ac i wabanol tiartban o'r wlad. SABEL and CORTI S. No. 3, Regent-road, Liver. pool, and 177, Broadway. New Yor nen James Lamb. 41. Union Street, Liverpool. (63) RHVBCDD I WrmWK AC ERAI> L. MAE ;T RAe Y A BALDWIN, GOICCHWTIWYB YMFCDOL, ö0. WATERLOO tiOlD, LIVERPOOL, Tn anIon tillan T Llongan Ysplenydd can- I lyn1 yn ranw] Llinell y "Black Ball" o Longan, flr%,yj( hwylio ab T IAF A'R 16EO 0 BOil 5tis, Am N EW YORK, LLOKQ. cADatr LLWTTH. I HWTT10. JAMRS FOSTF R, Jan. F. Alx-el IM<) tun. lal Mai. GREAT "WESTERN. W. G. Furber.. ljJOtnn. 16pgMai. 'YoR Ksri I f James Br, a,,t ttin laf Meh. TGAIC WRIG"T C. A. MflrshaU., 1300 tun. 16 Meb. HA BVKST QUEEN ..E. Young 15 0'nii. lrf I,OT. bA.r: WhBB J. M. Brver. 14' 0 tun. 16eg Gor. Manhattan T. Dixcn 1400 tun. laf A«at. COLUMBIA ..C. Hutchinson 110" tnn. 16eg Awst FIDELIA W. A. NtR-gil I'.I tUD. Vzrrvsz F.W.Peabody 16 "tu A Lioz,-r"n Cvfr^rgol vn hwvlio Wuhootiol i New York, Ph h'd' Jphi". Ne.. Orlpars, H Quebec. Hefyd Agar Loi.ga" a longau Hwvlio i AW STB At 1 A ryflen?ir y Tei hw\rgan y tl'str, heb dd yehwanegol ?dt'rdtrbof'acthau CM> I ,l bob wyth?os.Tn 3^p*raoF8ra | 1J p?;9?f')s 20wraoH?Ifn I p.?s o Fliw.i o (,,ig pidion I i o ws ard lipw-vso Ceirch i 1 „ 0 B.r. i o Pupvr 1 PWJsoT;eis 1 ?o-i??r I ?Pei'tVin?ar S w, o Glontn 2 Owns o De I 21 chw^rtoddw;r Heblaw rvrid yn anz-n,-I)ei(liol at dflyhemon cogyddol. D b -aig-lettzi a Gweiyawd i gael eu darparu gun y Tt-itbwvr. Am Bvifliari, ac i sicrhan Herlhs, naill ai yn v Steerage, A1 Gatam, Den Ystalel!oed'i neilldui l i Pauluoeda, ymofyner, wedi lulu y cHu'iaci yn 01 a" Y" miac n, a ThACY & BALDWIN, tw, Waterloo- Road, IIVFRPOOL, neu a. JOHN 1\ DAVIES, Ii) Earl street, Paul Square. LIVERPOOL. 7e gyfarfydda MR. DAVllr a pbeisonaa wth. y PIER- 3rlgAD pan yn gl. mo, y )hai a auionai t ryhndd iudo am eu «'r amser y cyrh8ei.;daut; gall pob un a ddtwiao pwi Bwrdd a LJety ganddo ar deierau tt-iesvmrl, ^je^LTNio* T M., J- n, OAVIF.s.lS Eari^Ctreet, Pavl E4T3AJU, GOBCCHWTFLTDD MCD^LION 1-LYM.IFCIELAD. Diijr >*» louu Uatydd—fi avuwyr Ai wasanaetti beuiiydil A glari rw 3 sg pi galon rydd, 1 deulu pob iludol>dd.. Sirhowy. R- ELLIS. Toan Dafis uu dilyr,-dtt odirtth, A didwyl! i'\» frodyr; Hwn a gawri IIweh enwog wtt ,— Et ydyw llyw'r ymludwyr. Iechyd hir fywyd a to—i Lidafis DdiJllleh-maen wiruymro; Pur a doeth v parhaed o Un ant 1m dd- oes eto. #ynt• S(?bo»r Av CUwwiah, [11^1 v • Omenta- NORTH ATLANTIC BTE > M NAVIOATION Cr.JIPANY. FROM LIVERPOOL TO PORTLAND. Calling at St. John's Sfictonndlaini, and Ilalijnx, N.S. out and home. —}. ~7K The beautiful new Iron Screw ~lx Steam Shin, CIRCASSIAN, f 2,4.00 tons bnrthen, and 350 horse Chas. Powell Commnn Jer and the Stemn Silip KHETISONESE, 2.^00 tons bnrthen, W. H. Thomson, Commander. Will sail for the above Ports every Four Weeks, as follows: Fiom LIVERPOOL. CIRC,KSSIAN Saturday, 2nd May From PORI L-,k D CIRC.KSSIA\ Sntnrday.4th April KHFRSilNESE .Sntutdav 2nd May CIRC ASS ¡ A\ May Ca* in Pa'saee M-nev tn Sr Jobn'«, N'ewfouncilanti, Hali- Maine, 16 Guinea". f Tt-ird Class Pasa ■* MOIPV, 7 Ponn Is. j A few siiperiur Rooms in Third Class, at IV Pounds. 'H IGH1S:- Liverpool to St. John's Newfoundland, 45s. st'g.. and 5 per cent, prm. Liverpool to Halifax and Portland, 50s. stlg., and o per cent, prm. Liverpool to St. John, X.B., Montreal, and Quebec, 65s. SU;, and 5 per cent. prm, Mess's. SAHET. & CortTs, 19, Water Street, Liverpool, Aget t^ or T iird Class F,lr rtittier particitliiri and eirculrirq, applv in St. John's,j X. F. h owrtnif. Brothers: in Halifax, > .S to R. Weir & Co. in Portland tn John Rhynas & Co. in Boston, to •lose-h Brooks. 31, Slate-street; in Mont eal 10 Rae and Mi'che'.l; in London to Cnnnrd, Austen, and Co. f;9 Fen. Church-street; in Glasgow, to Robert H tbtie and Co., or to WIER. COCHRAN, & Co., Weaver buildings, Brunswick street. (116 Hy BLACK STAR" f???? LINE OF PACKET SHIPS. I ?? ??'' LIVERPOOL I NEW YORK. Cadbeuiaid. Tun. Tun. I hwyl. Regi-t. LI.,ib. Webster J.J Lawrence 1727 3000"") Citv of' w York (?ew).C. H. S'?ter t.?0 3500 Henry Clay D.Ca?ttins 1507 2271 Excefsior S.D.Had?v 1163 2034 Jeremiah Thompson(new sbip!C. H.BIakelWX) 3500 Empire State L. J. Bri/es 1323 2392 Calboun D. H. Tumln 1749 3000 O.ient G. g, Hill 1560 2720 1 Ladv Franklin J. Jordan 1374 2300 | Lucy Thomnson C. R. Penrlleton 1490 2550 | Star of the West J.Woo'??rd 1191 20H4 Amer;ca T, H. C. Barstow 11*0 2'? Sa-dini" E.D.Hu-ton 802 H03 E 11pn Austin (new clip.) W. H. C.-rnck 1500 2270 ?Tvpboon J. S. Salter 1611 2400J f Y lnncnt oil yn llonsrau o'r dosbarth blHenaf, AGOS OLL YN NEWYDD, weoj eu hadeiladu o'r dofnydd goreu, ae yn hwyl'o vn nodedig o gyflvm. Y moo ea llvwyddion yn ddyn'on o brofiad ae o farn fordwyol, ac yn gvdnabyddus iawn a'r alwedig^eth. Y mae v cabanHU goreu wedi en dodrefnu vn v modd mwynt prydferth a chvfleus. He caiff Teithwvr bob eysur I a d'walliad s\dd Yl1 bo-ibl, ar deleNU rhesvmol iawn. Y rntif- vr ail gabamtn a'r steerages yn i,elip.1 ao awyr 1, ae y maert wedi en haddnsu yn n-hob mo d i ddwyn yn miaeri sysirr 8C iecbyd y leithwvr, y rhai a all-nt yn y roodd hyn gael trosglwvddiad or delerau isjl; r)iod<iir pob hjuLtys- rwvdd nr dderhyuiad ymof n'al trwv Ivthvr. C'dicir yn fantcl at y dyddtau prn idediij i hwytin. Telir vii New York or aichiai, symiau o ariar. a dder bynir yn Liverpool trwy Bo t Office Orders neii rywfodd ara 1, neu a gint eu hmfon i unrhyw barth o Unol Dal- eiihiau America yn ddig- ^t. Ymofvner a C. GKIMSHaW & Co 10, Goree Piazzas, and ;0. Wnterloo Road, LIVERPOOL. (471 LIVERPOOL. rx'W** AGER I AMERICA. /4 Y mae CWMPEI M AGER-LONGAU r,IVERPOOLaPfilf,DF,.PlilA,ynbwr-? iadu anfon allan eu hager-longaa A8grw? baiarn (Full.powaed Clyde-built Iron screw Steam Ships) 0 ttVHRp.OL. Kangaroo I New York Mercher, Ebrill 22ain. City of "allcb"ster..1 New York.. Mercher, Mai fieri. City of Baltimore I N- York Mo cber, Mai i'Oied. I al am Caban, 21 Oini, 17 Gini, a 15 Gilli pob Berth vn ol y cyladdasiad yn y prif gellau; yr oil yn meddu yr un breint- lau ac orlwy 0 iUDi-eti, a ni'er v Teithwyr wedi eu penodi. I Philadelphia a New York am 8 Gin i yr on. Am fanylion ychwanegol gwaler Bradshaw's Guide-, neu ymofyner WILLIAM INMAN, 1. and 13, Tower Buildings, Liverpool. (44) JpQk 0 Bwys i'r rhai a fwr- iadant YMPUDO!! DYMUNAF trwy gyfrwngyr Amscmu oi ar ddeall I t/ j'm Cydwladwyr fy mod yn awi- lyn Gymro < Trwyddedig ( 1-icensed Broker) gfin y Lywodraetb., ac wedi cael wyth mtyned i o brawf yn y swydd o gyfarwyddo Ymfllliwyr yn y dref hon, yr hyn sydd I ddigonrl gvmhelliad het) lower o Buff. ] Felly yr wyf yn cynvg fy ngwasanaeth am y i tymor dyfodol, gan y g-<-lla.f r(\ddi Llet) a Tl ocynau ( Ticket*) i'r America neu Awstialiii, mor rh tted a 1 neb yn y dref, a hyny gyda Llorgau hwyliau neu I Steamers. Am bris y cludiad a pheihau eraill, ym- j otyner trwy Lythyr Cymraeg lieu Saesneg, wedi 1 talu ei gludiad, a cheir atebiad gyda throad y Post, I gan I DAVID DAVt?S, No. 29, Union-Street, Liverpool. [10 Slfostralia. LLINELL "LIVERPOOL" 0 LONG AU AWSTRALAIDD. Packet y lnr o Fai. Y He I lwytho—Princo's Dock. jr-v- I MELBOURNE, t Y Llong y plenydd I EASTERN CITY. j.1 ALEXANDER CBOMBIE, Ll>wyd 1; 12!7f\ duneli rhegtredig; A 1 -n L'ovd s am saith nnlvnedd Y mae y II ne tyflvm :1" ardderi hoghott wedi cwblhru y for d i ih o Calcu t" i Lundain m> wn 76 o dd ddiau ac nis pel'ir rba ori arni o ran cvflensijprau i fordeithwyr.—Am byrbyr?,,Il pel -ch. vmofvner  JAN.I ES M. WALT HEW. 40, Chapel-street. Pris clucliad i Melboiirne, A: 14 ac uchod, PrifGaban, Fie ucliod. "MERSEY' INE OF AL'STRALIAN PAC F.TS. Yn hwylio yn beud^nt ar naw» y tf."> iin o bob mia. lMELBOUR?E 1 Yn cario Teithwyr i Geelong, Adelaide, Sydney, a Tasmania. LL'NG Y BDI D-AR-HUGAIV 0 EBRILL. Y Llong Ardlerchhog newydd EAGLE SPEED, S. D. Fur.i.E" Lly»ydd; 2000 tun. lJwvlh, y" Ii" r ar ei hail ordaiih Rydl un o'r llong- au mwyaf Mrdd'-reliogsviHl wedi ei gos.id ihw lio i'r Treted- ig ietf.su Aw straijaidd, mae ganddi t nw troei fi-dd rlJwng y deciau, ac y mae yn ng s r un ) n ei ch .nilun a'i threfn iad n i'r Ilonw livglodus c SHINE perthynvl i'r Llinell lion. Am y Telerau i deithwvr vmo vner ;g EDMUND THOMPSON, Drnt"Bo,lollllg3, Water Rtree L verpool. D.S.—I sicrhau n any rwvdli mewn hwyl.o ihiiiii i deith- wyr iod ar y llonK ar y 23ain, a bydd y toevnau yn cael eu Ihddio y 24uin, «r ha ddiwrnod y bytJd iudi glirio yn llwyr a'r gor,ichwy,i.r ymfu,tol. [;2:.1] GYDAG AGERUD 1 AVVSTKALIA 0 DAN 60 DIWR.NOD Pris y Fordailh, E14 ac zichod. Agerlongau clodfawr y HVERPOOL? ) ????.. AUSTRALIAN NAVIGATION C0M- j | PAN Y, mewn cyylltiad â'r EAGLE LINE OF PACKETS. YX HWYLIO Aft Y 15FRD 0 BOB MIS. I DROSGLWYDDIAD BPIGET, BROTHERS, A CHYF., Am MELBOURNE. Yn anfon Teithwyr yn mlaen i bob parth o AWSTRALIA. :\1 Re LToD¡laU)r "Eagle tin e' wedi eu detbol j'r Lleslri gwychaf a buanaf a a eiladwyd, ae yn cael eu gwaranlu i IlIwyllO i'r rljwrnod. I Y mae PACKET dros ben y rb;f arferol i gychwvn ar y 1 3'iein o Ebrill, aef y Llong atdderchog a liuan, THEMIS, l-'O i o dun l.i. y MAE y llestr yma yn rboddi cyfleustra bnan i X Ymfudwyr bwriado), na eheir ei fath orld an. fynych. Y mie ei mor-ii-ithiau blMnnol wedi argrarfa arni y cyme ia I o fod yn pelthn ï, do-barth blaenaf. Y mae ei ihitftiisd ugotyfera phob iJosbarth o deithwyr yn gytryw fel naa gallant 1 ina rhoddi llwyr foddl nrwydd. PACKEl y loftd 0 t ai Ir Agrilon.' giodfawr Roynl Charter, we ij ej Jja leiladu o bwrpa i'r Cwuipein1. Y mae y llestr arddercboK hon yn de'lwng o r lod « roddir iddi am ei mordaith doi^yffeljb i Melhoi rne nifwn o ddyddiau, ai rhedfawarferol o r llinell i POi t Pbili p mewn deugain niwrnod ar ei ir.ortiaith d-iiweddaf. Y inaj cvfleubderjii ti Saloon yn anchydmarol, ac y mae ei Deck uchel He eang i denhwyr wedi e' olflao a'i uwyro yn y dull per fleithitif. JPr.olan :-Sa!o(,n o 50 i 60 Guineas. 11 y "JosbartD trall 16 i 30 Ymofyner â GIBBS. BRIGHT & CO., 1, North John Street, Liverpool, nen Bristol. ( il) RH Y li L I I Nlte Llongau y Lliueil hon wedi pwneyd v Alor-cieithiau caijUnol, yf gyflyuiacti nag ycyflawnwya erioeo gbl> un .IIYw long lJtJu Aer-,olll< yn V boyd, (:0 Liverpool i Melbourne () Mell>ouri,e i Liverpool o 1 iveipool i Mel (; u ne ac yn ol b of; gy. wys a ta,iu(i ar It-d6 U Liveij.col i Melbourne ac mi ol\n cyn» ya uttaliad ar led. ROIAL AUSTRALIAN MAILS. Pris am y fordaith, £ 14 ac ucliod. Black Ball Line OF BRITISH AND AUSTRALIAN ROYAL MAIL PACKETS.  0 dan gytundeb i gario llythvrgod ei Mawrhydi, yn bwyii 0 o'  LIVERPOOL, ar y 5ed o bob Mis, JnVV I ? E L B 0 U R N E, Yn anfon Teithwyr yn mhien gydag Ager i bob porthiadd yn AUSTRALIA, TASMANIA, A NEW ZEA- LAND, ar gost y Llong. Llcng. Tun. Llywydd. Dysidiad. Commodore Perry2Q43 Webb Mai 5ed. Brazil JO0O Blair 12fed. Marcti P' lo 11:25 Clai ke. Meh oed. Donald M'Kay.. 2504 Warner t AlorniDg Liglit.. 2077 Gilliel, y I ddylyn. M'K rdy j Y mae y Llinell uchod yn gynwysedig o'r Trafnid Longau mwyat, gwychaf, a buanai yn y byd, I Ac wedi eu hadeiladu gan arteiladwyr mw at enwog y dydd, yn cynwys M'Kay o Boston, a Hall o Aberdeen. Y maent yn cael eu Jlywyddu r,-i. odynion ag ydynt wedi hynodi eu Lunain; ac y "nae eu tacliatiau a'll cjmhwysiadau yn an. ghymarU gan iinrhyw linell o longau yn notio. Am y HWthlog a chludlog personau, ymolyner i'r Perchenog.an, TIMES BAINES, & CO., v Lmsroot^ (W) ^fostralb. I ¿\!Dstr:,liJ, LLINELL A\'TRU,rA. TITAN. T.T.Tf,LL I I/Sfri;o? 'D\ PyRYo' fMut i- PF.XnIS0L, ID hwv:io Rr vr 2 led a'r 27 rn 0 hob iiiis. Y m-< <- Hon; nr,¡,lp"cbog" Ti I un Cad ben Se'r-, 2 10" 0 ùun1 i, y -sr.ru 5 0"00 "unB li • !w\th Re yn H', o'r llongan inw af a ( hvfl\maf VI] v bln, (wed; ei def.-yddio m amser Inaith gall Lvwodrneth Ymero-lrol f,nine i dros. ^lwvdrlo ei bv,1 n >cdd i'r Oimeii vn awr wedi ei rhyddhau 0 r gwasai a lh liwnw, y ma" \1">.1, pi 2< 30i .11' yllinefi lion, J hwvl o vr 2- fed 0 F ii. Ei mh i• r>tioli a'i ohvfteus ieran in d- er"hojj, vn nffbyd a'i cbvmwvsdoiau onarf rol ? hwvlio. vr hyn a'; g»nelal mor gvfaddas i'w gwa-anaeili b1&I'r'01,(.I, "ydrl yri ei chvlHd'l.su m IOn mold ueldu 1 í f id yn I ong vm Indol: ac we,1j pi d-drffou n', Lro où i fynu yn v modd per, ffeit]¡af gydm iria tit '1' Ao..dd-!oogHU pen- f a notiant. Y mae y Cnbanau yn oilidog. vn mh" l'11i y mas p«b cyfleui- drn, I slcrhau y f. d iitb a dpwisiad l'eoe d, voiofMiar u H. T. WILSON Sr CHAl\IRERS, 27. WATER STREET, LIVF.HPOOT" LLINELL Y WHITE FO LONGAU PRVOEINTG AO ,\WTltALI."inD, DT- WEDDAR Y LL'i"iii>Vijj0D BRENINOL iJ2x 0 dan gytundeb i bwyliG yn ddiffael &r nawn y dyddiau a benodir yn yr hysbyelÎad 0 Liverpool i Melbourne, Ac V,1 glanto Teithwyr \'11 GEF.LOG, SYD\EY, HoBAKT TOWV, t1 ho11 Hortb- 1addoedd Awstrulia, am brisi iu trwo,!d, 1\ chyda Ager-lestri o r doparth blaenaf. Lloncau. Rbpqtr IJwvih Cadbeniaid I hwylio Samnel Loeke.. H00 2?00 J. Sweetinun Eori11 27ain. Titian 2360 500 Se re Mai 20ff11 ew Ship —— 2i..in White Star 23O 5001 It Bronn, I ddilvu Shtdimar 14:12 4000 J. It Brown I idylyn, Golden E rI1 h,f. 4'1<'0 H. A Brow, J do Ivn. Heli Jacket 24M 5000 M. Ii. O'Halloran I ddylyn. PACKET Y 20F. D 0 EBRIL!" o LIVERPOOL 1 MELBOURNE, Y llong newrvdd ardflerchotf S J R WILLIAM E Y R E Ca lhen Jamea Jopp. Pon vdvw yr nnig Linell sTfvdlotr yn hwvlio 0 Liverpool i MfoIbourup \'11 ben -dol ar U8wn vr !I)o"p,,1 a'r 27ain 0 bob mis, gj-da Llvtbyrg" d. Uwvth. R Th.thwyr, i mae Uppers v Lline:1 hOD yn rhai o'r mwvafardderch- o-^a' a i nanafvn y bvrl. ac yo drligon adnab -ddns iLwvth wvr a Theiihwyr, fp.1 rli-ii I(we(1i bon yo curio Llvthyrgod ei Mawrhydi, ae yn rho.ldi poh cvfleusteraa i Dei, b wvr. Llong newyd(1 yw v" .-ir William Eyre, hco wneyd ond un daith 0 Canada i Loegr y nnae \'1) UI1 funn il1wn-wedi cael golwg 1'1' Loearo Quebec mewn 13 diwrnod. Cvflenwir y Saloon 8 gwelyawrl a phob aiiaenrheidian. Teithwvr i fod ar y hwrdd y 17eg a'r 19 ed 0 Ebrill. Am bris dudiad llwyth nen deithwyr, ymofyner a'r Per- chenogion, H. WILS0N. AND CHAMBERS, 21, Water Street, Liverpool, en a'r G"RUCHWYLWYB YN Y DYWYSOGAETH,-G8D pa roi y eellircael pob Y5pY"la ta chvfarwy rldyd, a'r l'hai Bydd II weni eael en hawdurdodi i liderbyn arim gwystl [Deposit) er sirrbuu 111' Aberaeroo, :\Ir. William Griffiths Chemist Aberavon v Cowbridtre, :\II', David D .vies, Stationer Aberdare, :1'. Thomas Evan*, Ch"mi,t Ahenl!lvel1nv. 'II', Joseph Mar, h. Railway Hotel A berystwylJÍ. 1\£1'. John Matthews, L'md SiHveyor Amhvch, Mr. Hl1llb Hutdies, Drapprand Stationer Baia, :'>£1'. Ev In JoneH, P inter Bangor, MesAT! Parry & Co" Ship builders Barmouth, \£1', I), Jones, Cile i wt Bethesda. Mr Robert Jones, Stationer Buiith, \£1', Th-im-isThomns. Grocer Cardigan, Mr. Thomas Edwards. Merchant Carmarthen, Mr. Wil!iam WLI"y, Bri Ige-btreet Carnarvo". Mr Jonn Jones. S e-m PacketOffico Corwen. Mr. Evan Evans, Grocer Cwmtw;ch, Ystalyfera, Mr. Thomas Griffiths, Palleg Hailwny Machine Penbish, :\11-. Hugh Hughes, Draper, Golden Eagle D,I,p1!py, :\11'. R. 0 Ree, !3tat;"Df" Ffe"tini, g, :£1', Rohert Griffiths, Melbourne House Fill¡¡,nard, Mr, John Davi"s. Drpper,Castle,sqoare Harlech, !IIr H, Hu!he!Chplllitlt Haverford west. ;o.£r, G. Hackleton, Stationer Lampeter, \£r. I). Evans Stationer L'an(lovery, Mr.J.I). RoderLk,Stfltioner LlaD,lndn'1\Ir, 1'1,oma8 Williams. Chemist I.iHnt ili. 0. Dowen. Th inias street I.lt:llId1oeR \£1', H. Mills, StHtionpr Lllln fltir, Montgomeryshire, 1\ II'. Thos. Hughes, Iron- monger L1anrvllil!, ,'r, C. R Jones, Draper Ll,m¡refni,\Ir. Rohert Hughes, Chemist Vanllo¡]en, V eRflrs. G, ,^S. Grifflilis,Grocers &IrODmongers 'I 1.1 oirwst, Mr, John Jones, Cliemi-t Machvnlleth, Mr. Adam Evans, Sttioner ]\f erthyr, Rees Lewis, H igh-street K ilDty Io, James Allen K..rlu-rth, Mr. D. Meyer, Bookseller K ewea"tle.Emlyn. I r, ,T, n. Davies, Printer Newport *Tr. W, N" Johns, Commercial-street Newtown, ;\[r, Thoma", Stationpr Northop. :\[1', W,llim Davies, Draper & Grocer PoDtvpool. :\11'. WI11iU.1II Edwards, Posi, Office Pontvpridd, :1'. Wil1i,m Jones, Bridgend House Portmadoc, Beimet Williams, Broker Pw nUEl:, .\1 r J,nle" Jarrett Pyle, :\1,. Robert Watson, North Road Rh"v;Hlr, ;\Ir, W, R. Jones. Draper, &r, libos, Dear Wrexhifrn :\Ir John Wright, Pont R!.Y1llnp\. :\11'. Edward Evans, Stationer, Church-street Rhvoland, Hendre, Mr. Robert Morris RUlhill IJ', haae Clrke, Stationer Swansea, Messrs C H. "prkin"! Co 2Î, risher-street. Tredegar, "Ir. John Thomas I3nok.soller Tregaron. !\lessrs. J, & P. Davie3, Drapers. (49) GWYR Y GWEITHFEYDD GLO, DALIWCH SYLW. "JITAE y Clipper Ship rhagoro1 NON- I "H PARlE. i hwylio oddiyma i PHILAUELPHU ar y laf or mis jBgfc nesal (hi). Da-th y Llong rhagorol 'I1cl1ou trosodd o'r America i Liverpool y tro d¡"edd. tit mewn 15 diwrnod, gao liyny geliir disw.vJ iddl fyned yo ei Dol i Philadelphia mewn 0 I R i 2'1 0 ddyddiau. Bydded i bawb a fwriado ymfudo yo y Llobg rhagorol uchod, 8ufon eu henwau a'u hIaen. dâl yn ddioed i JAMES LAMB, 41, U"ION.STREET, LIVERPOOL. Rhaid i'r hall Yrafudwyr fod yn Liverpool ar y 27ain o'r mis yma, er myned yn y Llong uchod. Cartrrfol- CYFTEUSTRA AOFBAWL RHWNG LIVERPOOL, M1LFORD, ABERTAWE, A BRISTOL. Tft Bwriedir i "geTlol1au y Liver- pool IInd Brintol Chanel Steam r™ Navigation Company, sef y I. MONTAGUE (NEW B. s. ) Caitbl'n C' "(KI' (New S, S.) Cadhen W. J. BECKFTT; Neu rhvw lestr linn, f hwylio gyda nwyddau a pbersonau oddifithr ev hatai gan unrhyw amgylchiad diragu eledig) fel y canljrn (gyda nen heb b"ot, a rhyddid i Insgo Uongau) :— o LIVERPOOL I Pth"FORO, .ArsPRTAWE, a BRITOL, Glanio Teithwyr am Swansea (y tywydd yn caniatau) oddiar y Mum- bles. Sadwrn Ebrill 4 am 7 „ Prydnawn. Sonwr" J I am I O „ Boreu, Sadwrn 18 om 4 "Prydnawl1. Sadwrn ;¿,') am 10 Boreu. o LIVERPOOL I ABERT A WE. r ereheT Ebiill I am 3 „ Prydnawn. j\f,rchPT 8 am 9 „ Boren, Mercher „ 15 un 1 „ Pr)dn..wn. Mmcher „ 22 nm 8 „ Horpu. Mereher „ 29 am I Prydlll1wn. O BRISTOL I ABERTAWE A LIVERPOOL. Mawrth 21 am 3i „ Prvdnawn. Jlawrtb 2H am 8 Doren. o ABERTAWE [ I.lVERPOOL, (Yngalw yn Milford.) Mercher „ 15 am 7 "galw Milford. Sidwm „ ]8 am II) Mercher „ 22 Itm 3 Prydn. galw Milford Sadwrn 25 am 5 Boreu. Mercher 29 om 8 „ galw 1\lJlfod, TALLALAtJ. Liverpool i Abertnwe neu BridtoJ-Caban, 12s. 6o.; Deck 5s. Liverpool i Milford—Caban,15* Deck, 6s. 6c., yo cyn- wys V tal am gweh yn Milford. liH YBUDD,- Gellir cael Tocynan Adchwel (Return) yn 11m Ddwv Fordaith yn yr Ajterlestri byn, gaD y Gor. 11c11"ylwr 0 enwir ¡sod,neu yCadben Liverpool i Milford 2(1s.; Abertawe, neu Bristol, I7s.; Mi] ford i Brf8tol, I3«. Khaid i'r Nwyddau a fwriedir i'r Steamers uehod, 0 Liver- pool, fod YTl y Dock ddwy awr eyn yr orian hyapys edig i hwylio. ti oruehwyJwyy :— 0 enrge H. Evan", Liverpool Steam Wtaaif, Bristol; John Edwards, wansea; C. H, N. Hilt, Milford; John henwortbvand Co Manchester; and FITZSIMONS, API)LEBEE, & CO., 20, Water Street, Liverpool. (1)8) WINTER SAILINGS. Hwylio yn ystod y Gauaf. a Mue y Jyk PRINCE 8 OF WALES, Agerlong H"iarn ddewisol M Cily of Dublin Company," I (0 lwyth 400 tunell, 1\ 200 nerih ceffyl,) wedi dechreu hwylio llydd Gwener, J'r 2il 0 Mai, fel isod: (3 BOT MENAI, dyddiau LLUN, a GWKNER, am ddeg o'r gloch YD y boreu; 0 PIER HEAD, LIVERPOOL, dyddiau MERCHER a SADWRN, am 10 o'r gloch Yll y boreu; yn galw yn Bay Llandudno (y tywydd yn caniatau) i Isnio 9 derbyn teithwyr. Pont Uenai, 7/ed Hydref, 18i>6. (81). AGERDD-DR.UIWYFA WYTHNOSOL I AC 0 ABERYSTWYTH A LIVERPO 0 YN GALW YN MHORTHMADOG. AC ABERYSTWYTH A BRISTOL, Y mae y Cambrian Stram Packet Com. 1, pany (t( 1'1')001), oddieiihr cael eu 1 /f.' llnddias gan cldi^wyidiadflu dir u. weledig, yn hlvdad" an[on gyda I t"i ■ > :\jiS nwyd I iu fl theithwyr, en bagel'dd-!oog I 0t f* • 'Jv Ysgriw newydd "lll'o Y PLY L qM 0 N llwyth 2S0 i;tn. 45gallu cefTvl, William Wrnicht, Meistr. n&u rbyw lestr aiall gyi'addns, lei isou-— Mawrth Ebrill 28ain, am 8 boreu, yn gR,lel BHISTOL am Aber)Rtwth R I,iverpool. yn ,,1\ VIJ LliuioHi ac Aherajron. n, S dvsgwyl v PI.YNLYMON yo y twahanol Bon b a id idd ¡!alw ar y dvd tisn c""l::no] :—IK' L YHE P, 2)1, I6e«, Il'r 22a'PO l!TH.MADOC, 3yd I, a'r23ain ABKR. Y1 W Y H, UYERPOOt. 5ed, 17e; a'r-4"in 0 BRIS- TOL, 12fec! M'r 30 AHKRDYFT, 7eg ABEBAYRON, lufed, a'r29uin; LLA:\ ELLI, lOfed a r 28ain. Prisiau-"alnon, 15A.; Ail Gahan, 10 TJwrdd, r",s. Toe- vr-u ohwel'd yn [1J(111;01 gyda'r Fordaith nasaf yn cael ti. r'joddi bm Br1s a Hfiner. ■'0«.; Gwartbeg, 153: Defaid, 2s Moch2s.6c l'hætoI!!<, 2Is: ()prbyd, 11, S0e. T) S.—D.niunir i De thwvr gymeryd nofal 0'11 c1l1de'ft eu buiiain. can na fydd y Cwmni yu atebol rnewn 1111 model gwartheg, a chiudai o am pu clwg"iwch, <,ynierir co'Jsl in, a ehiurlai 0 100 m th ar y bwrd.1 '11' ontur y pere.,eucg. Ni bydd y cwm- Di yn nttbol am unrnvw f.vrnelau 0 werth mxy oa 1'10, oddieithr bod y gwerth wedi ei fynetru yn rala ti Haw, a thalu aID dan3 yn ¡;¡yfatebol, "ac am ddim cull amedr npn ddam- wain II aohosir trwy fod cu yn cue] ei defnyddio i lusi/o DIm achub unrhyw le-.tr arall, nue Am nwyddau per, yg!us, oddieithr en hysovsu felly wrth PH Uonglwytho Am brisiau cludiad a 1Ulmylion pUaeh, ymofyner ag Yskrifenvdd y Cwmpoitii yu tu Pnf Svvvddfa, Pan henon Chambers, 14, Re>:ellt Street, 1 ondon: neu y Goruhwylwyr, E. '1', Turner, 12, (lJay-sl.reet" Bristol Benuet Williams, I Harbour office, Portmll.Ùoc; George Green, Cambrian Foundry, Aberystwyth ond FREDK. A TA\!PLI, Colamhia-builditigs. BrumwlCK.tret, Liverpool. <rartrrfoI. LIVERl OI A MOSTYN. THE TRAVELLING P-UGT.IC to ard from N'orth Wales, are reT\ectfnl1" informed that the SATELLITE Plies between LIVERPOOL and AlO^TYN to the tmdermencioned dates. JOHN WATKINS, PROP;tIETPQ.. N.B.—Omn?WlMC8 wanted to run to and "from Denbigh FROM LIVERrOOL I PEOM MOSTYN TO TO 1Y!_OTYrl. LIVJ.:npOOT.. APRIL. APRIL. H. M. 'H. M 2, Thnrsdsy 3 0 Eve], 1, Vednesday 3 I Even 4, Satu"lay 3 3) do. 3, Friday 4 JO do 7, Tuesday 9 0 Mori. H, Monday 8 l'l Mora 9, Thursday 9 0 :i.r" 8, Wednesday R9 1' rn t 11, Sat'irday 10 (1 do. :o Gocd S*xitlay J1 0 do. 14, TneReby 12 0 Foot i3, Monday 11 iO do lö. Thursclay 12 0 do 15, W Pdu83..Jay 12 0 N oon 18 Saturday 3 0 Even. 1-7, Friday 1 (I Even 21, Tuesday 7 0 Mori. 20, Vondav 8 10 MOD 23. Thursday 8 30 do. 22, Wednesday 8 30 do, 5, Sliturday fI 30 ,10, ')-1 Friday 9 o ,10. 28, Tuesday 12 (J Noon'27, lo) day 11 10 no. 30, Thursday 2 30 Even,2(1, Wdnesday.. 12 0 oon OTICE, The rORTYN STEAM PACKET, until the or the New Lanrlinl Stuge, wi1' 'AD and DISCHARGE CARGO for tb" CRANE ,t > 'UAY, CANNING DOCK, and ernbaik and LQn PASS.t. 0L i{S arid PARCELS at the BATH STE PS, Sonth Eud of Landmg Stae. Mareh 5th, 1857. JOHN WATKINS. O bwys i Ymfudwyr. SWYDDFA YMFUDOL G Y.MREIG, '< ,EWN atebiad i'r rhai sy'n Y/ i". I ymholi yn nchylch nmser ym. iudiad v Parcbedigion SAMUEL I\ORERTS, Llanbrynmair, a DA YTD PRICE, rHn. Inch, au cymdeitliion, i'r AmericH,yr ydy;¡ YD hysbysu eu bod gwedi dod i benderfmiad i gychwyn 0 Liver. pool gyda'r Agerddiong Circa!>sifln," ar yr 3il ddydd o fis Mai nesaf; gan hyny bydded i bawb sydd* yo bwriadu cael en cwmpeini a1' y fordllW" arjfol1 eu henwau, yn nghyd a blaen da1iad (deposit) 0 £ 2 ,)'1' yr un, er sicrhau eu lleoedd, 0 hyn i'l 20fed 0 Ebiill. Goreu pa gyntaf, rbag i'r Ueoedd on gad eu cymeryd cyn yr amser a nodwyd. 1'risoedd y cludiad sydd fel y c>nlyn:- Steerage. £ 7 0 0 yr un. ¡ Intermediate 10 0 0 „ Eto, gyda bwrdd rbagarach II 11 0 „ Plant dHn 12 oed haner y pris. Bahllllod 105. Mae'r vmborth yn cael ei ddnrpnru a'i gogyddin ar dranl y L1eog (1m v pris fl nodwyd. CaitF pob ym- fudwr gado dau ./ù,1: ) n y Llong yn ddidraul, (OS n8 hyddant yo fawrion iawn). Y mae dechreu Mai yn un o'r adegau hvfrytaf i groesi y mor. Hefyd, mae j y '■ Circassian" yn llong newydd 8 chref, Be mne v | fordaith 0 L veipool i Portland yn fvrach 0 dros 100 j mi11dir na'r fordaith i New Vork, a thrns 600 yn fyr aeh na'r iordaith i Philadelphin. Gwybydder fod Portland yn 11e cyllous i brif Reilffyrdd y Gorllewin, a ga1l yr ymfudwyr, os dewisant, gael Tirkels yn Swyddfa y Circassian," ar yr amodan isaf, i bob parth o'r America, trwy fad y Llongau a'r Reilffordd yn perthyn i'r un Cwmpeini. Er engnlÍfft £ s. d. O Portland i Toronto 14 8 n i Cleveland < 1 17 R „ i CiIleiunatti 2 7 3 „ i Chicago 2 ) 1 Gan hyny, pan ystyrioch ns byddweh ond 0 12 i 14 0 ddyddiau yn myned rlroodd mewn Agerdd- long. a hyny am £ 7, gwelwch ei bod yn rhatach i srreflltwyr a gweithwyr na chael myned mewn llong hwvlio am i-l 109, a bod .-¡.m fi neU bum wythnos fir eu mordaitb, heblaw fod llawer gwell rheol a threfn yn cad ei gario allan yn y Steamers nae "ydd yu y llongau hwylio. Rhaid i'r hull ymfudwyr fod yn Liverpool ar y 29ain o'r mis hwn. Ceir pob hys- bysrwydd am agerdd a hwyllongnu oddiyma i Xew YOlk, Philadelphia, Baltimore, Uoston, Portland, a Quebec, yn nghyd a'r llongau goreu i bob rhan 0 Awstralia, trwy anfan llytnyr rbagdaledig, yn cy- nwys Postage Stamp, wedi ei gyfeirio i DALIWCH SYLW. Aeth yr Agerddiong ar- ddercbog uchod allan 0 Liverpool i Halifax mewn deg diwrnod. Bydded j'r boll Ymfudwyr jmdrechu bod yma vu Liverpool erbyn y 20aiu o'r mis hwn. Ebrill 21ain, 11'57. Ilt .n jIES LAMB, 41, UNION' STRf;T, L1YEHPOOL. [70] CONST-MPTIo\"—Its first Indlcatirm is a slight tickling rough o te,.ti improperly treated, or dlogelh, ""glected.-A. B JONES* BAL:5Aill ÛP SQUILLS AND HCREHOUND. Meddyginiaetli a ystyrir yn anfifaelrdis at y Pesweh, yr An- wyà, y Pihyg Anadl, v PB", y Crygni, a holl anbw.ylderao yr Yj{yfajlJt, ydynt yn rhagflaenu y dllrfo,1e,Ha"tl1, TYS1IOLAETlIA': AM It!WFDIJAG y PRIF A GYNHWVSA. Yn hon anhwyhlernu yr ys¡¡yf,dnt mae v Sqiali wadi cael ei broil y leddyginiaeth fwyal defnvddiol. R. HOOPER, M.D. F.R.S. Ilorehound ydyw y feddvrriniaeth fwyaf cymeradwy a lIwv,!ditwna at y Pe8web IÙ Asthma. T. RF.owono, Professor of Pharmacy rt Chemistry. ICHYDI8 O L,RR O DYSTIO AFT IIAU AM RIN WE DDA [I Y FRDDf61 qA F TH, Oddiwrth J. F. Wheatley, Ysw Birmingham (tRl fy"iarl\ Yr oeddwn wedi caelly mhocni yn duirfawr nos Il dyel,lam fisoedd, Iln besweh trWln, Wedi defnyddio pob moddion v gwvddwn am danynt yn aflwyddianus, gwnaethnm brawf o'ch DlP,ld,(ir1Ílleth chwi, ae ernvri eympry I H ail hoteLd,1, yr oedd y Peswch a'r anhwylderan ai crnlynent, vedi fy llwvr | adael. am i;iecbyù yn well nag erioed! Cynghoraf bawb i'w ddefnyddio. Oddiwrth Mrs Lloyd, Abermaw. Yr wyf wedi hocl YII defnyddio lones' Baham, &e." yn v tculu l.iwer 0 weithiau, 11 !!allIr yn byde.us f); tfymeradwyo fd m"d,1ygilli aeth ragorolat y Peswcb a'r Athma Oddiwrth Miss Parry, Gwanas Hall, Do g-llau. Yrwytwedi bod amryw weithicu yn defnyddio Balsam of Squills &c He wedi eael gwcllbad huandrwyddo bob tIO 0 Besweh ae Anwyd. Oddiwrth :\1 r. Owen, Last Inn, Ab!1rmaw, Wed; cael peswch AC anwvd byddaf bob amser yrl defnyddio "Jones' Balsam vf ic. ae yn cael gwellhlld union- gyrchol. GORUI:HWYLWYR: A bprystwytll, COLE; Aberge1e, ED WARDS; Abergavenny, WATKINS Aberdare, JONKS Amlwch KOOSR; Am'wch Port, EDWARDS; Baja, THOMAS; Bangor, ROBKIITS J3a;lIt,JoNPs; BeBumaris THOMAS; Bethesda WILLIAMS; Enmho, HOWHtn; Caerriarfon, GRIFFITHS Ii Hiun HRtts Carmarthen, DAVIF.S; C.trdiff, SMITH; CTM- wy. ROBERTS; Corwen. Jojfr s Denbigh, KDWABDS Dow- lais, HARRISON Dolgellau, KOHEKTS » RKIS; Ff-stiniog, WI LLI \\1'; ? flint, IIAI W OD Harlech. HUOIIKS Hoh heurl, Ht.c;!uS; Holywell, iIŒG()RY; Havenordwest, 1\-1 ¡;YI.ER; LI.neily, PR! 1111.\ I; Llandovery, A'croan; I.lantdloes, J s:s; I landilo T.J DHIRS; T.i«ttfai r, Humphrbys;L'nnfyII- in,C H Jo.vi. s; Llam iiaiadr M .TONKS Ll mgo leu, Gnffiihs Llanrwst, JON s; Llllndudno, THOM' s; Llanerchvmed 1 WlI. IAMS; Lhnfllehretb, JONES; L1angel'n1, HUGHES; Ma hynlloth, PIGIIE M"ete>(, THOMAS; Merthyr, Lovei- idge; Meriai Hri,Le, DAVIES; MoLl, BlitCH a WILLIAMS; Montgomery, WI LLlAMS; Neath, HIBUKHT; Narbenh, Griffiths; Newport, JONES Newtown, j\!OROAN; Portmadoc, HI;MPHREYS!I. M ORRIS Pwllheli, ROBERTS "ntIJin. Roosfc }{¡¡ahon, DAV ES; Hlryl, HILDITCH; st. Asaph, ÐAVIF; St IJivids. Williams; Tenby, WIi kinton; Towvn, JONES; Tremadoc..TONES Welihpoo:, JONES Wrexham. ROWLAND Swan"ell, EVANS Tref>dd Saesonaeg ;—Liverpool, Jones, Paradise Street ;\Tanchester, Jones. Great Jackson Street. Shrewsbury, H tJmphreys, Mardol. Chester, Williama, Foregllte Street. Oswestry, Lvans, Cross Strett. Wholeuale Agent8.- Loudon Messr8 Evans. Lescher, & Evans, Thomas Hoper, ic Co, Liverpool: Messrs. Evans, Sons, & Lo; CJay, Dod, fc. Case; Tio ik & Clegg; Sharp A; Cattle; R Forster, & Co" bond from tbe maker, D. Jone8. ^hr.mist, Barmoutb. D 8.—Gellir i ¡!,1ellJe nad yw yn hresenol ar werth, drwy ofyn i unrhyw fleryllwr ei geisio. PRIS }s, Ic. (G) A NEW AND IMPORTANT DISCOVERY IN THE SCIENCE 0 F MEDICINE. Patent offiee seal of Great Britain. Diplome de Ecele de Pharmacie Ptiarmacien de Paris, Imperial College of Medicine, Vienne. < The Patentee considers it. necessary that ev?ry expedient should he adopted to secure the pubJie a.-aiust ill1ÎIl\tlons of tbe I riesemar. None nrfi geouine n"Jps the Ei-gruvings of the Sei-ls of th" Patent Office of England, the Sea's of the Ecole (Ie Phaimacie de PHrie. and the Itnper al College of Vienna, a> e arfixed upon each wrapper, and around '3llen ase, Imitations of lie same are li&ble to the sevel est penalties the Courts of Law can a,\a d TRIEaFMAR r- 1, 2, and 3, prepared in the form of a l izeng-, devoid of taste or small, and can he carried 111 the waistcoat pocket. Sold in tiu cuses, divided into seperaie ùoseR, as administered by Valpean, Lal,pmlln, Roux, Ricad, & TRIESEMAR, No 1, is a Remedv for RELAX- ATION, SP,HMATOHHHŒA, and 011 theditre88ing consequences arising from early abuu, indiscriminate ex cesses, or too long residence in bot climates. It has restor. pd bodily au sexual btrergih and vigour to thousands of debili ated individual2, who are now m the enjoyment of health Hnp the Functions of Manhood; aud wbat-ver rnav be the CAUSE of DISQUALIFICATIONS lor MARRIAGE, they are EFFECTUALLY SUBDLED by this Wowlcrjnl DJs- covery TRIESEMAR, :\0 II.. effectually, in tbe short s ,ace of three duys, completely and < ntirely eiadieatts all trace of gonorrho;a, buth il1 i.s mild and aggravated forms, gleets, strictures, i, ritatlon of the bladder, iion-retei.tion of urine, paii.s of ihe lo ns Hnd k d- neys, nnd tnose disorde s which copaiya and cubolis have S'J 1011 g been thought au 8.Htidot 0 tor, to the ruin, of the health of II. vu:ot portion of the nepi.1 ti ri TRIESE JAH, o Ill. is the gi eat Continelltal remedy for ypbi11is and Seeondary "'mptom-. It bearches Ol,t and purifies tbe di sewed huirouis from the blood and cleanses the system from all dfcterior<<tin« caus"s, it also onstiltues a certain care for tictiivy. Scrofula, and 1111 Cutaueuus Eruptions, removing and expel iHI< rii its COUIS" Illl corruptions alld impurities from the vital 81 rp)lffi, so liS altogotner to eradicate the virus or disease, and ex,,el it witb the inoen ihle persper- atiou throJlh the medium of the pores of th" kill und in lie, alld i,.¡ a never-failing Remedy for that class IIf ellR, orders which unlort natelythe English l'iJY,;lei!lll treatw:th Mtri-uiy, to the illev;tl1.ldo destiuct on ,II ttoe patient s con- stiiruion, and whith utI tbe Sarsaparilla in the world c-uiniot remove l'/ice lis, 01' four cases in olle fvr 3 is., which saves lis. unit in i'5 canes, whereby tlJúro is a Raving of £ 1 123. To be bad" boJesaJe hud retail in London, of bar by und G,;sJeD, HI), Leadùu uaJl.street; Barclay and Sm. 95, Pa 8trcet; t.dwa-ds, St. Paul's of U, [ogham, druggist, 4b, Mai ke'street. Manchester; J. Priestley, cue- liiist 52, Lord-stre. t, Liverjiuol Powell, Bookseller, 13, Westmorolu\!d-st. pet, Dublin; Winnal, bookBc"Jer, High. Street, U,rlOillgollm. HUMAN FRAIl-TY; a Popular Medical Work, priee 18" post free, benutnuliy illustrated witb 110 Engravings, IIna oontaiiuug the opihions of Yal pe3u, Lalleniaud, HOllX, JU- cor-j, &c. It gives copious i"'truelions for the perfect Li.e8- l'orHtion of those who are prevented hv impedimenta from entering iiito tho Mai lied StatP, al80 s lowing the dreadful res il'.s fromedrly abuse, Gonorrhoea and :yphll1¡¡, and tbe I benefits ariSIIlf!rl")1lI the < heuiical tests and rxam-nation of the S perma: IZIi. hy the/ Author's ne" I Micros- cope. witb powerful looses— Piper ewl Cn '2 », l'atcrllOtlter- row; and from all Agents for the sale 01 Triesemar." WHEN YOU ASK FOR GLENFIELD PATENT STARCH SEE THAT YOU GET IT, | I aa mferior kinds arc often uJed. 4 OLEW LLWYDWYN Ailli Y PYSG FEN F RAE. I 0 DDARPAPJAD Y DR. DE JONCU Dr. De Jongh's Light-Brown Cod Liver Oil A Cynserailwyir a pbenodir yr 01?w h,7J gan y prif feddygrrj yn Mryriain Fawj* ac ar v Cyfandir fel Pi DARFODTDIGAETH, POLUR C7.1TF, T?0'FTWP7, CTTJ'IV WST, ASTHMA, CROEN-DEOT.t"r.IAIT, GWENDID AR 01 TWY3IYN NEIT WABDt', LLESG'F.nn ITr,-TY-WAII). GWEtJOID BABANOT), AC AFIECHYT) YR ESGVn" MEWN PLANT A DVU- ION MEWN O'EDRAN, A PHon MATfl 0 DDOLUIUAP MVK. WVNOG. Bu y feddysriniaeth wir efTeithiol hon yn foddion i 0f3t,n llawer f'il"I8R, a gwellbnn anhwylderan pryd yr oedd pob gobnith am wellhad wedi cne! ei voddi i fvnv Pnrperir ef yn Ynvsoedd LofToden. lie v ceir vr Olew hra"- af allan o afn v Pvsp Penfras mown fT(o,lc1 ag sydd. yn sicrhau y nerth mwvaf vnddo. Profir efar ol livrv trail Dr de Jontrh, 0 Hague, vr hwn n gvdnabyddir gan y broTes feddvgol trwv F. wrop, fel vr nwdurdod Ilchelafar v pwric. Ar 01 ei archwilio rhoddir vrOlew i fyny mewn costrehu, dan nauad met^laidd, vn dwyn nvprar Dr. de Jongh, ac felly dyogelir yr hvlif rhag po], oymysgedd II liwgr. Y maey gwelliadau annrfero! a e!Teithir trwy ddefnyddio yr 01pwl!wp, wedi cren !fR1" mawr ipwn am flano yn ip-ba bynag y mae ei rinweddau wedi eu cuel allan. Ycanlvm.l ion vdynt, ddyfvniadan o rii o'r pr-. f Cvm,-rndwy, aethnu Meddvgol a Che'fyddol a dderhvniwj-d o hlaid Olew Llwydwyn afa y Pysg Peniras, o ddarpariacth y Dr. De Jcngh:— Y DIWEDDAn JONATHAN PEREIRA, M.D.. F.R.S.E., F.L.S. Prof-ieswi-vri Mhiifyseol Llundain, Awdwr yr Elemeuts ofMate'ip Mediea and Therapeutics," Ate., &c. Yr oedd vnaddas i Awdwr v iVos'-aniad a'r ymohwiliadau goren i hi iodoliaethau yr Olew hwn. fod ei hnnan y Darnarwr o'r feddyginiaeth hwvsfawr hon. Yr wvf vn teim lo. modd hvnag, rvw ynwilder wrth anturio gvflnwtii eich dymuniad, trwy roddi i chwi fv mnrn am an- sawddyrOlewv rhoddasoch i mi crvfran o bono: oherwydd yrvdwvfvn gwvhod nad oes II(1) yn fwv adnabyddus, ac ond vchydiff mor adnabyddus, a p'lriodoliaethau tin;nt-iiii t fteryll- ol v feddyeinioeth hon. a chwi eich hnnan, Ytt HWN WYF YN FSTVRIPn FEL VR AWDI'RnOD UCHELAF AR Y PWKC. I'a fodd hvnag, nia gall fod genvf yr un netrusdervn nghvlc.h y priodoldeh 0 gvdsynio n'ch cais. YrOlew a rorid asoch i mi oedd o'r ansnwdd eoren, pu un a ystvrir of $ryrii chyfeiriad at ei liw, ei fins,neu ei hriodoliapt.hau ffervllo! lie WY' fi Yll t,.)'llnith fOI',l!>l1"l t)" 1'J1ir ,'p,,} Olew tp.cach >\ rhagurac?' qt ??''h?t.;oti n.).?!ro?"-T'bn? ?,, lM",  CHARLES COWA, ?I. L.R.C.S. Meddyp henal Ysbytv P-reriinol swydd Rerks, .Vleddvg Cyd- gvntrhorawl i FeddygHy Reading, Cyfieithydd" Louis on Phthisis," <N-c.. &e 'iP la-3 yn ddywenydd gan y Dr, Cowan fod y gclfyddyd wedi apl r hy IV sicrwyflrl rhesymo] am erthvgl pur. "Yr Olew a werthir vn IIwr aamrywis vn arros yn mhob 1fyc11illd lie ei pi-vnir, a'r tueddiad i ddewis Olew di-liwa di. las, os nil wrlhwvnehir ef, a beryg'a yn y diwedd enwog- rwvdd Cyflyr agsvdd yn ddiamhenol yn we-thfawr yn mhlith 7 Cyffeirinu Meddveol. Dr Cowan a ddvmuna boh llwydc! ;ant i'r nr. DE JOXGII yn ei anturiaetli ganmo adwy."—Ion- iwr 2o, 1855. F. I S ARTHUR H. HASSALL, M.D., F.L.S. Aelod o Goleg Rreninol y i\Ieddygon, Aleddyg i'r Ysliv t, R'-eninol Rhydd, Awdw Food and its Adulteration," & &c. Yr wvf wo.di tnlu, fel y gwyddoch, lawer o -yAw i'r pw"c gvmysgiad llytrrddig cyfyriiin. Yn mhlith yr erthyglau chwiJiwvd, nid yw un morhwysfawr ag Olew A fit y Pysg Pen frrtS, wedi d'anc vn drlisylw genvf; a hyn yn fwy neiilduol ga e fod yn feddyginiaeth hoffiawn genvf fi ac heblaw hvnv, ei fod mordda'-ostyngedig i waetliygind trwy cymysgiad Olew Pysg eraill, o nnsawdd isel iawn. Yr wyf yu-hysbvsu fy niod mw-y nail 1;11 waith, ar wabanol amssrtut, wedi gosod eich Olew Llwydwyn chwi dan ddosraniud ffevyllaw!—A B'IJY YN AKHYSTIVS I CHWI—a chefais ef yn wastad yn rhydd oddiwrth boh anmhuredd, ac ya gvfoethog yn elienau eyfansoddiad y geri. M or fli wr vw fy N M (I (I i i-i e (I i vfi y ertliygl, lol yr yd wyf yn arferol o'i roddi vn hytrnch nag un ma1h !lra1l,i', dyben 0 fod yn sier cael v feddyginiaeth yn ei chyflwr puraf i Heu. Rhagfyr 1. 1854. T. H. TANNER, M.D., L.R.C.P., Meddvg i Yshvty y Gwrage.ld, Awdwr "Memoranda on Toisons," A Monr.al of the Practice of Medicine," &e OJ Mae y Dr. Tanner wedi defnydrl-o Olew y Dr. De Jongh yn dra heluetb, yn ei ymarferiad cyflredin yn gystal ag yn yr Yshvty, er ys rhai misoedd yn ol ac v mne efewedi cael lod ei all 'U- c d d ni e d d y go I yn fwy uuS pjdolo Olew cyflredin Afu y Pvsg P. nfras. Mfodyn achosi llai o wrthwynebru ydd, ac nad yw ei fins mewn un modd yn anhyfryd "—lonawr 25,1855.  D L, R C P WILLTAM BAYES, M.D., L.R.C.P., Meddvg i Keddygdy Brighton, Awdwr "On Nervous Dis- ease connected with DYRpppRin," "On the Triple As pect ofChronie Disease," &e" &e. A'r v.yf er ys llaweT o fisoedd wedi bod yn yr erferiad o l heidio gorchvmyn un math o Olew heblaw eich Olew Llwyd- wyn chwi o Afu v Pysg Penfras, yr hwo aymddengys i mi ei Pod yn meddu ar lawer o lariteision uwchiaw pob math arall o Olew, yn ei foil c un cryTder angbylncwidiol, yn ei fod yn fwy blasns, ac yn ei fod yn llawer mwv effeithiol Anfvnych yr wvf vn gorchymyn (I oVn mwv na llonaid llvvy ffrwythau (des- se'rt spoonfut),ar \r wyfyn vstvried fod lionaid llu-y de yn qyjarlalyn ei effeithiau i Ion aid birrddlwy or Olew GwPlw. Altte un I'aiitaiii ag syiitl mor I)ell ag y mae fy mbrofiad i yn mvned, YI1 perthy» yn neillduol ïell Olew chwi, sef ei du eddiadi Atol rhwvmiad o'r coluddion, ac felly caniatau iddo gael ei weiDvddu mewn rhai achosion lie yjbjTl<lai yr Olew eyffredin yn atinerbynio'— C b we fro t 21,1855, All WERTH CAN ANSAR. HARFORD, A'R CYF 77, TRAD, LLUNDAIN. Unig Ddirp- xywyr a Tbrosfaeiwyr cydnabyddol Dr. L'e Jongh. dros y Deyrnas Gyfunol a'r Trefedig- aethau Prydeinig, ac liefyd gan bob Cyffyriwr cyfrifo!. HANER PEINT, (In wns) 2s. (lc. PEINT, (20 wns.) 4s. 9c. CIIWART, (40 wns.) 9s. ME SCR ANMHFRODROL. Y mao Olew Llwyd-Wyn Afu y Pysg Penfras i w gael y- wastailol gan v Ffervllwyr canlynol yiinghymiu,yrbaiabon odwvd vn Oruchwvlwvr i'w worth ii A herjle!e, Edward Edwards, Abenawe, J. Harris. Aberystwyth. J. Cole. Beaomaris, J. 8lat(>r, Bethesda, Hugh Rowlands. Caer^.a. fon, Hriffitn Owen. Castelliiedd.W. Hibhert. Chepstow, Mrs. Wiliiame. Hwlffordd.Owynne Harries. f.landudno, Hugh Hughes. Maesteg, Mo-gan IÎlomûs, Vlai hvrdleth. J W. Lloyd. Vfenoi Bridjie.J Davies. Mynwv, W. Spencer. Porthniadoc, M. E. Morris. Pwllheli. M. Roberts t'enbv.W. -Valkinpton Wrexham, W. Rowland. I) I M 0 HW AN E G O BEL E N A U NAC UNRHYW GYFFEU ARALL, ,It Rwymedd, Annhreuliad, (Anghylldraul,) An. hwyldermi y Gillu, Geriau, a'r lafu, Peswch, Caetlltwed, Darfodedigaeth, a Givendid. MAE Revalenta Arabica Food dnnteithiol V DU BARRY vn srbed 50 o weithiau ei gost mewn Cyflferiau eraill, ac vn lachau yr anhwylderan uchod a'u can- vniadau, megys :—trwyntogrwvdd. dirdvniad, snrni, dwfr noeth, curiad y galon, pnngur gieuog, hys'erics, ticdotovreux, byddardod, swn vn v pen a r clustiaii, poenan yn mhwl! y vna, a rhwng vr ysgwyddnu, tan iddwf, tarddiad allau yn y iroen,anrohnredd a phrinder y gwaed, manwyna, peswch caethiwed, crydc-ymalau.troedwst swi-thedd a selni yn ystod heichiopiad, ar ol bwya, neu ar y mor; iselder yspryd, cwlwm wythi. cramp, ffitiau dirloesol, y ddueg, gwendid cyfFredinol, ancsmwvthder, anhunedd, v-wridiad ao rOl)¡lU¡; parlys,( tremors,) anhoffedd o gymdeithas maddasrwydd i efrvdu, colliant v cof, lledrithian, y hendro s/orlifiad y gwaed i'r pen, hyspyddiud. pruddglwyf, ofnau di sail, anmhende) fvnolrwydd, trnclH srwydd. Heblaw hvny, efe y Ivw yr ymborth goreu i fabauod a rhai gweiniaid yn »yflredinol, gan nad yrlyw un Amer yn tvoi yn snr ar y cylla gwanaf, nac vnymvru ag ymhorth helaeth da, onel yri eyr raou archv. aeth iachus i fyr-bryd a chiniaw, ac yn adferydy j-illuoedd o dreulio, ac yni giawl a chyhyrog i'r mwyal lIesg. GOCHELIAT) 0 RWYfj yn erbyn peryglon arswydus Jynwaredion flugiol. Caniatodd v Kha^-Ganghollydd, Syr Willia Page Wood, Owaharddheb ar y lOfed o Mawrth, 1854, yn erbyn Alfred Hooper Nevill, am ddynwaredu Ymborth Revalenta Ara- bica Dii Barry. Rarrv Dn Barry, Co., 77, Regent Street, Londor. Rhoddir yma ychvdig nifer allan r. 50,000 o wclliannn:— Gwelliant Rhif. 09nfi.T..air blvnedd-ur-ddeg o begwcl-, an. nhreuli.ad, a swendid cyffredinol, wedi ei symud gan Ym- borth Revalenta Arabica rhagorol Du Barry. Athol Street. Perth. JAM^S PORTER. Gwelliant Hbir. -5301 -Casa Pansilippo, Pisa in Tuscany 9 Mawrth. 1 RIO. Dymnna A EG i.. TSIARLL CHUCK hysbysu Meistri Barry Du Barry a Cliyf., ei fod wedi cael ei berffaith wella o'r t .,e (I wst, pengur, [migraine) coll cof, &c.,gau eu Hymborth Reval- enta Arabica anmhrisiadwy, ar ol gwueyd prawfy deng tIIly. nedd duveddaf o bob meddygifieth aiall at yr anhwylderan hyu. bell ddim lies. Mae caniatad perffaith i wneyd un rhyw ddefnyd I a fynont o'r llythyr hwn Gwelliant Rhif.53,0!s— Weimar, Chwef. 29. 1856 Yr wvfwedi derbyn budd mawriawn oddiwrth Revalenta Arabica Du Barry. de Pr cscow, Alaes-lywydd, Vtitch's Hotel, Edinburgh, Mawrth 15,1856. Gwelliant TIllif, .3,054 -Fonecldigion, Bum am ddeng mlynedd a chwaneg yn dyo ldef yn barhaus oddiwrth end cymalau yn fv mhen.ac wedi cael fy nghvngori gan fy nghyf- eillion, cymerais ganister 10 pwys o'ch Farina, yr hwn a m iachaodd yn y modd mwyaf etfeithiol, gan Dad wyf wedi caels a(Ichweliarl o'r ftdhwy!dc-b aiii chwaneg na blwyddyn. Gwnewch unrhyw ddefnv'dd o hwn a wploch yn dda, a chan- iatewch i mi daoysgrifio fy ltun, Eich ufvdd wasanaethvdd WILLIAM PRINOLE. Cad. Ceylon Rifies. Gwelliant Rhif. 48,14.-Miss Elizabeth Yeoman, Gate acre, gerLiverpool; gwellliad a-.inhreu'iad o ddeug mlynedd o I)arha(l, a bill tirswvdion cythruddiad gihaintiol. Mr. Wi'iium Martin, iacliad o 8 mlynedd o gyfogiad dydd- i() 1. Ri,-h,i-d N%Iil',oughby, Ysw., iachad o auhwylder genog am lawer o flynyddodd. Wedi eu sypynn i boo math o hinsoddau, gyda chyfarwydd iadau llr wn. jlevvn canisters, am Is Uc.; 1 pwys, 2s 9c 2 hwvs, 4s 6c. 6 pwys, lis.; 12 pwys, 22- Puredig gorei; (super refintd quality), I pwys,6s. 2 hWYB, 5 pwys, 2s, 10 pwvs, 33s. Anlonir y canisters 10 pwys a 12 pwys yn rhyrid oddiwrth gost cludiai, ar dderbyniad Post Office Order Barry Du Barry & Co., 77, Regent Street London Fortnnm, Mason, it Co.,purvevora to Her Majesty, 128, Piccadilly, a'i GORUCHWYLWYR CANLYNOL:— Abernrnan, R, P Charles Aberavon, B. M. Davies Aber ayron, W. Griffiths Aberilare D. li. Evans, J. -V. Thomas lobn Jones; Abergele, Wm. Ellis; Aberystwyth, John Cole T. Williams, Druggist, H, Humphreys Bangor, I.W opence, Thomas l ewis, Medical Hall, T. Birkett; Beaumeris, J Mecarty; Brecon, John J onCR. Chemist; i'lridgend, W Petli erwick; Brynmawr, F ni & Co Bnilth, H. & P. Morris Chemists; Cardiff, J. B. Hopkins; Cardigan, J R. James Carmarthen, R. M. Davies, 19, King Street, D. W. Harris, i). L Mortimer, Chemist, David flpcs, D. & W. Davies, Guildhall Square, D. Jones & Co Crruarvon, Robert Owen, Druggist, R. Griffiths, High Street Corwen, E Edwards Denbigh, W. Llovd Dolgelley, T. Chidlow Roberts, It 0' Reeg Fishguard", Vaughnn, Chemist; Haverfordwest, 0' E Davies, T. D. Mevler, Chemist, John Phillips, Druggist H. E. Potter, lic)ok-seller, &c., W. Williams, 17, Market St. fiolybeiid, J oh ii H tighoe, S titnipy Crecent., G.J. Roberts; Medical Hall; Holywell, W, Williams, Greenfield Street, T. A. Roberts, John Jones; Lampeter, J. Evans Llandov; ery, W. Rees, T. L. Morgan, Medical Hall; Llanellv, George BrooTn,I'Vios. Ili-i,lham,Chernist, I)uvi(i Fvttna, Piji,k Street, David Jones, E. Hngh.-s Llant'yilin, John Davies, Drug, gist; Llanidloes, William Jones, Cliem st; Llanrwst, J. Jones; Machynlleth, H. M. Push Merthyr Tydfil, T. Price Market Square, Mrs. M. VV. White. C. VV. Gay, High Street; Merthyr, Thos. LOVBI idge, Chemist.; Mold. Piing & Price, Booksellers; Narborth, Nicholas & Giiilith, Davitl Jones; N'eatb. A Huyman, New Sti-ent Oswestry, J. Askew Hob- erts, Griiffth, Surgeon & Chemist; Poutypool,H. Hugho, W H. Saunders, J. B, Churchill; Pontypridd, Chas Bassett; Hhydvfelin near Cardiff, R. Morgan Ruthin, R. Rooso, R. Barker, J.J. Bancroft; St. David's. E. Williams, Chemist Swandea, Williams isc Co., G. Barker Grocer, Chits, 1. Wil son, Castle Square, Phillips Ac Son, Castle Square; 'fro degar.Chaa. Peaty Welshpool, J. Williams, Medical Hsll. John Joncs Broad Street: Wrexham, W. Overton. (03) LLYFR HYSBYSIAD. I Dim ychwancg o Belenau, nnc un) byiv Fcddygiaeth arall, at Anghylldrmil, (dyspepsia) Afreolusi wydd yr Yuiysgaroedd, I Rhwymiad, Gwyntogi wydd, Surni, Curiad y Galon, Marw. eidd-drayr Afu, Curgoiiogyn y Pen, Gihaint, Anhwylder | Geriog, Gwe.idid Cyffrediuol,DarJoded;gaeth, Digalondid, y ¡ Ddueg, &c, Pris 2c., neu 3c. gyda'r Post; 102fcd Argraffiad o'r "NATURAL REGENERATOR OF THE DIGESTIVE I ORGAN'S,' heb Belenau, carthedigion, n, u leddygiuiaethau o unrbyw fath, trwy foddion syml, hvfryd, ac anfl'aeledig wedi ei addasu i'r darll^nydd cyffredin Yn cael ei gethogi gan dystebau oddiwrth y Proffeewr enwog o Ffejylliacth y Dr. Andrew Ure Dr. Shorland Dr. I Hurvev; Dr. Campbell; Dr, Gattiker; Dr. Wurz ur; Di. Ingram; Arg. Stnart de Decies, Ittdlea Waddoio? Castle- Stuart; Pcncadfiidog Thomas King, a llawer o beraonau I parchus eraiU, iecQyd pa rai sydd wudi cael ei adfera trwy. ¡ I ado. ar -'? i bfh moddioa gram fcthu J London: Barry Du ww.jntj.Mi.iMj——ipr i EOHGE R. BELL, (from BeJl and Moody's, I _T Bath,i :\fFDIC\L GALVANIST, and SUROICAI. INSTRO- I J M K v 1 MAKHR, i,,=' 4 PARKER STREET. LIVERPOOL, 4(„ The ??? c,)ncl door from Church-sti eet,) Be_i to c'di b attention of the i rofession \iras;i f i ft and the Public to his Ban lag 9 and Trusses of every description Elastic Stockings, A Knee Ctps. and Ankle Banaigea, l with or with out lacing), of the latest imnrovement j I m Elasfio Chest Expanders and Backboards, Ein.st c A', d iminal-tupnortinsr Band- age Hunting Belts, French Spring Crutch- \-jid es, Domestic Syiinges, Suspensory Baud. s i Triisses, Enemas, and Surgical Instru- J. S mo&ts repaired Agent for the Elastic Sevigne Stays, Dr. -^i- ^"itcu's Abdominal Supporters, &0, Lidie3 attended by Mrs. Bell. An assortment of Braham's Pate.-n p antoscopic Spectacles for preserving and assisting the sight. J.' W S 0 }T WATCH, CLOJJK, • ç fu < or AD LONDON. 1:¡ E ST..OT,ISH EI), 1749. J W. B E N S ON, fj GWNEUTHURYDD ORIORAU AUR AC ARUN, o bob desgrifia I, cyfallsod,lia i, a chynllun, yn gwahodd sylw at ei arddangosfa odid g a d'gvffehb o orio an, yrhonagyd- nabyddir fel y f-vyaf helaeth a dewisol yn Llnndain. Y mae yn cynwvs Chronometer, Duplex, Patent, Detached Lever, Vertical Movemeii s, Jewelled, tea., gyda phob gwelliant di- weddar, wedi eu haddurno a chaua'luu am ie-chog-.oi pli Red- ig. peir:nnno1, H ebc, fiedig, 0 aur ae arinn. Y mae y dvfeisiau cerfie lig o waith y celfvddvdwyr enwocaf, ac nis gellir eu cael on-J yn y wneuthurfa hon. Os dytnuuir yr anhebgorion pwvsig, sef ardderchogrwydd gorpheniad, wedi ei uno a chywir.leb gwaith, dillvnder, parhad, a lhosymoldeb pris, dyini y prynwr bwrisdol vmweled '1' wneuthuifi hon, neu anfon am yr ILLUSTRATED PUIPHLET, e,hoeddedig gall J. w, nBSON, au a nnLnir yn LId d a d i'r nub a anfono am dano, yr h*n sydd yn cvnwys d irluuiati, prisi u a ell:, far- wyddiaduu pa fath oriorau i'w prynu, a pha futld i'w def- nvddio. BARNAU Y WASG. 0, Morning Po st,' Ihfl. 30. trdd-ngvq y eel ryd,igarwch mwvaf mewn ardduniant, a phertfeithrwjdd peivianwaith mewn cyfan>oddiad." Or" Mor .dug Chronicle, Hyd. :)0, "Rhlloroldeb mewn cynllun, a pherileithrwydd mewn gwneurhuriad" 0'1' Morning Advertiser," Tach. 1. Nill yw y gymeradwyaeth y mite Nlr. Benson wedi ei gael am ragoriaethau ei waith yn sef)ll vn ail i neh." Or Morning HeraldTach 3. "Y mae yn rhaid i safle ucbel :\[1'. Beusoo yn mblith cel- fyddydwvr Llundain sicrhau iduo gyrrlill fawr o nawdd y cyhoedd." O'r Globe," Tach.3. "Yr oil a ellir ei ddymuno o ran gorpheniad, chwaeth, a chyntlun." O r Sun," Tach. 3 Y mae [r, Benson fel hen gelfy idydwr yn y ddinas wedi enill cymeriad am ragoriaethau el nwyddau, yr hwit Did yw yn sefyll yn ail i neb yn y Dd nas." O r titandai d,' Tact. 3. "Heb ada??l dim i w d lymuno ond arian i'w prynu." O r" Observer, Tach. 16 Y mae yr oriorau a arddhngosir yma 'n tra rhagori ar yr dddo unrhyw wnf athurwr Sei -nig arall." ORIORAU AUR, horizontal movements, jewelled .tc.. yn cadw r amser YI1 io;' w r, ¡-:1 15s., it 1:"8" X5 1,54, hyd £2() yr nl). Orior iU Lever Aur, gvd t thlysau wedi eu gorphen yn ardderchog, o ;tti fis, is Ms., £10 10s., X12 12a I I 14s., i'lri tU., i 1,.0 (i ui ni a yr un ORDiRAU ARIAN, horizontal movements, jewelled, i,c y"n cadw'r amser yn gywir X2 2,i" £2 153, E;3 1,53., i E iO yr nn Oriorau Arian Lever wedi ei gorpnen yn ardderchog, jewelled movements, £:J 1, s., Xi lOs., 1:5, La" £7 10s., £8 JOs .£1" \0" i 5) Guinea yr un. Rhoddir gwa-antiad o ddwv fiynedd gyda phob oriawr, ae anlonir hwy wedi talu y cludiad i'r Ysgotland, Iwerddon, a Chymru, ueu i unrhyw barth o r deyrna, ar dderbyniad arohiad ar v Post Office neu ar v Bank, wedi ei wueuthur yn diUdwy i J W BI,rf()N, 33 a 3t, Ludgate Hdl, Llundain. Cyfl-nwir Masnachwyr. Llongwyr, a Ch ybiau Watches. Cymerir hen oriorau yn gyfuewid neu i w nadgyweirio. Nirl oes dim yn cynyrchn Gwendid Gienawg, Henaint, An hwyldcrau, ac yn by rhai 1!flVy{l Dynol, yn fwy nag in hwylderan. y Fron. o DAN NonnEi A'R puie 1 FKENI1SE BEXOEFIOION Yit UNIG Wis ¥eddvwini £ Kth NEr FEnnYGiAETH MF.WNrH. Y"YW ROPERS ROYAL BATH PLASTERS. (\¡ &t B,3?w?l, Caethiwed, Cryvni, f.nffhvllaraut, Cu iad y Galon, Gwddfgl wyf (Croup', y Pas, Inftoen*«, Hpn Ysig hulaH. Briwiau. Llwvnwst., neu been jo y cofn, Haint As «wrn y cefn a chymalwstog, Afieahvd y Fron, apijoerau Sefydlog. ALLAN 0 FILOEPD 0 WELLIAHTAU RHYFEDDOIi. AT HE-l RP.SYCII14r)AT70%U&V. Brusna Mills, Clara, 28ain o'r Atis lat, 1886. Foneddigion,—Yr wyf eto yn cael fy mlino gan fy hea besweh gaiiaf a welwc'rr chwi fod yn dda anfon i ml nD ar.t o'ch Roper's Plasters; gan i mi dderhvn esmwythad mawr yn y ddau auaf diweddaf, yr wyf yn bryderus am brofl aD rhinweddau effeithiol eto, (krwycldwyd) JOSRPØ PLRTOBBB. O Y,— Cvmhellais y Planter i John Mi'ler, yr hwn sydi yn Felinvdd n y pentref hwn gyda mi, y mae yn dwoyd al fod oisioea w- di cael esrnwyIharllrwy ei ddefnyddio. J. IACHAD CYLLA GIHEINTOG. High Set, ool, Loughborough, 23ain o'r 4y,ld Mis, 1855 Anwvl S\i —Gan fy mod wedi derbvn lleshad mawr oddi. wrth eich I;, per's Pa,ter at anhwyldeb giheintosr y cyll yr wyf yn crei. "orl Roper's Plaster yn cael ei vstyried, pan yn adnabvddn" ,Irwyad',o flaen plpb meddyt-iniaethau eraill at yr anhwyhi Lan hyny at ba rai y bwriedir ef. Yr oijdoch yn gywir, J. B &. GORWEIDDOG BEDWAR M18. Mae yn blcser mawr gan ANir. II, Maiden, Bu-ry, dros glwyddo i Miristri Ropera'i Kah.gvnieradwyaeth i Roper'sPlas ters, gan Mr William Dutsou, Bad Street, Bury.atenvniad llym yr ysgyfaint. Bu yn orweildiog bed war mis, ao y mae vn ddilys ganddo bod ei iachad i'w briodoii i gynorthwy am serol Ropers Plaster gwerthfawr, yr hwn a b ynoddynfy maelfa. i r ydych at eich rhyddid i wneyd defuyJd o hyn mewn nnrhyw ffordd a ystyriwch yn gymhwys, er budd y cyhoedd yu gyrfredinul. Mawrth 13, 1853. Mae Masnachwyr diegwyddor, er mwyn elw, wedi bod yn gwerthu efelychiad ffugiol. Rhoddir gocbeliad gan hyny i bi-ynvyr i 8 LWI ar y geiriau, "Roi-Ea's ROYAL BATH wedi ai ve,fl() to ar f4cl,;io.l y Ilywodraeth, å J cbenog «ucefn, fel hyD WEDI rai BAROTOT YN UNIO GAN ROBERT R "1 FAll, CYFFERWYR, SHEFFIELD, Ar egwyddorion Medico-chemical, o Ddail Brytanaidd a Suddau a Phernoddau yr Hinsawdd Ddwyreiuiol, lie "The trees drop balsam, and on all the boughs Health sits, and makes itsovereign as it flows," Plasteri Dawn maint, Is. ljc ac i blant, 9ic. yr un, nou trwy'r f'ost ar dderbyniad Is.4c.,neu Is. mewn llythyrnodau. Ar werth gan y nif.-r fwvaf o Werthwyr Oyfferi Breintebol yn y Deyrnas Gyfunol. YMOGELWCH RHAG DDYNWAREDTADAU! Bydd- weh ofalus.o gofynweh amRo.PEa's PLASTERS. MEDDYGIAETH Y MYRDDIWN, ATHRONIAETH A FFAITH. PELENAU HOLLOWAY. ACHOS CYNHYRFIOL SELNI. Y gwaed vdvvv peirimt by-vy 1-gynaliad. Diwillaansodd- au y enawil, asgwrn. cyhyr. giau a'r croen. Y cvllavn ei gweitbiad, v trwythi ei dosparthwyr, a'r vravs-raroedd y gwythredau (ch m-iels) trwv ba rai mae vsylwedd gwrthod- e(!i YI, pi It'ynyrehia(!, yn e'HJ fifww allan. Ary cylla y cy'chrediad a'r vmysgaroedd, maey Pelenau hyn yn gweirh- redu ar yr un pryd. gan wella anghylldraul, puro'r Ilif- noddau, a rheoleiddio'r vmgai thion. YR AFIECHYD CENEDLAETHOL. Anghylldr-ul ydywr aflechyd mwyaf cyffredin vn mhlith pob dospnrth yn y wlad hon Ma- yn cvmeryd mil o wa- banol'furfian, ac vn fFvnonell wieiddiol glefydau psrvglus aneirif: ond pa fath bynag ei rairno lion nen arwyddion. p mor ystvfnig bynag ei wrthwvnebiad i gynghorion me Idvsr- ol cvflTrelin, gildia yn harod a phrysur i'r feddyginiaeth ddwfn-draiddlol ac antfaflellk hon. HAINT GF.RIOL. Maedogneddac ansawdd y geri o bwys anhebgorol i iech- yd, A r yr afu, y gigfe.sen yr non sydd vn didoti y Uifno ldi hwn, gwei'hreday Pelenau yn henodoi. ean gywiro yn dd- feth ei afreoleddau, ac yn gwollayn efTeifhiol v cryd melyn, Trosglwyd<lydd:on Geriog, a'r holl amrywiaethau o glefydau a genedlir gan ansawdd annaturiol vr ermig. GAIn AT FENYWOD. M«e lle«gedd sefvdlog a'r alreoleiddian y rhii ydynt flin- derpenodol y rhyw wanaf, a'r rhai, pan eu liesfielliu air, mydd bob amser ynbvrhau einioes, ydynt yn cael eu symud am vr amser 'resenol, ac yn cael ell hitlai am yr amser dyfodol, trwv hail o'r nawsallai tyner 0.),1 I tr wyadl hyn. Iachad Nodedig o Angli,illdraut a Phoen tost yn y Cylla. Adysgrifen o lythyr oddiwrth MT. G, Houley, Cyfferiwr* Gweinv ddol a Tbeuluol, Morriston, ger Abertawe. At Proflfeswr Hollownv, Svr, -Yr,svf iiev,(Id (ider.,yn y manvli_on cryno adchwan- eg -1 o achos yn cytoirio at un svrJd wedi bod yn bwrcaswr o'cb Pelenau h Enaint hob amser yn fy sefydliad t Dy- werl Mr, David Lewis. Uarigyfelach, ei to 1 wedi dy odder oddiwrth vr ymosodiadau mwvaf livm o Anghvllrlratit, a phoenau llym yn y cylla: paiaodd v rhai hyn am dros chwe inis. so wedi treioyn d liohlynaidd bob meddyginiaeth arall symudwyd hwynt o'r diwedd yn tioliol trwy dnefnyddiad rhydd apbaraol o'ch Pelenau gwirioneddol anmhrisiadwy. Y mae y rhai hyn yn unig gyda'cli Enaint yn Met eu gwertu- fawrogi yn Jawr trwy fy ardal, ac y mao eu gwBitaiant yn gyfatebol helaeth. Ydwvf. Syr, yr eiddoch yn barehu8, (Arwvd'wyd' G. HOR I r, Iachad Rhyfeddol o Ddiffyg Anadl. Adsgrifen o lythyr oddiwrth Mr. John Bailie, lou.,Trafnid- ydd, baliynahinch. Co. Down, Iwerddon. At Proflfeswr flollowav; Syr,— Y mae genyf yr hyfrydwch mawr o anfon i chwi fan- y) on o iachad anarl'ero! a,-all o Pdiftyc-anadl, wedi caol ei efleithio fpn eich meddygiaeth wet-thraw)-, worli i bob merldyginiaet'i ararl fethu. Yr oodd lilT. James Furey' 0 Druntanhtist, Kilmore, Co. Down, wedi burt yn c iel ei boeni gan yr afiechyd avswy ins hwn am 20 mlynedd, oc yr oedd yn gywir yn y radd o'at o'?, anhwyldeb. pan y dedll'eu- odd gyinervd eich Pelenau, ac y rwbio yr Enaiiii yi, dila i,r ddwyfron nos a boreu. Ymm?euyf yr hyirydwcb e'ehhys pysn, ei fod, ar ol parhM). g?da;h n?ddy?iniaethac) fcty c ryhwvllwyd uchod, urn ?yth wyH,uo8. ?edi MGJ cwbl iach. ad, a bylh er mwytihau vr ie?hyti gr re i dwyf yn Anwyl Syr, yr eil,lc)ch-vn iti?wi, (Arwy('dwvd) JOHN B.ULIB Ien Pelenau Hollovay ydynt y feddyginiaeth or.u v nwyddir am daiti yn y byd at yr anh,rulderau canhjnol- Cryd. IJyfrglwyf. ,Enynfa Di.flyg anadl Clefyd y gwaed Clwyf melyn Anhwylderaugeriawg Tan iddwf Afiechyd yr afll An liwylderau IJwynwst Anhwylderatiy coiuddion benywaidd Yfoienau (Pires) Bo I ydd wst Twymynobob Cymalwst Khw>ri!uid y eoladdion muth A talfu d wfr Y (tartOiledigaetb. Ftitiau Clwy'r brenin Nychilod Troedwst Anluvyldeb y Dolurgwddf Cur yn y pen giau Craianwst Annhreuliad Llynger obob Crwyddionail-raddol Ti,- I] I Greinanod Polorod Gwendid, &c. &c.,&c.,&c. Ar werth yn sefydliady Proffeswr Hoiloway,221 Strand, ger Temple bar, Llundain, ac 80, Maiden LaJle '\pw York, a Chan y rhan fwyaf o F;e;TUwyr a Gwerthwyr Cya'pri drwy yr holl fyd wareidd iedig, am y pnslau canlynol:—Is. He. 2s. Oc; 4s. 'So.; I I S. 22B. 33s. y blwch. Y mae enill mawr trwy gymervd y maint mwyaf, r i i   STARCH BR ,D. j?*.#. ho. .r- Yn caet." j L LJ E I X D 1 "B j LLJEINDY.B? | Ac a farnw\ OLCHYDDESEIM igarYDI Y GOREU a ddefnyddiwydg TOED. Yei werthu gan yr holl Cha

! "■■■:: " " ^ -I - 'EISTEDDFO…

[No title]