Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 BANK BUILDINGS, LIVERPOOL, April, 6th, 1857. J 4c. y p wya yn Nhreth y Te. TIIJ. o 1e. y PWYB yn Nhretb y Coffi, 7 cyfnewidiad yn y Trethi hyn yn „ithrediad heddyw, set Treih y To o Is. 9c. I a threthi y Coffi o 4c. i 3e. y pwys, ac yr ydym M i deuluoodd restr o leihao prisian yn ol W ■ Y m" WtiOll) Te > flwyddyn hon yn lla, odd' 0 bwysi nag ydoedd y tymhor di- XR YN naturiol y bydd codiad mawr 3D ld "od yn 'n mharhad J JN ein go- nt foddhatl f p I M ax I OL. .< I fynu y grisiau Odii yn waia i'r Boyal Bank. 1¡.1. t.,e ,:i-(. I i?e t.- HETIA ÆOLIAN NELSON A CHYF., qll'r ChceUiadau diweddaraf (6 4" 7 Vic., cap. 65.) iH: r — T ■. f 7 J 'v w Rhif. 1. Rhif. 2. Rhif. 3. 10s. 6d. 13s. Od. 16s. Od. NELSON A CHYF. 'J ¡ GWNEUTHURWTR HETIAU (BREINTEBYDDION), 74, LORD-STREET, LIVERPOOL. (108) GWYTHENAU CHWYDDEDIG, COESAU GWEINIAID, GLINIAU, A FFERAU. Patent Vulcanized Indiarubber ELASTIC Y HOBANAU, GWASGRWYMAU, GLIN A FFER. yd- yi>tyr unig daolau a gadwant eu hydwythedd. Ni effeithia gwres neu oerfel amynt; nid oes eisian careiau atynt, gellir en tyau am y goes yn ddioed, fel hosan gyffredin. Y maent 71ltryclclao goreu sydd yn cael eu gwneyd at y dyben, ac yn "al eu =oredwyo yn fawr gan feddygon. Cyfanwerth Vaowertb yn YB INDIARUBBER DEPOT, 42, SOUTH CASTLE STREET, CALEB WALKER, PRILCHENOG. (123) t 0 R I O K A U, (Patent Lever.) TYIY 7BTH gyflwyno diolchgarweh am y gefnogaeth n helMth a dderbyniais gan fy nghyfeillion CYM- BEIG, Did yw ond gweddus i mi hysbysu y bydd i'r egwyddorion hyny o onestrwydd a chywirdeb trwy ba rai, yn yr amser a aeth heibio, yr enillais eich hymddiried, gael ei ystyried yn ddyledswydd genyf en parhan yn y dyfodol. J. BROWNBILL, Watch-maker, 6, Prussia. Street, y Shop gyntaf o Old Hall-street, Liverpool. Sefydlwyd yn 1761. HETIAU, UMBRELLAS, A CHOTIAU UCHAF K INNEAR and SIMPSON, HATTERS, 8, ST. GEORGE'S-CRESCENT, 'L'' (TOP OF LORD-STRBET), A ddymunant gyhoeddi cyrhaeddiad eu STOCK Gwanwyn o 'n HETIAU O'R DOSPARTH CYNTAF; L; HETIAU AT HELA A PHYSGOTA MEWN AM. .2 RYWIAETH MAWR. THE NEW WATERPROOF TALMA IJUAT, LIVERPOOL. JOHN G. JACOB. GOF ARIAN, GEMYDD, ARLIWYDD, \Jf AC OBIAWB-WNEDTHUEWR. 56, CHURCH STREET. Cymathiad (ARsortment) rhagorol o EMAU, A LLESTRI ARIAN o'r DOSBARTH CYNTAF, A.!R ELECTRO PLATE NEWYDD HEFYD, YR ORIADURON GOREU, YN AUR AC YN ARIAN, PATENT SILVERS, DUPLEX, ac HORIZONTAL, WEDI EU GWARANTU YN GlfWXR—PBISIAU RHESYMOL IAWN. JOHN G. JACOB. 56, CHURCH STREET, LIVERPOOL. THIS DAY. IMPORTANT DrsPLAY OF RICH SILKS, MANTLES, SHAWLS, FANCY DRESSES AND FLONCED ROBES, BONNETS, FLOWERS, PARASOLS, AND RIBBONS, AT THE BAZAAR, GREAT GEORGE STREET. "jy/l AE Y PERCHENOG wedi penderfynn cy- ufarfod y codiad mawr mewn sidanau trwy eu gwerthu yn ol HANER yr ELW ARFISROI, am y tymor presenol, bydd trwy hyny yn galluogi ei gwsmeriaid i brynu eu sidanau am godiad annghaufyddadwy. [ 52 ] ¡"if; JH, >'• c i—• > • r..If'.yd THE OLD ESTABLISHED BRUSH MANU- FACTORY, 33, SOUTH JOHN STREET. WALTER MO RGAN, late W JAMES MARSDEN, & SONS. All kinds of Door Mate, Cocoa Fibre Matting, Carriage Rugs. Mansions, Hotels, &c„ furnished on the most liberal terras i (35) ESTABLISHED UPWARDS OF SIXTEEN YEARS. > Q A M U E LC U T T E R O 19, BOLD STREET. I CABINET MAKER. UPHOLSTERER, 'I BEDSTEAD. BEDDING, LOOKING-GLASS, AND C H T M N E Y-GI, V S S MANUFACTURER. j 8. CUTTER'S SHOW-ROOMS r Contain a most extensive Variety of all the necessary Articles FOR COMPLETE HOUSE FURNISHING. Lists of Prices may be had on application at I 11, BOLD-STREET LIVERPOOL. I tCMMTWtB FACKED tRZK OF CHARGE, AND SENT ANY DISTANCE. (85) | G U AN 0. GUANO, Peruvian.  Genninf- Uper Peruvian.  ( as Afnean. Imported Patagonian, r I SUPER PHOSPHATE OF LIME. BONES and GROUND BONES. l BONE ASH and VITRIOL. LINSEED CAKE. I RAPE CAKE. t INDIAN CORN. I INDIAN CORN MEAL. RICE MEAL LINSEED MEAL. CLOVER and OTHEH SEEDS. GO R S T and CO., Guano Merchant and Ag riculiuval Dealers, Fxchange-sti-eet East, Liverpool, ILUD Richmond Placfi, Chester. AGENTS FOR AGRICULTURAL IMPLEMENTS. I l I L L S S j SUPEBPHOSr-HAT? OF LIME AM' COPN MANURE.  io) wc d t ci war- FE eLir cael yr ucl ,k1 fel arferoi wodi ci war- ¡ b fADti?? in lotu, « r uDrhyw ng Aydù wedi rhoddi o?naint OddloDw-ydd am y 10 mlyned(i d!W(?d?f, yn nghyd a 'Th" yst- laethalt ° ?"' parth, a ch??rwyddiadftu i'w ddefnyd'iio o r (?"?et.th) ?edd yn union?yreh?L nea gan y G.?uf-'?wyiwyr. i I'ms. y /'G'???? -?"- -C7yduaeH. UwrtMth ?d. j? G ORCHWYL WY R. I CM,?.?._ ?r Robert Pierce, Van' Station. l1Iarfon- "'fr. Rnuprt EdwMds, r i .eh Street. S?*y—Mr M. T. Euwarda. Quay. '?t?tyn—M:. Edward Hu"t, HMih'y Hotel. e,tor-mli Jamea Dickson imd Hons Sf-d Warehouse -'?erpMi—?, 'fhou.M WLullfc^, St. (4po]ge'e Cicsceut j A'?'?.??'?—Geo. Cottle, W"t F?oc. di W9ru, Amlwc11. AUilo'"y, Mwch, 1M7. A R. ARDDAN60S1AD Y LLYWODRAETH o WEITHIAU 0 GELFYDDVD ADDURNOL, c. 0 DAN LYWYDDIAETH PteyVgor wedi ei benodi gan Gyngor Trefol Liverpool, a Chyfarwydd't yr y C llegi-ite Institution, a r Liverpool Institute. BYDD i ARDUANGOSIAD o Specimens dewi6edig a chostus 0 WNEHTHUUTAD CELFYDDYO- awi,, ac o'r Bmin GKLFAU, wedi eu dp^vis aJlan 0 G*sGHAD PERSONOL ei MAWBHTDI Y FHENHINFS, a CHRRIRFA Y LlSWODIlAETH o GELF ADDURNOL, yn ngliyd ag YCHWANKS- IADAIJ wedi en rhoddi yn gorrlùig gun JosF, PH MATER, YSW., or. ereill, gael ei AGOR yn yr EXHIBITION ROOMS, Post-Office Place, dydd SADWRN nessf, yr 21Rin cyfipol, am 12 o'r gloch, [ar yr hwn ddiwmod ni ollyngir neb i mewn ond y rhai svdd yn dal Tymbor-docynau yn linig,] a pharhau yn agored hyd ddiwedd Ebrill. TELERAU AM FYNED I EWN. Ar ddyddiau Llun, o 10 y boreu i 10 prydnawn-Un geiniog. Pob diwnlOd arall, 0 JO y boreu i 5 prydnawn— Chwe' „ Eto o 7 hyd 10. prydnawn [oddieitbr MFu- CHEB a Gwf.WER, y rhai fyddont wedi eu neillduoyn ddi. eithriad i Fyfyrwyr yr Ysgol Gelfyddydol a Dalwyr Tocyn- au Tymhor yn dymuno gwneyd Arluniau]—Dwy Geiniog J. GREGORY JONES,) ASTRUP CARISS, [ Secretaries. FARN HILL SCHOOL, near CHESTER. (ESTABLISHED 1842). THE above INSTITUTION for the Board and Education of Youths, and the improvement of Adults, has been purchased and enlarged for the accomo- dation of Fifty Boarders. Terms per Annum Board with Instruction in the various branches of a sound English and Classical Education, to prepare Youths for the Pro- fessions, Trade,Commerce, Agriculture, or the Sea under 10 years of age ""7" 2C Guineas. 10 to 12" — 22 „ ab.Te 12" — 2S No advance made on the Terms first charged while the Pupil remains. EXTRAS. Music French, German, Italian, and Washing. each 2 Guineas per Annum Drawing and Dancing „ 4 „ „ „ Parlour Boarders 4 „ NOTE.- When several acoomplishments are required—when two or more brothers come together-or for Foreigners (who are usually taken for a term of years), some reduction is made on the above terms by special agreement. No ENIRANCE FEES. A Quarter's notice or a Quarter's terms required prior to removal-but a pupil finishing, and for whom a situation offers, is released without notice, and charged for only to the day of leaving. Terms payable in advance, for which discount is allowed. The use ot English Class Books, will, in future, be had without ebarge-in order to avoid the great expense of a new set of books on a change of school; it is, however, desirable to bring any Standard works, for the purpose of reading or reference. Each pupil to be provided with a pair of Sheets, Clothes bag, desert or table spoon, knife, fork, and two towels (all to be returned); also the proper necessaries for preserving the hair and teeth. GEORGE RUSHBY, PROPRIETOR. (28) Prospectuses may be had on application to Mr. Rushby, or to the ReT. W. Ambrose, Portmadoc, Tysteb i Dr. W. Jones, Caergybi. MEWN CYFARFOD o gyfeillion Dr. W. Jones, a gynhaliwyd yn Llysdy y Dref, Caergybi, dydd Llun, 16eg o Chwefror, 1857, y Parch. CANGHELLWR TREVOR yn y gadair. Cynygiwyd gan C. Bigbt, YSW., ac eiliwyd gan y Parch. Mr. RICHARDS. Penderfynwyd, Bod Tysteb gyfaddas i gael ei chyflwyno i D. W. JONES, fel mynegiad O'U parch i'w gymeriad yn neillduol a phro- ffesol, ac y bydd i'r Dysteb ddvwededig fod y fath ag a fydd yn fwyaf derbyniol gan Dr. JONES, Fod y personau canlynol i fod yn Bwylhcor, i gario allan amcan y Cyfarfod hwn, gyda gal a i ychwanegu at eu rhil i }iti nn y liydd y Llctiwl y 11 "nl- Y EIRYDD. Williams. I Parch. J. Rich mis. Parch. James Williams. Parch D. B f) ra. Mr. Rigby. I Mr. John LewiDraper. Mr. Reitheimer, C.E. Mr. R. A. Wj), na, LIan- Mr. Edward Hughes, Ariandy. ? ddeusaut. Mr. Owen Hughes, Nannor. | Mr. W. Siddorn Mr. Owen F-lugbes, I Mr. Joseph Mr. Wm. Roberts, Lledwigan. I Mr. Joseph Williu.i Mr. Thomas Williams. ) Pump i ffurfio Quorum. Bod Tansgrifiad i gael ei agor er cyraedd amcan y Cyfar- fod hwn, a'i fod i gael ei ddwyn i derfyniad ar y 31am o Mawrth nesaf. Bod Mr. GILL, or N. P. Bauk of England, i fod yn Ysgrif- enyddMygedawl a Tbrysorydd, a; yn aelod o'r Pwyligoi yn rhinwedd ei swydd; a Mr. R PRITCHARD, o Weithydd y Porthladd, yn Ysgrifenydd CynorthwyolMygedol. RHESTR O'R TANSGRIFIADATJ. Syffiiau a hysbyswyd eisioes 9 10 Mr Ellis Williams, Iron Founder, Bit: Bridge. t 1 0 Mr Owen Williams, Frondeg, Llangaffo 10 Mr Wm. Prydderch, Tymawr, Llautrisant i 0 0 Mr Owen Williams, Cefnilesg, Llanfairy. neubwll 0 10 6 Mr John Thomas, Tymoel, Ceirchiog 0 10 6 Mr Thomas Jones, ditto ditto 010 6 Parsh. D. Roberts, Elim, Llanddeusaint.. 0 10 6 Mr Richard Davies, Grocer, Summer hill 0 10 0 Mr William Hughes, Hirdrefaig 0 10 0 Mr Thomas Owen, Tycroes 0 10 0 Mr Robert Williams, Gwaenfynydd 0 10 0 Mr Owen Williams, Penrorsedd, Llangefni 0 10 0 Mr John Hughes, PeDrhynuchaf, Ibei ff, aw 010 0 Mr Rowland Williams, Siloh, Llanddeueant 0 10 0 Mr William Roberts, Tlasnewydd ditto 0 10 0 Mr John Owen, Tan'rallt, Llantrisaint. 0 10 0 Servants of Mr Roberts, Lledwigan 0 7 6 Mr William Hugbes, George, Bodedern 0 5 0 Mr Robert Hughes, Siloh, Llanddeusant 0 5 0 Miss Ann "Williams, ditto ditto 0 5 0 Mr Thomas Hughes, Penrhynisaf,Aberffraw 0 5 0 Mr John Jones, Smith, Llangwyfan 0 5 0 Mr Hugh Hughes, Cefn coch mill, Llan- fechell 0 5 0 Mrs Roberts, Cefnglas 0 5 0 Miss Ellin Jones, Tymoel, Ceirchiog 0 5 0 Miss Eliza Lewis, Shop, Bodedern 0 5 0 Miss Elizabeth Jones, ditto ditto 0 5 0 Mr H. Roberts, Chwaenwen. Llantrisaint 0 5 0 Mr Robert Owen, Rhiw Festiniog 0 5 0 Mr David Williams, Carrier, ditto 0 5 0 Mr John Roberts, Joiner, ditto 0 5 0 Mr Lewis Jones, Fronita, ditto 0 5 0 Mr Hugh Jones, Shopkeeper, ditto 0 5 0 Mr Owen Jones, Grocer, Mountain, Holy- bead 0 5 0 Mr Hugh Williama, Felinbach o 5 0 Mr John Owen, Penywenwe o 5 0 Mr William Owen, ditto o 5 0 Master John Jones, LI wynon, Llanedwen 0 5 0 Mr David Hughes, Pork butcher, Holyhead 0 5 0 Mr James Coles, Valley Station 0 5 0 Mr Thomas Williams, Porter, ditto 0 5 0 Mr John Griffith, Platelayer 0 5 0 Mr Thomas Roberts, Valley 0 5 0 Mr William Owen, late Carna 0 5 0 Mr John Williams, Felinbaoh 0 2 6 Mr William Roberts, Tyhen 0 2 6 Mr Robert Hughes, sen., Butcher, Bodedern 0 2 0 Mr William Parry, Corbry, Llechylcheci 0 2 6 Mr Owen Williams, Cybi Place, Holyhead 0 2 6 I Mr Thomas Owen, Tollman, Morfamawr.. 0 2 6 Un hoff o Dr. Jones, yn agos i Lan Menai 0 2 6 Mr William Evans, Butcher, Bangor 0 2 0 Mrs Frodsham, Cybi Place, Holybead. 026 Mrs Anne Williams, Caerbachty 0 2 6 Mr O. Griffith, Caehowel, Lleehylched. 0 2 6 Mrs Grace Prichiard, Tan'rallt, Ceirchiog 0 2 6 Mr John Jones, Rhostymawr, Llanfaethlu 0 2 6 Mr Eliezer Williams, Penrhyn mill, Bangor 0 9 6 Mr John Owen, Crossing, Llanfihangel 0 2 0 Mr O. Williams, Weaver, Llangefni 0 2 0 Mr Richard Hughes, Plas, Llandegfan. 0 2 0 Mr Owen Hughes, Rhiwgoch, Holyhead.. 0 1 6 Mr Richard Owen, Felin Carna 0 1 6 Mr Robert Griffith, Rhosneiger 0 1 6 Mr John Jones, Queen St. Holyhead 0 1 6 Mr Richard .Tones, Garden Place, Bodedern 0 1 0 Mr Richard Jones, Rhiwgoch, Holyhead.. 0 10 Mr William Jones, Shoemaker, Bryngwran 0 1 0 Mr Robert Roberts, Hangwan 0 1 0' Mi- Robert Jones, Pentrehalen 0 1 0 Mr William Williams, Plas, Mr William Jones, Hrynllwyn, Ceirchiog.. 0 1 0 Mr Hugh Jones, Ty'nlon, Bodedern 0 1 0 Mr John .Tone, Henshup, Llanddeusaint 0 1 0 Mrs Williams, Weaver, Llangefni 0 0 6 Jlis Mary Williams, ditto 0 () p, Misb Ann Williams, ditto 0 0 6 Mr William L?wis, Dryilygro, Llanfaetblu 0 0 0 Mr Job Williams, Marian, Llanddeusaint 0 0 6 Mr Lewis Williams, Henllys 0 0 tI Mis» Catherine Owen, Ty Cape! o 0 6 Miss Mary Williams, ditto 0 o. (i £ 38;-) (i 4 I Camargraffiad.—Yn He Mr n, Ower. Treddolphin, I 10s., ar yr Sfed eviisol, darllener Mrs. M. Owen, I Treddolphir, 10s. FRK?EBJc GILL, j Ysg. Mygedol a Thrysorydd. j! Caergybi, Ebriil V,[¡7. j Cynelir evfarfodcyflredincl o'r Pwyllgor yn y Valley Hotel ar ddydd Litin, Mai 11 eg, 1,\1, am duorl gloch yn y prydnawn, pan y bydd Dr. W. Jones yn J bresenol, i ba un y gwahoddir y Pwyllgorau lleol. f Klkd. GILL, s \igtikn<'dd. j 1 R ESTABLISHMENT- Y DYDD HWN, (MERCHER) YR 2'2AIN 0 EBIiILL YMae J. CARMICHAEL a Chvf. yn arddangos eu hymddangosfa o Nwyddau Gwanwyn, pryd JL ymMprifNewydd-bpthauyMatcbnaftoeddPrydeinigaChyfandiro'yncaelcudwvn?erbroD. Y mae poh dosbsrlhiad yn cael ei lawn a'i gwb' bresenoH gyda chyflenwad n'r cynvrchion diweddaraf. YmaeCYTr?DEBAr 'P?G, a PHRYNJADAU am AUIAN PAROD, w^di galluogi J. C. a Chyf. i wrthweithio yn llwyddianus y codiad cynyddo] yn mhriaiau bron bob math o Nwyddau. Y mae hyn yn c?mbwyeo yn fwy neUlduo! at ranau hdaeth o HIDANAL ac YSSUDH?AU, yn y rhai y maent wedi acturio yn drwm, a'r rhai sydd yn awr yn ilawn werth haner Cant y Cant yn fwy na phan y'u prymvyd. Y mae dosbart-hiadau y LI-AWRLENI a'r DODREFNU wedi eu cyflenwi yn helaeth a chvflawnder o nwyddau newvddion a rhad, ac Y11 deilwng o sylw arbenig. LIVER ESTABLISHMENT GWNIADWAITH 111- dosbarthiad hwn y mae sylw ma.wr we? ei ùalll,J mai y nod mawngolwgydoedd cael nwvdddillyn \J I a ffasivnol am bris oymhedrol. Y patrymau a'r arddulliau mwvaf dewisol vn dvfnH i fpwn vn I BONETIÖ BATRYMAU PARIS. EFELYCHIAOAU rERFFkliH O'R UNRHYW. I GWELLT CYMYSGEDIG. SIDAN TY1\EDW, RONETI GALAH, MEWN GALAR-WE (Crape a Bugles). BO',ETT GALAII, (Patrywau Ffrengig.] CAI'IAU TRWSIEDIG (Patrymau Ffrengig.) EFELYCHIADAU PERFFAITH OR UNRHYW. YR ARDUULL NEWYDDAF o FONETI GwxtRDIC, WEDI EU LLAWN DRWSIO, 0 9". i 128. ge. LIVKB ESTABLISHMENT. I I DOSBARTHIAD Y BONETI) YMDDANGOSFi ARDDERCHOG O'R BONETI NEWYDDAF, I GWELLT. ) UHHSTR:— j To-c»n A GWFLLT, BOXET1 ADDUR.VIKDIQ. GWELLT a CHIP -to. RICE -n. GWELLT CYMWJEJUG. J GWELLT LLIWIKDIG. I HFTIAIJ LESHORV. I HET ,.ADD(-,I-Fr)l(,. I HETIAU GWELIT A THUSCAV. HFTIAI- BRAZIL. I TRWSIADA i DKWISOL BONEDDIGESAV. TOPIAU A CHORONIU BOMETI. BUNKTt l?Lj?tAL W1LLUW, LLUNIAU KHWH'WATTH DT? A GWY LI??ER ESTABLISHMENT. Y mne J. CARMICHAEL a Chyf. yn ffodus wedi sierhau cyflenwadan tra helaeth o SIDANAU ac Ys- SIDANAU AC YS-1 SODENAV1, am ben bnsiau, yn yr arddulliau newyddaf, ac o ddefnydd rhagorol. Yn y dosbarthiadau I NODENAU. [hyn cynygir Uawer o ranau lawer dan y pris presenol. Y mae yr ystorfa o S IDA, DU yn anarferol ) o fawr, ae wedi eu cvmathu yn dda, LIVER ESTABLISHMENT. II QTAYS a CHORSETSI O FFRENGIG. ) Pedwar math o PATENT CORSETS, gyda phob math o weUiant diweddar mewn gafaeJiad8u,! &c., wedi eu gwneuthur o Li"n meinaf Cotelle. RIVAL CORSETS FFRENGIG, o Is. 6 £ e.„ i 6s. 6c. SIPAXAT: GWISGOKDB ADIJURNIEDIG MERlIIfOES FFRENGIG. COBURGS. FAINTS. T-r J.Y'T:O't..TT T"\I"T RHESTR O'R DOSBARTHIADAT ILLIKIKIAU. 0 -LANEXI. I lNf'UILINS. I CALICOES. I I GWKTHBAXAU. MAK-HWTDDAI'. I CiRElAt'. i HOSANAO A MENYG. I DlLLADIAD. I I YsN-onENAtr. | BONTl.  HONBTt. ? ?VXIADWAITH. MANTELLI. BOTASAU AC ESOIDIAC. STAYS. I LLAnnutiu, KUDnLfKU, a .vU"J:).t\J.tll1\.U1\ Ai LiUNU-iJDAKPARIADAU ANGLADDAU A GALARWISGOEDD. LIVER ESTABLISHMENT, CHURCH-STREET. LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S MELTON CAPE MOHAIR CAPE ANGORA CAPE VECUNA CAPE DURHAM TALMA i Feekgyn. i Fechgyn, i Fechgvn. i Feehgyn. Fechgyn, i '> • ;.1 ;( f. i i i '■ t t. of 1 p j" LEWIS'S • 8! LEWIS'S HE REPX)RD^TAL>TA DILLAD BECHGYN YN UNIG UNrVERSITYnCAPE Fechgyn. 1 FecAfyn. GAN r LEWIS. 1 Mae y SEFTPLIAD NEWYDD, neilldvedtg at Wneuthvriad a Gwerthiad DILLAD BECHOYN LEWIS'S I'NIO, yn A WR YN AGORED. ?fa?-tr?td- TFWTS'S NflRTOTK TAT MA aethor /Mh hun M?t bod a i AftMaM am htr ams. TMrvnv 'TrAATL?MfAA NOR!OLK TALMA Mae yn bresenol yn Liverpool u?yth cant a deunav?-a- DEBY TALMA Fechgyn. thriugain o dai at unevthvriad Dillad Dynion, ond t Fechgyn. .id I'? at wneulhuriad rhai Bechgy" yn unig. Mae Meistri i??7'' a CHYF" yn ?'p<? yr angenrheid- rwydd am y cyfry'¿' seJydliad, u'edi agor eu Ystorfa ■ gyda'r cymathiad mu yaf helaeth a', amry wiaeth mwyof •" '• o bob Angenrhtidiau Gwisgaduy i Fechgyn o bob oed- •' ran, o chewch i ugainmlwydd. • .1 J 1 LEWIS'S RANELAGH-STREET. GRANVILLE TALMA, R S ..UTLAD TALMA. i r •' • a ,;5 i Fechgyn. i Fechqy, J T » • • e.- J •-1 v » • <■ | °1 • 'r C LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S SACKVILLE TALMA LEINSTER CAPE CARLTON CAPE DUBLIN CAPE MOUNTJOYCAPE 115; » Fechgyn. i Fechgyn. i Fechgyn, i Fechgyn. t Fechgyn. FFASIYNAU T'R GWANWYN. COOK A TOWNSHEND ?7 19, 21, 23, 27, t 29, BYROM STREET, Ydynt yn awr yn dangos, yn eu Ystsfclloedd Eang, Foil o'r Nwyddau diweddaf a ddarparwyd i r Tymhor. YSTAFELLOEDD Y GWNIMiWAlTH A BONETI GALAR A ijynwysant Bmvywiaeth mawr o ddulliau dewisol a hardd, yn rhoddi cyfle i wneuthur dewisiad rhwydd. YSTAFELL BONETI GWELLT Sydd yn orlawn o Nwyddau syml ac addurnedig; Rice, Chip, Tuscan, Gwellt cvmysgedig a Uiwiedig Hetiau Leghorn, Tuscan, rbuddion a llwydion, i foneddigesau o bob oedran Trwsiadau dewisol lluniau willow a rnwydwaith. YSTAFELL SHAWLS A MANTELLI a gynwys arddangosfa dra lielacth o r holl gynllnnian prvdferthaf sydd yn debyg o ffynu yn ystad y tymhor; telir sylw neillduol i'r dosparth hwn, fel y caffer ynddo bob amser y llnniau mwysf ffasiynol. am brisiau liollol resymol. DOSBARTH Y GWTSGOEDD A arddengys a Sidanau Newyddaf, syml an addurnedig. Bareges, Mustins, Flounced and Fancy materials- ac amrywiaeth mawr o Flaids a Challies newyddisn i blant. DOSBARTH Y BRETHYNAU Sydd yn gyflawn o Lieiniau, Calicoes, Gwlaneni, Prints, Ginghams, Swiss Curtains, &0. ;i DOSBARTH Y .l\IAN- WYDDAU, a'r T¡;WSTADAL' (HabPrdaslw'y and T1-imminua), A geir yn cynwys dewisiad helaeth iawn 0 boll ffasiynau newydd y Gwanwyn mewn ymvlwaith, botymau addurnedip ag aur ac arian, gwregysau. Tassels, a thrwsiadau gwisgoedd a manlelli o bob desgrifiad, Y PA ASOL PF. IIIIAIDD, yn (idiwdiad hefyd amrywiaeth heiaeth o Barasols Moire, Henafol, Glace a Satin. Patryrrau Muslin brodiog mewn Coleri, Llewys, Colerigau, ymylwaith, &c BLODAU SEISNIG a FFRENGIG, STAYS, YSNODE-,AU, CARREIAU, HOSANAU, MENYG, CRYSAU, &e. COOK A TOWNSHEND, BYROM-STREET. N W Y D D A U HAIARN I DDODREFNU TAI. 1 JOH X P. TTT EMAN, 18, BYROM STT? I-, i, a Bydd i Bersonau a fyddant am ddodrefnu eu tai ga¡.[ cyflawnder helaeth a dewisedig am y prisiau isel isod. Telerau, Arian l'aród. Fenders, o bob math o Is 6c i 35s yr un. Taclau o gwmpas y tan o 2s Oc i 25s y set. Trays hirgrwn wedi eu duo yn loew o 6s Oc i 30s am set o dri. Gorchuddion Dysglau Ymherodrol. o 14a 6c y set o chwech. Cyllill, (frc., goreu Joseph Rogers a'i Feibion o 5s 6c i 50s y set. NWYDDAU ALCAN AC EMLIWIEDIG GRIFFITHS, GYDA'R STAMP BREINTEBOL. Gyda phob math o Nwy;ldau rhy luosog i'w henwi. JOHN P. BATE MAN, 18, BYROM-STREET, A RHJF. 1, 3, a 5, CLAYTON-STREET. T. HUGHES AND CO'S II BEDDING, UPHOLSTERY, AND FURNITURE WAREHOUSE, 45 AND 47, BOLD-STREET, LIVERPOOL. MAE T. HUGHES a CH\' F., yn gwahodd v rhai svdd mewn angen am DDODREFN, at eu ¡ STOC eang, yn cynwys y dyfeisiau newyddaf mewn DODREFN DRAWING-ROOM, DINING-ROOM, a BED- ROOM, wedi en llnw weithio yn eu Gweithfeydd yn Fleet-street a Seel-street, o dan arolyjfiad uniongyrchol T. H. o Stoc wedi ei rlethol yn dda o goed wedi eu sychu ne a ellir o ganlyniad eu carimol-Tnae. eu sefyllfafel Maanachwyr Coed aLlaw- weithyddion, yn eu galluogi i gyflenwi Dodrefn dinnaf. wedi eu gwneyd yn ilda am bris mor isel ag a ofynjr gan rai masnach- da' am nwyddau cyffredin Llundain, ae o wneuthuriad gwael, a werthir yn y dref hon, fel ag y maent wedi eu gwneyd i'w gverthu i gwsme 1 iai 1 rheolaidd: neu en gn-arantu it-rdt ev gwneyd yn dda, &c., 4tC. I Yn y DOSRAN GWELYAWD, gun fod pob dodrefnyn wedi ei wneyd yn y lie, ceir eu bod yn rhydd oddiwrth bob an- mhuredd, ac yn ol sampl. Cyflenwir yr IMPROVED SPRING MATTRAS am y drydedd ran yn llai na'r pris arferol. Pob Nwydd wedi ei nodi mewn figurau amlwg. Llyfrau o'r prisiau, Gellir cael Prisiadau (Estimates j a Darluniau trwy ymofyn a T. HUGHES (& CO., 45 and 47, Bold-street, LTYEHPOOL. (129) Yr holl Yards, Gweithfeydd, ac Ystorfeydd Cyfanwerth—Fleet-street a Seel-street. N LOSS OF APPETITE, THE WANT OF DUE ENJOYMENT OF FOOD, AND IN WEAK DIGESTION, USE T H 0 MA S S MERIONETHSHIRE SAUCE, WHICH, prepared with a strict regard to Medical and Pharmaceutical principles, promotes the TV due performance of the digesti ve and assimilative processes and imparts a relish tue most exquisite to Steaks, Chops, Roast Meat, Curries, Gravies, Fish, Game, Soups, and Salads; AND IS THE MOST DELICIOUS, ECONOMICAL, AND GENERALLY USEFUL SAUCE EXTANT. Sold in Liverpool by Jones, 5, Paradise-street; Syers, lfi, Ranelagh Street.—London -—Messrs. Dietricben and Co 63, Oxford Street.- Dublin, Wells, 52, Upper Stiville-sti-eet.-Birnlingham: Bellamy, II). Spireal Street.- NI ancbester Jones, 5ft, Great Jackson Street.-C heater! Bowers, Brothers Grindley & Son.-BirkenhePA: W. J.Foulkes; Thomas Fore, Chbmists; and every where throughout North and South Wales, in Bottles, at In. Od. each. (111) Prepared (oIny) by WILLIAM '1 HOMAS, Bala, North Wales. W zi-(,LD BY MOST OF THE RESECTABLE CHEMISTS IN kLL TOWNH. MESSRS. a A n R 1 E E'S ROYAL T O OTH POWDER. g- This Tooth Powder is universally admitted to be the best extant. Free from any injurious substi.uce it whitens and preserves the teeth and gums. fOR STOPPING DECAYED TEE I'll.—The WHITE GUITA PEKCHA ENAMEL is placed in the decayfcltooth J- in a soft state; will prevent toothache. J'RLCE IS. 6d. THE BOX, or UIU he sent oil leceiDt of 20 JFNST.NNF. stamps, by Messrs. GABRIE L, Dentists, the inventors. g- No. 112, DUKE-STREE I LIVERPOOL, AND 33, LC»GA-IE.HII.I„ LONDON. where they may be consulted daily, free of charge, from ten to seven. ARTIFICIAL TEETH. 112-DUKE STREET, LIVERPOOL 112 MESSRS. GABRIEL, (the Old-established) 1 V I DENTISTS, hpg to announce to their Patients and the Public generally, that they may be consulted Daily, from Ten to Seven, at their Establishments Mr 112, DUKE-STREET, LIVERPOOL, AND :a, LUDGATE-HJLL, LONDON. IMPROVEMENTS IN DENTISTRY, Messrs. G. have lately introduced a new and very import- ant improvement in ARTIFICIAL TEETH. Which they continue to supply, FROM A SINGLE TOOTH TO A COMPLETE SET, Without extracting any teeth or stump, and also without causing any pain, AT STRICTLY MODERATE CHARGES, While the work will be found superior to what has been in. troduced to tbc public ior sifmany years. The much-approved, of ENAMELLED TEETH are fired on the most tender gums, without extracting any teeth or stumps, or causing any pain, at the following scale of char- C8, namely: g?'S, nn.)n< ?. A g? ? Tooth from 3s. 6d. and 7S. 6d. Complete f'4 4s. ttu(i £ 8 8s.-Guaranteed to answer every purpose for which nature oidained the originals. These beautiful teeth nevercbange coloi-ir or decay Stopping with Gold, .?.; with Sucocdaueum,2a. Hd.; with M*S GABRIEL'S \Yll1TE E:U-lFL, "8. "?? ?TOP?'G ?E TEETH wmTUOUT PAIN, VtrHGn.r?DTHESt-CO.'U.A-.ECM. ace;')? '?r<r<'c??. and .t? Op???n?f?pT-?d at strictly mode?tc charges  u.?MEL. Mb8RS. (iUItIEL. SURGEON-DE M' IS T S 33, LUDGATE HILL, LONDON. NOTICE.—Messrs. G VKRII.i. have enlarged and improved their Mechanical Departments, so that they tie now enabled to complete orders with ? very short notice; also MisHta byotherDentiststemodeMed. Oae !-?;)' only necessary ?aM Ce.ty Po[?/:<a, Every information respecting the teeth and yums, and Every information rfspf'ctmg the teeth and ?ums,and Particular attentiou is .ihecied to the New Teeth with Artificial (Jums. Ymwelir a Chaf rnarfon yn gylcbynol, o hyn y rhoddir vhybudd pndlon yn y C'anwnon & Denbiah Heraid," Yr yniweiiad nesaf a Cliaemaifou fydd ar y I'tcg o Fai, yn yr -,n ,e' iid n fttcliaeluulf(, ii fydd ar v I:i,-g 0 1".i, yn y?- ne- SOLD HY MOST OF THE T5KSPKCTA.BLK CHEMISTS IS EVKKY TOWN. I 17OR STOPDNtt DKCAYKD TEKTH.—WHITE QCTIA VEKCHA KNAJHKI,.—This valuable filling is placedin C the decayed tooth in a soft state, and hocomen haul in huH an hom; will prevent toothache, ami prevent the laeth from decaying. It is superior to everything before used. PRIer: Is. fid. THE BOX. or will be sent on irtOidpt of 20 postage stamps, by Messrs. GAUItTKL, Dentists, the inventors, lIõo. lit, DUKE-S I KEET, LIVEIIPOOL. !i<>re they may be consulted daily, frue of charge, from ten to sovsn. I Every one can use the enamel, as full directions are enclosed in each box. NWYDDAU METHDALYDD, £ 5931 lûs, 5c. Y mae FRISBY DYKE a Chyf, LORD.STREET. LIVERPOOL, wedi prynu trwv gynygiad, am arian -L parod, Lotian 1 a 2, yn cyrhaedd yn ol yr hyn a gostiasant. v swm o X5434 lfis. Sc., o NWYDDAU Mri. WHITE A BATHURST. 192, REGENT-STREET, LONDON, LOT 1. Fancy Silks. £ 1025 11 0 Coloured Glacis fi.53 0 5 Silks, in 83b 10 6 Robes, Trains, &e. 5,'1 7 0 Black Gros Glaces, Brochi Robes, &c. 405 ti I MoireDreaseig 140 5" K Satins, Persians, and Sarsnets 217 11 7 Coloured Gros, ic 1-29 9 3 Crapes, Areophan es, &c, 65 li< 2 Velvets 310 0 6 X4374 1 2 LOT II, Merinos, Cobourgs, &c X172 5 3 Barnges 134 6 1 Robes and Fancy Dresses 21* 18 7 Muslins. Prints, &c 156 9 4 I Shawls 229 3 5 Cloth, Y e]vet, and Silk Mantles. 326 8 1 115 15 6 Table Cloths and Linens 166 4 9 -? l 4 3 Furs and FlanDelB £ 1 4 3 Lot 2 .f 1560 15 3 1,0t 1 4374 1 2 £ 5934 16 5 Y mae yr YSTOR yma o Nwyddau yn un o'r rhai HELAETHAF a MWYAF PWYSIG o lawer o ddim a gynvgiwyd erioed i BOBL LIVERPOOL gan F. D. a Chyf. Cynwysa werth liros BEDAIR MIL 0 BUNAU o SIOANAC, ac c'rlios^AfcTH OOREU hwnw onwyddau sydd mewn cymaint o f-i yn Heol Regent y Brif ddinas. Y mue FRISBY, DYKE, a CHYF.. wedi prynu y rhai uchud o dan amgvlchiadau tra flfafriol, a bydd y, 1 dda gaaddynt roddi cyflawn fantais o hyny i'w cwsmer- iaid. Y MAE Y NWYBDAU HYK, Y RHAI SYDD WED EV MiBCIO MEWN FFIGURAC EGLOR, YN AWR YN CAEL ir CYHTO il WERTH. Y mae busnes yn dechreu bob dydd am Ddeg o'r glooh. FRISBY, DYKE, a CHYF., 1 C 58, 60, 62, 64, LORD-STREET, LIVERPOOL. t •; GWERT HU ALLAN. RHYBUDD 0 NEWID LLE. MAE J. MACLENNAN YD barchus yD r i- bysu ei fod wedi cymeryd yr ADEILAD Rhif. 26. iVJL BOLD STREET. ?vsbtt?e?oiynmeddiMt Mr.Paraonf.MTbvddYnYStodvcyfoewtdiadM vn GWERTHU EI YSTOR BRESENOL 0 SHOLIAU A MANTELLT GWERTHFAWR AM BRIS1AU GOSTYGOL IAW. &M hyny Ifwna y rhai hyny a ddymunant gael bargeinion anghyffredin yn dda i alw yn fuan, gan ei fodtyn banderfynol i glirio yn llwyr, fel ag i wneud lie i Ystorfa Newydd hollol wrth fyned i meWD Ïr Lie uchod. SHAWL AND M A NTLE WAREHOUSE, 36, CHURCH STREET, (OPPOSITE PARKER STREET). 1 | —— ——.— — • i < ■■ ■ 1 s i r' ■<>• r, f ">), 1 5 AT Y RHAI Y MAE GANDDYNT FECHGYN I'W DILLADU. Os oes arnoch eisiau CAPES GAUAF cynhfs i FECHGYN. C)a nee ardoen ei,,ian jACEI)l CALUAI c,rbeb i FFCHGTN, f ■ Os oes arcoch eisiau GWASGOLAU GAUAF cynhes i FECHGYN, se* Oe 06S arnoch eisiau LLODRAC GAUAF cynhes i FECHGYN, > Galvcch gyda LEWIS AND COMPANY, RANELAGH STREET. Os oes arnoch eisian PAR O BUILT AD YSGOL TWEED, i Fechgvn, On oes arnoch eisiau PAR 0 DDILLAD PRYDNAWNOL. i Fechgyn, ■T 08 oes amocb eisiau yr amrywiaeth goreu 0 FOTASAU ac ESGIDIA U.i Fechgyn, 0 Os oes arnoch eisiau yramrvwiaeth eoren o HETIAU a CHAPlAU.i Fechgyn, Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, i RANELACH STREET. 08 oes arnoch eisian GWDDF-RWYMYNAU A CHOLERI rhagorol, i Fechgyn J Os oes arnoch eisiau CRYSAU Elian I.lydan rhagorol i Fechgvn, Os oes arnoch eisiau BRASIRS a GARDYSAU rhagorol, i Fechgvn, -< Os oes arnoch eisi au bob n;a;nt o HOSANAI a MENYG i Fechgyn, Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, RANELAGH STREET. On oes itrnoch eisiau LLYFRGOD YSGOL rbagorol i Fechgyz), T '1 Os oes arnoch eisiau CADACHAU LLOGELT Sirian a Chambric i Fechgyn, < Os oes arnoch eisian OWREGYSAU ELASTIC rhaporol i Fecbgyn, 08 oes arnoch eisiau GWASGODAU a DRAWERS GWLANEN i Fechgyn, < Galwch gyda LEWIS AND COMPANY, • RANELAGH STREET. "PWYSFAWR.—I IECHGYN YN UMG. 0 BOB OEDRAN. 'l" I I (1W) 0 CHWECH I UGAIN MLWI-DD. ?' i'r-.] • • • •• '? ? ? ? ?' ..? ,? .t ;?- T  ( COED HELEN HOUSE, CLWT-Y-BONT. DYMUNA W. JONES o'r lie u-chod, ddychwelyd ei ddiolch- 1 garicch gu-regoca f i'w gwsmeriaid IbwBog am v gefnngnrth hel- i 1 (i aeth a dderhyniodd oddiar eu Itair am y drne7 mlynedd ac tichod y bu yn masnachu yn y He uchod, or a ddymuna hysbysu y cy f. ( ryw a fyddant mor paredig a rftoddi rtfnogaeth pelwch iddo, J • na bydd iddo arbpd unrhytc dravl na thmficrth er sic-rhau boddlonrwydd i". cyfryxc, trwy gari» yn m!aen ei fasnach ar yr .1, un eqwyddor a,a v mae wedi ei dylyv hyd yma., scf. ELW 1 4;t ,1.. BYCHAN A THROSGLWYDDJAD BUANac a ddymuna 1 ■ r j hefyd Ivy shy su yn mhellach, ei fud wedi aoKficng pris y Tey 4c. <L^, y DUTY, a i fod yn bresenol yn gwerthu Te 4s. be. y pwys, an 3:1. 4s. 4c. Nid oes angen rhoddi itn math o ganrnoliaeth i' r Te,md yn unig hysbysu ei fod yr un Te ag yr oedd yn ei werthu o'r blaen. D.S.-Mae ganddo amryw hethau yn ei fasnachdy y mne wedi penderfyntt eil GWERTHU ALLAN am bnsiau Uawrr is nag y maent wedi gostio iddo, er mwyn gwneyd lie i STOCK NEWYDD at yr Eaj. i f COED HELEN HOUSE, CLWT-Y-BONT. •_ Ebrill 20fed, 1857.. 3 ,.3 ? Ebrina0fed,1857. ? ? YN Y WASG, [AM ODDEUTU HANER PRIS YB ARGRAFFIAD DIWE DDA F,] :I v GYDA DrSGWrlJAr AM DDElfO MIX 0 DDEEETNWYR, >I ARGRAFFIAD NEWYDD CYMRAEG, 0 WAITH F L A y I U S JOSEPIIUS. YR HYGLOD ITANESYDD IUDDEWIG:; YN CY-VWYS 1. Hanes Hynafiaethau yr luddewon: eu hamrywiol a'u I gwiwpof Oruchwyliaethau; a'u rhyfeddol Ddygwyddiadau, o Greadigaeth v byd. 2. Rhyfeloedd yr Iuddewon gyd»r Rhufein-ai.d, o.u d.ec.h- reuad hyd ddinvstr Jerusalem, gan Titus, dan Vespasian yr i Ymerawdwr Rhnfeinig. 3. Ysgrifeniadan Josephns yn erbyn Apion, mewn Amddi- ffyniad i HyMSaethan yr luddewon. 4. Traethawd Josephus ar Hades." mewn Atebiad i'r Groegiaid. .5. Hanes Bywyd Josephus, wedi ei ysgrifana ganddo ef ei hun. 6. Attodiad yn cynwys Amddiffyniad i Dystiolaethau Josephus am ein HiachawdwT Bendigedig Iesu Grist, loan Fedvddiwr, ac lago y Cyfiawn, &c. CYFIEITHIEDIG O'R GROEG A'R HEBRAEG, Yn ol Argraifad cywrain Havercamp, wedi ei gymharu yn ofalus gyda Chyfieithiadav eraill, ac Tsgrxfeniadau Awdmron cyfoesol, o wahinol Deyrnaso dd; yn nghyda T EGLURHAOL, HANESYDDOL, BYWGRAFFOL, BEIRSIADOL, A DAEARYDDOL; TSSTYKAtT CYFEIRIOL O'ft YSGKYTHYKAU, AC AMSEttYDDIAETn CYWIR YR AMKYWIOl HANESION HEFYD, MYXBOAI CYFLAWN OR HOLL WAITH. GAN Y DIWEDDAR WILLIAM WHISTON, A.M. ft' AT YR HYN TR YCHWANEGWYD, PARHAD O HANES YR IUDDEWON, 0 AMSER JOSEPHUS HYD Y DYDD HW Yn Cynwyø Hanes am en Gwasgariad trwy y gwahanol barthau o Ewrop. Asia, Affrica. ac America; eu gwahanol Erlidigaethau, Dygwvddiadau, au cyflwr presenol trwy yr holl fyi: yn nghyda llawer o betaau hynod a rhyfeddol 11) nghJlch y Geneil er amser Jcsephus. G.nedJ .r GAN DR. BRADSHAW, A'R PARCH. J. MILLS, LLnm.AI. YN ADDTTRNEDIO A LLUiWS 0 GFBFIArAT" PRY.)FERTTI. Gorphenir v Gwaith mewn un Gyfrol hardd, o'r un plyg all" ADOTSG CHAMBERS i R BOBL, ac ar lythyrenau newyddiorK Daw allan vn Rhanau Swllt. Y mae y Darluniau wedi eu cerfio vn barod a geUir gweied argraffiadau o hodynt, oDd golw gyda y Cyhoeddwr. Er/ynir ar Lvfrwerthwyr a Dosbarthwyr Llyfrau, yn mhob ardal, gasglu Enwau ato yn ddioed, ac gyda y Cyboeddwr. Erfynir ar Lvfrwertbwyr a Dombarthw-vr I-Ii Enwau ato yn ddioed ae .lafou bl78bysrwydd AT T CTHOEDDWR, H. HLMTRRE^s, AaeitAFFrDD, CABBKAEFON*. ROBYN DDIT ERYRI. Yn barod i'r Watg, ac a gyhoeddir mor gynted ag y ceir nifer digonol r; enwau, yn un Gyfrol Hardd, Pris is., GWEITHIAU BARDDONOL MR. ROBERT PARRY, NEt; R 0 B Y D D U E R Y R I. HA.ES EI DElTmAU Y? E?OP AC AM^RIC^N NG^^1AR AMGYLCHiADAU ? ?-? ? DYN HANES EI DÈtTHIAU YN E'WROP AC A\!ERIC. n: LTHY!J A'R A:\WYLCHUDA'O A GYFARFU Y DYS Addurnir y Gwaith a DRrltinian o'r Awdwr. Gnyty un Peri"" 1'wm o:r Knt, RicÍlard Uwyd, Awdwr 'BtQumarn Bay. Lewis RHYFEDD HW YS EI OES, r????? Morus o Fon, Thos. Pennant, yr Hvnafiaethydd. a r Gwir wy RHODDIR SAITII O GOPIAL AM BIMC?HWWE J UDOSB\RTHWYR.ddlOed. i'r Cvhoeddwr, Argreffir Einwau y TaDvagrif.v? ?n niwe(ld I Llyfr, gan hyn3, adfoner Fuwaii yriddioed.i'rCvhoe()dwr, H. HU.'¡PHREYS, Argraflydd. CaermuJoJl. i pVMDEITHAS YSWIRIANT TAN A V_y BYWYD LIVERPOOL A LLUNDAIN. SWTDDFFTPD. 37, CASTLF-STREET, LTN-FRPOOL. 20 a 21 Poultry, Llundain; til. King-Street, Manchester; 128. Ingram-street, Glasgow. 18.5., Gor-chwylion 1856. 1186.271 Premiums Yswiriant Tan £ 252.->79 SS.SSS Colledion Yswiriant Tan 108 :)07 11,137 Yawirient B vwvd Premiums ncwyddioii 12.771 6;39(W Yswiriani Bywyd Premiums cyfanswm 72,782 12,758 Derbyniwyd am flwydd-dalion 17.338 11 396 Talwyd i Flwvdd-ddr-rbvnwyr 11.993 BLWYHD t ALTON L'lOF.DI EU OEDOL. BONUSES YN CAEL EU MCKHAU PAN Y MAE Y POLICIES YN CAEL EU RHuDDI ALLAN. DtM TOLL STAMT. Dymunir hysbysu y rhai y mae eu Policies Tan gyda'r Cwmpeini b w r. yn terjfnu Gwy] Fair, y bydd derb-Y vriadlu am adnewyddiad v cyfryw i'w cael yn Swyddfeydd y Cwm peini yn Liverpool a Llundain, ae yn nwylaw y Goruchwyi- wyr. Mawrth. 1857. SWINTON BOULT, Tsg. y Cwmpeini. GOBOCHWYLWYR YN XGO(,LRDD CYWttf. Caergybi-—Mr. Jared Wliliams. Cross-Street. I'wllhali—Hugh Pugh. Bank. Rltydluud-W, II. Williams. Pent re Mill. DF.HEI DIR CVM*V. Caerdydd—Mr. J. P. Morgan, Bank. Dowlais—Mi I)Davies, Auctioneer. Milfurd-Mr. R. Osfore, Steam Packet Agent. Pontypridd—Mr, E, C. Srickett, Solicitor. l'orlml\lloc-Tr. N. Mc'Morrine, Bank. Rbaiadr— Mr. John Jarni.'i))• Abertawe — Mr. Jos. Griffiths, Strand. Gellir daufon eirchion am ornchw vliaetliau, lie cad oes penodiadau eto wedi eu gwneyd. i'r swy idfeydd uchod. reuodiadau | TO AGRICULTURISTS. ) Riel, and Pure Dissolved BONE MANURE, Containing 30 per cent. of Soluble Phosphate More per. manent than Guano, at half itr price. -Apply to ARNOTT BROTHER*, Liver Cham bers, Liverpool. 4 GOOD FAMILY MEDICINE CHEST, l' with a prudent u.-e. has saved msnv a life; arid i .et we think the idea might be improved iipo,i and reduced to a more simple form. TakA some good componnd. ""eh Ps more siml'S ,le AN1IBILIOUS PILLS, and we Hudthnt the desired end may be clWr.,?d without scales am weights, or Ii ttie mysterious compartments and enchanted bottles, with ciy stal stoppers. Others might be used, but Coi. PIlls, as teted by many thousands 01 persons, nul found tc unswer tbeir parrOS6 -o v.ell, may be set do,?n as the Lest.'— "3" "LETS LIVE TO DO BENEFITS CYLCHWYL FLYNEDDOL CYMDEITHAS LENYDDOL TREFFYNON. c YN-NFLIR y Gyiclnvyl uchod MEDl 30ain, 1857, prvd y daillenir y gwahanol feirniadaethau, yr ymgystadleuir mewn ennu, a di-odd, djilrlleu, &c., 8e y gwohr- wyir yr ymgeiswyr buddupol ar y tefl,ynau canlynol ac eruid: BAEDUOKIAETH. Rhif. 1. Prvddest—" Ciist yn marchogaeth i Jerusalem." Gwobr i'r goruf £ 2. Prvddest goffadwriaetiiol am y diweddar Mr. Thomas Lloyd Jones [Gwenffrwd]. GwobrX2. Dysgwylir tansgrif iadau at wnex d y wobr hon yn fwy. Can ha., syddol a dariuniadol o Dreffynon a'r golygfeydd cylchynol Gwobr £ 1. 4. Hir a Thoddaid i'r ffvnon sydd ar ben Moel Fam au I Gwobr 10s. Rhodd Mr. W. Daviee, Brynford-street. TRAFTHODAU. s. Yn mhabethau y mae ein cenedl vn sefyll mewn mwyaf o angen cael ei dyrchaft: o ran ei ch) u^riad cyhoeddus yn y dyddiau presenol ? a pb. foddion e tyddai fwyaf effcithiol er cyrhaedd yr amcan hwnw. Gwobr £ b athlws. RLodd E. G. Salisbury.1 sw., A.S.> tiaeilleon. 6. Y cysylltisd eydd rhwng ilafur y gweithiwr a chynydd gwybodaetb. Gwobr X2, 7. Awyr f yn ei gysylltiadau fferyllawl j. Gwobrti. t. CyfraiU: dienydaiad—a oes angenrheidrwydd am ei dileu. Gwobr &L e im ei TOX. 9. Am y Pall Gynullci H'aol oraf ar y mesur 7, k,, neu 1M, yn ol rliifnodiai casgliad S. Roberts." Gwobr jt'l. BE IB MAID Y J-firddoiusoth—\ I'ar.-h. W. Jones, Nefyn. Y U. Parry, [G walchmai] Cocwy. Y Don—.Mr. Thomas Jones, [Didvmus 11.1, loan J, Narjerch. A»IC'DAL y GYST ADLI CAFTH—Mae lestvnaa Hhif, h N 6I fod yn Gymraeg neu yn SaesoiiHep. Mae testynau Hhif. :i. 1', 0 y-ytj i Dreffynon, a pbum milldir o gwmpas. I Atelir y gwobrwyon oni bydd y cvfausoddiadau vr. deih'Tig. Rhuid i enwau priodol yr vsgTiienwyr fod o dan sel; ar oni atebir 1 r fTngenw yn bersonol, neu trwy gYl1rye}l1olwr, ddiwrnod y eyfarf d, fforffediry wbr. Bydd y cytansodd- iadau buddugol yn eiddo i'r Gvmdeithas. j Yr boll gyfsusodiliadau i'w hanfoji i Mr JOHN BR ITIAIN I High Street, Holywell: neu i Afr. WILLIAM lJYlE, Bryp" ford Street. Holywell,c?,, n,u ?,? y 24a?,i 0 A,,st. 1857. I "J«;HN BKIITA.N. i Y6, ;rKWyr. ?'?i?'??s, } Y?-?' Tre?no ,Eb)-ll!H'ad,?7. j yn awr yn Barod, Fris be., ) L VDRODDIAD o I)elthiau Ccnadol a Dargau- j ?'L <YddiMdti)!Y?arcb. Ih Livir)g?Wn, yn Nphanoll)arth Delieudir Affrica. Cytieithedig gan y Parch. THOMAS LEVI. &e!hr caei uu, lieu \anhyw nifcr, dray y Llyayrdy. ar I drlerl'Wiiad y i:wertli mewn Postage stamps H?Lh U';V.i. AiFittycid fk C'Nhocid,d, THnIL, at' i w ?&pi gati y, hoi. i.?u'wcrt.L"yt T?y ANTED. -A Re?ppct?e Youth as as T Apprentice to the Drape-y T"e Age from 15 tr; W t years. Also a Junior Assistant. Apply to Mr. J. Gar vn Belp well. LLANFYLLIN BRITISH SCHOOL. CERTIFICATED MASTER for the a hove V School is now wanted Apply immediately to Mr. C. R. Jones, Llanfyllin, O^w.str; Y MARCH BURNDALE. SYDD eiddo T. Lore D. Jùnet" Parry, Ysw Mfldryr. ac a wasanaetlxa geSYIl v tvmbw hwna. 1857, YIt sir Gaei-narfon. Dangosir ef ar ddyddiau marebnad yn Afhwllboli, Tre' madoc. a Chaerrar'on. Y mae VI: 7 mlwyrtd oed, yr rbudd. dywyll. yn sefyll 15 liaw a 2 fodfeid o dalira. yn inrKns ac yn rhvdd odd-lwrtb feiati aehvdd{)j, e pvmiHiad a Vnn rhaaor- ol. Cesvp tryrywiol. tho-mugh-bredj. a phot. Oesyp &¡la.. 0 siruedd Caernarfon, Mon, a Meirion,;» Gird; cesytr cvmysp- rywiol 'h (f-brrd, ) Gini. Cyflog y raerchwaf. 2s. 6e. Yn rhad i Denimiisid. Y" mae BURNDALE wedi hanti o Lanercost, d.(Eller- ,1ales rJí 0 T omboy, g à. Teaane o Whisker.g. g. d. Lady of tte Tees o n^tavin. Flying Childers. l anercost a T iverpoo'. d. "Otis c Bustari; jstyrid Bus- tard y ceffyl pedair milMirgorn. yr ei ddpd4. Tomboy o Jerry, d. Beeswings d. Livcpf.o: o Tramn, d n Wbjgker, p d {Mandane o Pot?*os. Young Cammilia. Woodpecker, Eclipse, ice Yrr oedd Laner- cost yn nn or reffylau rhedep gorer. Tn ai ddydd, II dad i fYry o eniilyddioD a cbeffvlan defnvdtiiol nag un cl ad- nabvddus. V mat- Ellinpton, eniUydd y vptti bano o Burnd-ik 's d mam E1)"r.a]p! Dyfarnwyd gwohr Cymdeithas Ama« inyddcd KwQiufciber. laud o £2:1 am y March eoraf i'r maes Deli ,$- *Drdd, gar, y beirniaiii yn Morpeth. Ebrill 11,lftSS. i Burndale. Madryu. Ebrill Sfed, 1S57. COED AR WERTH. DYMUN A MRI. DOVGLAS A CHYF., MEUN\U T.T.TFIO DEHEUDIR CIMBU. LLAN- ELI.I, hysbysu fod eanddynt yn Ystor amrywiaeth n»*wr o r Coed Goreti-yi) gvnwysedig o Quebec YeÚoJe a Red Pine, Derw, M emei Pine. Ffawvdd ac Aif. nea Brer. Aia, y rha y Dlaent yn en cynyg am Frisian is wneyd He i rvyddau y Gwanwyn D S.—Torir coed i unrhyw feint ar delerau rhesf»oi Y mae ganddynt Fvrddau llorian DilStifttl. Tylathau. Sac bon amser mewn llaw, Y mae sefyilfa Mri. Douglas a Chyf. yn rhoddi jddynt rwvddiner mawr i ddaBfoc yn brydlawc i bob parih o' wlad. GREAT SALE of Agricultural Stock and Produce Wa gon and Carriage Horses; Bi 3wn Pony; Brood Mares Carriages Harness, Saddiery: valuable Implements of He "t.andry Modern Household Furniture Glass: Chine: and other Effects A T N A N T, in the County of Flint, and near the Prestatyn Station 0 the Chester and Holyhead Railway. MESSRS. CHURTON respectfully announoe ''1. that they are instructed by RICHARO S(Vk.ey. Esq.. (who has sold his estate,^ Tc SELL BY AUCTION, on Saturday the 2.Mh. and M XTMY the S7i>: davs of April IKST, each day at 11 o'clock in the forenoon. The Whole of the truly valuable Lire and Dead STOCK, comprehending cross-bre;i Dairy COW;" cslved and to calve three 3-ears oid in calf Heifers; one 2 years old Heifer: one yearling heifer Calf: two 2 ytttrs old store Bullocks five hly bred in-pig sows Donkeys li stacks of Raç, Rye Grass and Clover, containing r.pwsids of HM,i tonp: Sdhtoof Wliit.e Wheat; 1 ditto cf Oats; i ditto of Beans Quantity of Man- gel Wurzel: Swede Turnip" and Fluke Potatoes teamn of In able Wagon Horses 2 in-ioai brood 3 handsome Carriage Horses, [each Ifi-banls, coloc brighi Dav, With black points, are good matche" and have bnei driven to gether very haD some L?rowL Pony. 14^ hands. st«adyfw* 8 lady to ride or .Jriv, and ,rv fast very excellent Cab Phaeton, with head pole. and shafts well-built Briteka, with head and German shutters: light running Pog Qart equal to new: pony Phaeton Irish Car several sets of pair horse and singb harness Lady's and Gentlemar Saddles and Bridles; horse Clotliii.g. and a variety of Stable Uten- sils an assortment of valuable improved Imjriettente of Husbandry, by CR0SE.ILI., GAJIDNER, LOWTOC.k, PBOCTOB &RYLAFDS. REATJ, SMITH, and other eminent makers a RICHMOND and Chandler's Root Steaming Apparatus. four horse power Thrasb in", Machine; thrill and chain horse gears: dairy and brewing Vessels. Greenhouse Plant Garden Frames, Glasses and Tools: 2 tons of best Peruvian Goano about 200.000 bricks a large numb-gr-t)f Turkeys, Ducks, pure-bred Dorking. Cochin China aad other Poultrv; topeiher with the excellent MODERN HOUSEHOLD FURNITURE, mostly manufactured of Mahogany, Rosewood, and Brown Oak. upholstered in dam- asks and hair cloth, appertaining to the Entrance Hall, Dining, Drawing, and numerous Bed-rooms services of richlv cut Glass and China; Sheffild Goods, super Brussels and Kidderminster Carpets six and a half octave Cottage Pianoforte, b\ Tows and PARKER. in rosewood case; a few Books., Mangle; Shower-bath, Kitchen and Culinary Otea- sils, and all other Effects. ORDER OF SALE. FIRST DAY, Saturday—The whole of the Stock aDd Produce, Horses. Carriages, Harness. Implements of Husbandry, and other out-door Effects. SECOND DAT, M, Ilds-Th Household Furniture, 'Glass, China, Pianoforte, and remaining Effects. N.B.—Descriptive Catalogues may he had one week prior to the Sale, at the Observer tffice." Holywell the Mostyt Arms Hotel. Mostyr.; Mr. Kant's The Inn,in Prestatyn Miss SummrrsBaths. Rhy); and frem Messrs. CHURTOW, the Auctioneers, Chester (by Post upon receipt of one I Stamp.) IMPORTANT SALE of well-manufactured House- hold Furniture: China Glass Paintings" mil Engravings: choice Dairy Cows, Pig", Poultry, Wheat, Hay and Straw; Swedish Turnips Potatoes Grow- ing Wheat and all other Effects, AT CYMMAU, Five Miles from the Wrexham and Bossett Station* on the Great Western Railway, the like distance from Hope Station on the Mold Railway, and Three Mflas from Gresford. MESSRS. CHI?TON have the pl?aarc to M. l' nounce that they have been in?tmeted by T. Hall Esq., who is changing his residence, to SELL by AHTrnx, on Tuesday and Wednesday. 2wth and 29th Ap i!, .1^5T, punctually at Eleven oKHloclr in fhe Forenoon of each day. the whole of the Coatly an3 Modern HorsEHOLP FntNiTrar in Rosewood, Mabov gany, Oak, and other woods; appnrtenant to Drawing, Dining, Breakfast, Study, Nurseries,and 5 B ed roon* Kitchens, Domestic Offices, &c.. Comprehending a handsome rosewood Loo Table; Chiffonniere with marble rlab and spiral pillars Sofa Table Canter- bury and Wrhat-not; Work Table: Couches and Chairs, French stuffed, in chintz; Elizabethan IIIM\ Occasional Chairs; Ottoman Couch: pair of elabor-?- ately-carved oak hirh-backed elbow Chairs in Utrecht Velvet; a magnificent set c.f slidiag.tramp Spaakfc mahogany Dining Tabit-s on octagon shaped legø and brass castors, with two round cornered ends and fomt loose leaves; ditto Side Table on pillar and pedestal, enclosing dining table leaves; Ditto Sideboard;^ twelve ditto Chairs with stuffed seats in morocco j 1 ditto Secretaire: suit" flf damask and moreen Window •» Curtains; new Brussels Carpets; sets afmarq four-post, French, and other Bedsteads with damaiik, moreen, and Chintz Furnitures; sets of Iron Ditto: single mahogany Wardrobe: Chests of Drawers:. Dressing and Wash Tables: Dressing Glasses: Commodes: Bedsteps: capital Feather Beds and Hair Mattresses- Toilet Ware a few choice Paint- ings and Engravings: China. Glass, and other effects: together with Three remarkably well-bred and re- centlv calved Ayrshire, short-horned, and cross-bred I Durham and Welsh YoruG Cows: Store Pigs; Poultry: 2" measures of Red Wheat; Stack of £ White Wheat; ditto Hay: some Straw; 30 measures p of Arrowsmith Seedling? and fluke Potatoes; 2 statute acres of Growing Wheat: Manure: Child's few. wheeled Carriage to carry lour: three sets of Harness; Bridles: Lady's Saddle, a few Implements, itc. Also, the usual kitchen and Culinary Requisites. N.B.-Catologues may be had one week prior to the -a' Sale at the Offices of the Auctioneers, Chester, and Whitchurch, Salop. FLINTSHIRE AND DENBIGHSHIRE. v Important Sale of Valuable Freehold Esta;es, com- "If: prehending the remaining portion of the NANT ESTATE, situate in and near the Village of Prestatyn, and close to the Station, on the Chester and Holy- head Railway, subdivided into Forty separate Lotat to accommodate small Capitalists: aD Allotment in Llanasa, and sundry Houses, Workshops, Gardens, &c., at ABERGELE, IN DENBIGHSHIRE. MESSRS. CHURTON respectfully announce that iM. they are instructed by the Proprietor to SELL by AUCTION at tbe Cross Foxes Inn. in Prestatyn, on Thursday, the 3oth day of April, 1857, at Two o'Clock in the Afternoon, in the Lots described in the printed V Particulars of Sale, or in such other, and in suetk- g order as the Agents of the Vendor may determine upon at the time of Sale, and sabject to 'such con-. r ditions of sale as will then be produced. The remaining portion of the < N'AXT ESTATE, £ 1 Situate in the township of Prestatyn, in the parish of r Melidea, and county of Flint, comprehending the i Old Established Inn and Premises in the cemie of the Village, called" The Cross Foxes," with iteveftl other substantially-built Messuages or Dwelling- houses, Cottages, and Premises; and also numerous Pieces, Parcels, o'r Quillets of very superior Land, interspersed about the Village, and intermixed with tne lands of the Right Hon. Lord Mostyn, Sir Pyers Mostyn, Bart., Thomas L. Longueville, John Lloyd Wynne, and John Dawson, Esqrs., affording many extremely eligible Building Sites and 1 nvestments, such as are rarely to be met with, part abutting upon the Prestatyn Railway Station, and the others within a very few minutes' walk therefiom. The Property has been most carefully alloted, with < a view ro the requirements of the small Capitalists in the immediate locality, in lots varying froaa half HI an acre to upwsrds of 1~ acres, each one of winch will entitle the purchaser to a Vote for tic County. The juality of the Land is not tc- be surpassed, and from the increasing population oi the neighbourhood, as also at Ehyl, (distant about milèS" it will be in^ great demand for market prriuee. And immediately alter vill lie offered a piece of Land, Situated at Llaus.sa; and several we.il-built Leasehold DWEU.i>&- houses SHOT! WORKSHOPS, GARDENS, and Appur- tenances and alse a small Piece of Land. situate in Abergele, in the county of Denbigh, the whole of which are Jeiineated on Lithographic Plans, and fully C.i scribed in tbe Printed Particulars of Sale. P.—The tenants will show the respective lots. ggfTbe descriptive particulars, with Plans attach- J. may be bad, and any other information, upon application to Mr. MAURICE J. BORE, Solicitor :)2, Castle Street, Liverpool: Mr. UOLD EDWARDS, Solicitor. Denbigh: Mr. E. F. HUGHES, Surveyor, l?i,n b ,I g l-i Jk.1r. F. Rlivl: or from Messrs. CHURTON, the Auctioneer^ Chestar. er Whitchurch, Shropshire. ,& ? Y, Sho)> Lt.Wl LEWIS, Nchoii Em- LENN'I'? LEWIS, \e7-,?o?i Em- n ydduiu Dili ad 6<)?F?' .4 ?H?7?F?/?. iiy(,Id?a!t Dll*liad a ??y Ay?.