Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

CYNRYCHIOLAETn C'Y- " - ETO.i

News
Cite
Share

CYNRYCHIOLAETn C'Y- ETO. Gwyddom yn dda nni e.wbl cfor y-Kv dyweyd dim ar hyn o brvd g-vda <?ohv$r i ar vr etho'.iad presenol; Afre y ii-if Ujii wed^ -mynetf heibio, a Chymrn, o rr.^ ci phobi an hegwvidcr ion, i raddan I.elacJi. wo,it (,; 'if-KI>\el. fl evt, hob ei chynryohialwyr.Myuych y. mae eiri cv^iVd^- ion wedi-goini mevra syndoti. -pa itlr flU yf achos o'r anghysoaaeb a weiu- va "whvniru—■ corph o bobl yn ymaciiltwuryr a ^v<!]fr'yJvvyr, a chorph y rhai a -iT.vir ou cynrychiolwyr; yn V senedd ya perthyu i'r Waid wrt;n-ynebol! XiJ ydym yn awr yn myred i diaethu ar f'.?ii? eg" Vyddorieu, a g?'aithr?diad vr cHen'n f'vwnun °a nerthol hwnwa adrifibyddiv yn y bvd wleidyflt.fo] wrth vr e-uw--vr anl.- heatteth nad oes canoadd o pyil^bwlan wndi oael ei Ihmtnio yn y-r etboiiud lion nnf ycliwaith yn ttyned i taoyin ar. egwyd(-i,)rion c ti^nai! v boa- «ddigion.i?> hynj a arfcrant, ceu a otW-Jfact arfer y 0) fryw crffeTvL na?? vehw a)t,i yn myned i àrw geiriau caiedioa a tWl at v rH i hyov «'u cvdgenedl a wnsafwvd, a wtbiwrd,  ar d?aws eydwybdd' acef?.wddc; ? bicfdi?.?io yn Hafr y rhai yr ocau f-u i'm. yu eu coiid^innio— tosturi a.e^Td-ymdelmkul -.ydd vn ddyledas ir trueiniaid hyn, Oud v Gvrnru yn fater s^-syild fa r^wum a cidvfod dan ylw, y bydd matrLei-sion. a Mvs* vn amlliau, a gwybodaeth ^.ytfre.ljTiol-' vn ft'vnu—a drt envm ■welad y «ypyiiii dsTnuncl fsydtVyu ovmervd lle'vn 1 y petbaa hyn—bydd crnrvohiolaerh v 's-enedl b angeurheidrwyddyti dyfcd ya desryn \sfyjiaetii mwyafdyt uo dwy^. J'e y gwrtbutii yn ormod i ddal ytuciiwiliad., Ac ainonn yr velfdij* gvlw- adau b: d icyafeyrfn y rbai hvny'sydd'Keto tfynrycl1Íóï-(h1. ne 70 "He eu Gani.q-ynrvphioli, ? -wneutiiur inwv o yrnrhwiliad i r mator,* i roddi mwy o ystyriaetii i-t nwae, no edrych, ai nid poeibl Thvw [ ?eft-, ydyw gwaor.sliur rhywbeffy rbwngbyn ar .^tholiad attl?;' I I itil i symud. :YTBlHth y gwarthiaiwi hTftn Pa bvd eto, y mae swyddi rbyddfrydit? ac-yrnrcilldnol binbycb. rn a Meirion i foil yn dreltlldaeth i'r Gwyniaid, v rlini ni tynent we led eu gvrlad,- y gneda, na'r b-yd, vn ymsyra«t gaw y»fnlaen buh o'r He yr oodd vnt yn nyddiau 811 teidiau ) Pa hvd eto y mne ¡"t1 &c Arfon i fod yn meddiant Ceidwadaefh o'r lliw mwyaf DertrDijuatelaidd ? Ai byth y mae bwrdeisdr^ FHhit a Dinbycb i fod yn moddiant Toriaeth f ALyn dragydd y mae Cerediqion, Penfro, Caerfyrddin, a Mvnwy. i fod fel pptban na'd ydyat ?" Xage. ni f; hydcrwn. ae yr ydym vn lied h yd eras y bydd i'r sid^ysr? a'r "vvybodaeth gyffrediiiol a heuir y dyddmu hyn mor devrvn pin gwlad, ain heilio It'll dwyn allan yn ein haeriad hwn. Nid o? etc oud '¡1knsdh, me?n c?iahMiaeth, er pan, owdwy(i i fvnv bt¡rint nerTh?l y wasg newvddiadurot vn Ni r?id i ni wrtb l,t'n yti i Yll v l?wuc bwn—y mae bywyd yr jHM<'r? yn ad?r'n hy"b' I(tivaixii yu ri'l?i 'vnt yn barod i dd'vyn eu tystioiaetb i rdaiom dirfawr, a'r 'cvtaewidiadati y bu ya Mbty?it o !?ny?t, Y mae h?'vd babvr au leuaag*ch,-4-0-t?m.t,'iAnt oki a ?luo?.yn'yDy.wys'x??h. P?fod.Mwrthvm ni i fvddo i -yeprt,d h%vr-v?-'n; oddir gnl' ",tyr iaet b air- (-Idatooah i's cl, na dymUM marwo?er?. i'r neb ^vdd ?eiivn?n byw, ac yn a!?)? ?-.le'?thur d?toni. Hav/dd v gaH?n hobL'-?r yr' y?prvd hwnw i rai ng v mae v? fwy cydnaws á .i calonau, a gweithrodu ar arwv^lair rhvddtrydig y 8ai.? — Live and let livo. Ond ein pwnc ar bvn o bryd ytlywvfbd y waag Bewyddiaduvol wcM ei pot- ydlu yn y Dywysogaetb. ac mevni gweitbrediwd Ilwyddianns ac etfbithird or ys a-rrrryw ilynvddoedd bellach. Ar er nad ydyw y ffrwyth wetli cto i'r crynaii, fel' yr ydym Y:1 gweled yn yr etboliad t presenol; ?to, mae ''r had yn y cldaear, ac y -nno yn tyfu; a phenderfynu yr ydsm ni a'n brodyr i barhay i datiu yciiwaneg, ae edrycll ar oj yr cgh. hyd nes y oeir cynbauai" toreitbicg yn y man Nid yehydig 0, beth oedd gweled yr ae.od aaibyd^ddus j dros Sir ton, y dydd o r butsn, ya vmostwuc i 4, roddi -,yfrif o'i oruehwyiiaeth yn y -ieriedd. a hvtiy o herwydd iod yr Amserau jvecii ei gvhuduo o "fod yn anffvddlawn i'w ytriddiried. Cawsom brofion cyn hynfod Syr Ricbiird Hnllceley yn cadw ei j lygad ar yr Anmrau ;.a gallwn sicrhau v harwnifY i anrhydedd-ijs ein bod yn ddiolcbgar iddo am vr eglurhad a roddodd. a.'r amddiffyniad agynygiodd, ar ei waith yn aWnoli ei hun mor fjuycb o'r senedd. A dywedwn wrtho, yn awr, eyn^ifyned J&d i mewu i'r seuedd newydd, y bydd em livgad ■ amo yn fanwl. ac fehliai yn tauylach o hyn alLm nag o'r Maen. ac uid vri uuig arno el, ond ar h?H aelodau Cymreig y Ty ac y cailf y wiad vvyuod pa mor ami y bycidant yn bseno1. a pha fodd y oyddant yn pleidleisio ar bob mesur o bvws cy- ffrediilol. Nid y 1sel o swydd genym, mewn I-tyl I modd, vdyw ym^efydlu ar bur St. Stephen, a nodi yn graff pa rai o'n eynrychiohvy.- fvddant yn j abseuol: ar l>olj rbiiniad. a chyhoedvlr hyny o wvthnos i wythnos i'r mi.toedc1 Cymry ?ydd"yn ein It darilen.^ Yr ydym yn ystyried hyny yn ddyledua I arnom fn oenedl. a. L, en- i odwvd y dyddiau a aelho-t heibio i g'ynrydllol1¡ Cymru a ehoisio go;d y bat arnfcn> ni cunt eu hunaiit dan yr auKenrueidrwydd i amdditiyn eu i bunain. neu i tgilirf) en bynidJygifldau ar ol hyn. Yn wr, ein barn ni ydyw, mai dyledswvdd vr t aelodan yriyW t'Tfnrfdd' eu hetbohvyr. ar derfViiiad pob ^enedd-dymor. arhoddi adolyjnad o weir.bred- iadauy tvmor, a gillr 0 eglurhad ar ri sefvllfa ei hun yn mhóh rhaniad. Ac os na fydd yr aelodau ] eu hunain vn teinilo awydd'am na pharodrwydd i, hyn.'dji y gv/nai yr etholwyr i ofyn hyn oddiwrth- yr:r. J3yddai hyny yn bxidion i sefydlu doalldwr- iaetlv cia. rbwng yr ^thoiwyr a'u cvnrychiolyud a bydfiat ystyriaetb o': arylriibideb fel an yngwcith- redi:dire9 ac yu lie eraili. ac i roddi cvlVit'i'r craill hynv am ei weiLhrediadau, yn foddion i ddwyn ei fedi.lwl i yslvriaeth ddyt'al o'r <r-.vnhanol bvnoiau a ddygid gerbfot?, ae i ofalu fod j,'Pnd*do rtsum digonoi dros n! absenoltleb yn gy^tai a'i boll bleid- Icisiau. Y Aae. genym barcli i Syr "Richard at- iimryw ystyviaetbau^ T*ydym weui ei gael yu^pleidk-isio droicu yn agO$ iawii i'w le iÁ,<; er \r vmodengys ei fod eriocd lieb- ddarlle* Bi! Syr WilMam Clay, eto y fflfte am ddiddynin y DiteUi' Kglwys y mae hefyd, ya Hatt" eael "aetseLeddol i wneyd i llbrud a 1 phop eNrtecrafe aruvetneaig yn mirob ac i roddi yefeycbg yebwanea o ysprydolnwdd Vtl 8 offeiriaid Eglvvvs Lloegr, a thrwy byny jrau i tyny • bob capel ymrseilldvicA mewn llai na deuddeng jc mis t" Y'r vdym befyd yn oymevati^vyo ei wafth c yn eynyg amddtiffvniad iddo ei Ivn n-,w,neb cybuddiad a rcddasoai yn ei erbyn; ondihaidi 1 ni addef mai egwan he aneff'eitbicl iawn yr ym ddcngy y cynyg bwuw i ni; a bod y cyhudaiad yn setyll heb ,i gytFwrdd. Sylwedd e.iu cybudd- iad ootid ei fyuyeh absenoideb o'r Senedd; yr oedd • yn ddeal!edig yn byny. vvrth.gwrs, nadydoedd yn ¡ talu sylw dyladwy. fel (iiii nyboeddiH. i aehosion ei wlad. Nid ixddyrn ni mtddwl fod Syr Richard yn-twy euog o hyn na neb amll o gyrtryetuolwyr Cymru. NEL, gwvddom ysywaeth YF i-liy dda fod ganddo ormod o ircdyr. Xid ydyw yn hyn end o'r liuaws. A pha bcib yd} w ateb y barwnig anihyueddus i hyn Mewn ychydig eiriau dyma fr fod yn ben at-led o Vy y Cyffr^din, ac o gaulyniad yn gwybod cryn Jawer am y iloidd y dygir pcrbau yu nilaeo yno, ae yn meJn gwaban- iaethu rhwng sham at I-'od ben aeiodau va pieiileisio circl ddysfad !sh siu' i mewn ond trwy eu holl yu gwyhnd fod vm aumhosibi iddo basio, nad ydynt yn mtddwl dim llawer am dano wedi byny. Yr trvf ft yir byw vn Llundain bed- war tij yn y flwyddyn, er 'mwyrt eyfbiwm ij 1 nvled=wyddau senr-ddol. Nid rbakl mi ddweyd wrthveh fod "arcs pedwar mis yn y ftwyddyn, i nil sydd at' arferion, ei svui,-Ac feddyliau a'i i blesei-a,u wedi,euS. Y yn v fath fodd gyda | difyrion y wlad ag y mae yr eiddof ti, braird yn I fiindrus: ond tra l.yddaf yn nros yn Llundain, yr wyf yn meiddio dwevd nad oes yr un dydd yu myned heibio, os byddaf yn iach iieb i mi tynedi j lawr i Dv y C-yffredin nnwaitb o kiftf, yn fwy ('fti'idin byddaf yn myned yno ddwywaith. ae | weuhiiu deirgwaith y dydd R0 nid oes yr 1; n | :ncsur tij y Jmriedir ei huso, ae na byddat-li yn J I t'rcsonol i'w b!eia:o riCilei wrthwy!:ebu." Mae yn | -rliirljttcl uchod addetutd a datguddiad o amryw i b-than ag y byduai yuiida i etllolwyr dalu mwy o r, t un ptth, deugyo fod nifer o aelod- .yn Kby y Oyflrodin ag y c neddNvl wedi i \v-;>ey!tli ]IV.At bwnc cyn clywed ei ddftdlen yn y S'cnjedd, ond oto. a bleidloisiant dros ei ddnr- doqjadjcvtitnf, fel y caffcv tipyn. o fodd i siarad i'r > rbai^fyddots^ yn devris bod i bresentji, fte aifer j 1l I-i\^v;i. Ac yu yr ail ie, fod vn<"> niter f.-iwr iawn, t f!u>hord yn oj ei adtieliad ei hun. vn eu c;š y v yl*e ell boll g-alùn ya nityrion v yvbul ;.ae mai y cwbl sydd mewn aelod. Seneddol jddynt liwy ydyw y parcii'ar anrbvdedd-sydd VI, ei chyn i r onw. Dyma y ddau bla ffiftwr sydd yn YSll St. Stephen—triciau plaid (nPH tnm and outs," yn <*1 Syv Kicl^anilj aauifVifbldeb. Ychydig o d'lv-rnca.-TRCvvn eyirtbaritefh, svdd ynoag y mae Ucnt?ujt. ey{frcdihoi 'eu g?ad m hwysig ar eu :Tied'.?mu—a.jho3'ott-pntevr:?3 w<'di ?u gwneyd I yn /<;??'jeu?ywyd. 'Acy'tudd?'ngys i ni y bydd y 1 '¡¡f1./ Inyn Vn ar'?hyd ?c? byddet gynfychiilwyr S'jn'tjidoh gael eu tffiu yn ^lirbydeddus am f1,; Vrainr. tl'-n C??vddo? ))?* \? y ? ?;;J? ??<7.??M?OH," J? ?yu.J yh p??y?.'l CQsordd y tywyl?ch a'r f ?orM.? sydd wc? .n?'ced heiMo a pblanbigion I g;rya.redig odd;ar yr hen fon cyff hwn ydyw yr hoi! 1 bcRdeil?ioi segnr a wisga?t yr Lt>, ar ol eu ¡ i\Cuwa.n ?] yr am fodi wyau am eu bysedd, a'r I ach a?d?'rtjiadnu M- dre?i eu xreirch. Xid yw fawr 4 WLLI I-, f? genym ni i ba "blaid y f?rthyn yl- vdvnt a'u ealon- au gvdii'n cfrn hell, eit rhedegfeydrl ft. u difyrion jjfwleuif. ae r ystyr'nrt yn ab'erth i dfeiibo ryw 1 ..ledwar mis o'i- flwyddyn i fyncd l lawr i'r SLiucdd" .unwaitii nau ddwy yn y dydd. Rhodded eyfryw eu hersteddleoeud* i fyny i rai ag y byrldo calonau yn fwy Ihvyr yn. ngwosanacth ea pobl ajjfpnor t'r SeEcdd'ddymondifrifbl a gweitbgar; a f^Lytlnitbyddsr hwynt yn anrhydeddus, a hyny yn y o arian ae aar. am eu gwasaa- aeth. )

 [ " " . YE ETI10LHD.…

DEDDb-MAINE.

pAPrRAU SWYDDOL YCHWANEGOLI…

CYMDEITHASAU DITRGELAIDD,…

NEWYDDION CYMREIG.

ETHOLIAD IIWLFFORDD. I

! • ■'$' I ■AMBJWIAI

Advertising

» , ! IY CYLLID. ,?;

Newyddion DiweddaraL ...•,,…

MARCHNAD LLUNDAIN " r <

CANOLBRlSlAU YMHERODROL -I…

LIVERPOOL WOOL MARKET, HABCH…

IMAROHNAD YR YD LIVERPOOL,

LONDON CATTLE MARKE'.