Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

-:_-:..-:..:- - - - - -. I…

Advertising

[No title]

YR OFFEIRIAD PABAIDD versus…

.-AT EIN DERBYXWYR.-'-I

NOI)IADAU.

1 _CYMRT* A'I CHYNRYCHTOLWYR.…

- - - -*- -YR YMDRECHFA.

News
Cite
Share

YR YMDRECHFA. ERDYN hyn y mae y Parliament wedi ei ddadgysoli, a digon tebyg y bydd y warant yn erchi etholiad ReI. odan newyddion yn nwylaw y swyddogion priodol ar hyd a lied y wlad cyn y byddo ein rhifyn hwn yn nwylaw ein darllenwwr. Cyn pen pythefnos, digon tebyg y byd,l yr yinrysonfa hon eto wedi myned dros- odd. a nodweddiad y Se,ie(itt am rai blytt- vddoedd idd.fod, wedi ei sefydlu. Mae yr ad eg i weithio iceni dyfod, Ati, gan hyny, yn wrol a phen. derfynol. Da genym weled fod y wlad yn gafaelyd yn yr egwyddorion mawrion, sylwerldol sydd yn chware, ac nid yn cymeryd eu hudo gan ledritbion yrnenyddiau twymynllyd, y rhai a ymgiliant i'w broydd nifwlaidd eu hun gyda dychweliad rheswm a phwyll. Y mae dyddordeb brawychus yn yr fdygfa a »eir y fynyd hon ar Brydain—v wlad alluocaf, wareiddiaf, fwyaf eu dylanwad ar y ddaear. Tua mil o brif ddyoion y j wlad allan o flapn corph yr etholwyr, yn auerch, yn I areithio, In egluro, yn ateb cwestiynau; a Ilygaid v j boll armnt., yn en pwyso, yn eu mesur, yn ei ehwiiio, oddiar y pwynt hwn, oddiar y sofle draw, yn 01 yr egwyddor hon a'r gyffes acw; lpob pared i wodi ei drybaeddu ag anerchiadau «tholiadol; pob j newyddiadur wdi ei fritho h rhyw ntwff perthynol j i'r etholiad a pha beth pe rhoddid i ni fynyd o gip. I drem ar yr hyn sydd yn myned ytl mlaen y tu cefn i'r lleni—y myrdd o wifrau sydd yn cael eu gosod mewn g weithrediad yno i gario dylanwad Godidog fyddai gweled y genedl gref, gyniysg a breswylia yr ynysoedd hvn, yn cyfodi ar ei thraed, yn y pwyll urddaso" sydd yn perthyn i'w chymeriad fel y flaenaf o holl genhedloedd y ddaear, ac yn ethol rhyw chwe chant a l'auer allan o'r flntai fawr o vmgeiswyr sydd ger ei bron, i gyfansoddi ei Thy Deddfwriaetbol. Dyrna yr hyn fydd yn cymeryd lie nn o'r dyddiau nesaf: a da genym weled fod corph ein hetholwyr yn ymdeimlo i raddau a phwyaigrwydd y gorchwyl y gelwir arnynt i'w gyflawni. Mae yn lied amlwg erbyn hyn fod mesurau ac nid dynion yn cael gradd helaeth o s Vtw, os nad yn hollol yr hyn a deilyngant; a phwy bynag a feddyliodd y gwnai enw un dyn, pwy bynag a fyddai, v tro yn lie egwyddorion, T mae yn bur sicr o gael ei siomi. Y mae rhywbeth niawr- eddog a chadarn yn llais y bobl. Ofer ydyw nacau lie byddont hwy yn gofebymyn, na cheisio llo byddont hwy yn gomedd. Da genym weled fod llais y bobl, fel twrf JiVroedd lawer, yn gorchymyn ail-eth "l j dymon cybodol hyny a gyfodasant eu llais, yn unol ag argyhoeddiad en calon, yn erbyn yr hyn a yStyriantyn annheg- weh a chreulondeb ar ran swyddogion Brydain vP Canton. Ydynt; y maent yn ddiogel cr ^oll fagnelau Printing-house Sqnftre, ac er gwaetbaf yr holl dan a mwg a luchiwyd yn eu herbyn o fan- gyflegrfeydd yr argraff-wasg. Daeth Arglwydd John Russell allan mewn anenthiad gwrol ac annibvnol, hollol deilwng o'r Whig-Ddiwygiwr, at etholwyr dinas Llundain; ac y mae yn dra amheus na welir ef eto yn cael ei ddychwelyd yno gyda mwyafrif anrhydeddus, ac yn coroni diwedd ei oes gyda dygiad i fewn Reithsgrif Diwygiadol a fydd yn deilwng i'r eiddo 1830, os nad ydyw eto i eistedd yn Brif Weinidog Brydain. Y mae Cobden, er ei fod yn gadael y West Riding, yn ol y bwriad oedd ganddo bytli er pan enillodd ei fuddutroliaeth fawr ar Ddeddfau yr Yd. i fod eto yn y Senedd Y mae John Bright a Mr. Milner Gibson i gael eu dychwelyd dros Manchester ac atn yr olaf, mae hyd yn nod y Times ei bun yn gorfod addef, os oes iddo adferiad nerth aciechyd, fod iddo lawer o waith yn Senedd Brydain. Y mae Gladstone, Roebuck, Miall; ie, yn wir, pob aeiod o hwys, yn hollol ddiogel; a'r tebygolrwydd ydyw, y bydd yr etholiad yn foddion i ddychwelyd mwy o ryddfrydwyr goleuedig ac annibynol i'r, Senedd nesaf nag oedd yn yr un sydd newydd ei chwalu. Ychydig o ymdrechfeydd pwyaig sydd i gymer- yd lie yn Ngbymru; un yn sir Forganwg, un yn Nghaerdydd, ac un yn mwrdeisdrefl s ir Ddinbych Hyderwn fod yr etholwyr, yn mhob un o'r llenedd hyn, yn adnabod eu pobl, ac y byddant yn ffydd- Ion i'w hegwyddorion. Nid oes dim ond hyny yn angenrheidiol er dychwelyd ymgeisydd Rhydd- frydig dros bob un o honynt. Am fwrdeisdre6 Dinbyeh a sir Forganwg, ymddengys i ni fod yr ymgeiswyr yn ddigon hawdd eu hadwaen y naill oddiwrth y llall. Gwir fod llawer y dyddiau hyn yn gwisgo rhyw groen rhyddfrydig; ond y mae eu llais yn bradychu rhywbeth oddidano heblaw gwir berchen y croen. Deallwn fod gan Mr. Mainwaring yn Ninbych, a Mr. Vaughan yn Morganwg, a Mr. Stuart yn Nghaerdydd, grwyn lied bwrpasol at wahanol bobl ac amgylchiadau ond byderwn na fydd neb o'n eydwladwyr mor flfol a gwerthu eu rhyddid heb gael cymaint a phiolaid o gawl coch yn ad-daliad am danynt. Gymry hoff! yu mhlt le, a chan bwy, bynag y gelwir am eich pleidlais yn yr ymdrechfa hon, byddwch wyi, ac actiwch yn onesttuag atoch eioh hunain byddwch ffyddlon i'ch hegwyddorion yn mlaenaf dim ac os daw yr Esquire, eich meistr tir. neu eich cwsmeriaid yn nglyn i hyny, goreu oil. Y mae pob tebygolrwydd y bydd o leiaf dri Rhyddfrydwr yn cael eu hychwanegu at gynrycbiolwyr Cymrn yn yr etholiad hwn—Mr. Maurice yn He v Tory Mr. West; Capten Pryse yn lie y Tory Mr. J. Lloyd Davies; a Mr. Vivian yn 11c y Tory Syr George Tyler; nc nid ydyrn yn deall fod cymaint ag un Tory yn sefyll un siawns am gael ei ethol yn lie Rhydd- frydwr.

I C-R0GI.

NODIADAU ETHOLIADOL.

I MARCHNAD LLUNDAIN

II CANOLBRISIAU YMHE IODROI.

I MARCHNAD YR YD LIVERPOOL.

LONDON CATTLE MARKET.